Hem / Pressmeddelanden / Solidaritet med det bolivianska folket!

Solidaritet med det bolivianska folket!

11 juni, 2005

Bolivia är ett land i politisk kris. Tidigare regeringar har sålt ut naturtillgångar och ingått avtal med transnationella företag på ett sätt som strider mot landets konstitution. I höstas visade en folkomröstning att majoriteten av befolkningen vill att landets olja och naturgas nationaliseras, och att det statliga bolaget ska ha kontroll över produktion och försäljning. Efter folkomröstningen författade parlamentet ny energilag som slår fast att de utländska bolag som exploaterar gas och olja ska betala 50% i skatt.

Regeringen har inte verkställt den nya lagen, medan högern och den oligarki som gynnats av de olagliga avtalen driver en politik för att de olje- och gasrika områdena ska separeras från övriga Bolivia och bilda en ekonomisk frizon. Det skulle beröva den större delen av befolkningen frukterna av landets naturtillgångar och ekonomiska utveckling.

Sedan ett par veckor tillbaka har huvudstaden La Paz lamslagits av protester och demonstrationer. Folket kräver ekonomiska och sociala förändringar, en ny konstituerande församling, kontroll över landets gas- och oljeresurser samt omfattande jordreformer.

Ung Vänster vill uttala sin fulla solidaritet med de strejkande. Den konstitutionsvidriga utförsäljningen av nationella egendomar har varit ett tyst våld mot det bolivianska folkets konstitutionella rättigheter som blir synligt för omvärlden först nu när folket organiserar sig. Det är, som alltid när ett folk reser sig, elitens förtryck som drivit den bolivianska befolkningen till den punkten där det inte finns något alternativ.

Vi vill visa vår fulla solidaritet med kraven om att de nationella rikedommarna bör tillfalla folket och inte gå i fickorna på utländska eliter. Denna självklarhet är giltig i såväl Bolivia som i Sverige. Den bolivianska eliten och de utländska intressen som drivit fram den folkliga misären måste inse att förhållandena nu med förutsättning måste ändras. Den folkliga demokratirörelsen som nu visat sin styrka har all rätt att agera för förändring. Det som är en självklarhet för oss måste de kräva. Vårt stöd och vår solidaritet går till det bolivianska folkets kamp för sin rätt.

För mer information, kontakta förbundsordförande Tove Fraurud:
070-799 16 51, [email protected]