Hem / Pressmeddelanden / Statlig aggression mot colombiansk vänster

Statlig aggression mot colombiansk vänster

24 februari, 2003

öppet brev till utrikesdepartementet.

Det har kommit till vår kännedom att polisen i Colombia angripit och genomfört en husrannsakan i en byggnad som användes av Colombias kommunistpartis ungdomsförbund (Juco). Under operationen bortfördes Juco-medlemmen Luis Carlos Bernal.

Vi protesterar mot denna statliga aggression. Genom åren har aktivister i den colombianska vänstern blivit bortförda, torterade och mördade i tusental i sin kamp för demokrati och rättvisa i Colombia. Nu trappas repression upp igen. Alvaro Uribes regering – som aktivt stöds av USA – har ända sedan den tillträdde angripit all opposition och inskränkt demokratiska fri- och rättigheter.

Den USA-sponsrade repressiva kampanj som genomförs under täckmanteln ”kriget mot terrorismen” har gett reaktionära regimer runt om i världen fria händer att ingripa mot människor som inte accepterar förtrycket. I Colombia är detta extremt tydligt. Colombia är ett av världens farligaste länder för politiska aktivister och fackföreningsaktiva. Den colombianska regimen är samtidigt ett av de största mottagarna av amerikanskt militärt och ekonomiskt bistånd. I dagarna avslöjades att amerikanska specialtrupper också operativt deltar i strid på regeringens sida.

Sverige har tidigare aktivt arbetat för fred i Colombia. Det arbetet har avstannat och den svenska rösten för upprätthållande av mänskliga rättigheter har tystnat i Colmbia, liksom på så många andra håll i världen. Det är en skamlig tystnad.

Regeringen envisas med att kalla Colombia för en demokrati fastän den colmbianska regimen understöder paramilitära trupper och som nu också själv ingriper mot den politiska oppositionen.

Ung Vänster kräver att den svenska regeringen fördömer angreppen mot Juco och det colombianska kommunistpartiet. Vi kräver också att svenska myndigheter kräver besked om Luis Carlos Bernals öde. En demokrati värd namnet kan inte bruka våld mot oppositionen. Eller har Anna Lindh och regeringen någon annan åsikt i just den här frågan, eftersom Colmbia är en nära USA-alllierad?

Ung Vänsters verkställande utskott
gm Ali Esbati, förbundsordförande