Hem / Pressmeddelanden / Stöduttalande till de finska pappersarbetarna

Stöduttalande till de finska pappersarbetarna

11 juni, 2005

Vi vill härmed framföra vårt fulla stöd till finska Pappersarbetarförbundet och alla finska pappersarbetare, som av arbetsgivarna varit lockoutade sedan den 18:e maj. Er kamp är en kamp av avgörande betydelse även för arbetarklassen i Sverige. Arbetsgivarsidans bud, med allvarliga försämringar av hårt tillkämpade rättigheter, är inget annat än ett skambud. Det som står på spel är, i slutändan, hela kollektivavtalen och fackets möjlighet att agera till försvar för arbetarnas rätt.

även i Sverige hotas idag arbetarnas rättigheter och våra kollektivavtal genom EU-medlemskapet, tjänstedirektivet och en alltmer skrupelfri arbetsgivarsida, uppbackad av en aggressiv borgerlighet. Framgångar er försvar av kollektivavtalen är därför också en framgång för oss.

Den internationella solidarieteten mellan arbetande människor i alla länder är idag viktigare än någonsin. Multinationella företag försöker spela ut oss mot varandra, och i ett "race to the bottom" pressa ner löner och försämra arbetsvillkor till ett minimum. Endast arbetarnas enighet kan sätta stopp för denna utveckling. Vi uppmanar svenska fackförbund att genomföra sympatiåtgärder, och uppmanar alla svenska organisationer inom
arbetarrörelsen att visa sin solidaritet.

Allt stöd till er rättmätiga kamp!

Antaget vid Ung Vänsters förbundsstyrelsemöte, Solna 12 juni 2005

För mer information, kontakta Tove Fraurud:
070-799 16 51, [email protected]