Hem / Pressmeddelanden / Strejkkongress 2003

Strejkkongress 2003

22 maj, 2003

På torsdag, den 29 maj, inleds Ung Vänsters 42:a kongress. I år fyller förbundet även 100 vilket firas med ett stort fest- och seminarieprogram under den första dagen.

Kongressen äger rum i Uppsala. Med stor sannolikhet kommer arrangemanget att påverkas kraftigt av Kommunals pågående strejk. Vaktmästaren på Katedralskolan i Uppsala är uttagen i strejk varför kongresslokalerna inte går att använda. Alternativa kongresslokaler har ordnats men i dagsläget är det oklart om exempelvis ett antal ombud tvingas bo i tält.

– Vår utgångspunkt har varit klar från början. Det enda som varit självklart är att vi inte skulle göra något som uppfattas som strejkbryteri av Kommunal. Utöver det har vi funderat på en massa olika alternativ och slitit med dem parallellt, säger åsa Brunius, förbundssekreterare i Ung Vänster.

– Självklart skapar situationen stora problem för oss. Men det är minst lika självklart att Kommunals strejk är det viktigaste just nu. Våra medlemmar har under hela konflikten på olika sätt agerat för att visa sitt stöd för strejken och kommer att ha full förståelse för att det blir besvärligt under kongressen.

Ung Vänster menar att konflikten ska skyllas på Kommunförbundet och regeringen.

– Regeringen har beskurit kommunernas ekonomiska möjligheter genom kommunala skattestopp, utgiftstak och de ökade ekonomiska bördor som lagts på kommunerna bland annat genom skolans kommunalisering. Det är hyckleri av Göran Persson att säga att kvinnolönerna ska höjas och samtidigt vägra skapa förutsättningar för att detta ska kunna förverkligas, säger Ali Esbati, förbundsordförande i Ung Vänster.

– Vi kommer att genomföra vår kongress och ta de debatter och beslut som är viktiga för att vi ska kunna besfästa och flytta fram våra positioner. Förbundet har lagt bakom sig två extremt dramatiska och samtidigt framgångsrika år. På kongressen kommer vi att diskutera en ny verksamhetsplan och en del revideringar i principprogrammet. Hela den första kongressdagen ägnas åt vårt hundraårsjubileum. Det blir säkert lite mindre tid till debatter på grund av de praktiska problemen, men vårt stöd till Kommunal är betydligt viktigare och vi kommer att visa det stödet även under själva kongressen, avslutar åsa Brunius.

För mer information, kontakta åsa Brunius 0733 – 625 901 eller Ali Esbati 0733 – 706 426.
Under kongressen sköts presskontakter av Jenny Lindahl Persson: 070 – 652 14 92.

Läs mer om kongressen på den särskilda kongresshemsidan.