Hem / Pressmeddelanden / Studentexamen – en frisk fläkt från 1800-talet

Studentexamen – en frisk fläkt från 1800-talet

4 februari, 2003

För ett par veckor sedan lade Gymnasiekommittén i en utredning fram sitt förslag till revidering av gymnasieskolan. I förslaget ingår bland annat ett återinförande av studentexamen. Duktiga elever ska som bevis på sin förträfflighet få ett papper som säger att de är fullvärdiga studenter. De som inte lyckats nå ända fram får nöja sig med att klassas som avgångna gymnasieelever. Skillnaden kan tyckas liten men i realiteten är det förnedrande för ett stort antal elever.

Vår föräldrageneration minns förmodligen det system som innebar att de själva eller en del av deras klasskamrater fick gå ut bakvägen medan familjen besviken fick gå hem med sina blommor från skolgården.

Ett återinförande av begreppet är ett steg tillbaka i den riktningen. En riktning som de borgerliga partierna välkomnar och gärna vill fortsätta i. En föga förvånande inställning då högern alltid har hyllat reformer som skapar en uppdelning av människor i ett A- och ett B-lag. Att bibehålla betygen är illa nog, men att förvärra systemet ytterligare signalerar en oroväckande okunskap om elevers situation.

En förändrad gymnasieskola är av vikt för en utveckling mot en ickesegregerad och likvärdig utbildning. Att då föreslå en reform som går i motsatt riktning är att ta ett stort steg bakåt i utvecklingen av den svenska gymnasieskolan. Vi kämpar för en skola som i sin förändring går framåt. Mot mer elevdemokrati, mer resurser och en likvärdig utbildning oavsett tjockleken på pappas plånbok.

Antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 030202