Hem / Blogg / Sverige måste stoppa EUs nya partnerskapsplaner med Marocko!

Sverige måste stoppa EUs nya partnerskapsplaner med Marocko!

15 augusti, 2008

Västsaharaaktionen släppte för ett tag sedan följande pressmeddelande om situationen i det ockuperade Västsahara och EU:s nya handelsavtal med ockupationsmakten Marocko.

Pressmeddelande

Sverige måste stoppa EUs nya partnerskapsplaner med Marocko!

– Släpp inte in Marocko bakvägen i EU! Sedan årsskiftet för EU samtal med Marocko om ett fördjupat partnerskapsavtal, som knyter ockupationsmakten Marocko närmare EU. Avtalet kan ingås redan om några få månader. Det måste Sverige motsätta sig, kräver VästsaharaAktionen, en samorganisation för självständighet åt Västsahara. I Aktionen ingår bl a sex av riksdagspartiernas ungdomsförbund.

– EU har inte plats för brutala ockupationsmakter. Marocko ockuperar Västsahara sedan mer än 30 år, utnyttjar dess naturresurser och förtrycker de västsaharier som bor i de ockuperade områdena. Vi kan inte tillåta att Marocko knyts ännu närmare till EU-samarbetet så länge de vägrar att avsluta ockupationen av grannlandet. Avtalet undergräver förtroendet för EUs ambitioner att vara en förkämpe för demokrati och mänskliga rättigheter i sitt närområde och i världen, säger Jytte Guteland, SSU.

Det fördjupade EU-partnerskapet kan innebära att Marocko ekonomisk, politiskt och kanske också säkerhetsmässigt knyts närmare till EU. – Det blir ett slags ”medlemskap light” säger Maria Ferm, Grön Ungdom. Redan nu integrerar Marocko det ockuperade Västsahara allt mer i sin egen ekonomi. Med ett fördjupat partnerskap integreras i sin tur Marocko med EUs ekonomier – alltså därmed också den svenska!

– Vi vill att Sverige agerar tidigt i processen, så vi slipper en upprivande debatt i efterhand, och att stå inför fullbordat faktum, säger Rickard Nordin, Centerns Ungdomsförbund och Ida Gabrielsson, Ung Vänster. Sverige kan säga helt nej eller att ett eventuellt nytt partnerskapsavtal ska villkoras med ett krav om att ockupationen ska avvecklas innan avtalet kan träda i kraft. Den hållningen ligger i linje med vad riksdagen sagt nyligen: att Sverige fortfarande anser att Västsahara folkrättsligt är ockuperat, och att Sverige ska fortsätta sitt stöd för västsahariernas rätt till självbestämmande.

– Det nuvarande generösa partnerskapsavtalet verkar inte ha gjort Marocko mer demokratiskt sinnat eller berett att följa internationell rätt. Snarare blockerar Marocko allt mer hårdnackat alla försök att nå en fredlig och rättvis lösning på Västsaharakonflikten, avslutar Frida Johansson Metso, Liberala Ungdomsförbundet.