Hem / Kampanj / Ta makten tillbaka

Ta makten tillbaka

8 maj, 2014

EU är odemokratiskt och byråkraterna i Bryssel fattar sina beslut långt över människors huvuden. I spåren av den ekonomiska krisen har folket tvingats betala för bankernas spekulation. I länder som Grekland och Spanien är nästan varannan ungdom arbetslös. Krispolitiken leder till enorma nedskärningar i välfärden och i takt med att fattigdomen breder ut sig berövas människor såväl tryggheten som makten över sina liv. Samtidigt fortsätter bankerna att göra enorma vinster.

Vi har valt sida och vill gå i en annan riktning. Medan överklassen kämpar för högre vinster och lägre skatter, tar vi kampen mot arbetslöshet och nedskärningar. Kapitalismens kris har socialistiska lösningar. Högern sätter bankernas vinster i första rummet, vi sätter solidariteten främst.

Vi är motståndare till EU eftersom det är en odemokratisk och överstatlig union, där företagens intressen av högre vinster alltid sätts i första rummet. Internationella samarbeten är nödvändiga, men ska ske utifrån demokratiska principer och sociala rättigheter. Vi vill ta makten tillbaka så att den inte ligger i händerna på byråkrater och högerkrafter i Bryssel. Därför vill vi omförhandla Sveriges medlemsvillkor, bland annat så att fackliga rättigheter överordnas den inre marknaden och så att vi kan gå före i miljöpolitiken. Ung Vänster står upp för internationell solidaritet, medan EU:s murar mot omvärlden försvårar verkliga internationella samarbeten.

 

[start] Vad tycker vi? 

[toggle fraga=”Men internationella samarbeten är ju jätteviktiga?”]Absolut! Men världen är faktiskt större än enbart Europa. På många områden ser vi att EU bygger murar mot omvärlden och försvårar givande samarbeten mellan fria demokratier. Vi tycker internationellt samarbete är viktigt, men vi vill inte se överstatlighet utan mellanstatliga samarbeten som respekterar varje lands rätt till självbestämmande. [/toggle]

[toggle fraga=”EU behövs för klimatet!”]Vi behöver internationellt samarbete och globala avtal för att lösa klimatkrisen. Idag ser vi däremot hur EU snarare utgör en bromskloss i förhandlingarna om ett globalt avtal med bindande utsläppsminskningar. Klimathotet är inte begränsat till Europa, utan det gäller hela världen och därför behöver vi internationella samarbete som är större än enbart EU. Och dessa samarbeten ska vara mellanstatliga.[/toggle]

[toggle fraga=”Varför ställer Vänsterpartiet upp i valet om man inte vill att Sverige ska vara med i EU?”]Vi vill lämna EU för att vi tycker att EU har för mycket makt över det som händer i Sverige, makt som istället borde ligga hos det svenska folket. Men just för att EU är en mäktig aktör så kan den inte överlåtas enbart till högern eller till EU-förespråkare. Det krävs kritiska röster på plats i Europaparlamentet som försöker driva på för vänsterpolitik och som gör sitt yttersta för att begränsa EU:s makt. [/toggle]

[toggle fraga=”Vad ska man göra åt kvinnors rättigheter pressas tillbaka på olika håll i Europa?”]Det handlar om att driva på och mobilisera för en politik som stärker kvinnors ställning och som utvidgar kvinnors rättigheter. Det är människor som organiserar sig som förändrar samhället och vi behöver runtomkring i Europa få en starkare kvinnorörelse. Ung Vänster kämpar för detta varje dag och Vänsterpartiet har gjort mycket i Europaparlamentet för att lyfta kvinnors villkor och ställa krav på förändringar. Kom med oss du också så kan vi göra mer för att förändra.[/toggle]

[toggle fraga=”Om man ska samma löner kommer det inte komma några utländska arbetare hit.”]Det visar i så fall tydligt hur arbetsgivarna utnyttjar arbetare från andra länder med lägre löner bara för att få högre vinster. Arbetare ska inte ställas mot varandra och konkurrera med varandra. I Sverige ska alla som jobbar ha svenska kollektivavtal.[/toggle]

[toggle fraga=”Varför ska en polsk snickare ha samma lön som en svensk? Lönerna är ju lägre i Polen.”]Men snickaren jobbar ju i Sverige. Självklart ska det inte spela någon roll om man är polack eller svensk för vilken lön man får. Sedan är det också så att om inte vi allihop står upp för kollektivavtalen och de löner och villkor som vi har kämpat oss till, då kommer det i förlängningen leda till att lönerna sänks för alla som jobbar.[/toggle]

[toggle fraga=”Vad vill ni göra mot krisen?”]Det är mycket som behöver göras, men det första är att avbryta åtstramningspolitiken. Den nuvarande krispolitiken förvärrar den ekonomiska situationen och har skapat en social katastrof. I länder som Grekland och Spanien breder fattigdomen ut sig och massarbetslösheten biter sig fast. Välfärden monteras ned och fattiga människor blir beroende av välgörenhet. Samtidigt pumpar EU in miljarder i bankerna. Vi står upp för folken i de hårdast drabbade krisländerna, och högern står upp för storföretagen och storbankerna.[/toggle]

[toggle fraga=”På vilket sätt ligger EMU bakom krisen?”]EMU tvingar på euroländerna en ränte- och valutapolitik som inte passar för någon. Detta gjorde att tyskt överskottskapital svämmade över länder som Grekland och Spanien. Det skapade finansbubblor som sprack och som senare orsakade skuldkrisen. EMU försvårar också för länder att ta sig ur krisen eftersom man inte kan anpassa räntan eller växelkursen till den egna konjunkturen.[/toggle]

[toggle fraga=”Måste vi inte vara med i EU för att kunna bekämpa gränsöverskridande brottslighet?”]Självklart kräver gränsöverskridande brottslighet ett internationellt samarbete, men internationella samarbeten behöver inte innebära överstatlighet. Ung Vänster är för polisiärt samarbete över nationsgränserna men vill inte lämna makt till EU att bestämma över hur brottsbekämpningen ska se ut i Sverige.[/toggle]

 

[end]