Hem / Pressmeddelanden / Tafsa inte på våra kollektivavtal!

Tafsa inte på våra kollektivavtal!

15 mars, 2005

Den 17 mars genomför LO-förbunden Målareförbundet, Elektrikerförbundet, SEKO, Fastighetsanställdas Förbund, Skogs- och Träfacket samt Byggnads en manifestation i Stockholm till försvar för kollektivavtalen. Den senaste tiden har kollektivavtalen och arbetsrätten angripits från starka krafter i samhället. Högerpartierna och Svenskt Näringsliv har närmast tävlat i att försöka svartmåla fackföreningsrörelsen i allmänhet och Byggnads i synnerhet efter förbundets blockad av det lettiska företaget Laval un Partneri Ltd som vägrat teckna svenska kollektiv-avtal.

Ung Vänster Storstockholm vill uttala sitt fulla stöd för de sex förbunden i deras strid för att försvara kollektivavtalen.

Många av oss är medlemmar och aktiva inom olika LO-förbund, en del även i de förbund som står bakom torsdagens manifestation. Vi är stolta över att vara en del av en fackföreningsrörelse som vågar stå upp för schyssta villkor på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden. Kollektivavtal innebär solidaritet mellan arbetare – ingen säljer sitt arbete till en lägre lön eller till sämre anställningsvillkor än vad som står i avtalet. Därför är försvaret av kollektivavtalen grunden i kampen för våra rättigheter på arbetsplatserna och också grundbulten i svensk fackföreningsrörelse.

Försvara arbetsrätten och kollektivavtalen – forza facket!

För frågor, kontakta:

Seluah Alsaati Edmundh, distriktsstyrelseledamot och Handelsanställd
0762-36 99 87
eller Ung Vänster Storstockholms distriktscentral på 08-640 80 05