Hem / Nyheter / Terror föder terror – fredens väg är vår

Terror föder terror – fredens väg är vår

22 augusti, 2017

Terror föder terror – fredens väg är vår

Nyligen har terrordåd skakat storstäder över hela världen. I Manchester, Kabul, Stockholm och Sankt Petersburg har människor mördats för att skapa fruktan, splittring och kaos. Dessa dåd har utförts av sympatisörer till djupt reaktionära rörelser, av fiender till demokrati, jämlikhet och fred. Vi i Ung Vänster fördömer dessa dåd, och står i solidaritet med alla de som drabbats världen över, mot terrorn och för freden.

De politiska svaren på attentaten har kommit fort. I Sverige föreslog regeringen och allianspartierna nyligen 16 åtgärder mot terrorism. Åtgärderna går i huvudsak ut på att utöka Polisens och Säkerhetspolisens befogenheter. Åtgärderna blir enbart ytliga där terrorns symptom är det enda som bekämpas istället för deras grundläggande orsaker.

För att förstå varför terrordåden sker, och hur vi kan hindra dem, kan vi inte stanna innanför Sveriges gränser. De organisationer som uppmanat och inspirerat till den senaste tidens terrordåd har inte uppstått ur tomma luften, utan har finansierats och beväpnats av mäktiga vänner. Både Al-Qaida och IS/Daesh har fått enormt stöd av den teokratiska diktaturen Saudiarabien, och har använts genom åren för att främja deras och USA:s geopolitiska intressen i Mellanöstern. Turkiet har stöttat Daesh genom att köpa och exportera olja från deras ockuperade oljefält i Syrien. Stormakter som Ryssland och USA, vars enda intresse är att behålla makt och inflytande i regionen. Priset för detta cyniska maktspel betalas i blod, av offren i Syrien, Irak, Libyen och Afgahnistan, och av offren för terrordåd världen över.

Så länger krigen i Mellanöstern pågår kommer hotet om terror att existera. Regeringens och allianspartiernas förslag på åtgärder mot terrorism tycks närmast ömkliga – hårdare straff och ökade befogenheter för Polisen kan inte garantera vår trygghet. Den enda verkliga lösningen på problemet är samhällen i fred och jämlikhet. Bara så kan terroristernas rekryteringsbas undanröjas. Vägen till freden är lång och svår, men det finns inga alternativ om vi vill kunna leva i säkerhet och trygghet.

Det är därför anmärkningsvärt att Sveriges maktelit idag inte verkar bry sig om freden. Under regeringar av olika färger har handelsavtal med Saudiarabien avlöst varandra, trots att landet är en av de största sponsorerna av fundamentalism och terrorism i världen, svenska staten stödjer idag Erdogans Turkiet genom både pengar och vapenexport och politikerna bakom åtgärdsprogrammet mot terrorism arbetar stadigt för att Sverige ska närma sig NATO, som deltar eller har deltagit i nästan samtliga krig i regionen.

Vi i Ung Vänster ser igenom hyckleriet. Vi gör vår egen 16 punkts lista där vi presenterar våra egna lösningar på terrorismen. Vi kräver en självständig svensk utrikespolitik för fred istället för än mer repression. Bara så kan vi bygga en värld där alla lever i fred och jämlikhet.

Henrik Malmrot
Förbundsordförande Ung Vänster

 1. Sluta med imperialistiska krig
 2. Alliansfrihet för en självständig utrikespolitik
 3. Avskaffa kapitalismen och könsmaktsordningen
 4. Stöd demokratiska och antifascistiska rörelser som YPG/YPJ
 5. Sluta exportera vapen till diktaturer och människorättskränkare
 6. Sluta med utomrättsliga avrättningar genom drönarattacker i Mellanöstern
 7. Sluta bomba sjukhus och civila i Irak, Palestina och Syrien
 8. Utöka biståndet för att kunna bygga upp krigsdrabbade områden
 9. Inför en human flyktingpolitik som ger människor ett alternativ bortfrån krig och förtryck
 10. Skapa vägar till trygghet i krigsdrabbade länder såsom utbildning och arbete
 11. Bryt bostadssegregationen i Sverige
 12. Utjämna klassklyftorna och skapa ett jämlikt samhälle
 13. Nedmontera övervakningssamhället
 14. Krossa rasismen som gör skillnad på människa och människa
 15. Ge alla i Sverige möjlighet till jobb
 16. Fler sociala åtgärder och färre polisiära åtgärder i utsatta områden