Hem / Nyheter / Tolv punkter för att bygga bort bostadsbristen bland unga i Stockholm

Tolv punkter för att bygga bort bostadsbristen bland unga i Stockholm

12 augusti, 2010

 Mer än hälften av alla unga i Stockholm saknar en egen bostad. Många av oss har aldrig sett vårt namn på ett förstahandskontrakt, flyttar runt mellan olika andra- och tredjehandslägenheter, och har i princip slutat packa upp flyttkartongerna eftersom vi ändå inte vet hur länge vi kommer att få bo kvar i lägenheten.

Det har byggts alldeles för lite hyresrätter i Sverige under lång tid, men den borgerliga regeringen har gjort allt annat än att förbättra situationen. Man har slopat alla stöd till byggandet av hyresrätter och gjort det fritt fram för kommunerna att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Bara i Stockholm har 18 000 hyresrätter ombildats och blivit utom räckhåll för de flesta under trettio.

Ung Vänster Storstockholm har tolv förslag som skulle leda till att det byggdes fler billiga hyresrätter i Stockholm. Tills dess lottar vi ut Trisslotter till bostadslösa ungdomar genom hemsidan http://www.vinnenbostad.se/. Med den nuvarande bostadspolitiken finns det nämligen i stort sett bara ett sätt att som ung få tag på en egen bostad – vinna tre miljoner på lotto.

 1. Allmännyttan ska bygga för unga
  Det är dags att ändra ägardirektiven i de kommunala bostadsbolag och göra det till ett uttalat mål för allmännyttan att bygga hyresrätter anpassade efter ungas och studenters behov. Genom att sätta mål för hyresnivåerna redan från början, samarbeta med små byggbolag, vara offensiva i upphandlingarna och planera ytorna kostnadseffektivt är det fullt möjligt att hålla nere hyran. En nybyggd tvåa ska inte behöva kosta mer än 4000 kronor i månaden.
 2. Bygg bostäder – inte parkeringsplatser
  Stockholm har ett parkeringstal på 1,0 – vilket betyder att det måste byggas en parkeringsplats per lägenhet när man bygger nya bostäder. Parkeringstalen höjer produktionskostnaderna och är onödiga i kollektivtrafiknära lägen. Dessutom används massa mark till parkeringar istället för att bygga fler bostäder, och ett bilberoende byggs in hos nyinflyttade hyresgäster. Kommunerna i länet måste sänka parkeringstalen radikalt.
 3. Inför investeringsstöd för hyresrätter med låga hyror
  När regeringen slopade alla stöd till byggande av hyresrätter störtdök byggandet av hyresrätter i Sverige. Investeringsstöd till hyresrätter som är kopplade till ett hyrestak behövs för att styra om nyproduktionen så att den blir bättre anpassad efter unga och studenters behov. Stöden skulle också kunna hjälpa till att hålla nere produktionskostnaderna i attraktiva lägen, så att även vanligt folk har råd att bo i nybyggda hyresrätter och studentbostäder i attraktiva lägen.
 4. Schysstare beskattning av hyresrätter
  Hyresrätten har länge varit hårdare beskattad än bostadsrätter och egna hem. Regeringen har dessutom slopat ränteavdraget och gjort om fastighetsskatten så att hyresrätten nu är dubbelbeskattad – den nya kommunala fastighetsavgiften gör att hyresvärden måste betala skatt både på den vinst som uppstår i verksamheten och för själva fastigheten. Det krävs schysstare villkor där hyresrätter, bostadsrätter och egna hem behandlas lika.
 5. Effektivisera handläggningen
  Idag tar handläggningen av markanvisningar alldeles för lång tid. Med mer resurser till hand­läggningen och mark som detaljplaneras på förhand kan processen skyndas på. Samtidigt måste kommunerna i länet tydligt prioritera markanvisningar till hyresrätter och studentbostäder. Det är de boendeformerna som det råder störst brist på och som de flesta unga stockholmare behöver för att överhuvudtaget kunna flytta hemifrån. .
 6. Mer och bättre mark till studentbostäder
  I Stockholm är det 10 till 12 månaders kötid för ett korridorsrum och för en etta med pentry är det över ett år. Det ironiska är att SSSB, studentägda Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, är beredda att bygga fler stuentbostäder. Men de får inte tillräckligt med markanvisningar och får ofta till ex­empel sutterängmark, som är dyrt att bygga på. Menar man allvar med ambitionen att det ska byggas fler studentbostäder måste aktörer som SSSB få fler markanvisningar och bättre mark.
 7. Bygg för unga i Norra Station
  Stockholms stad lyfter fram Norra station som ett blivande centrum för Life Science och det nära samarbetet med Karolinska Institutet och KTH. Samtidigt är samtliga av de 900 markanvisade nya bostäderna upplåtna med bostadsrätt. Den borgerliga majoriteten vill alltså skapa ett centrum för forskning och studier – men inte ge utrymme för några studenter att faktiskt bo där. Norra Station kan bli ett levande campus med sitt unika läge med Stockholms Universitet, KTH och Karolinska runt knuten. Markanvisa resten av bostäderna i Norra Station till hyresrätter och studentbostäder.
 8. Stoppa ombildningarna
  De senaste åren har 18 000 hyresrätter ombildats till bostadsrätter och därmed blivit utom räckhåll för de flesta under trettio. Många av de hyresrätter som ombildas har tidigare haft relativt låga hyror. När dessa ombildas innebär det att andelen bostäder som unga har råd och möjlighet att efterfråga minskar kraftigt. Det råder inte i första hand brist på bostadsrätter i Stockholm – då är det idiotiskt med en politik som går ut på att minska andelen hyresrätter.
 9. Bygg om kontor och tomma lokaler till bostäder
  Idag är det trångt mellan kontoren och myndigheterna i Stockholms innerstad. Genom att utlokal­isera kommunal verksamhet till förorten frigörs stora ytor som kan byggas som till bostäder för unga, samtidigt som verksamheterna innebär ett större kundunderlag i den nya stadsdelen. En bra blandning mellan bostäder och kontor i innerstaden skapar dessutom en levande stad, och inte en stad där stora områden töms på folk och dör efter kontorstid.
 10. Omvänd planprocess och referensgrupper med unga
  Idag markanvisas nya bostäder innan kommunen har fört en dialog med de boende i området – vilket är som att tigga om överklaganden som förlänger byggprocessen. Genom att tidigt involvera de boende i var och hur det ska byggas kan antalet överklaganden minskas utan att medborgarnas demokratiska rättighet att ha inflytande över sitt närområde inskränks. De allmännyttiga bostads­bolagen måste även i högre utsträckning använda sig av referensgrupper med unga, där vi själva får formulera hur ett boende anpassat efter våra behov ska se ut.
 11. Bygg över Bromma flygplats
  Flygresandet står för en omfattande klimatpåverkan och måste begränsas. Bromma flygplats centrala läge minskar dessutom tågets konkurrenskraft mot inrikesflyget, samtidigt som det tar upp stora och attraktiva markytor som istället hade kunnat användas för att skapa ett helt nytt bostads­område på redan exploaterad mark. Stockholms stad måste omedelbart säga upp avtalet med Luft­fartsverket och istället upplåta marken till ett nytt miljöanpassat bostadsområde där en majoritet av lägenheterna är hyresrätter, vilket är den boendeform som flest unga efterfrågar.
 12. Välbyggda modulhus och tillfälliga bygglov
  Rekordstora ungdomskullar är på väg ut på bostadsmarknaden och bostadsbristen bland studenter beräknas bli ännu allvarligare vid terminsstarterna. Samtidigt tar det i genomsnitt sex år att färdig­ställa ett flerbostadshus. Kommunerna i Stockholm behöver därför tänka nytt kring tillfälliga lösningar som välbyggda modulhus, som kan placeras ut på mark där nybyggnation inte kommit igång för att sedan flyttas till annan plats när byggandet har startat. Modulhus skulle göra att fler skulle kunna slippa de överhyror och oschyssta hyresvillkor som annars ofta kommer med på köpet när man hyr i andra hand.