Hem / Pressmeddelanden / Underkänt, Leijonborg!

Underkänt, Leijonborg!

14 juni, 2009

Förra veckan klubbade riksdagen igenom att kårobligatoriet ska avskaffas från och med sommaren 2011. Det är ett slag mot inflytande och trygghet, helt i linje med regeringens tidigare attacker på fackföreningar och unga.

Kårobligatoriet har möjliggjort studentkårer på högskolor som bevakat och tillvaratagit studenternas intressen – man har varit garanten för ett studentinflytande värt namnet. En kår som är beroende av förhandlingar med lokala lärosäten är ingen granskare, och en okritisk studentrörelse förbättrar knappast undervisningen eller studenternas studiesituation!

Enligt regeringens egen utredning skulle ett nationellt bidrag på drygt 300 kronor per student och år vara nödvändigt för att garantera kårens överlevnad och möjlighet att jobba oberoende. När förslaget nu klubbats igenom har Leijonborg och hans kompisar minskat den summan med en tredjedel. Tydligare än så kan man inte göra det; studentinflytande och oberoende kårer är inte regeringens grej.

Regeringen lovade inför valet 2006 att studiemedlet skulle höjas och studentinflytandet bevaras. Satsningar som skulle ge fler möjligheter att studera och att kunna koncentrera sig på sina studier, utan att behöva jobba vid sidan av. Åtgärder som blir ännu mer nödvändiga i en finanskris vi måste utbilda oss ut ur! Istället försöker man nu svälta ihjäl såväl studenter som deras organisation.

Ung Vänster vill ge Lars Leijonborg hemläxa. Det är enkel matematik, det saknas ändå 200 kronor. Gör om – gör rätt!

För mer information

Elisabeth Biström, informationsansvarig för Ung Vänster
[email protected], 070-203 82 04
Ida Gabrielsson, förbundsordförande för Ung Vänster
[email protected], 0738-24 12 13