Hem / Artiklar / Ung Vänster anmäler Svenskt Näringsliv för bestickning

Ung Vänster anmäler Svenskt Näringsliv för bestickning

18 januari, 2007

Storföretagens intresseorganisation Svenskt Näringsliv presenterade igår ett nytt läromedel om globalisering. Syftet, menar de, är att väcka ungdomars intresse för globaliseringen och peka på de goda sidor globaliseringen för med sig, för det nya Europa. Själva materialet är resultatet av inspirationsresor som Svenskt Näringsliv har bjudit 200 lärare på. Näringslivet har under en längre tid försökt koppla greppet om den svenska skolan genom sponsring av bland annat läromedel. Detta är ett nytt steg, näringslivet tar, för att föra in sin ideologi i klassrummen.

– Skolan ska vara opartisk och främja kritiskt tänkande. När lärare bjuds på resor i ett bestämt syfte, nämligen att förpacka näringslivets propaganda till undervisning och skolmaterial, är det uppenbart att dessa principer kraftigt sätts åt sidan. Vi anmäler därför idag Svenskt Näringsliv till riksenheten mot korruption, för bestickning, säger Ida Gabrielsson.

– Att låta sig bjudas på resor som resulterar i läromedel, med ett politiskt innehåll som gynnar den betalande organisationen, för utan tvekan tankarna till mutor. Lärare blir ambassadörer i skolan för storföretagens intressen, det är odemokratiskt avslutar Ida Gabrielsson.

Anmälan kan laddas ned här: anmalan(2007-01-19).pdf

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson på telefon 073 824 12 13