Hem / Pressmeddelanden / Ung Vänster byggde hus

Ung Vänster byggde hus

26 juli, 2005

Den 21-24 juli ordnade Ung Vänsters byggbrigadgrupp sin första aktivitet, en utbildningshelg på Björneberg i Jönköping.

Under fyra intensiva dagar jobbade deltagarna tillsammans med flera projekt som alla syftade till att introducera till olika praktiska moment relaterade till byggande och konstruktion.

– Vi ordnar byggbrigaden för att återerövra kunskapen om hur vi kollektivt kan påverka vår fysiska omgivning i vardagen, förklarar Mattis Karlsson, en av arrangörerna bakom Byggbrigaden.

Som gemensamt träprojekt byggde deltagarna en lekstuga (se bilderna), som senare i höst kommer överlämnas till ett dagis i Jönköpingstrakten. Byggandet var en manifestation för alla ungdomars rätt till en meningsfull fritid, projektet var också en övning i samarbete och praktisk förmåga.

Vid en föreläsning under Byggbrigaden berättade Angelica Svensson från Ung Vänster Sydvästra Lund om hur de gemensamma Folkets Husprojekten i arbetarrörelsens barndom var viktiga punkter för att samla folk i praktisk solidaritet. Byggandet blev då ett konkret bevis på att arbetarrörelsen utvecklades och att det var möjligt att genom organisering förändra verkligheten. Den erfarenheten vill byggbrigaden återknyta till.

Nita Lorimer, arkitekt och vänsterpartist, talade om behovet av att människor lokalt lär sig hantverk för att uppnå självbestämmande i en tid när makten gärna ser ett expertmonopol på kunskaper om hur man förändrar fysiska miljöer.

Som betonprojekt gjöt deltagarna en 80 kilo tung betongskylt (se bilden) med Ung Vänsters och byggbrigadens loggor infällda i betongen. Andra inslag under byggbrigaden var svetsning och diskussioner om byggandets roll i vårt samhälle.

Deltagarna vid byggbrigaden kom från hela Sverige och tidigare erfarenheter varierade från ringa till stora. Alla deltog i arbetet på sina egna villkor, tillsammans med kunniga instruktörer som introducerade varje moment byggde vi ett litet stycke praktisk socialism.

I utvärderingarna uttalade många deltagare förhoppningen att byggbrigaden utvecklas vidare. Visioner saknades inte: allt från att bygga stora ungdomens hus till smalspåriga järnvägar fanns på förslag till framtida byggbrigader.

Bilder, artiklar och utförlig rapport från första byggbrigadutbildningen kommer publiceras på hemsidan: www.ungvanster.se/byggbrigad

För mer information, kontakta Erik Berg, 070-3022574 eller e-posta: [email protected]