Hem / Pressmeddelanden / Ung Vänster i Palestina: Att slå sönder demokratins infrastruktur

Ung Vänster i Palestina: Att slå sönder demokratins infrastruktur

27 juli, 2002

En grundläggande förutsättning för demokrati är att kunna mötas och kunna organisera institutioner och myndigheter på ett rationellt satt. I Bethlehem, för att ta ett exempel, är utegångsförbudet hävt i genomsnitt 2,5h per dag under juli månad – men olika tider varje dag och ibland går dagar i streck utan att någon tillåts vistas utomhus. Israel, som cyniskt nog ibland kallas Mellanösterns enda demokrati, förhindrar effektivt varje försok till rationell planering av det palestinska samhället, sager Ameilia Morey-Strömberg internationellt ansvarig i vänsterpartiets partistyrelse.

Den palestinska nationalförsamlingen har bara kunnat träffas några få gånger de senaste två åren och när vi besökte guvernören i Bethlehem fick mötet avslutas efter 15 minuter pga av utegångsförbudet. Under sådana förhållanden är det en omöjlig uppgift för de palestinska myndigheterna att fungera – och därför växer också missnöjet bland den palestinska befolkningen. Den israeliska regimen provocerar medvetet fram interna motsättningar för att splittra det palestinska motståndet, säger Kalle Larsson riksdagsman för vänsterpartiet.

Vi har också besökt platser i Bethlehem som vid upprepade tillfällen attackerats av den israeliska militärens missiler. Förstörelsen är omfattande och den som påstår att den israeliska regimen inte medvetet räknar med civila offer bör öppna ögonen. De israeliska attacker som genomforts – och som nu senast dödade 15 personer – är uppenbara brott mot internationell rätt och följer ett tydlig statsterroristiskt mönster. Därför är motstånd mot regimen inte bara legitimt utan en skyldighet för varje demokrat och var och en som förespråkar mänskliga rättigheter, avslutar Ali Esbati ordförande I Ung Vänster.

Deltagare i delegationen:
Amelia Morey-Strömberg, partistyrelseledamot, delegationsledare, 0704-140 133 (t o m 24/7.)
AnnMarie Ogalde, internationell sekreterare, 0705-13 80 37
Kalle Larsson, riksdagsledamot
Ali Esbati, Ung Vänsters ordförande
Telefon i Israel, Hotell Meridian, Jerusalem: 00972-2-6285212

För mer information, kontakta Matti Kataja, informationssekreterare vänsterpartiet 0709-28 30 10,
[email protected]