Hem / Pressmeddelanden / Ung Vänster i Palestina: Släng ut Labour ur socialistinternationalen!

Ung Vänster i Palestina: Släng ut Labour ur socialistinternationalen!

28 juli, 2002

Labourpartiet är fullt ut ansvarigt för Israels rasistiska politik. Den enda skillnaden mellan Labour och Likud verkar vara att de senare ser politiken som varaktig och långsiktig medan de förra påstar att den är tillfällig. Men hela regeringen genomför den. Att Labourpartiet tillåts vara kvar i socialistinternationalen är en skam också för svensk socialdemokrati, säger Amelia Morey-Strömberg, internationellt ansvarig i vänsterpartiet.

Vi har nåtts av nyheten om bosättarna som gick in i ett palestinskt område i Hebron och sköt ihjäl en flicka på en balkong. Man måste inse att bosättarna är en vital del av den israeliska ockupationen. Under vår vistelse här har vi tydligt sett hur bosättningarna växer kraftfullt och med militarstrategiska avsikter förläggs runt de palestinska husen. Bosättarna lever i materiellt överflod medan den palestinska befolkningen hålls i fattigdom – allt med den israeliska regimens aktiva hjälp, säger Ali Esbati ordförande i Ung Vänster.

Vägar, shoppingcenter och swimmingpools i de valansade bosättningarna står i skarp kontrast till byar och områden där soporna inte töms på månader på grund av utegångsförbud och israeliska konfiskationer. Nybyggda och vackra lokaler väntar den israeliska ungdom som vill studera på universitet medan palestinska ungdomar tvingas gömma sina kursböcker under bilarna för att överhuvud taget kunna ta sig till föreläsningarna. Allt detta utgör exempel i ett mönster av systematisk statsterror, säger Kalle Larsson riksdagsman för vänsterpartiet.

Deltagare i delegationen:
Amelia Morey-Strömberg, partistyrelseledamot, delegationsledare, 0704-140 133 (t o m 24/7.)
AnnMarie Ogalde, internationell sekreterare, 0705-13 80 37
Kalle Larsson, riksdagsledamot
Ali Esbati, Ung Vänsters ordförande
Telefon i Israel, Hotell Meridian, Jerusalem: 00972-2-6285212

För mer information, kontakta Matti Kataja, informationssekreterare vänsterpartiet 0709-28 30 10,
[email protected]