Hem / Pressmeddelanden / Ung Vänster i Palestina: Den israeliska fredsrörelsen kräver slut på ockupationen

Ung Vänster i Palestina: Den israeliska fredsrörelsen kräver slut på ockupationen

29 juli, 2002

Den israeliska regimen för krig mot det palestinska folket, och den insikten måste vara utgångspunkten för varje diskussion om situationen i Palestina. Samtidigt är det viktigt att se att det bland israeliska medborgare också finns motstånd mot ockupationen – inte bara bland palestinier utan också bland judar. Människorättsorganisationer, fredsrörelser och ett fåtal politiska partier arbetar i Israel för att mobilisera opinion mot bosättningarna, trakasserierna och den militära ockupationen, säger Amelia Morey-Strömberg, internationellt ansvarig i vänsterpartiets partistyrelse.

Den israeliska vänstern arbetar i stark motvind, eftersom den egna regeringens propagandamaskin effektivt utmålar den palestinska befolkningen som våldsbenägen och Arafat som källan till allt ont i regionen. Människor och organisationer som överbryggar den strukturella segregationen, den apartheid som regimen försöker skapa, är betydelsefulla för att visa att människor i regionen klarar av fredlig samexistens, säger Ali Esbati, ordförande i Ung Vänster.

Möjligheterna till mobilisering av israeliska opinionen mot ockupationen försvåras också avsevärt av självmordsattacker mot civila inne i Israel. Varje gång det sker sluter sig det israeliska samhället och den extrema högerns krav pa massiv vedergällning – att 5.000 palestinier bör dödas för varje självmordsbomb – ljuder högre än kraven på en rättvis fred. Det är dock viktigt att konstatera att hela den israeliska fredsrörelsen och vänstern är överens om att fred inte är möjlig med mindre än att ockupationen upphör. säger Kalle Larsson riksdagsman för vänsterpartiet.

Deltagare i delegationen:
Amelia Morey-Strömberg, partistyrelseledamot, delegationsledare, 0704-140 133 (t o m 24/7.)
AnnMarie Ogalde, internationell sekreterare, 0705-13 80 37
Kalle Larsson, riksdagsledamot
Ali Esbati, Ung Vänsters ordförande
Telefon i Israel, Hotell Meridian, Jerusalem: 00972-2-6285212

För mer information, kontakta Matti Kataja, informationssekreterare vänsterpartiet 0709-28 30 10,
[email protected]