Hem / Pressmeddelanden / Ung Vänster i Palestina: Vardag av övergrepp

Ung Vänster i Palestina: Vardag av övergrepp

26 juli, 2002

En ung kvinna berättade att hon ställts inför valet att dra upp blusen eller vända i en checkpoint, en annan att han sett hur en ung man blivit misshandlad och skjuten efter att ha protesterat då israeliska soldater knuffat äldre kvinnor vid en annan. Vi får dagliga vittnesmål om övergrepp och våld, men möter också människor som formulerar motstånd. De kvinnliga aktivister vi träffat som kräver makt och inflytande och kämpar för kvinnors mänskliga rättigheter är en nödvandig del av lösningen, säger Amelia Morey-Strömberg, internationellt ansvarig i vänsterpartiets partistyrelse.

Många av de ungdomar vi träffar har fängelsestraff bakom sig för att ha deltagit i exempelvis fredsdemonstrationer. I den desperate situation de befinner sig uppvisar de beundransvärd kampvilja, och man bör ha i minnet att FN-deklarationer ger rätten till självförsvar för den som ockuperats, säger Ali Esbati ordförande I Ung Vänster. Vi har också fått se en video över förstörelsen av PPP:s partilokaler I Ramallah. Den israeliska regimen slår planmässigt sönder den demokratiska infrastruktur som Sverige och EU bidragit till att bygga upp i det palestinska samhället. Sveriges kritik mot detta borde vara skoningslös, men regeringen har knappt öppnat munnen, säger Esbati vidare.

En relativt vanlig sak som en taxifärd innebär avsevärda problem, vår taxi anlände över huvudtaget inte, eftersom den fastnat vid en check-point. En palestinier kan behöva byta transportmedel tre till fyra gånger för en resa genom Jerusalem om han eller hon över huvudtaget tillåts resa, avslutar Kalle Larsson, riksdagsledamot för vänsterpartiet.

Deltagare i delegationen:
Amelia Morey-Strömberg, partistyrelseledamot, delegationsledare, 0704-140 133 (t o m 24/7.)
AnnMarie Ogalde, internationell sekreterare, 0705-13 80 37
Kalle Larsson, riksdagsledamot
Ali Esbati, Ung Vänsters ordförande
Telefon i Israel, Hotell Meridian, Jerusalem: 00972-2-6285212

För mer information, kontakta Matti Kataja, informationssekreterare vänsterpartiet 0709-28 30 10,
[email protected]