Hem / Pressmeddelanden / Ung Vänster kommenterar polisanmälan

Ung Vänster kommenterar polisanmälan

30 maj, 2005

Ungdomsstyrelsen beslöt under tisdagen att avbryta dialogen med Ung Vänster och istället polisanmäla förbundet. Ung Vänsters förbundssekreterare Clara Norberg Averbo är förvånad:

– Ungdomsstyrelsens agerande är ytterst märkligt, menar hon. Det är oförsvarbart att ungdomsstyrelsen sätter mediala ”resultat” före seriös granskning och konstruktiv dialog. Vi har på ett flertal sätt styrkt de uppgifter vi lämnat i vår ansökan och på alla sätt varit ungdomsstyrelsen behjälpliga när vi fått nya frågor om underlaget, säger Norberg Averbo.

Anmälan grundad på tveksamma uppgifter
Ungdomsstyrelsen grundar sin anmälan på uppgifter från en enskild föreningsrevisor i ett av förbundets 22 distrikt som kontaktat ungdomsstyrelsen för att ta tillbaka en tidigare underskrift. Nämnda revisor har under våren lämnat såväl Ung Vänster som vänsterpartiet och vänsterns studentförbund med motiveringen ”Gud visade mig att jag hade fel. Därför kom jag fram till att jag måste lämna vänstern.”

– Det är beklagligt att en erfaren kamrat på det här sättet klipper alla band med sitt tidigare liv, säger Norberg Averbo. Men det som är upprörande är att ungdomsstyrelsen väljer att ta till en så drastiskt åtgärd som polisanmälan istället för att ge oss möjlighet att kommentera uppgifterna.

Intern granskning tillsatt
Ung Vänster kommer nu att göra en intern granskning av inrapporteringarna från det aktuella distriktet. Clara Norberg Averbo menar att hon inte haft anledning att misstro de uppgifter som lämnats, men tycker att de anklagelser som nu kommit fram ska tas på allvar.

– Vi har kopplat in revisorerna, som tillsammans med ansvariga i förbundsstyrelsen ska se över rutiner kring registerhantering och granskning i distriktet. De har även fått i uppdrag att leta fram verifikat som styrker att alla medlemmar i distriktet betalat medlemsavgift det aktuella underlagsåret.

Myndigheten del i mediadrev
Ung Vänster är missnöjda med hur ungdomsstyrelsen hanterat den granskning de utfört. Samtliga ungdomsförbund har anklagats för bidragsfusk under våren, och lokala företrädare för en rad förbund har i media själva sagt sig lämnat felaktiga uppgifter. Trots det är det endast SSU och Ung Vänster som granskas av ungdomsstyrelsen, och trots att oräkneliga fall av oegentligheter uppdagats i SSU har dessa inte lett till någon polisanmälan.

– Det är absurt att en statlig myndighet på det här sättet tillåts falla för tillfälliga strömningar i det politiska klimatet, säger Clara Norberg Averbo. Det verkar som att ungdomsstyrelsen är mer intresserade av att hitta en syndabock än att verkligen komma tillrätta med de brister som kan finnas i bidragssystemet.

– Vi är det ungdomsförbund som under flera år varit det mest aktiva av alla. Vi har sett starka vänstervindar bland ungdomar, vilket givetvis retar makthavare och borgerliga ledarskribenter. Men jag hade aldrig trott att en statlig myndighet skulle agera så tendentiöst och osakligt som man gjort i det här fallet, avslutar Clara Norberg Averbo.

För mer information kontakta:
Clara Norberg Averbo, förbundssekreterare 070-270 86 11