Hem / Pressmeddelanden / Ung Vänster till Köpenhamn

Ung Vänster till Köpenhamn

9 december, 2002

Ung Vänster kommer att delta massivt och aktivt i de manifestationer som ordnas i samband med EU-toppmötet i Köpenhamn. Uppemot 500 medlemmar väntas åka med i de olika bussresor som förbundet organiserar.

– Vi ser manifestationerna i Köpenhamn som en startpunkt i kampen för ett Nej i folkomröstningen om EMU. Vi demonstrerar också tillsammans med tusentals andra människor för öppenhet och demokrati i Europa och mot det eliternas projekt som varje dag vidgar klyftorna och urholkar folkstyret, säger Ali Esbati, ordförande i Ung Vänster, som själv kommer att finnas på plats i Köpenhamn.

– EU-projektet är ett eliternas projekt. EMU är ett av de tydligaste exemplen på att det är så. Nu mobiliserar den ekonomiska och politiska eliten för att föra in Sverige i ett projekt där högerpolitik grundlagsfästs, Sveriges nationella oberoende trampas ned och möjligheterna för medborgarna att genom val påverka den ekonomiska politiken minimeras. EMU är ett riskabelt projekt där arbetande människor tar alla riskerna och får betala med arbetslöshet och nedskärningar. För att sälja in projektet har ja-sidan redan börjat med sin intensiva propaganda som bygger på ett obehagligt idiotförklarande av vanliga människor. EMU-frågan sägs handla om hur mynten ska se ut och hur det ska bli enklare att resa utomlands. Men vi vet att det handlar om makt, inflytande och demokrati. Därför kommer vi att demonstrera i Köpenhamn, fortsätter Ali Esbati.

Ung Vänster har under lång tid haft nära kontakter med Sosialistisk Ungdom i Norge och man kommer tillsammans att utgöra kärnan i ett rött nordiskt EU-kritiskt block.

– Det är viktigt för oss att visa att EU-motståndet i Norden lever och frodas. Vi samarbetar också med SU för att vi har samma syn på hur och varför vi vill demonstrera.

Ali Esbati kommenterar också den senaste tidens spekulationer kring våldsamheter och oroligheter.

– Det har varit en ovärdig upptrappning av polisens retorik. EU:s regeringar har bland annat nyligen antagit en så kallad handbok om säkerhet som ska användas vid EU:s toppmöten. Det ingår som ett led i den utveckling som pågått under en tid, med misstänkliggörande och demonisering av varje form av politiskt motstånd. Den svenska regeringens beslut att upphäva den nordiska passfrihet för att kunna ingripa mot tillresta demonstranter visar mer än något annat EU-projektets karaktär och hur det måste försvaras från EU:s medborgare. ändå är jag hoppfull. Vi har sett på sistone hur eventuella våldsverkare kunnat isoleras och hur breda, folkliga manifestationer har kunnat genomföras vid flera liknande möten, där polisen hållit en låg profil och ägnat sig åt sin huvuduppgift istället för att provocera och trakassera demonstranter.

– Vi ser fram emot stora demonstrationer som visar att de europeiska folken inte accepterar att behandlas hur som helst, avslutar Ali Esbati

För mer information, kontakta:
Ali Esbati, förbundsordförande, 0733 706 426
Edvard Ankarudd, EMU-ansvarig, 0704 176 357
Båda kommer att vara i Köpehamn från och med onsdagkvällen den 11 december.