Hem / Pressmeddelanden / Unikt norsk-svenskt samarbete för fred

Unikt norsk-svenskt samarbete för fred

21 oktober, 2002

"Krigsplanerna mot Irak måste avvisas. Om USA väljer att gå till militärt angrepp krävs en bred folklig mobilisering för att stoppa kriget. Våra organisationer tar entydigt ställning mot det pågående krigsvansinnet. Ett krig kommer förstärka det irakiska folkets lidande – ett lidande som redan är ohyggligt, som ett resultat av mångåriga, djupt orättfärdiga sanktioner."

Så inleds en gemensam resolution från ledningar i Sosialistik Ungdom (SU) och Ung Vänster. Systerorganisationerna SU från Norge och Ung Vänster i Sverige har i helgen varit samlade i Oslo för ett gemensamt strategimöte mot USA:s planer på krig mot Irak. Samtidigt följer representanter för de två organisationernas moderpartier förhandlingarna i FN:s säkerhetsråd i New York.

– Det finns en stor majoritet mot krig i de skandinaviska länderna. I Norge visade den senaste opinionsundersökningen att 87% av de tillfrågade motsätter sig ett amerikanskt angerpp på Irak, och detta måste den norska regeringen ta hänsyn till när det kommer till omröstning i Säkerhetsrådet. Det kommer att vara en allvarlig signal om regeringen väljer att vara mer lojal med president George W. Bush än med sitt eget folk, säger Ingrid Fiskaa, ordförande i Sosialistisk Ungdom.

Målet med samarbetet är att bidra till ett brett, internationellt fredsarbete. Nästa lördag – den 26 oktober – är en internationell demonstrationsdag som kommer att uppmärksammas på många platser i Norge och Sverige. SU och Ung Vänster kommer att delta i dessa demonstrationer.

Inspirationen kommer bland annat från det amerikanska uppropet "Not in our name", som organiserar breda protester mot kriget.

– Detta visar, inte minst, att fredsarbetet inte är anti-amerikanskt. Det amerikanska krigsmotståndet är tvärtom en förebild för oss, och visar att USA är mycket mer än Bush, krigshets och brutala övergrepp, säger Ali Esbati, ordförande i Ung Vänster.

I New York pågår FN´s 57:e generalförsamling för fullt och en två-dagars öppen debatt i säkerhetsrådet om situationen i Irak har just avslutats. De tillresta FN-delegaterna kunde på plats i säkerhetsrådet följa diskussionen. Det mesta tyder på att ett utkast till resolution med skarpa krav på Irak läggs fram för säkerhetsrådet under kommande vecka, och diskussionen gäller nu främst om man i samma resolution skall ge USA rätten att i FNs namn anfalla Irak om de inte anses uppfylla villkoren.

– Stämningen här i USA tyder på att de flesta amerikaner både förväntar sig och skulle stödja ett krig mot Irak. Men med tanke på omfattningen av krigspropagandan är det förvånansvärt många som ändå motsätter sig krig, säger Kari-Anne Moe, tidigare ordförande i Sosialistisk Ungdom och ungdomsrepresentant i den norska FN-delegationen.

– Det finns också ett organiserat motstånd inom nätverket "Not In Our Name" (NION) som organiserar protester och demonstrationer nu på lördag den 26 oktober. NION har också tagit fram ett upprop mot kriget som undertecknats av tiotusentals amerikaner, däribland Martin Sheen, Susan Sarandon och Noam Chomsky, säger Kalle Larsson, partistyrelse- och riksdagsledamot för vänsterpartiet och nu svensk FN-delegat.

[Den gemensamma resolutionen bifogas nedan]

For mer information, ta kontakt med:
Ingrid Fiskaa, + 47 97 01 60 49 (före kl. 16.30 söndagen den 20.) Efter kl 16.30: Kontakta vice ordf. i SU, Audun Herning, +47 40 85 00 15.
Ali Esbati, +46 733 706 426
Kalle Larsson: sms til + 46 70-343 96 74 eller e-post: [email protected]
Kari Anne Moe: e-post til [ mailto:[email protected] ][email protected]

Nej till krig mot Irak.

Krigsplanerna mot Irak måste avvisas. Om USA väljer att gå till militärt angrepp krävs en bred folklig mobilisering för att stoppa kriget.

Våra organisationer tar entydigt ställning mot det pågående krigsvansinnet. Ett krig kommer förstärka det irakiska folkets lidanmde – ett lidande som redan är ohyggligt, som ett resultat av mångåriga, djupt orättfärdiga sanktioner.

Ett krig försvårar också en demokratisk utveckling i Irak. Det kan inte vara den amerikanska militären som fattar beslut om hur Irak – eller några andra länder – ska styras. I Irak måste detta vara det irakiska folkets beslut.

Gulfkriget 1991 ödelade fullständigt det irakiska samhället Elproduktion, vatteförråd, livsmedelsdistribution, avloppssystem med mera förstördes. 93% av de bomber som fälldes över Irak fälldes i form av konventionella bombmattor. Totalt släpptes 88.000 ton bomber, motsvarande sju Hiroshimabomber, över Irak. Otaliga krigsförbrytelser begicks av USA och dess allierade. Medan 148 amerikanska soldater dödades – en fjärdedel av dem på grund av egna styrkors misstag – så tog alliansen livet av en kvarts miljon irakier – majoriteten civila.

Att rättfärdiga dessa handlingar – och föreslå ett nytt blodigt angrepp – kräver i ett grunden rasistiskt synsätt. Irakiska människoliv tillmäts inget värde. Det gör krigsmotståndet desto mer angeläget.

I dag försöker våra regeringar komma undan sitt eget ansvar genom att hänvisa till FN:s säkerhetsråd. Men beslut som fattas i säkerhetsrådet – efter amerikanska påtryckningar – kan inte rättfärdiga ett åsidosättande av folkrätten. Folkrätten måste vara det som ligger till grund för internationell säkerhet – annars blir det den starkes rätt som blir gälande.

Ung Vänster och Sosialistisk Ungdom kommer att arbeta aktivt mot krig och för fred. Vi manar till bredast möjliga samling kring parollen ?Nej till krig mot Irak?.

Oslo
20 Oktober 2002

Antaget av Ung Vänsters verkställande utskott och Sosialistisk Ungdoms sentralstyre.