Hem / Artiklar / VAD SKOLAN INTE LÄR DIG OM EU

VAD SKOLAN INTE LÄR DIG OM EU

30 maj, 2024

Ung Vänsters nya skolmaterial – motvikt till odemokratisk EU-undervisning i klassrummen

Om några dagar är det dags för val till Europaparlamentet. För de flesta av Sveriges elever innebär det att undervisning om EU står på schemat, men i klassrummen predikar lärarna ut en politiskt färgad bild av unionen. EU framställs en demokratisk institution som finns till för att bevara den europeiska freden. Ingenstans i varken läroplanen eller elevernas studiematerial kan man läsa om att det fortfarande idag finns flera stora organisationer som aktivt driver ett utträde ur unionen. Ung Vänster är less på den urusla undervisningen. Därför har vi skickat ut ett eget samhällskunskapskapitel till alla Sveriges skolor. Om inte skolan vill utbilda oss, får vi utbilda skolan.

EU är, och har alltid varit, ett överstatligt nyliberalt projekt. På lektionerna får eleverna lära sig om vad olika partier vill göra om de får träda in i Bryssels finrum. EU-motståndet målas upp som något dött och begravet – det är en falsk bild. I en av skolans läroböcker står det “Efter inträdet 1995 är Sverige inte längre blockerat av en debatt om ja eller nej till EU.” Skolan ska ge oss förutsättningar att vara aktiva medborgare, idag görs raka motsatsen när de osynliggör alla de demokratifrämjande EU-kritiska organisationerna. Debatten om EU är levande även detta val. 

I samhällskunskapsböckerna står det att EU grundades för att bevara freden, när EU egentligen grundades för att bilda ett västerländskt maktblock – genom att gemensamt kontrollera resurser som behövs för vapentillverkning. Vi får lära oss att EU ökar demokratin, trots att EU är djupt odemokratiskt. Politikerna vi röstar in i parlamentet kan inte lägga lagförslag och beslut pådrivna av lobbyister är idag överordnat svensk grundlag. Hur kan en union som byggdes på demokrati samtidigt  förbjuda vänsterpolitik genom att slå fast att man aldrig får begränsa den inre marknaden? Lärarna tvingas mata oss med berättelser om EU:s ömsesidiga internationella samarbeten, samtidigt som unionen gång på gång skriver handelsavtal som suger ur fattiga länders ekonomier. 

Vi är less på skolans felaktiga och ensidiga bild av EU. Om lärarna inte vill utbilda oss ordentligt om EU, då får vi utbilda lärarna. Ung Vänster har därför tagit fram “Vad skolan inte lär dig om EU”, ett komplimenterande kapitel till de vanliga samhällskunskapsböckerna som innehåller faktabaserad EU-kritik. Kapitlet har skickats ut till alla skolor i Sverige och till över tusen samhällskunskapslärare för högstadiet och gymnasiet. 

EU är inte ett demokrati- eller fredsprojekt. Det är ett odemokratiskt marknadsprojekt, och det är dags att skolan slutar hymla om det.