Hem / Pressmeddelanden / Vägen ur krisen – ekonomisk politik för full sysselsättning

Vägen ur krisen – ekonomisk politik för full sysselsättning

30 november, 2008

Samtidigt som finanskrisen sprider sig över världen drar en varselvåg över Sverige. Man räknar nu med att arbetslösheten kan komma att stiga till över 10 procent, och SCB har nyligen konstaterat att Sverige för första gången sedan 1990-talet är inne i recession – ekonomin krymper. Situationen är extremt allvarlig. Lika allvarligt är det att regeringen i den här situationen tycks vara fullständigt handlingsförlamad. Gång på gång har de sagt att de inte tänker göra några stora satsningar för att lindra krisen. Men kan undra om de ens tycker att en fördubblad arbetslöshet är något problem.

Det går att vända en lågkonjunktur. Men för att skapa fler jobb krävs det en ekonomisk politik som inte begränsas av nyliberala budgetregler. När arbetslösheten riskerar att fördubblas har vi inte råd att fortsätta 90-talets experiment med utgiftstak och överskottsmål – regler som hindrar oss från att stimulera ekonomin i en lågkonjunktur.

När sysselsättningen i industrisektorn går ner är det nödvändigt att öka sysselsättningen i andra sektorer av ekonomin. Ung Vänster vill anställa fler personer i offentlig sektor, något som i förlängningen också skapar fler jobb i andra delar av ekonomin. Vi kräver också att taken och ersättningen från a-kassan höjs – i dagsläget kommer en Volvoarbetare som förlorar sitt jobb bara att få ut hälften av sin lön i a-kassa. Eftersom a-kassan fungerar stabiliserande för ekonomin mildrar den konsekvenserna av lågkonjunkturen.

En annan väg ut ur krisen är att skapa fler jobb i byggsektorn. Varje byggjobbare som anställs skapar arbetstillfällen för ytterligare tre personer. En omfattande nybyggnation krävs för att lösa bostadsbrisen, idag råder det bostadsbrist i var femte kommun och hälften av landets unga mellan 20 och 27 år saknar egen bostad. Samtidigt är behovet av klimatinvesteringar stort, då många av de lägenheter som byggdes under miljonprogramsåren har ett stort upprustningsbehov och bokstavligen läcker värme. Den ansvarige ministern Mats Odell försöker vifta bort problemen med bostadsbristen – Ung Vänster kräver istället ett statligt investeringsprogram inom byggsektorn.

Finanskrisen är inget som orsakades av ett gäng giriga bankdirektörer, utan en väntad konsekvens av den nyliberala ekonomiska politiken. När pengar tillåts användas för spekulation, tillåter man också att de inte används till välfärdssatsningar eller långsiktiga investeringar. Vi är trötta på marknadslösningar, spekulation och kortsiktig vinstmaximering. Vill man skapa fler jobb räcker det inte med regeringens låtsassatsningar, det krävs en politik för full sysselsättning! 

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 081129-30


För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, förbundsordförande
[email protected], 0738-241213