Hem / Blogg / Vänsterpartiet vann mot regeringen och EU:s lönesänkarpakt

Vänsterpartiet vann mot regeringen och EU:s lönesänkarpakt

17 mars, 2011

Ulla Andersson och Jonas Sjöstedt skrev igår en artikel om EU:s nya projekt för att rädda Euron; Europakten. De skriver:

“Om Sverige går med i europakten kommer det att innebära ett stort ingrepp i den nordiska arbetsmarknadsmodellen där löner och arbetsvillkor bestäms i förhandlingar mellan fack och arbetsgivare. Det skulle rimma illa med regeringens löften om att EU inte ska styra arbetsmarknad, välfärd och skatter. Formellt är det medlemsländerna som avgör hur europaktens mål ska uppnås, men det är ingen tvekan om vilken politik som föreskrivs:

Lönebildningen ska enligt förslaget kopplas till utvecklingen av produktiviteten. Produktivitetsutvecklingen ska övervakas centralt inom EU. Löner i den offentliga sektorn ska stödja konkurrenskraften i den privata sektorn. I klartext innebär det lägre löner för offentligt anställda. Centrala löneavtal ska motverkas liksom indexering av löner. EU lägger fast en politik som ska ge lägre löner och som är ett djupt ingrepp i den fria förhandlingsrätten. Däremot sägs förstås inget om begränsningar av de höga vinsterna för privata företag och banker.

Europakten innebär dessutom att “skyddade sektorer ska öppnas upp”. I klartext handlar det om krav på ytterligare privatiseringar och avregleringar. “Flexibiliteten” på arbetsmarkanden ska öka. Skatt på arbete ska sänkas och pensioner, hälsoväsende och socialt skydd ska ses över. Pensionsåldern bör höjas och möjligheterna till förtida pension begränsas. Även EU:s grepp över den ekonomiska politiken ska hårdna. EU:s regler om budgetdisciplin ska göras till nationell lag, gärna till grundlag. Skattepolitiken ska koordineras.

Dessa förändringar utgör djupa ingrepp i det nationella självbestämmandet och ett hot mot den nordiska modellen på arbetsmarknaden. Att godta dem för Sveriges del
vore att strunta i folkomröstningens utslag från 2003 då det just var den centralstyrda ekonomiska politiken framdriven av EU:s valutaunion som fick svenskarnas att rösta nej. Därför måste “en pakt för euron” avvisas.”

Sagt och gjort. Idag stoppades Sveriges deltagande i pakten:

“Oppositionen fick idag majoritet i finansutskottet för att regeringen på Europeiska rådet 24-25 mars ska anmäla att Sverige inte ska delta i Europakten.

– Det här är ett mycket viktigt ställningstagande eftersom den föreslagna Europakten griper in i lönebildning, pensionssystem, socilaförsäkringar och kräver privatsieringar. Det nationella självbestämmande inskränks kraftigt, säger Ulla Andersson, ekonomisk politisk talesperson V.

– Om Sverige gick med i Europakten skulle det helt ändra den svenska modellen där arbetsmarknadens parter ansvarar för lönebildningen. Därför känns det väldigt bra att regeringen nu tvingas åka till toppmötet och meddela att vi värnar den svenska modellen och avvisar ett deltagande i pakten, säger Andersson”

Bra gjort, Vänsterpartiet!

Läs mer:
Ullas och Jonas artikel
Pressmeddelande från Vänsterpartiet