Hem / Nyheter / Vi lyssnar på den libyska frihetsrörelsen

Vi lyssnar på den libyska frihetsrörelsen

18 mars, 2011

FN:s säkerhetsråd beslutade sig idag för att inrätta en så kallad flygförbudszon över Libyen. Det innebär att inga flyg, utom de som avser humanitär hjälp, får komma in i libyskt luftrum. Syftet är att med militärt våld som medel skydda civila libyer från de brutala angrepp som regimen utsatt dem för under de senaste veckorna, bland annat genom att flygbomba sin egen befolkning. Under den senaste tidens strider har Libyens regim återtagit kontrollen över alla områden utom staden Benghazi, som nu är den demokratiska oppositionens sista fäste. Oppositionen, liksom arabförbundet, har vädjat om omvärldens stöd genom upprättandet av en flygförbudszon. Risken är stor, att om Khadaffi slår ut oppositionen i Benghazi, så är chanserna för en demokratisk revolution i Libyen förlorade för lång tid framöver.

FN-beslutet medger att andra länder går in i Libyens luftrum för att slå ut libyska krigsflyg och militära mål på marken. Man får däremot inte gå in med en ockupationsstyrka. Ändå innebär förstås upprätthållandet av flygförbundszonen stora risker att civila libyer får sätta livet till. Bomber faller sällan med precision och i alla väpnade konflikter är det den civila befolkningen som drabbas hårdast. Man ska heller inte blunda för risken att en form av militär insats öppnar dörrarna för en annan. Under inga omständigheter, får dagens FN-beslut i förlängningen leda till att Libyen ockuperas. Även om ett beslut om att använda militärt våld aldrig är enkelt, menar Ung Vänster att beslutet om en flygförbundszon över Libyen är riktigt och nödvändigt i det här läget. Det betyder inte att Ung Vänster i alla sammanhang okritiskt tar ställning för internationella insatser bara för att det finns ett FN-mandat. Vi tar ställning utifrån den konkreta situationen i varje enskilt fall. Omvärlden kan inte se på när en diktator går till militärt angrepp mot sin egen befolkning. Vi stödjer den libyska frihetsrörelsen, också när situationen blivit så allvarlig att de vädjar om omvärldens militära stöd för att hindra en diktator att med brutalt våld kväsa deras rättmätiga kamp för frihet och demokrati.

Antaget av Ung Vänsters verkställande utskott 2011-03-18

För mer information:

Miro Anter, pressekreterare: 070-217 98 03 eller [email protected]