Hem / Pressmeddelanden / Vart tog rättsstaten vägen?

Vart tog rättsstaten vägen?

19 maj, 2002

Vart tog rättsstaten vägen?
Efter 11 september inledde USA sitt permanenta krig mot det de kallar för terrorism och terrorister. Sedan dess har världen blivit en allt osäkrare plats att leva i. Så här långt har det amerikanska korståget lett till en flyktingkatastrof i Afghanistan och den amerikanska regeringen överväger också att börja ett angreppskrig mot Irak. Ett led i samma kampanj mot skurkstaterna, en svepande benämning på de länder som inte undantagslöst underkastar sig amerikanska krav.

USA har också understött militärkuppen i Venezuela och börjat ge militär, ekonomisk och strategisk hjälp till den colombianska regeringen så att de ska stå bättre rustade mot FARC-gerillan, som fram tills för några månader sedan var en respekterad förhandlingspart i den colombianska fredsprocessen, men som idag genom den amerikanska retoriken ska betraktas och behandlas som terrorister.

Det är ett globalt säkerhetspolitiskt problem att USA idag skaffat sig en militär manöverfrihet, som man med EU:s goda minne gång efter annan låter går ut över folkrätten. De internationella lagarna ersätts av en amerikansk laglöshet.

Hade regeringen haft en utrikespolitik med lite ryggrad, kunde Sverige idag spelat en stor internationell roll med att påpeka riskerna och rättsvidrigheten i den pågående utvecklingen. Men istället för redbarhet, är det ren feghet som styr den svenska utrikespolitiken idag.

Nu står riksdagen i begrepp att godkänna EU:s arresteringsorder – EU:s terrorlag. Den 22 maj fattar riksdagen – om inte protester från olika håll fått socialdemokraterna, kd eller c att överge sina brottsliga ståndpunkter – ett beslut som inte bara undergräver rättssäkerheten för individer, utan även riskerar att göra kampen mot terrorismen ofokuserad. Terrorlagarna innehåller svepande definitioner av terrorister, som inbegriper frihetsrörelser som verkar i stater kända för omfattande övergrepp mot mänskliga rättigheter. Genom arresteringsordern kan till exempel Turkiet begära att Sverige utlämnar kurder som sökt skydd undan det politiska förtrycket.

Samma sak gäller Colombia. Sverige har upprepade gånger anmärkt på brott mot mänskliga rättigheter som begås av armén och paramilitära grupper. Svenska regeringen stod senast förra året värd för ett möte mellan FARC och Colombianska regeringen, Sverige har varit ett av de länder som medlat i fredsförhandlingarna. Med de nya definitionerna av terroristorganisationer, kommer FARC inte längre kunna betraktas som en part i fredsförhandlingar. Den enda lösning på konflikten i Colombia som då återstår, är en militär lösning. Det är civilbefolkningen som får betala det höga priset i USA:s krig mot terrorismen.

Beslutet innebär att Sverige kriminaliserar brott som redan idag är straffbara. Man måste ställa sig frågan: varför? För oss är det uppenbart att det är del av en utveckling mot ökad repression. Makthavarna slår rallarsvingar mot all folklig organisering som inte är en del av etablissemanget.

Och Sverige bara tiger. Sverige tiger och accepterar lagar som undergräver internationell säkerhet och rättvisa. Och det vet alla riksdagspartier. ändå är demokratiska grupper utanför det politiska etablissemanget de enda som protesterar.

Varför är ni andra så jävla flata?

Ung Vänsters förbundsstyrelse, Grytgöl 020520