Hem / Nyheter / Det behövs en tvärvändning i politiken

Det behövs en tvärvändning i politiken

4 mars, 2011

Ekot rapporterar idag om att den ekonomiska klyftan mellan unga och äldre har ökat. En ungdom mellan 20 och 24 år har en inkomst som knappt motsvarar hälften av genomsnittsinkomsten. Sedan början av 90-talet har skillnaderna ökat kraftigt.

Ung Vänsters förbundssekreterare Stefan Lindborg har tröttnat på den ökade ojämlikheten mellan unga och äldre.

– Unga människors liv präglas i dag av otrygga jobb, dyra andrahandslägenheter och låga studiemedel. Vi är den första generationen i modern tid som har sämre förutsättningar än vad våra föräldrar hade. Samtidigt förvärras situationen av regeringens politik.

– Nu behövs en tvärvändning i svensk politik. Det är dags för en politik som sätter unga människors trygghet i första rummet. Framför allt handlar det om att stärka ungas ställning på arbetsmarknaden. Istället för ökad otrygghet behövs det satsningar på utbildning och att se till att trygga anställningar åter blir norm för unga på arbetsmarknaden, säger Ung Vänsters förbundssekreterare Stefan Lindborg.

 

För mer information:

Miro Anter, pressekreterare: 070-217 98 03 eller [email protected]