Hem / Nyheter / Ett genombrott för de lågavlönade kvinnorna!

Ett genombrott för de lågavlönade kvinnorna!

30 mars, 2007

Igår natt enades Handelsanställdas förbund och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel om avtal identiskt med det som parterna redan var överens om förra helgen, men som Svenskt Näringsliv då stoppade. Det är ett avtal som innebär nödvändiga satsningar för att göra något åt låglöneyrkena inom handeln som främst kvinnor jobbar i.

-Ung Vänster gratulerar Handels medlemmar till det nya avtalet. Möjligheterna för kommunal, hotell och restaurangfacket och andra kvinnodominerade förbund att även de kräva lönelyft som knaprar in på de manligt dominerande sektorernas försprång har ökat, säger Jonas Lindberg som är vice ordförande i Ung Vänster

-Samtidigt är det nu tydligare än på länge att Svenskt Näringsliv är de lågavlönade kvinnornas fiende nummer ett. I Svenskt Näringsliv samlas alla direktörer som under flera år delat ut pensioner och fallskärmar till varandra i mångmiljonklassen och gett varandra horribla arvodeshöjningar. Deras påstående om att det nya avtalet för handels skulle vara samhällsekonomiskt farligt påminner om ett dåligt skämt, fortsätter Jonas Lindberg

-Nu har ett stort steg tagits i riktning mot en lönebildning som på sikt kan bryta den strukturella diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden. Inte konstigt att Svenskt Näringsliv får panik. Därmed borde det stå klart för alla att Svenskt Näringsliv är en rejäl bromskloss i jämställdhetsarbetet, avslutar Jonas Lindberg

För mer information kotakta:
Jonas Lindberg 070-4003413