Hem / Nyheter / God jul?

God jul?

20 december, 2004

Flyktingar som försöker göra slut på sina liv. Som slutar prata. Slutar äta. Barn som blir okontaktbara och tas in på psyket. Kvinnor som går under jorden tillsammans med sina barn i skydd mot Migrationsverkets beslut som skickar människor tillbaka till en säker död och tortyr. Man kan lätt tro att ovanstående är typexempel från de länder i Europa där idag fascister sitter vid maktens roder. Dessvärre är det en medveten politik även i Sverige. I Sverige får du som flykting dagligen möta misstron, föraktet och ointresset. I Sverige ska du på nytt få känna vanmakt, hjälplöshet, bottenlös ångest och hur det är att vara totalt utlämnad till andra människors godtycke. I Sverige tar för många människor inte flykten slut. Vid den svenska gränsen har den knappt börjat.

Hos migrationsverket får du finna dig i hur det är att få dina berättelser, ärr från misshandel och psykiska trauman ifrågasatta och bestridda av tjänstemän. Intyg från experter som styrker de asylsökandes sak ignoreras fullständigt. Målet med den svenska flyktingpolitiken är uppenbart. Det handlar om att avvisa största antalet asylsökande. Gärna så fort som möjligt.

Migrationsminister Barbro Holmberg fortsätter oavsett kritiken från människorättsorganisationer sitt tåg mot en mer och mer repressiv flyktingpolitik. Alla vi som trodde att FN:s kommitté mot tortyr genom sina rekordmånga prickningar av Sverige skickat en tydlig signal om något är på tok fel med den svenska flyktingpolitiken har fått se hur fel vi hade.

Näst på dagordningen har regeringen ett avskaffande av möjligheterna till s.k Ny Ansökan. Ny Ansökan har fungerat som en säkerhetsventil i en dåligt fungerande asylprocess. Ny Ansökan handlar om att kunna söka uppehållstillstånd på nytt då man inte blivit trodd, då barnen inte blivit hörda, då någon i familjen blivit apatisk. Att ta bort Ny Ansökan är i nuläget att driva asylsökande in i permanent rättslöshet, förtvivlan och i värsta fall döden, eftersom det sista hoppet om att finna en fristad ifrån förtryck därmed släcks för många.

Människorättsexperter och psykiatriker som sticker upp och ryter ifrån mot vad som faktiskt händer bemöts med rena tystnaden. Hos Barbro Holmberg och arkitekterna bakom Fästning Sverige finns inget intresse av debatt. Dom ansvariga fortsätter enträget i försöken att övertyga den svenska befolkningen om att Sveriges asylpolitik är generös och human, att försämringen i rättssäkerheten för de asylsökande är för ”barnens skull” och att asylsökande går under jorden därför att besluten från Migrationsverket och Utlänningsnämnden varit ”otydliga”. Verksamhetschefen vid S:t Görans psykiatriska askutmottagning, David Eberhard, har helt rätt i sin beskrivning av att ”svensk invandrarpolitik har nått nivåer värdiga Nazi-Tysklands”.

Vi har en annan bild av verkligheten än Barbro Holmberg. Sveriges asylpolitik är till stora delar orättvis och inhuman, avskaffandet av Ny Ansökan är ett dråpslag mot barnen, och hur besluten från migrationsmyndigheterna är formulerade är i de flesta fall ovidkommande när asylsökande beslutar att gå under jorden. Att påstå något annat är ett hån mot alla de människor som idag lever helt utan rättigheter och skyddsnät i vårt land, i ständig oro över att bli upptäckta och i ovisshet inför om de har tak över huvudet och mat på bordet om en vecka.

Det är hög tid att riva upp den svenska flyktingpolitiken och göra den till ett föredöme, inte en fortsatt humanitär katastrof. Det får vara nog med undanflykter från Barbro Holmberg. Vi vill se en flyktingpolitik präglad av humanitet och respekt för folkrätten, inte av rasism, misstro och förakt. Vi är redo att ta debatten med dig Barbro Holmberg. är du redo för oss?

Ung Vänster bedriver i denna stund en flyktingpolitisk kampanj där målet är att samla in 50 000 kronor till fristadsfonden. Fristadsfonden instiftades 1995 och arbetar med att hjälpa asylsökande som fått avslag på sina asylprövningar. Fristadsfonden hjälper asylsökande flyktingar som hotas av avvisning och som inte kan återvända till sina hemländer. Många har varit utsatta för förföljelse och grym tortyr eller har traumatiska krigsupplevelser bakom sig. De asylsökande som fonden hjälper, hyser en välgrundad fruktan för att återvända till de länder de flytt ifrån och tvingas därför gömma sig i vårt land. Istället för julklappar – sätt in ett bidrag till fristadsfonden på postgironummer 26 31 25 – 7.

Tove Fraurud
Förbundsordförande Ung Vänster

Anita Dorazio
Fristadsfondens styrelse