Hem / Nyheter / Nu börjar kampanjen – riv apartheidmuren!

Nu börjar kampanjen – riv apartheidmuren!

14 oktober, 2006

Israels ockupation av Palestina är brutal, olaglig och rasistisk. Det bärande fundamentet i ockupationen handlar om att omöjliggöra ett liv i frihet för den palestinska befolkningen. Det är därför palestiniernas rörelsefrihet ständigt begränsas och förstörs. Det är därför palestinska städer förläggs med utegångsförbud som Israel godtyckligt bestämmer över. Det är också därför Israel är det land i världen som bryter mot flest FN-resolutioner och mänskliga fri- och rättigheter. Ung Vänster startar nu sin eftervalskampanj mot den mur som Israel i skrivande stund bygger rakt igenom palestinsk mark. När denna mur står färdig kommer över hälften av hela Västbanken att hamna på den israeliska sidan av muren. När muren byggs tas ingen som helst hänsyn. Skolbarn får sin gångväg till skolan igenmurad. Palestinska bönder får sina åkermarker förstörda. Palestinska byar stängs in och allt som kommer in- och ut ur byn kontrolleras av Israel. Bygget av muren är därför ett stort övergrepp mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Enorma ekonomiska världen har också förstörts; frukt- och olivträd, växthus och vattentäkter. Om Israel får fortsätta kommer muren att bli omkring 670 kilometer lång. Som en jämförelse var Berlinmuren 110 kilometer lång. Det påstås att det israeliska murbygget pågår för att stänga ute terrorister, för Israels säkerhet. Det är helt enkelt inte sant, i så fall hade den byggts på israelisk mark. Faktum är att muren byggs på det ockuperade Västbanken, för att stänga det redan hårt ansatta palestinska folket inne.

Det finns all anledning att tro att Israels säkerhet, vilket anges som skäl till murens uppförande, snarare minskar i och med dess byggnation. Muren i sig är ett hot mot alla chanser till en varaktig fred i Mellanöstern, då enorma sociala och ekonomiska problem följer i dess spår. Därför kommer Ung Vänster nu dom kommande veckorna att finnas ute på många skolor, gator och torg för att väcka opinion mot Israels olagliga apartheidmur. När vi går ut gör vi det inte ensamma. På många håll i världen ser vi hur protesterna växer mot Israels krigs- och ockupationspolitik. Muren har förklarats olaglig (den strider mot flera delar i Genèvekonventionen) och Israel har av FN fått åtskillig kritik för sitt vidriga sätt att roffa åt sig ännu mer palestinsk mark. Kritiken mot Israel har kommit från bland andra tunga internationella organ som internationella brottsmålsdomstolen, Amnesty International och FN:s generalförsamling. Men eftersom Israel gjort till regel att totalt strunta i världssamfundet och dom mänskliga rättigheterna är det nu upp till oss. Upp till oss att sätta hård press på den svenska regeringen och upp till oss att sprida information om vad Israels brutala murbygge ger upphov till. För vi vet att ingen fred är möjlig så länge Israel ockuperar Palestina. Vi ses i kampanjarbetet!

Jonas Lindberg
Vice ordförande i Ung Vänster