Hem / Nyheter / Slut upp för flyktingamnesti på lördag

Slut upp för flyktingamnesti på lördag

6 september, 2005

Det krävs ett slut på den inhumana behandlingen av flyktingar i Sverige. Sverige behöver en ny flyktingpolitik som tar sin utgångspunkt i alla människors rätt till en fristad ifrån krig och förföljelse. Som ett resultat av den allt hårdare asylpraxisen i Sverige lever idag tusentals människor under jorden. Många av dem är barn, barn som redan innan bär med sig upplevelser som inga barn borde behöva bära. Att leva under jorden innebär att aldrig känna sig trygg, aldrig vara fri att leka, aldrig kunna få vara barn på riktigt. Dessa barn behöver vårt stöd. En flyktingamnesti skulle ge dessa barn en chans att återigen få vara barn.

På lördag arrangeras manifestationer för flyktingamnesti över hela landet. Ung Vänster har ställt sig bakom den landsomfattande kampanjen och deltar på många håll aktivt i arrangerandet av manifestationer. Vi uppmanar alla att sluta upp på lördag för att visa sitt stöd för kampanjen och sätta press på socialdemokaterna och moderaterna inför riksdagens omröstning den 14:e september.

Ung Vänsters ordförande Tove Fraurud kommer att tala vid manifestationen i Norrköping (samling 13.00 Tyska Torget). En sammanställning över alla manifestationer finns på: www.flyktingamnesti.nu