Hem / Nyheter / Stort bakslag för demokratin – kommentar till FRA-beslutet

Stort bakslag för demokratin – kommentar till FRA-beslutet

17 juni, 2008

Så var det avgjort. Regeringen lyckades driva igenom FRA-lagen i riksdagen. Från och med den1 januari nästa år kommer all tele- sms- och Internettrafik som passerar Sveriges gräns att kunna lagras, läsas och avlyssnas. Beslutet kan inte beskrivas som annat än ett av de största bakslagen för den svenska demokratin i modern tid.

Behandlingen av lagförslaget blev i slutändan farsartad, i och med försöken från de så kallade kritiska liberalerna att släta över lagförslaget. Efter att ha fällt krokodiltårar över våndan i att rösta igenom övervakningslagen, röstade de i slutändan ändå ja. Det är ett nonchalant sätt att hantera ett så här allvarligt beslut. Det har också tydligt framgått hur ointresserade högerpartierna är av att lyssna på oroliga röster och breda protester, från vanligt folk, myndigheter och parter som advokatsamfundet och journalistkåren.

Men vi låter oss inte luras av en återremittering och några tillägg till lagen. Att man nu beslutat att införa kontrollanter som ska kontrollera dem som ska kontrollera vanliga medborgares kommunikation, visar endast på vilken orimlig lag det nu är man har klubbat igenom.

FRA-lagen har inte tillkommit i ett politiskt vakuum. Det är en del i en allt mer skrämmande utveckling, där påstådd terrorbekämpning framställs som viktigare än demokratiska fri- och rättigheter, och där demokratiska grundprinciper sätts ur spel på basis av vaga formuleringar om ”yttre hot” och terrorism. Ung Vänster och alla demokratiska krafter måste arbeta för att vända denna utveckling. Demokratin får inte kompromissas bort.

Ida Gabrielsson, förbundsordförande

För mer information, kontakta:

Ida Gabrielsson,
[email protected]
0738-24 12 13