Hem / Nyheter / Systerskap ger styrka!

Systerskap ger styrka!

23 januari, 2005

Många tjejer lever idag med en ständig rädsla för trakasserier och övergrepp, den rädslan innebär självklart en kraftig begränsning av tjejers liv och möjligheter. Rädslan tvingar oss att ta omvägar, undvika vissa platser vid vissa tider och göra oss så osynliga så möjligt för att minimera risken för övergrepp. 51 % av tjejerna i åldern 18-24 år i Sverige har utsatts för våld av någon man, 64 % i samma grupp har utsatts för sexuella trakasserier. Med de siffrorna i bakhuvudet blir det helt uppenbart att vi måste gå ihop och lära oss försvara oss.

Ung Vänster arrangerade i helgen en träff för förbundets instruktörer i feministiskt självförsvar. Förutom fysisk träning ägnades helgen åt diskussioner om sexualbrottslagstiftningen, HBT-frågor och mäns våld mot kvinnor. Diskussionerna är viktiga, grunden för feministiskt självförsvar är insikten om att alla tjejer har gemensamma erfarenheter av att utsättas för kränkningar bara just på grund av sitt kön. Därför är det viktigt att tjejer får träffas, utan killar, och diskutera de erfarenheterna. Det är bara så vi tillsammans kan hitta sätt att försvara oss.

Feministiskt självförsvar går ut på att lära sig sätta värde på sig själv, ta sig själv och andra tjejer på allvar, och det handlar om att kunna försvara sig om man skulle behöva, både mentalt, verbalt och fysiskt. Feministiskt självförsvar är utformat för att ge tjejer en bättre självkänsla och ökade möjligheter att stå upp för sig själva.

Vetskapen om att man är värd att försvara, och att man kan göra det med våld om man måste, är stärkande i sig, det gör att tjejer vi lärt självförsvar växer och får lättare att hävda sig också i situationer som inte är direkt hotfulla.

Ung Vänster har över 100 utbildade instruktörer i feministiskt självförsvar runt om i landet idag. Vi håller kurser i självförsvar på fritidsgårdar, gymnasie- och högstadieskolor. På vissa håll finns feministiskt självförsvar till och med på schemat för gymnasietjejerna.

Vill du ha feministiskt självförsvar på din skola eller någon annanstans, kontakta Ung Vänster där du bor eller Elin Johnson, jämställdhetssekreterare, på 08-654 31 00