Hem / Nyheter / Vi tar ställning mot EU:s terrorlista

Vi tar ställning mot EU:s terrorlista

5 februari, 2006

Fredrik Malm, Luf, är upprörd över att vi aktiverat oss mot EU:s lista över påstådda terroristorganisationer. (GP 30/1). EU:s terrorlagstiftning hotar grundläggande mänskliga och politiska rättigheter som yttrande- och föreningsfrihet. Dessa lagar lättar från centrala rättsprinciper om enskilt ansvar för konkreta handlingar. I stället utnyttjas kollektiv bestraffning och politisk kriminalisering av sådant som makthavarna för stunden anser vara hotfullt.

Motstånd mot ockupation och förtryck kan bli grund för att på lösa boliner döma inte bara dem som finns i en organisation, utan också alla som på ännu lösare grunder "kopplas" till organisationer. "Terrorism" kan användas som samlingsbeteckning på vad som helst, och få bisarra följder för enskilda. Ett av otaliga exempel på detta är när beslut i Vita huset gjorde svenska medborgare, de så kallade Somaliasvenskarna, rättslösa utan några som helst bevis.

Det är mot dessa lagar som man måste protestera på olika sätt. I Danmark agerade föreningen Oprør, genom pengainsamlingar till sekulära politiska organisationer på den av EU godtyckligt framtagna listan. Det har lett till att en av föreningens talesmän åtalats och att domstol gett klartecken för att polisen ska ta ned uppropet från föreningens hemsida!

Det upprop vi som privatpersoner undertecknat syftar till att reagera mot det som minner om utvecklingen på 30-talet och solidarisera oss med det danska initiativet. När våra företrädare i regeringen sviker eller står handfallna, måste vi som medborgare själva genom aktiv handling värna våra grundläggande rättigheter. Här hoppas vi att genom ett personligt risk- och ställningstagande väcka liv i debatten om rättssäkerhet och brottsbekämpning och att Sverige ska göra som Norge nyligen gjorde; skrota EU:s terrorlista.

Malm försöker göra vårt motstånd mot terrorlagarna till ett aningslöst stöd för en av organisationerna som är med på terrorlistan, den colombianska gerillan Farc. Malm utmärker sig inte direkt som analytiker. Colombias långa inbördeskrig reducerar han till terrorhot från Farc. Därefter vidtar en lång exkurs där lösryckta påståenden kombineras med direkta missuppfattningar. Men den långa exkursen missar det centrala. De flesta som tar del av demokratiuppropet kan snabbt konstatera att det inte är ett upprop för varje handling från Farcs eller någon annan organisations sida. Undertecknarna samlas kring ett avståndstagande från inskränkningar i demokratiska fri- och rättigheter och godtycklig kriminalisering av politisk kamp – inte kring en analys av situationen i Mellanöstern eller Colombia.

Fredrik Malm visar att han inget begripit av hoten mot yttrandefrihet och juridiska rättigheter, utan bredvilligt stöder inskränkningar av dem. Det är tyvärr väntat.

Ida Gabrielsson
förbundsordf Ung vänster
Ali Esbati
vänsterdebattör
Eva-Britt Svensson
EU-parlamentariker (v)
Dror Freiler
musiker och konstnär

Läs artikeln i GP här.

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, [email protected]