Internationellt vänsterseminarium i Stockholm och Uppsala

Deltagare från de jordlösas rörelse i Brasilien, ungkommunister från Indien och representanter för norska SV:s ungdomsförbund är några av deltagarna på Ung Vänsters internationella seminarium, som arrangeras i anslutning till förbundets kongress och jubileumsfirande.

På seminariet deltar representanter från femton systerorganisationer. Deltagare från såväl Europa, Latinamerika som Asien kommer att närvara. Det handlar både om traditionella kontakter från vårt närområde, som Sosialistisk Ungdom från Norge, till nya och mer långväga gäster som All India Youth Federation från Indien och ungkommunister från Venezuela.

– Vi känner oss hedrade av den breda uppslutningen av gäster till vår kongress och vårt jubileum, säger Ola Nilsson som är ansvarig för seminariet.

– Genom de öppna seminarierna blir det också möjligt för såväl medlemmar som andra att sätta in sitt politiska arbete i ett internationellt sammanhang.

Det internationella seminariet kommer att inledas den onsdagen den 28/5 på Brygghuset i Stockholm, med paneldiskussioner och föredrag om Ung Vänster, förbundets historia och politik. Dagen efter kommer seminariet att fortsätta som en del av Ung Vänsters jubileumsfirande på Ekonomikum i Uppsala.

För mer information om seminariet, eller för bokning av tid för intervju med någon av de internationella gästerna, ring Ola Nilsson 0707-14 38 46.


Deltagande organisationer:

AIYF – All India Youth Federation. Ungdomsförbund till Communist Party of India (Marxist)
DYFI – Democratic Youth Federation of India. Ungdomsförbund till Communist Party of India
JCV – De venezolanska ungkommunisterna. Moderpartiet, PCV, sitter med i Venezuelas nuvarande regering under president Hugo Chavez
DNYF – Democratic Nepalese Youth Federation
AKEL – Ungdomsförbund till Cyperns största parti, EDON.
JURNG – Ungdomsförbund till den reformerade guerillarörelsen URNG i Guatemala
JFMLN – Ungdomsförbund till den före detta guerillarörelsen FMLN i El Salvador som idag är landets största parti
MST – De jordlösas rörelse i Brasielien. En av världens största sociala rörelser.
JUCO – De colombianska ungkommunisterna
KNE – De grekiska ungkommunisterna
SU – Sosialistisk Ungdom från Norge, ungdomsförbund till Sosialistik Venstre.
SFU – Socialistisk Folkepartis Ungdomsförbund från Danmark
ROOD – Holländska socialistpartiets ungdomsförbund
JCP – De portugisika ungkommunisterna
Vanu – Ung Vänster i Finland

Program för det internationella seminariet:

Onsdagen den 28 maj, Brygghuset i Stockholm

13:00-14:15 Introduktion och presentation av Ung Vänster

14:30-16:00 Att arbeta inom EU – våra strategier.
Deltagare: America Vera-Zavala från Ung Vänster samt representanter från Finland och Holland.

16:45-18:00 Den revolutionära vänstern och hur vi organiserar oss
Deltagare: Ola Nilsson från Ung Vänster samt representanter från Guatemala och Cypern.

Torsdagen den 29 maj, Ekonomikum i Uppsala

12:00-13:15 Motstånd, sociala rörelser och politisk kamp i Latinamerika
Deltagare: Representanter från Venezuela, Brasilien, Colombia och El Salvador. Diskussionen modereras av Rossana Dinamarca, riksdagsledamot, vänsterpartiet.

14:45-16:00 Vad bör göras? Hur vi utvecklar den unga vänsterns kamp.
Deltagare: Ung Vänsters vice ordförande Hans Linde samt representanter från Norge, Nepal och Grekland.

16:15-17:30 Vänstern och rörelsen för global rättvisa.
Deltagare: Representanter från Indien, Brasilien och eventuellt Italien. America-Vera Zavala modererar.

Strejkkongress 2003

På torsdag, den 29 maj, inleds Ung Vänsters 42:a kongress. I år fyller förbundet även 100 vilket firas med ett stort fest- och seminarieprogram under den första dagen.

Kongressen äger rum i Uppsala. Med stor sannolikhet kommer arrangemanget att påverkas kraftigt av Kommunals pågående strejk. Vaktmästaren på Katedralskolan i Uppsala är uttagen i strejk varför kongresslokalerna inte går att använda. Alternativa kongresslokaler har ordnats men i dagsläget är det oklart om exempelvis ett antal ombud tvingas bo i tält.

– Vår utgångspunkt har varit klar från början. Det enda som varit självklart är att vi inte skulle göra något som uppfattas som strejkbryteri av Kommunal. Utöver det har vi funderat på en massa olika alternativ och slitit med dem parallellt, säger åsa Brunius, förbundssekreterare i Ung Vänster.

– Självklart skapar situationen stora problem för oss. Men det är minst lika självklart att Kommunals strejk är det viktigaste just nu. Våra medlemmar har under hela konflikten på olika sätt agerat för att visa sitt stöd för strejken och kommer att ha full förståelse för att det blir besvärligt under kongressen.

Ung Vänster menar att konflikten ska skyllas på Kommunförbundet och regeringen.

– Regeringen har beskurit kommunernas ekonomiska möjligheter genom kommunala skattestopp, utgiftstak och de ökade ekonomiska bördor som lagts på kommunerna bland annat genom skolans kommunalisering. Det är hyckleri av Göran Persson att säga att kvinnolönerna ska höjas och samtidigt vägra skapa förutsättningar för att detta ska kunna förverkligas, säger Ali Esbati, förbundsordförande i Ung Vänster.

– Vi kommer att genomföra vår kongress och ta de debatter och beslut som är viktiga för att vi ska kunna besfästa och flytta fram våra positioner. Förbundet har lagt bakom sig två extremt dramatiska och samtidigt framgångsrika år. På kongressen kommer vi att diskutera en ny verksamhetsplan och en del revideringar i principprogrammet. Hela den första kongressdagen ägnas åt vårt hundraårsjubileum. Det blir säkert lite mindre tid till debatter på grund av de praktiska problemen, men vårt stöd till Kommunal är betydligt viktigare och vi kommer att visa det stödet även under själva kongressen, avslutar åsa Brunius.

För mer information, kontakta åsa Brunius 0733 – 625 901 eller Ali Esbati 0733 – 706 426.
Under kongressen sköts presskontakter av Jenny Lindahl Persson: 070 – 652 14 92.

Läs mer om kongressen på den särskilda kongresshemsidan.

Missa inte jubileumsdagen!

I samband med sin 42:a kongress firar Ung Vänster också sitt
100-årsjubileum. Detta sker med ett gediget seminarie- och parkprogram i Uppsala som avslutas med en stor middag och fest. Biljetterna till middagen är redan slutsålda. I övrigt är programmet öppet för alla.

Bland de 19 seminarier och paneldiskussioner som ordnas kan man nämna följande: En paneldiskussion med flera av ungdomsförbundets förbundsordföranden; en diskussion om vänsterns feministiska strategi där bland andra Ulla Hoffman, 1:e vice ordförande i vänsterpartiet deltar; Ruth Boman, född 1913, som översatt del 2 och 3 av Kapitalet till svenska kommer och talar om Marx idag; C H Hermansson talar om sin nya bok Företagens makt och makten över företagen; Moa Elf Karlén och Johanna Palmström talar om sin succébok Ta betalt – en feministisk överlevnadsguide; Ann-Mari Storck talar om den revolutionära kampen i Sverige under tider av polisrazzior och gömmande av tyska anti-fascister.
Och mycket mer.

Deltagare från flera länder, bland andra Brasilien, Indien och
Venezuela kommer att delta i internationella paneldiskussioner.

I parken uppträder trubadurer, och artister. Bland annat blir det
Doktor Kosmos Solo och allsång med Greta Segersson.

I parken kommer det även att bli en högtidlig invigning av förbundets hedersfana.

På kvällen, efter middagen, är det möjligt att komma på fest för endast 60 kronor. Det blir konsert med Mikael Wiehe, Balkanröj med Den flygande bokrullen, Hip Hop med Nabila och sedan fullt ös på dansgolvet fram till 01:00

Detta är helt enkelt ett tillfälle som inte kommer tillbaka i första
taget.

Hela programmet kan hämtas ned som pdf-fil här:

Program för jubileumsdagen

Du kan läsa mer om vad som händer vid kongressen på den särskilda kongresshemsidan.

Dyk upp!

Stoppa koloniseringen av Irak!

USA har förklarat att kriget mot Irak är över. Försvarsminister Donald Rumsfeld uppger ”att aldrig förr har så många haft fel om så mycket”, adresserat till oss som slogs för freden mot USA:s krig. även i Sverige ser vi hur krigshetsarna nu åter sjunger ut i makaber skadeglädje, efter att i månader tystats av de enorma folkliga protesterna över hela landet.

Men vi som slogs mot kriget har på punkt efter punkt fått rätt. Det irakiska folket har fått betala ett enormt pris, i blod och tårar. De har inte fått betala med liv och lem för att få frihet och demokrati. Deras liv har offrats för att USA ska skaffa sig ökad militär närvaro i Mellanöstern. De har dött för att den amerikanska konjunkturen krävt ett krig. De har utsatts för en förbrytelse – ett brott mot mänskligheten. Miljoner irakier har varit fullt upptagna med att sörja sina döda, sköta om sina sårade inom en havererad sjukvård, fly från sina sönderbombade hem eller bara försöka överleva i ett land som bombats tillbaka till stenåldern. Vi vet att det irakiska folkets lidande inte är en övergångsfas. De sönderbombade vattenreningsverken kommer ta lång tid att återuppbygga, under tiden kommer tusentals irakier dö av orent vatten. Resterna av USA:s missiler bestyckade med utarmat uran kommer sprida cancer i stor omfattning under decennier framöver. Frågan som nu måste ställas till krigshetsarna är om detta är ett pris som de själva, å sina närmaste, eller sina barns vägnar, varit beredda att betala.

Inför kriget spred USA floskler om demokrati och frihet för Iraks folk. Detta budskap har dött ut i takt med att ockupationen stärkt sitt grepp över Irak. Det vi nu ser är inte demokrati eller frihet. Det vi ser är kolonisering! Irak är så långt ifrån befriat man kan komma – Irak är ockuperat.

På punkt efter punkt återupprepar idag USA Storbritanniens kolonisering av landet efter första världskriget. Landets naturtillgångar säljs ut till lägstbjudande, till kolonialmaktens företag, utan folkligt inflytande eller insyn. Folkliga fredliga protester bemöts med skoningslöst våld. Redan har irakier som fredligt utnyttjat in demokratiska rätt att uttrycka sin åsikt mördats av amerikanska soldater. USA har redan lämnat starka begränsningar för vem det irakiska folket skulle få välja som sina ledare om och när de får möjlighet att göra det.

De irakier som lyfts fram som framtida makthavare saknar folklig förankring och är i flera fall tungt kriminellt belastade, men har kvalificerat sig genom sitt ovillkorade stöd till USA:s kolonialisering.

Det blir allt mer uppenbart att kampen för fred, folkrätt och oberoende – den antiimperialistiska kampen – är vår tids stora uppgift. Det är en uppgift som kräver bred uppslutning. Idag har den irakiska diktaturen ersatts av ett globalt skräckvälde genomdränkt av rasism. Den utvecklingen måste stoppas. Om vi inte vill leva i en värld där vilket land som helst kan ockuperas på vilka grunder som helst, om vi inte vill titta på när militärstrateger i Pentagon tillsätter och avsätter regeringar, för att stärka oljemagnaters och vapenexportörers ekonomiska intressen, då måste vi reagera här och nu. Vårt motstånd mot USA:s krig och ockupation fortsätter därför. Nu gäller kampen bland annat ett stopp för utförsäljning av Iraks naturtillgångar samt omedelbara fria och demokratiska val, utan USA:s inblandning. En amerikansk marionettregering kan aldrig accepteras och de avtal en sådan regering undertecknar saknar legitimitet. Irak är inte fritt förrän USA:s ockupation är hävd.

Ung Vänster kräver:
Stoppa koloniseringen av Irak
Stoppa utförsäljningen av Iraks naturtillgångar
USA ut ur Irak!

Ung Vänsters verkställande utskott 030505

1 maj 2003

Det har varit 1 maj igen. Arbetarrörelsens högtidsdag, dagen då ”varje sliten kavaj blir en mantel av strålande ljus”.

Ung Vänster och vänsterpartiet har högtidlighållit 1 maj på ett stort antalt platser runt om i landet. Fastän vädret inte var med oss i år så samlade tågen ändå tiotusentals människor. I Stockholm demonstrerade över 6000, I Göteborg 4000 och i Malmö 1700. Man samlades också till demonstration från Kiruna till Helsingborg, från Karlstad till Norrtälje. I lilla älvsbyn samlades 45 personer till en manifestation.

Varje år kommer samma ryggmärgsmässiga reaktioner från krönikörer och analytiker som aldrig själva bemödar sig att besöka ett första. I år kunde man läsa i DN dagen före att demonstrationerna nog skulle bli dåliga. Och dagen efter är det som om svensk media drabbas av kollektiv blindhet just denna dag. Ingen annan dag på året är det möjligt att samla 6000 personer i Stockholm utan att detta föräras en enda rad i tidningen. Samma bisarra tystnad mötte demonstrationerna på andra orter.

Verkligheten är att vänsterns första majdemonstrationer vuxit de senaste åren. Framför allt är det en sak som är slående runt om landet: andelen ungdomar är mycket stort, och växande. överallt är det unga människor som kommer ut på gator och torg för att tillsammans gå i demonstrationståg på denna årets roligaste dag – därtill den enda sekulära helgdagen. Det är helt enkelt förbannat kul.

årets första majtåg präglades av läget i världen efter ockupationen av Irak. Kampen för fred, folkrätt och oberoende – den antiimperialistiska kampen – är vår tids stora uppgift. Våra allianser och analyser måste och kommer att präglas av en konsekvent antiimperialism. Den irakiska diktaturen har ersatts av ett globalt skräckvälde, genomdränkt av rasism. Och om vi inte vill leva i en värld där vilket land som helst kan ockuperas på vilka grunder som helst, om vi inte vill titta på när militärstrateger i Pentagon tillsätter och avsätter regeringar, för att säkra oljemagnaters och vapenexportörers ekonomiska intressen, då måste vi reagera här och nu. Det gjorde vi på första maj, under parollerna Ja till fred och folkrätt; Nej till ockupation och USA ut ur Irak!

Andra frågor som fick stor plats i demonstrationerna var EMU och Kommunals strejk.

Göran Perssons agerade den senaste tiden har tydliggjort två saker: För det första att ja-sidan faktiskt saknar hållbara argument och därför behöver tysta ned nej-sidans argument. Det är svårt att i en rimlig kampanj vinna stöd för en linje som konkret försämrar livet för de allra flesta i det här landet. För det andra blir det än en gång uppenbart att EMU är ett elitprojekt, framkrystat av en ljusskygg skara byråkrater och proffspolitiker, vars verklighet består av pelarsalar och VIP-rum. Det är den skaran som Göran Persson identifierar sig med och söker beundran hos. Persson vill gärna bli EU-president eller något annat flashigt i EU-sammanhang. Då blir det viktigare att trycka in Sverige i EMU än att ha respekt för sitt eget partifolk och för den demokratiska processen i landet.

Om Kommunals strejk kan mycket sägas. Men det enklaste är ibland det bästa: Kommunals krav är inte bara rimliga – de är självklara. Och pengar finns om man vågar ta konflikt för dem. För visst kanske mer pengar till sjukvården innebär färre kycklingklubbor på ABB:s bolagsstämma. Och ja, några får stryka ett gäng golfrundor för att många ska ha råd att åka på semester. Men så måste det kunna vara. Nu är det nog!

årets första maj är över. Som vanligt har man laddat batterierna och vaknat upp fylld av kamplust. Nu väntar ett år av nya strider, av möten och manifestationer, av dagliga samtal och organiserade aktiviteter; tills vi åter samlas under röda fanor, firar våra segrar, uttalar nya mål och gläds i gemenskap.

Ali Esbati
Ordförande, Ung Vänster

PS. I Stockholm passade ett antal människor på att vandalisera butiker i samband med en gatufest. I något som blivit lite av en vana – trots att det är helt oacceptabelt – passade också ett antal polismän på att misshandla flera ungdomar. Polisens hårdnande attityd är oroväckande och ett hot mot rättssamhällets principer. Samtidigt är det fullständigt orimligt och idiotiskt att vandaler förstör och skräms. Att några försöker rättfärdiga sitt agerande med att hänvisa till kamp mot kapitalismen är både skrattretande och respektlöst. Den elitistiska kravallromantik som vägleder den här typen av förstörelse har inget att göra med arbetarrörelsens kamp. Det är en extra stor skymf att just 1 maj besudlas. Dessa grupper agerar objektivt fiender till den kamp som vi bedriver. De går reaktionära krafters ärenden och förtjänar bara vårt förakt.

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php:39 Stack trace: #0 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/storage/conten...') #2 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/index.php(17): require('/storage/conten...') #3 {main} thrown in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php on line 39