På uppmarsch mot fascism?

"Köpenhamnspolisens beslut att förbjuda demonstrationer inne i Köpenhamn under den period då Danmark är ordförandeland i EU passar in ett mönster av fascistisering av europeisk politik". Det säger Ali Esbati, ordförande i Ung Vänster.

Köpenhamnspolisen motiverar sitt beslut med att gatorna i Köpenhamns centrum är trånga och att trafiken hindras. Detta avfärdas som oacceptabelt och olagligt av många danska organisationer och jurister. Också Esbati är kritisk.

– Att med hänvisning till formaliteter och med uppenbart orimliga tolkningar av lagar inskränka fundamentala fri- och rättigheter är ett vanligt grepp i totalitära samhällen. Att det nu händer i Danmark är oerhört oroväckande.

– Men det här är ingen isolerad företeelse. I hela Europa pågår en skrämmande fascistisering. Repression tätnar, främlingsfientliga partier är på frammarsch och den politiska dagordningen sätts av obehaliga krafter, fortsätter Esbati.

– Det som blir avgörande att observera är hur den etablerade europeiska högern agerar inför den här utvecklingen. är de demokratiska fri- och rättigheterna värda att försvara eller är de bara besvärligheter som kan ställas åt sidan när de verkligen ska utövas?

Esbati menar också att den upptrappade brutaliteten vid polisinsatser i samband med demonstrationer mot EU:s politik är en reaktion på de allt större klyftorna i Europa.

– Det säger så mycket om det EU-system som Europas politiska etablissemang försöker sälja till medborgarna som ett freds- och utvecklingsprojekt. Systemet är så ohållbart att man tvingas förbjuda demonstrationer mot det. Att fortsätta kampen mot EU är alltså en fortsatt kamp för demokratin. Och att faktiskt demonstrera är det bästa sättet att möta hoten mot demonstrationsfriheten, avslutar Ali Esbati.

För mer information, kontakta Ali Esbati, förbundsordförande Ung Vänster 073-370 64 26, ali@ungvanster.se

Var var vattenkanonerna?

Den av villaägarnas riksförbund arrangerade demonstrationen i Stockholm häromsistens urartade som bekant i kravaller.

Beväpnade ligister i övre medelåldern slogs vilt med kryckor och hotade att mörda folkvalda politiker.

Det handlar om ren terrorism, som nu måste bestraffas hårt. En sanningskommission måste tillsättas för att utreda kopplingarna mellan Villaägarnas riksförbund och andra terrororganisationer. Polisens videofilmer måste granskas för att särskilja upploppets anstiftare och utdöma orimligt höga straff.

Polisen måste även ges resurser för att kartlägga grupper av rena terrorister bland landets villaägare; det är över huvudtaget misstänkt att äga en villa.

återigen aktualiseras frågan om att köpa in fler vattenkanoner till Stockholmspolisen. Ett par rejäla högtrycksstrålar in i villaägarnas kravaller hade gjort susen.

Det är nu även dags att diskutera att föra upp Villaägarnas riksförbund på EU:s terrorlista.

Ung Vänsters förbundsstyrelse, Grytgöl 020520

Vart tog rättsstaten vägen?

Vart tog rättsstaten vägen?
Efter 11 september inledde USA sitt permanenta krig mot det de kallar för terrorism och terrorister. Sedan dess har världen blivit en allt osäkrare plats att leva i. Så här långt har det amerikanska korståget lett till en flyktingkatastrof i Afghanistan och den amerikanska regeringen överväger också att börja ett angreppskrig mot Irak. Ett led i samma kampanj mot skurkstaterna, en svepande benämning på de länder som inte undantagslöst underkastar sig amerikanska krav.

USA har också understött militärkuppen i Venezuela och börjat ge militär, ekonomisk och strategisk hjälp till den colombianska regeringen så att de ska stå bättre rustade mot FARC-gerillan, som fram tills för några månader sedan var en respekterad förhandlingspart i den colombianska fredsprocessen, men som idag genom den amerikanska retoriken ska betraktas och behandlas som terrorister.

Det är ett globalt säkerhetspolitiskt problem att USA idag skaffat sig en militär manöverfrihet, som man med EU:s goda minne gång efter annan låter går ut över folkrätten. De internationella lagarna ersätts av en amerikansk laglöshet.

Hade regeringen haft en utrikespolitik med lite ryggrad, kunde Sverige idag spelat en stor internationell roll med att påpeka riskerna och rättsvidrigheten i den pågående utvecklingen. Men istället för redbarhet, är det ren feghet som styr den svenska utrikespolitiken idag.

Nu står riksdagen i begrepp att godkänna EU:s arresteringsorder – EU:s terrorlag. Den 22 maj fattar riksdagen – om inte protester från olika håll fått socialdemokraterna, kd eller c att överge sina brottsliga ståndpunkter – ett beslut som inte bara undergräver rättssäkerheten för individer, utan även riskerar att göra kampen mot terrorismen ofokuserad. Terrorlagarna innehåller svepande definitioner av terrorister, som inbegriper frihetsrörelser som verkar i stater kända för omfattande övergrepp mot mänskliga rättigheter. Genom arresteringsordern kan till exempel Turkiet begära att Sverige utlämnar kurder som sökt skydd undan det politiska förtrycket.

Samma sak gäller Colombia. Sverige har upprepade gånger anmärkt på brott mot mänskliga rättigheter som begås av armén och paramilitära grupper. Svenska regeringen stod senast förra året värd för ett möte mellan FARC och Colombianska regeringen, Sverige har varit ett av de länder som medlat i fredsförhandlingarna. Med de nya definitionerna av terroristorganisationer, kommer FARC inte längre kunna betraktas som en part i fredsförhandlingar. Den enda lösning på konflikten i Colombia som då återstår, är en militär lösning. Det är civilbefolkningen som får betala det höga priset i USA:s krig mot terrorismen.

Beslutet innebär att Sverige kriminaliserar brott som redan idag är straffbara. Man måste ställa sig frågan: varför? För oss är det uppenbart att det är del av en utveckling mot ökad repression. Makthavarna slår rallarsvingar mot all folklig organisering som inte är en del av etablissemanget.

Och Sverige bara tiger. Sverige tiger och accepterar lagar som undergräver internationell säkerhet och rättvisa. Och det vet alla riksdagspartier. ändå är demokratiska grupper utanför det politiska etablissemanget de enda som protesterar.

Varför är ni andra så jävla flata?

Ung Vänsters förbundsstyrelse, Grytgöl 020520

Regeringen sviker fredsaktivister

I fem veckor har den israeliska armén belägrat Födelsekyrkan i Betlehem. Till kyrkan hade ett hundratal palestinier, många av dem civila, flytt undan de israeliska ockupationsstyrkorna. Under belägringen har palestinierna levt under extremt svåra förhållanden. För drygt en vecka sedan tog sig en grupp fredsaktivister, däribland flera svenskar, in i Födelsekyrkan med förnödenheter för att underlätta palestiniernas situation. I går, fredag, valde den israeliska armén att storma kyrkan och tio fredsaktivister greps och fördes till israeliskt fängelse. Bland de gripna finns två svenskar, Erik Algers och Stefan Coster, som representerar IMS (International Solidarity Movement). Coster är även medlem i Ung Vänster.

– Det är surrealistiskt att fredsaktivisterna nu är fängslade. Deras enda brott är att de gett mat till svältande människor som flytt undan en ockupationsstyrka, säger Hans Linde vice förbundsordförande för Ung Vänster. Fredsaktivisterna borde inte gripas, utan hyllas som hjältar! De gjorde det som den svenska regeringen borde ha gjort för länge sedan, konkret stötta ett ockuperat folk.

Svenska ambassaden i Israel är nu inkopplad. Men hitintills har den svenska regeringen valt att inte agera för att få svenskarna frisläppta.

– Vad som är om möjligt ännu mer surrealistiskt är att den svenska regeringen inte agerar. Egentligen är det redan för sent regeringen att göra något, man har svikit det palestinska folket, säger Hans Linde. Den svenska regeringens undfallenhet i fallet med de svenska fredsaktivisterna kan bara tolkas som att man accepterar de grova övergrepp som begås.

För mer information, kontakta Hans Linde, vice förbundsordförande Ung Vänster
0736-22 09 62, hanslinde@ungvanster.se

Leijonborgs desperation ett problem

"Mycket oroande, och ett begynnande svek mot andra demokratiska krafter". Så kommenterar Ali Esbati, ordförande i Ung Vänster, Lars Leijonborgs deltagande i TV-programmet Agenda på söndagkvällen.

Igår deltog Folkpartiets ledare Lars Leijonborg i en TV-debatt mot Sten Andersson, riksdagsmannen som hoppat av från moderaterna och blivit medlem i det rasistiska partiet Sverigedemokraterna. Esbati menar att Leijonborg inte borde ha deltagit i TV-programmet.

– Det är heltfel att bjuda Sverigedemokraterna på en legitimitet som de inte har och som de under inga omständigheter ska ha. Det handlar inte om att förneka deras existens eller att vägra ta debatten. Det handlar på vilket sätt man gör det. Man måste undvika att ge dem nya arenor för att sprida sin propaganda, säger Esbati.

– Det här handlar naturligtvis om Folkpartiets panik inför valet. Partiet syns och hörs väldigt lite och är nära att åka ur riksdagen. Att denna panik över usla opinionssiffror ska omvandlas till grepp som hjälper rasistiska partier på traven är förstås tragiskt. Men än är det inte försent. Nu borde Folkpartiet rannsaka sig självt och undvika den här typen av snedsteg i framtiden, fortsätter Esbati.

Tidningen Expo, som studerar och skriver om högerextrema rörelser, har tidigare uppmanat de politiska ungdomsförbunden att undvika att delta i paneldebatter med rasistiska partier. Ung Vänster ser överenskommelsen som viktig och menar att även Folkpartiet borde kunna agera på ett sätt som inte ökar rasistiska partiers legitimitet.

Enligt Ali Esbati handlar en effektiv kamp mot högerextremismen om att vara tydlig med de politiska skillnaderna och om att vara närvarande istället för att tala till folk ovanifrån.

– Det handlar inte, som vissa vill få det till, att man inte vill bemöta deras argument. Tvärtom. De har inga hållbara argument och om deras påståenden konfronteras så har de sällan något att sätta emot. Alltså: överlåt åt partier, organisationer och individer som förmår finnas på plats i människors vardag att ta diskussionen på plats. Men ge inte rasisterna legitimitet genom att synas med dem i TV-rutor och paneler, avslutar Esbati.

För mer information, kontakta Ali Esbati:
073-370 64 26, ali@ungvanster.se

1 maj 2002 – demonstrationer över hela landet

årets första maj-firande skedde på många håll i extremt dåligt väder men lockade ändå tusentals människor till vänsterpartiets och Ung Vänsters demonstrationer och torgmöten. Här följer ett axplock av de rapporter som kommit in til förbundscentralen:

Malmö

1.600 personer. Röda Flåset gjorde en strålande insats. I parken spelande Advance Patrol och Johan Johansson. Stort Palestinskt inslag. Talade gjorde Jonas Sjöstedt, Daniel Sestrajcic och Anneli Philipsson samt representant för Palestinska föreningen i Malmö.

Mölndal

Första maj-firandet i Mölndal gick bra, trots ösregn. Ett 60-tal personer slöt upp. Emma Kronberg talade för Ung Vänster, åke Nises och Berit Johanesson för vänsterpartiet. Läs mer på www.vansterpartiet.se/~molndal

Eskilstuna

Svinigt väder men Flamman värmde. Konsert för Palestina i Stadsparken efter första maj-mötet, bra band och bättre uppslutning än förväntat med tanke på vädret. Bra tal av Mats Einarsson från vänsterpartiet.

Jönköping

I Jönköping deltog drygt 400 personer i det 1 majtåg som arrangerades av vänsterpartiet, Ung Vänster, Socialistiska Partiet, Ungsocialisterna, Norra Smålands LS och Eritreanska föreningen. Ung Vänsterblocket var det största blocket med 100-150 deltagare.

Lund

1 maj i Lund var exremt lyckat. Demonstrationen samlade cirka 1100 deltagare, en ökning från förra året med 150 personer. Talade gjorde Pinar Dal, Paula Mulinari och Jonas Sjöstedt. Bilder från demonstrationen finns här i ett bildarkiv.

Göteborg
I Göteborg regnade sossarnas firande bort, syndikalisterna slet i stromvindar, men när det var dags för det största tåget, Vänsterns, bröt molntäcket upp och drygt 3.000 pers kunde tåga i strålande solsken från Andra Långgatan till Gustav Adolfstorg, där fler mötte upp. På torget hölls av tal Johan Lönnroth, Hans Linde och en representant från Palestiniernas rätt att återvända. Musikunderhållning av rapartisten Nabila. Läs mer inklusive talen på www.vansterpartietgoteborg.nu.

Luleå
Under demonstration närvarade ca. 70 personer och ett hundratal deltog på torgmötet. Tal av Jenny Lindahl-Persson, Ewa Andersson, Stefan Kangas, Ing-Marie åberg och Siv Holma. Underhållning av Hakan Güner som spelade kurdisk folkmusik. På det hela taget var torgmötet lyckat men stördes av Miljöpartiet som slängt ihop en solidaritetsmanifestation för det kurdiska folkets befrielsekamp i Turkiet, vars demonstrationståg passerade torgmötet mitt under Jennys tal.

Stockholm
Halv tio hedrades de spanienfrivilliga vid La Mano-monumentet i en gemensam manifestation av LO, Socialdemokraterna, vänsterpartiet, Ung Vänster, SSU, SAC, SUF och SKP. I vänsterpartiets tåg deltog sedan 12.000 personer (minst), varav 2.800 i Ung Vänsters sektion. När täten nådde slutmålet i Kungsträdgården stod fortfarande delar av den sista sektionen kvar på Medborgarplatsen. Vid sidan av tradionella slagord för socialism och mot privatiseringarna skanderades palestinaslagord, och över sektionen med solidaritetsorganisationer vajade de palestinska färgerna. I Ung Vänsters avdelningar rullade tre ljudbilar med mullrande högtalare. Bra tal hölls av Ali Esbati, Gudrun Schyman, Lina Hjorth, Ammar Makboul från PGS m.fl. På kvällen hade Vänsterpartiet Storstockholm fest då Vagina Grande som tidigare spelat i Kungsträdgården uppträdde en gång till.

Växjö
över 300 lyssnade på Lennart Värmby från vänsterpartiet och Zola Runsten som talade för Ung Vänster.

Halmstad
På firandet var det 180 personer som deltog. På kvällen fyllde Ung Vänster den lokala rockstugan med Festival Första Maj. Ett mycket uppskattat arrangemang.

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php:39 Stack trace: #0 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/storage/conten...') #2 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/index.php(17): require('/storage/conten...') #3 {main} thrown in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php on line 39