Hans Linde: Seger i Oslo – och lärdomar för polisen

12.000 personer demonstrerade i måndags i Oslo mot Världsbanken. Det var troligen den största politiska manifestationen i Oslo sedan folkomröstningsstriden om EU 1994. Demonstrationen var välorganiserad och kraftfull – en riktig folkfest som bjöd in osloborna att protestera, dansa och sjunga. Många olika organisationer hade anslutit sig till initiativet Oslo 2002 som under lång tid planerat demonstrationen.

Ett fytriotal Ung Vänster-medlemmar hade också kommit till Oslo för att demonstrera. De deltog i systerorganisationen Sosialistisk Ungdoms sektion. Denna sektion samlade över 500 deltagare. Här fanns hundratals röda fanor, jonglörer, eldslukare och Sveriges enda revolutionära blåsorkester Röda Flåset som gjorde internationell debut.

Inför demonstrationen hade polisen piskat upp rena krigsstämningen.
Många märkliga rykten spreds av polisen – bland annat att ett stort antal utländska demonstranter absolut bestämt sig för att förstöra Oslo och att några aktivister skulle angripa polisen med en potatiskanon (!).

Polisen hade även laddat upp med stora styrkor och visade upp sitt ”träningsläger”, där man bland annat tränade med containrar och eldtunnlar. Detta jagade upp stämningen högst påtagligt. USA:s utrikesdepartement uppmanade sina medborgare att hålla sig borta från demonstrationen och norsk polis uppmanade högerpolitiker att hålla sig inomhus. Media laddade upp med dramatiska artiklar.

Det blev folkfest istället.

Precis som Nätverket Oslo 2002 konstaterar ska den norska polisen ha mycket beröm för sitt agerande under själva demonstrationen. Som överenskommet höll sig polisen i bakgrunden. Uniformerade poliser syntes över huvudtaget inte till och kommunikationen med demonstrationsledningen upprätthölls. Här finns det viktiga lärdomar att dra, inte minst för Göteborgspolisen som ju gjorde det rakt motsatta – bröt överenskommelserna och agerade oerhört provokativt i samband med demonstrationerna i Göteborg förra sommaren.

Mycket tyder på att polisen besinnade sig efter berättigad kritik från olika håll. Såväl vänsterns politiska partier som andra med civilkurage som deltagit i den allmänna debatten fördömde polisens upptrappning av läget.

Att demonstrationen i Oslo blev så lyckad är värt att glädjas över. Den breda rörelsen för global rättvisa fortsätter att flytta fram sina positioner och sätta fingret på det orimliga i dagens system. Samtidigt är tendensen vad gäller polisuppladdning och kriminalisering av politiskt motstånd mycket oroväckande.

Det genomfördes massiva kontroller vid gränserna. Vid dessa kontroller frågade tull och polis ut ungdomar om deras organisationstillhörighet och huruvida de demonstrerat i Göteborg – som om detta vore ett brott. I flera fall avvisades människor för att de till exempel varit dömda för klotter tidigare och därmed betraktades som ”säkerhetsrisker”. Vidare tvingade polisen Oslo kommun att riva upp kontrakten med de skolor som Oslo 2002bokat för att demonstranter skulle bo där. Allt detta är mycket tydligt ett sätt att i praktiken försvåra deltagande i folkliga demonstrationer och även ett sätt att i retoriken kriminalisera politiskt arbete över huvudtaget.

Det är en mycket obehaglig utveckling som varje medborgare har ett ansvar att ta ställning mot. Det bästa sättet att göra det är att fortsätta demonstrera och protestera. Det tänker vi göra.

Hans Linde
Göteborgare och vice Ordförande i Ung Vänster

För mer information, kontakta Hans Linde:
0736 22 09 62

Pengar insatta till PFLP

”Nu har vi som utlovat gjort en första preliminär inbetalning till PFLP. Vi vill sätta fokus på det absurda i EU:s så kallade terrorlista. Vi vill också pröva den svansviftande svenska lagstiftning som ska kriminalisera kontakter med de godtyckligt utpekade organisationerna Vi kommer att göra en ny inbetalning den 2 juli”.

Det säger Ung Vänsters ordförande Ali Esbati. Ung Vänster gjorde i förra veckan ett utspel där organisationen sade sig vilja testa de beslut som fattats om straff för kontakter med organisationer som EU betraktar som terroristorganisationer. Till den listan lades nyligen bland andra den palestinska organisationen PFLP, som ingår i PLO, och Farc-gerillan i Colombia.

– Rättsläget är oklart. Det vi vill testa är om den svenska rättsstaten verkligen är beredd att sätta någon i fängelse eller frysa tillgångarna för personer och organisationer för att de gjort något som till för en vecka sedan betraktades som oproblematiskt. Vi har satt in pengarna på det konto som Emmaus Björkå i Göteborg har använt när de haft ett civilt biståndssamarbete med PFLP. Det är ju uppenbart orimligt om den verksamheten nu plötsligt skulle betraktas som kriminell.

– Det råder stor förvirring kring vad som egentligen gäller. Men den lag som ska reglera straff för ekonomiska kontakter träder såvitt vi kan förstå i kraft den 1 juli. För att vara säkra på att bryta mot den lagen kommer vi därför att göra en ny utbetalning den 2 juli, säger Ali Esbati.

Ung Vänster uppmanade i sitt pressmeddelande förra veckan även andra att sätta in pengar på förbundets solidaritetskonto 2112-1. Den uppmaningen kvarstår. Ali Esbati menar att detta stöd handlar om ett medborgerligt ställningstagande när den svenska staten sviker de demokratiska ideal som man annars talar sig varm för:

– Det här är ett viktig principiellt ställningstagande mot inskränkningar i demokratiska fri- och rättigheter och mot juridiskt godtycke och upptrappad repression under täckmanteln ”kamp mot terrorism”.

– Det här handlar inte om något oreserverat stöd till PFLP. Vår samarbetspartner i Palestina är det palestinska folkpartiet PPP och dess ungdomsförbund. Det vi vänder oss emot är det principiellt orimliga i att genom dekret bannlysa kontakter med organisationer av vitt skilda karaktär. PFLP är en befrielseorganisation som nu jämförs med exempelvis religiösa sekter.

Esbati menar också att terrorlagarna direkt försvårar fredsprocessen i flera av de oroshärdar där vissa av de utpekade organisationerna verkar.

– De som idag jublar är terrorstaten Israel, men också regeringarna i Colombia och Turkiet som trakasserar och våldför sig på stora delar av den egna befolkningen. Man raserar de fredsprocesser där till exempel PFLP och Farc har ingått – påhejade av den svenska regeringen – och ger grönt kort till regeringar som systematiskt kränkt mänskliga rättigheter i sin egen ”kamp mot terrorismen”. Det är en stor skam för svensk utrikespolitik, avslutar Ali Esbati.

För mer information, kontakta Ali Esbati:
073-370 64 26, ali@ungvanster.se

Bryt mot lagen – stöd PFLP!

I måndags beslutade EU:s utrikesministrar att utvidga EU:s så kallade terrorlista. Bland annat hamnar den palestinska organisationen PFLP och den colombianska gerillan Farc på denna lista.

Ali Esbati, ordförande i Ung Vänster, kallar utvidgningen oacceptabel. Ung Vänster kommer nu att aktivt bryta mot förbudet att stödja dessa organisationer med pengar genom att sätta in pengar till PFLP. Man uppmanar även andra, såväl privatpersoner som organisationer, att ansluta sig.

– Vi vill visa det absurda i tillämpningen av dessa beslut. Listan är fullständigt godtycklig och den svenska regeringens agerande när den gått igenom är ryggradslöst på gränsen till självförintelse. Vi vill se hur den svenska rättsstaten tänker agera mot svenska organisationer och personer som sätter in pengar till någon av dessa organisationer. är man verkligen beredd att sätta folk i fängelse för att de gjort något som till för en vecka sedan betraktades som fullt rimligt?

Ali Esbati understryker att organisationen inte stödjer allt PFLP eller Farc gör, utan att agerandet i första hand är principiellt.

– Man hamnar i en helt orimlig situation om EU:s utrikesministrar ska sitta och döma enskilda organisationer som verkar i oerhört varierande politiska miljöer. De organisationer som hamnar på listan är väldigt olika till sina natur. Vissa är religiösa sekter medan andra är rörelser som för en legitim befrielsekamp mot förtryck och ockupation.

– PFLP är den näst största organisationen inom PLO. PFLP är inte mer terrororganisation än vad norska och danska motståndsmän var under andra världskriget. Att stämpla PFLP som terrororganisation samtidigt som man talar om vikten av en fredsprocess i Palestina är hyckleri och sabotage. Samma sak gäller Farc som för inte särskilt länge sedan bjöds in till Sverige av den svenska regeringen för fredssamtal med den colombianska regeringen.

Esbati menar att den svenska regeringens agerande fördjupar och försvårar flera konflikter runt om i världen.

– Hur tror man att terroriststämplingen av dessa organisationer kommer att hjälpa fredsprocessen? Och varför väljer den svenska regeringen att acceptera förtrryckarnas verklighetsbeskrivning – i det här fallet ockupationsmakten Israels och den colombianska oligarkins.

över midsommar uppmanas privatpersoner och organisationer att sätta in pengar på Ung Vänsters solidaritetskonto PG 2112-1 under rubriken ”nej till terrorlagar”. Pengar kommer att sättas in onsdagen den 26 juni.

– Detta är en fråga där medborgarna måste agera mot regeringens kryperi. Sveriges röst i internationella fora har tystnat helt. Vanligt folk måste höja sina röster istället. Man kan inte låta beslut fattade i slutna EU-korridorer omöjliggöra praktiskt solidaritetsarbete.

För mer information, kontakta Ali Esbati:
073-370 64 26, ali@ungvanster.se

Utspel från RFSL Ungdom baserat på missförstånd

"Hela utspelet baserar sig på ett missförstånd. Det märkliga är att RFSL Ungdom vet detta och ändå väljer att göra ett utspel".

Så kommenterar Tora Breitholtz från Ung Vänster ett pressmeddelande från RFSL Ungdom där det påstås att Ung Vänster skulle ha utsatt tre tjejer för diskriminering och kränkning i samband med ett pass i feministiskt självförsvar på Hultsfredsfestivalen.

Tora Breitholtz som var huvudinstruktör under festivalen kallar utspelet för "smått obegripligt" och berättar vad som hände:

– När man anordnar feministiskt självförsvar är det vanligt att nyfikna killar vill vara med. Men många tjejer tycker att det är stressande att utsätta sig för intensivt tittande från killars sida när de tränar. Alltså är det bara tjejer som får delta. När vi skulle dra igång självförsvarspasset var det tre personer som vi instruktörer, i det mörka tältet, med strålkastarljuset vänt mot oss, trodde var killar. Jag upprepade en allmän uppmaning om att killar skulle lämna tältet. Sedan körde vi ändå igång passet. När en instruktör sedan pratade direkt med de tre som omnäms i pressmeddelandet så talade de om att de var tjejer. Naturligtvis bad vi de tre tjejerna om ursäkt och bad dem stanna kvar.

Ung Vänsters instruktörer pratade med de berörda tjejerna på plats och redde ut situationen. Tora Breitholtz poängterar att de tre tjejernas reaktion inte är konstig, utan utspelet därefter.

– Att de tjejer som drabbades av misstaget kände sig kränkta och ledsna är både förståeligt och beklagligt. Att RFSL Ungdom försöker få det till att detta skulle ha skett medvetet eller ha något med Ung Vänsters syn på homosexualitet att göra gränsar däremot till det absurda.


För information, kontakta Tora Breitholtz 070-739 97 07.

1 år efter Göteborg: Försvara demokratin – demonstrera mera!

För ett år sedan demonstrerade tiotusentals människor i Göteborg i samband med att det resande cirkussällskapet av EU-ministrar kommit dit. Det var de största EU-kritiska demonstrationerna i Sverige – kraftfulla manifestationer som visade att vi är många som inte tar skit, inte accepterar en utveckling där klyftorna vidgas och demokratin sätts på undantag.

Men Göteborg blev också ett tydligt steg i den utveckling som nu rasar omkring oss – en utveckling som visar att demokratin tydligt hotas högerifrån. Högern har försvarat olagliga polisingripanden, våld mot demonstranter och skarpa skott. Händelserna i Göteborg har därefter utnyttjats för att demonisera och kriminalisera politiskt motstånd i allmänhet. Det har gått obehagligt fort. Det som ena dagen anses otänkbart blir historia nästa dag.

Samtidigt vägrar vi låta kampens villkor dikteras av människor som säger att de vill ha bort orättvisorna men som främst är ute efter personliga kickar. Förändring måste bygga på folklig mobilisering, inte elitistisk våldsromantik.

Vi vägrar acceptera att våra demokratiska fri- och rättigheter inskränks. Det bästa sättet att värna de demokratiska rättigheterna – som den avgörande rätten att demonstrera – är att faktiskt utöva dem. Det kommer vi att göra. Där backar vi inte ett tum.

Just därför kommer Ung Vänster att organisera ett brett deltagande på manifestationerna i samband med EU-toppmötet i Köpenhamn, luciahelgen 2002 (13-15/12). Vi kommer att ha ett gemensamt program och delta på både demonstrationer och andra aktiviteter, till exempel seminarier. I dagsläget vet vi inte exakt hur det kommer att utformas och hur mycket det kommer att kosta att åka med. Vi ser till att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt.

Vår målsättning är helt given: att tillsammans med danskar, norrmän och andra visa vårt EU-motstånd och vårt ställningstagande mot nyliberalismens härjningar i Europa. Vi kommer att göra det kratfullt, disciplinerat och fredligt. Vi kommer också att samarbeta med flera danska organisationer och med Sosialistisk Ungdom i Norge som också var med i de breda, folkliga demonstrationerna i Göteborg.

Följ med! Se till att vi blir många och starka tillsammans! Skicka din e-postadress, gärna också telefonnummer och vanlig adress till info@ungvanster.se (skriv Köpenhamn 2002 i ärenderaden) så får du mer information när det blir dags. Ditt engagemang är avgörande för att mota tillbaka hoten mot demokratin.

Ung Vänster deltar massivt på Hultsfredsfestivalen

även på årets Hultsfredsfestival kommer Gudrun Schyman på besök i Ung Vänsters tält, det ordnas feministiskt självförsvar och de som vill kommer att kunna avsluta festivalen med att sjunga internationalen vid Ung Vänsters tält.

– Vi har varit på Hultsfredsfestvalen i många år nu och utvecklat vårt deltagande för varje år, säger Ali Esbati, ordförande i Ung Vänster.

Han kommer själv att vara på plats i Hultsfred liksom ett trettiotal andra aktivister från Ung Vänster. För vana festivalbesökare är Ung Vänsters tält ett självklart inslag på Hultsfred. Där kan man få politisk information, köpa tidningen Röd Press och framförallt diskutera intensivt under hela festivalen.

En av höjdpunkterna kommer enligt Ali Esbati att vara Gudrun Schymans traditionsenliga besök som äger rum klockan 21 på fredagen.

Instruktörer från Ung Vänster kommer också att i samarbete med festivalarrangörerna hålla i feministiskt självförsvar i Demotälet, klockan 12 på fredagen och lördagen.

– Vi kommer att lära ut grunderna i feministiskt självförsvar, prata om varför det behövs och ge tjejer möjligheten att prova på det, säger Tora Breitholtz som är huvudinstruktör.

Enligt Ali Esbati är intresset för att diskutera politiska frågor mycket stort.

– Det brukar vara full rulle precis hela tiden. Vi får besök av folk som vill veta mer, sådana som vill ifrågasätta och argumentera emot och sådana som vill säga att vi gör ett bra jobb. I år när det är valår tror jag att det kommer att bli ännu intensivare, säger Ali Esbati.

– Fast roligast är nog ändå avslutningen: Natten mellan lördag och söndag kommer det att bli allsång – internationalen med hundratals deltagare. Det kommer man ihåg ända till nästa år, avslutar han.


För mer information, kontakta Ali Esbati,
förbundsordförande Ung Vänster 073-370 64 26

För information om feministiskt självförsvar, kontakta Tora Breitholtz
070-739 97 07.

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php:39 Stack trace: #0 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/storage/conten...') #2 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/index.php(17): require('/storage/conten...') #3 {main} thrown in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php on line 39