– PM Nilsson, I presume…

Det pågår en ockupation av Irak. Den är olaglig och illegitim. Människor förnedras och dödas. Och gör motstånd. Kolonialismens radskrivare på landets ledarsidor svettas. Inte för att de bytt sina khakifärgarde kortbyxorna utan för att de inte kan och inte vill förstå. De övergår då till det de är bäst på: ljuga och förvanska debatten i kraft av sin köpta informationsdominans.

Nu försöker man skapa ett drev mot dem som säger det självklara: att ockupationen måste bekämpas. I en osignerad ledare kallar till exempel Expressen Jan Myrdal och America Vera-Zavala för ”Talibanvänstern”. I samma artikel nämns Röda korset, anti-Bushdemonstranter i London, totalitär kommunism, amerikanskt ”systemkrig” mot islamisk terrosim, Al-Qaida, Nazism, antisemitism och civilt samhälle. Intellektuell skärpa kan man i alla fall inte anklaga de liberala ordkvarnarna för.

Diskussionen om angrepp mot Röda Korset är ett ohederligt stickspår. Röda Korset skyddas av folkrätten och krigslagarna. Enligt samma lagar är ockupationen olaglig och måste kunna bekämpas. Det är huvudpoängen i de uttalanden som gjorts. Det är det Expressen och andra inte kan hantera. Det är inte nödvändigt att vara för allt som görs för att befria ett land från ockupation, men man måste ta entydig ställning för befrielsekampen som sådan. Kolonialisterna gör det motsatta.

Fast det går rätt dåligt för dem. Den fisförnäma eliten tappar greppet om opinion. Allt fler – inte minst stora delar av en ung generation – vaknar upp och konfronterar deras stinkande rasism. I tredje världen växer motståndet och på hemmaplan ser allt fler igenom lögnerna.

Det största hotet mot varje människa på vårt jordklot är den rubbade regim som härskar i Washington. Dels för att den stött och bemäktigat ett ohyggligt stort antal lokala diktatorer och våldsverkare – som Usama bin Ladin och Saddam Hussein – och även idag ger militärt stöd till över åttio procent av världens tortyrstater. Dels för att den kan ingripa militärt var som helst, till vilket mänskligt pris som helst för de drabbade, för att säkra det globala kapitalets herravälde. Dels för att den fortsätter rusta upp, såväl konventionellt som med massförstörelsevapen av alla slag.

Denna regim upprätthåller en vidrig, rasistisk ockupation i Irak. Den inte bara ockuperar, den har därtill skjutit mot demonstrerande folkmassor, kört över personbilar med sina stridsvagnar, skjutit ihjäl otaliga civila vid vägspärrar vid deras hem, torterat fångar, förnedrat människor på gator och torg, sålt ut Iraks naturtillgångar och rättigheterna att bygga upp det som bombats sönder. Den har lyckats med konststycket att få många människor att konkret önska tyrannen Saddam tillbaka. Men vad majoriteten av irakierna vill är det som varje annat folk hade önskat: ett slut på ockupationen och den rasistiska dominansen.

Låt mig slå fast utan omsvep: Angrepp på den amerikanska militära närvaron i Irak är inte bara begripliga – de är riktiga och viktiga. Ockupationen får inte normaliseras. Ockupanterna måste bort. Och om en amerikansk ockupationsmakt går på pumpen i Irak är det inte bara en seger för det irakiska folket. Det är en seger för miljontals och åter miljontals människor. Ja, för alla som kräver sin värdighet. För alla som vill leva i fred och frihet.

Jag upprepar gärna det jag konstaterat tidigare, när kriget sades vara ”avslutat”: Också hos dagens imperieideologer finns en fullständig oförståelse för att människor vägrar bli dominerade och hunsade. För att de därför reagerar och att dessa reaktioner inte alltid – aldrig, snarare – kan bli som de hade blivit i Sverige, Norge eller USA. Vi har att vänta oss fortsatta konvulsioner i förnedrade nationer. Dessa kommer inte alltid att vara snygga och politiskt entydiga. Men de kommer att äga rum. En vänster värd namnet måste förhålla sig till den verkligheten. Till skillnad från Expressens ledarsida måste vi avvisa tanken på att valet står mellan ockupation och Al-Qaida. Och vi måste samtidigt vägra låta oss luras av dem, som i namn av mänskliga rättigheter, medvetet och utstuderat eller, för att använda Lenins term, som nyttiga idioter, går ärenden åt imperialisterna.

Expressens ledarsida upprörs lustigt nog över att de hundra tusen som demonstrerade mot Bush i London välte en Bush-staty i papper för att symbolisera en ny befrielse av Baghdad. Jag vill påminna om det som hände med General Maudes staty. I mars 1917 kom Maude till Baghdad som ”befriare”. ”Människor i Baghdad; i 26 generationer har ni lidit under märkliga förtryckare”, sade han och utlovade ”fred och välstånd”. När det irakiska folket befriade sig självt 1958 rev man genast den ståtliga statyn över Maude till hästs.

Jag påminner också om Arundahti Roys glasklara sammanfattning av den sanning som får ledarskribenterna att svettas på sina kontor: ”Kanske kommer folk att dansa på gatorna i Basra när Saddam Husseins regim faller. Men skulle Bushs regim falla, skulle människor dansa på gatorna över hela världen”.

USA ut ur Irak!

Med kamratliga hälsningar
Ali Esbati
Stockholm 031120

Lägg ner – för en levande historia!

Det är dags att lägga ned Forum för levande historia. Myndigheten, som tillskapades i all hast 1997, innebär något som varje demokratiskt samhälle bör klara sig utan: en statlig historieskrivning.

Forum för levande historia är en statlig myndighet som har som uppgift att informera och utbilda främst ungdomar om folkmord, särskilt förintelsen av Europas judar före och under andra världskriget, och andra brott mot mänskligheten. Arbetssätten inkluderar lärar- och journalistutbildning, seminarier och kulturevenemang. Myndigheten kom till efter att en senare hårt kritiserad undersökning kring svenska ungdomars historiekunskaper presenterats. Undersökningen visade att kunskapen var dålig, men tanken att stärka historieundervisningen i skolorna tillräckligt mycket verkar aldrig ha slagit regeringen.

Det är i sig absurt att staten ägnar sig åt en officiell historieskrivning. än värre blir det när det görs med förevändningen att det ska leda till ett mer demokratiskt samhälle. Vi vill leva i ett demokratiskt Sverige, som inte är grogrund för rasistiska och fascistiska rörelser. Vi arbetar dessutom dagligen aktivt mot rasism och förtryck och har gjort så genom historien. Forum för levande historia är ett kontraproduktivt påhitt ur den synvinkeln.
Detta visas inte minst i den verksamhet de hittills presenterat. Den pro-västliga tendensen är uppenbar, och moraliserande beskrivningar av "ondskan" frekvent förekommande. Detta visar återigen att vad vi behöver är en stark historieundervisning i våra skolor, en fungerande och kritisk forskning på området och en levande och öppen debatt.

Dessutom: det är ett gammalt faktum att i tider då vänstern växer sig starkare blir det vanligare med ohederliga påhopp från höger om Sovjet. Särskilt uppenbart är att Lars Leijonborg & co skräms av att ungdomar vill ha mer av rättvisa och folkstyre, mindre av kapitalism, krig och krispolitik. Så har det alltid varit, och må så vara så länge det bara rör sig om billig politisk retorik. Men nu vill man klampa in med statsapparaten och definiera begreppen inne i klassrummen à la Brezjnev-eran Det enda sättet att ha begreppen utredda, undvika insinuationer och misstänkliggöranden och främja en verkligt demokratisk debatt är att bygga den på forskning som är fristående. Utförd vare sig av Timbro, Folkpartiet eller – just det – svenska staten.

Vi behöver en stark forskning och unga människor som lär sig att tänka kritiskt och söka egen information. Vi behöver levande historia i skolan, vi behöver levande historia i våra vanliga liv. Inte matade till oss. Lägg ner – för en levande historia!

Ung Vänsters verkställande utskott 031118

Europas sociala rörelser samlas mot konstitutionsförslaget

Det europeiska sociala forumet i Paris avslutades i helgen med en jättedemonstration som samlade över hundra tusen deltagare. En viktig fråga under forumet var synen på EU:s nyligen föreslagna konstituion..

– Nu mobiliserar folkliga rörelser i hela Europa mot den nyliberalism som från början varit en viktig del av EU-projektet och som alltmer stensätts i systemet. I Sverige kommer vi att kunna arbeta med förnyade krafter mot konstitutionen, och vi stärks i vår syn på att ett svenskt EU-utträde är rimligt om konsitutionen ändå trycks igenom, kommenterar Ung Vänsters ordförande, Ali Esbati.

även på den stora samlingen för aktivister och sociala rörelser, som hölls efter forumets avslutande, enades man om ett upprop mot nyliberalismen och militarismen i konstitutionen, som man menar utarbetar ”av en marginell del av medborgarna i samhället”. Och på ett annat möte enades flera närvarande europeiska vänsterorganisationer, däribland Ung Vänster, om en gemensam deklaration. Där slås det fast att den demokratiska processen kring förslaget varit obefintlig. Kravet som ställs är att folkomröstningar ska hållas i samtliga medlemsländer.

– Det är mycket glädjande att vi kan samlas kring den här frågan. Och det blir allt tydligare att den svenska regeringens envisa motstånd mot en folkomröstning är skandalös. Vi och våra systerorganisationer har delvis olika utgångspunkter när det gäller EU-frågan, men till skillnad från vad som envist hävdades i den svenska EMU-folkomröstningen så är synen på EU som befriare ett påhitt. överallt motsätter sig människor det elitistiska europeiska statsbygget, avslutar Ali Esbati.

Egoismen når nya höjder

Nu sällar sig gratistidningen Stockholms City sig till dem som utan förbehåll går till attack mot övriga landet och det utjämningssystem som skall ge alla delar i landet samma möjligheter till välfärd och tillväxt.

– Stockholm har bättre service, bättre kulturutbud och ändå bland de lägsta skatterna i landet. Det är helt absurt att en tidning driver en kampanj mot ett system som är till för att utjämna de skillnader som råder mellan regioner, kommenterar åsa Brunius, förbundssekreterare i Ung Vänster.

Grunden i utjämningssystemet är att kommuner med större andel höginkomsttagare skall betala till de kommuner som har en mindre andel höginkomsttagare. Samtidigt skall skillnaderna i kostnaden för att driva offentlig service utjämnas.

– Storstäderna tjänar pengar på glesbygdskommunerna. De som utbildar sig i mindre kommuner flyttar ofta till Stockholm eller andra storstäder och det är i Stockholm som huvudkontoren ligger för många av de företag som utvinner naturresurserna i norrland, konstaterar åsa Brunius. De pengar som finns i Stockholm är i hög grad ett resultat av arbete i andra kommuner. Att inte se detta och endast vilja rå om sig själv är att ta egoismen till helt nya höjder, fortsätter hon.

Det är inte heller så att skatten är speciellt hög i Stockholm jämfört med andra kommuner i landet. Exempelvis har den kommun som har högst skatt av alla i Stockholms län, Värmdö kommun, betydligt lägre skatt än samtliga kommuner i Jämtlands län. Stockholms kommun har betydligt lägre skatt än alla andra storstadskommuner.

– Kommunerna i Stockholm har låg skatt jämfört med resten av landet. Det är bara rimligt att de skillnaderna minskar, konstaterar åsa Brunius.. även med de höjningar som nu sker har Stockholmskommunerna väldigt låg skatt.

även i Ung Vänsters stockholmsdistrikt är man kritiska till kampanjen mot utjämningssystemet.

– Det enorma underskott som vi idag ser i Stockholms landsting härstammar från det borgerliga vanstyret. Nu försöker borgarna vinna billiga poänger genom att skylla på utjämningssystemet menar Tove Fraurud, distriktsordförande i Ung Vänster Storstockholm

Problemen i Stockholm beror inte på utjämningssystemet, de beror på en ovilja att föra en politik som säkerställer allas rätt till en bra välfärd menar Tove Fraurud.

– Det går helt uppenbart att föra en offensiv politik i landsting och kommuner. Det går hand i hand med tryck för förändringar på nationell nivå. Det krävs höjda skatter som tar mer från de rikaste, vars inkomster ökar dramatiskt. Det behövs framför allt genomgripande program för att sänka arbetstiden och öka inflytandet på arbetet, för att minska ohälsan. Det behövs kraftiga satsningar på hundratusentals nya anställda inom offentlig sektor. Och det krävs en offensiv regionalpolitik, avslutar hon.

För mer information kontakta

åsa Brunius 073 – 362 59 01
Tove Fraurud 070 – 799 16 51
Ung Vänsters förbundscentral 08 – 654 31 00

EU:s nya konstitution urholkar demokratin


I dagarna diskuterar riksdagen förslaget till ny konstitution för EU. Genom en ”EU-stafett” ska ett skeptiskt folk omvändas. Vad konstitutionen verkligen handlar om talas det dock tyst om.

– Om förslaget till konstitution går igenom är bygget av en europeisk superstat fulländat, menar Joel Phalén, förbundsstyrelseledamot i Ung Vänster. Då kan vi i Sverige inte längre avgöra vad vi vill vara med och samarbeta om, då är det EU som beslutar åt oss, fortsätter han.

De mest kontroversiella delarna av förslaget handlar om att stora mängder beslutande makt flyttas från de nationella parlamenten till EU-parlamentet, kommissionen och EU:s ministerråd.

– Förslaget innebär bland annat att EU rent formellt kan besluta att Sverige ska vara med i EMU, trots att vi röstat nej i folkomröstningen. Vi förlorar helt enkelt vårt självbestämmande, menar Joel Phalén. EU kan när som helst fatta beslut om att utvidga sitt mandat till nya områden utan att medlemsländerna kan hindra detta, fortsätter han.

I EMU-folkomröstningen var ett bevarat självbestämmande en av de viktigaste orsakerna till att så många röstade nej. Detta bekymrar dock inte regeringen som vill omvända folket istället för att ändra på EU.

– Regeringen har missuppfattat sin uppgift. De försöker köra över riksdagen, de ignorerar folkets röster och väljer att istället försöka byta folk, konstaterar Joel Phalén. Regeringens utformning av den så kallade EU-stafetten luktar folkförakt lång väg.
– Den 14 september 2003 sa det svenska folket ja till demokrati och självbestämmande och nej till Brysselstyre. Det ska den svenska regeringen respektera på alla plan, avslutar han.

För mer information kontakta

Joel Phalén, förbundsstyrelseledamot 070 – 303 50 73
Edvard Ankarudd, pressansvarig 070 – 417 63 57

Ung Vänster till European Social Forum i Paris

Imorgon startar European Social Forum (ESF) i Paris. På plats finns ett femtiotal Ung Vänster-medlemmar, däribland förbundsordförande Ali Esbati.

– Forumet ger en god möjlighet att diskutera viktiga frågor för den breda progressiva rörelsen, med människor från hela Europa, säger Esbati. Det är viktigt att erfarenheter av den egna kampen kan utbytas med andras erfarenheter, på olika nivåer. Vi möter många gemensamma utmaningar. Inte minst i en tid då repressionen mot dem som vågar säga emot blir allt hårdare är sådana här samlingar ännu viktigare, fortsätter han.

Det europeiska forumet är det andra i ordningen och förväntas besökas av över 100 000 människor. Deltagare från sociala rörelser, fackförbund och 1000-tals andra organisationer att träffas. Forumet avslutas med en massiv protestmarsch genom Paris.

För att komma i kontakt med Ali Esbati i Paris, ring 0733 706 426.

Kristallnatten 9 november – demonstrera mot rasism!

Natten den 9 november 1938 genomfördes vad som blivit känt som Kristallnatten. Efter att nazisterna i Tyskland gjort sig kvitt alla sina politiska fiender inledde de sitt försök att förinta judarna. De tillfångatog och misshandlade judar, satte synagogor i brand och krossade fönstren till butiker med judiska innehavare.
I år är det 65 år sedan Kristallnatten och den 9 november genomförs över hela Europa demonstrationer och protester mot rasism.

Här finns en lista på några av de platser som Ung Vänster är med och anordnar manifestationer. Listan uppdateras flera gånger per dag.

Alingsås
Demonstration mot det ökade våldet och den växande nazismen. Dags att visa att vi inte tolererar skiten!!! Dra med familj, kompisar, arbetskamrater och mormor till Järtas park kl.14.00. Vi går mot Lilla torget.
Arrangör: Nätverket mot Nazism

Borås
Demonstration på Stora Torget, med samling 17.30 och avmarsch kl.18.00 med tal ungefär vid 19.00. Arrangörer är Ung Vänster, Vänsterpartiet, SSU, Socialdemokraterna.

Falköping
Manifestation 19:00-20:00. För respekt och människovärde. Vi kommer att samlas på stora torget. Det kommer hållas några kortare tal.
Kontaktpersoner: Louise Larsson 0515/15959, Alice Claesson 0515/10108
Arrangörer: Ung Vänster LUF, MUF, GU, Pingstkyrkan och andra kyrkliga organisationer.

Gävle
Fackeltåg som samlas klockan 17:30 på Södermalmstorg för att gå mot Stortorget. Parollerna är "Demonstrera mot rasism och fascism" och "Lär av historien".
För kontakt: Ring Tatiana Dinamarca på 073-674 50 09.

Helsingborg
Fackeltåg 16:30 Gustav Adolfs plats; kontaktperson Jenny Björklund 0736-80 90 52

Hudiksvall
Samling i Rådhusparken klockan 19.00 för fackeltåg. Manifestatinonen avslutas med en tyst minut för rasismen och fascismens offer både förr och nu.

Hässleholm
Fackeltåg 17:00 vid Stadskyrkan; kontaktperson Hedvig Persson 0737-15 14 73

Hörby/Höör/Eslöv
Fackeltåg 16.00 Stora Torg; kontakperson Erik Nilsson, 0734-02 38 90

Kalmar
Samling på Larmtorget klockan 18.00. Börja med tal och sen fortsätta med fackeltåg för att till slut återsamlas på samma torg.

Kristianstad
Fackeltåg, 19.00 Söderportskolan; Elin Påhlsson

Landskrona
Manifestation 17.00 Rådhustorget; kontakt Amanda Nielsen 0704-10 30 04

Lidköping
Samling utanför Musikskolan 17.45, avgång 18.00 mot torget där tal kommer att hållas.
Kontaktperson är Karolin Mörck, 070-2523989

Linköping
Fackeltåg till minnet av kristallnatten och mot rasism och nazism. Samling 17:00 Stora Torget. tal av bla Sara Danielsson.
Kontaktperson är Sayran Khayati 0732032934
Arrangörer: Ung Vänster Linköping Västra, Nord o Syd, VSF och vänsterpartiet

Luleå
Fackeltåg till minne av kristallnatten/mot den växande vardagsrasismen med avgång från stadsparken kl 19:00. Manifestationen avslutas vid Gula Paviljongen med tal.

Lund
Demonstration 16:00 Stortorget; kontaktperson Rozhiar Mohammadi 0739-90 25 47

Malmö
Fackeltåg. Samling 18:00 på Möllevångstorget
Kontaktperson Tone Schunnesson 0737-75 08 69

Mariestad
Fackeltåg. Avgång för fackeltåget är utanför Marieholmskyrkan kl.19.00. Tåget går ned mot stan där vi slutar på torget med tal, från olika organisationer.
Kontaktperson: Erik Westlund, 073-7312301
Arrangörer: Nätverk mot rasism

Osby
Torgmöte 12.00 på Torget, kontaktperson Daniel Persson 0704-86 39 09

Sandviken
Föredrag om rasismen i dag på Vänsterpartiets och Ung Vänsters Café på Hyttgatan 10 klockan 16.00. Eventuellt fackeltåg avlöser föreläsningen.

Skövde
Fackeltåg. Hertig Johans torg 18:00, förbi sandtorget och ner mot resecentrum, för att sedan återvända till Hertig Johans torg där ett par tre eller kanske fler talare ska uppträda.

Stockholm
Samling 14.00 på Norra bantorget där det bland annat kommer att hållas tal av Janne Rudén från SEKO och The Narcissists kommer att spela. Demonstrationen avslutas med ett fackeltåg som kommer att gå till Sergels torg.
Kom och visa vilken sida du står på!
Parollerna för årets demonstration är: Inga fler kristallnätter, Stoppa det rasistiska våldet och de rasistiska partierna, För en generös flyktingpolitik.

Strängnäs
Fackeltåg 17.00 på Gyllenhjelmstorget (utanför Präntaren). Det blir tal och gitarrspel följt av fackeltåget.
Arrangörer: Strängnäs Kristallnattsgrupp
Kontaktperson: Henrik Daver, 070-3042179

Strömsund
Manifestation med fackeltåg klockan 18,00 på Vattudalstorget.
Arrangörer: vänsterpartiet, ssu och röda korsets ungdom

Tidaholm
Fackeltåg, samling på Gamla torget kl.18.00. Därifrån kommer vi att gå en sväng under tystnad med en trumslagare i täten och sedan återkomma till gamla torget. Där kommer Hanna Hedström (Ung vänster), Erik Ezelius (SSU), Karin Wernberg (MUF) samt en talare från Amnesty hålla korta tal. Kanske kommer det även att framföras sång av BeFour.

Uddevalla
Fackeltåg mot främlingsfientlighet och våld – för demokrati och mångfald
Samling vid Skogslyckans torg kl 16.45 för avmarsch mot S:t Mikalesgården, där det blir föreläsning om mediernas bild av flyktingar och asylsökande av Moa Lagercrantz, Quick Response. Lokala band kommer att uppträda.
Kontaktperson: Hansalbin Sältnberg, 0522-75074
Arrangörer: Ungdom För Mångfald(huvudarr.) tillsammans med ABF Nordvästra Götaland, Grön Ungdom Uddevalla, Kyrkans Ungdom Uddevalla och Bäve, SSU Lysekil, Ung Vänster Uddevalla, Västra Vi Unga

Umeå
Manifestation med ljuständning och tal Rådhustorget 19.00 Alicia Pettersson, förbundsstyrelseledamot för Ung Vänster, m.fl. håller tal.
Arrangörer: Grön Ungdom, Invandrarnas ungdomsförbund, Iranska Föreningen, Palestinsk-Svenska Vänskapsföreningen, Ung Vänster Umeå, Ung Vänster ålidhem, Unga Svensk-Palestinier, Vänsterpartiet Umeå

Visby
Samling östercentrum 17.00. Amarsch 17.30
Kontaktperson: Jonas Lindberg 070-400 34 13
Arrangörer: 9:e novemberkommitten

Vännäs
Manifestation mot rasism och nasizm.
Samling 19:00 vid Medborgarhuset.
För mer information, kontakta Maja Svedmark, 070-628 71 56.

Växjö
Fackeltåg mot nazism och främlingsfientlighet med avgång klockan 18.00 från Stortorget.
Arrangörer: Ung Vänster, vänsterns studentförbund, vänsterpartiet, SSU och LO.
Kontaktperson: Victoria Engström, 0739-280128

Ystad
Fackeltåg 17.30 Stortorget, kontaktperson Viktor Stenman 0736-71 56 31

östersund
Demonstration på Stortorget.
Arrangörer: Ung Vänster och vänsterpartiet

Räkna med bråk i Västra Götaland

Att successivt höja biljettpriser, avgifter för månadskort och göra det näst intill omöjligt för vanligt folk att nyttja kollektivtrafiken är något av en modefluga bland landets lokala beslutsfattare. Det senaste exemplet är Västra Götalandsregionens politikers brutala prishöjningar som i månadsskiftet trädde i kraft.

Som så många andra gånger handlar det om en medveten felprioritering och en brist på helhetssyn vad gäller trafiken. Politikerna öser in pengar i ett biltunnelprojekt under Göta älv samtidigt som man underminerar det offentligt ägda bolaget Västtrafiks budget.

Liksom förr och såsom alltid handlar det om en intressekonflikt. överklassen tar gärna bilen in till stan och deras ungar får väl skjuts av barnflickan till hockeyträningen.

Nu är det ju så att situationen för vanligt folk inte riktigt är densamma. Resultatet av prishöjningar är att man låser in oss i förorten och på landsbygden. Möjligheten att pendla eller ta sig någonstans på fritiden blir allt mindre.

Detta är en glödhet fråga och folk är rent ut sagt förbannade. I berörda klubbar och distrik påbärjar därför Ung Vänster på många håll i regionen kampanjer mot prishöjningar och för en bättre och billiga kollektivtrafik. Vi vet att vi har vanligt folk på vår sida. Trots att det borde vara annorlunda så är fallet inte detsamma med politikerna i Västra Götalandsregionen. Det är bara att räkna med bråk. Vi kommer inte att ge oss.

Ung Vänsters förbundsstyrelse 031102


För mer information, kontakta Hans Linde 0736 – 220 962

Ska vi jobba på distans från äldreboendet eller graven?

I den nyligen presenterade Senior 2005-utredningen sägs det att varannan svensk i framtiden skulle behöva arbeta till 79 års ålder för att behålla den nuvarande balansen mellan förvärvsarbetande och andra. Detta anses som nödvändigt för att klara försörjningen av våra äldre och den gemensamma välfärden, givet faktumet att vår befolkning blir allt äldre.

Detta är förvisso endast ett räkneexempel. Men likväl ett hån mot de som redan idag sliter ut sig under sina yrkesverksamma liv. De flesta vårdbiträden tar helt enkelt slut i kroppen i femtioårsåldern. Väldigt många i arbetarklassen överlever inte ens till 79 års ålder. Att låta svaret på frågan om vår demografiska trappa bli att helt sonika konstatera att människor måste arbeta längre upp i åldrarna är inte en hållbar strategi.

Det är inte första gången olika former av förment tekniska eller s.k. objektiva begränsningar används för att definiera vad som anses politiskt möjligt. Den här gången är det hänvisningar till den demografiska sammansättningen av folket, men i andra sammanhang handlar det om saker som utgiftstak eller ”ekonomiska realiteter”. Naturligtvis kan man inte vifta bort detta utan att syna det vidare.

Då framgår, att det bara är begränsningar om man antar en massa andra saker. Om man på förhand utgår från att vi ska fördela rikedomen i vårt land på ett visst sätt eller att bara vissa skatteintäkter är möjliga. En djärv satsning på en stor och fungerande offentlig sektor är den enda rimliga lösningen. Vi behöver betydligt fler anställda inom offentlig sektor än idag, inte färre. Pengarna finns i allra högsta grad, det vi i längden inte har råd med är nuvarande nedskärningar. Vi står helt enkelt inför ett vägval – om de flesta ska slita ut sig för att ett fåtal ska ha en trygg och lyxig tillvaro och ålderdom eller om samhällets rikedomar, som vårt gemensamma arbete producerar, ska användas till vår gemensamma välfärd.

För att skaffa ordentliga möjligheter för människor att ha ett bra liv och en värdig ålderdom, krävs även att man har rimliga förhållanden under sina yrkesliv. Genom att sänka arbetstiden minskar vi belastningen på oss under tiden vi arbetar. Det gör inte bara att vi orkar jobba hela vägen fram till 65-årsdagen, utan också att vi mår bättre när vi blir gamla. På så sätt får vi höjd livskvalitet när vi blir äldre och en bra arbetsmiljö idag.

Ja, vår befolkning blir allt äldre. Belastningen på välfärdssystemen kommer att öka i framtiden. Men det håller inte att använda just detta faktum som slagträ för nedskärningar. Nej, låt detta faktum istället leda till den enda rimliga konsekvensen – en större gemensam sektor.

Ung Vänsters förbundsstyrelse 031102

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php:39 Stack trace: #0 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/storage/conten...') #2 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/index.php(17): require('/storage/conten...') #3 {main} thrown in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php on line 39