Ockupation är ockupation är ockupation. Oavsett vad ni kallar den.


Så har det hänt, lite i skymundan så där. USA har lämnat över makten till irakierna. Det var nån liten ceremoni, och sen tog Paul Bremer flyget hem till USA. I tidningen står det att Irak numera är självständigt.

Men på gatorna i Bagdad, Basra och Falluja syntes inga människor jublande över Iraks nyvunna “frihet”. Där patrullerar fortfarande ockupationsmaktens soldater. Trupper som sätter upp vägspärrar, skjuter folk, kör över dem med pansarvagnar och torterar sina fångar. Trupper som, till och med i ockupationsmaktens egna opinionsundersökningar, visat sig ha mycket lågt förtroende hos befolkningen. Det irakiska folket jublar inte, för de vet att det som kallas frihet från ockupation – det är inte annat än fortsatt ockupation med annat ansikte.

På TV-nyheterna sägs att irakierna vill ha säkerhet. Och det verkar ju rimligt. Det vill de flesta. Men vad som missades att säga i meningen därpå är att de flesta irakier menar att bästa sättet att skapa säkerhet – det är att kasta ut ockupanterna. Problemet med säkerheten kan inte lösas av de närmare 140.000 amerikanska soldater som patrullerar landet – de är själva problemet.

Ockupationsmakten har inte bara misslyckats med att med att komma med frihet och säkerhet, de har också misslyckats med att tillgodose så grundläggande saker som rent vatten, mat och fungerande elektricitet. Dessutom har de sålt ut den irakiska oljan, och sett till att vinsterna på återuppbyggnaden av det sönderbombade landet hamnar på bankkonton långt ifrån Irak. Och nu går de pengar som faktiskt budgeterats för Iraks återuppbyggnad till bygget av världens största amerikanska ambassad. Det irakiska folket gillar inte att vara ockuperade, med all rätt.

Det talas om att det ska “införas demokrati”. Senast december 2005, närmare tre år efter att ockupationen inleddes, ska det hållas val. Men frågan vi måste ställa oss är – vad innebär de valen? Vad händer den dag det irakiska folket, i demokratiska val, bestämmer sig för att kasta ut ockupanterna? Vad händer när irakierna själva vill kontrollera sitt land och sina naturtillgångar? Kommer USA och de amerikanska storföretag som etablerat sig i landet och gör feta vinster, lugnt och fint plocka ihop sina grejer och lämna landet? Jag tvivlar.

Det är dags att börja tala klarspråk om vad som händer i Irak. Irak är fortfarande ockuperat av USA. Jag skriver det en gång till. Det som pågår är ockupation. Den försvinner inte för att man kallar den något annat.

I det här läget måste vi upprepa självklarheter. Som att ett land där utländska trupper patrullerar, där utländska intressen kan besluta om tillsättandet och avsättandet av landets ledning och där naturresurserna kontrolleras av någon annan, det kan inte kallas något annat än ockuperat. Och ockuperade folk har fortfarande rätt till motstånd, den upphör inte för att man byter ut administratörerna av ockupationen.

USA ut ur Irak.

För mer information, kontakta Tove Fraurud:
070-799 16 51, tove@ungvanster.se

Vi ska ha en folkomröstning, och vi ska vinna

Direkt efter att regeringscheferna i EU förhandlat klart kring en konstitution för EU förklarade utrikesminister Laila Freivalds att hon inte ville ha en folkomröstning i Sverige.

– Jag hoppas innerligt att Göran Persson inte delar Freivalds demokratisyn, kommenterar Tove Fraurud, förbundsordförande i Ung Vänster. Konstitutionen är det slutliga steget mot en federal statsbildning av EU och det är en självklarhet att frågan måste underställas en folkomröstning.

Konstitutionen innehåller bland annat nya röstregler och slopande av enhällighetskravet inom vissa frågor. Den innebär också att det införs en ”EU-president” som sitter på 2,5 år och en utrikesminister som ska föra EU:s talan i den gemensamma utrikespolitiken. Vidare ges EU befogenhet att själva utöka sin rätt att besluta inom nya områden om det skulle krävas.

– Sammantaget innebär konstitutionen ett kraftigt maktöverförande till EU från medlemsstaternas parlament. Riksdagen får mindre makt, EU får mer makt, konstaterar Tove. Just detta har de svenska väljarna sagt nej till i en folkomröstning om EMU och trenden var tydlig även i EU-parlamentsvalet. Det är dags att regeringen tar till sig det och inte försöker blunda för vad folkopinionen tycker.

Ung Vänster bedriver tillsammans med många andra organisationer och partier en namninsamling för en folkomröstning. En kampanj som inte är avslutad i och med valet till EU-parlamentet.

– Vi fortsätter tills folkomröstningen är utlyst, säger Tove Fraurud. Vi ska ha en folkomröstning och vi tänker vinna även denna gången, stoppa EU-staten, avslutar hon.

Skriv på för en folkomröstning

Ung Vänster intar Hultsfred

Att Ung Vänster deltar på Hultsfredsfestivalen är numera något av en institution. Vårt tält är tältet där man träffar vänsterfolk, diskuterar socialismen halva natten och köper de snyggaste t-shirtarna och smartaste böckerna. Missa inte!

Ung Vänsters ordförande Tove Fraurud kommer självklart finnas på festivalen:

»På årets festival lanserar vi vår kampanj “Ta ingen skit”, för ungdomars rätt på arbetsmarknaden. Vi kommer sprida vårt material, informera om vilka rättigheter man har på jobbet och uppmana alla att inte ta någon skit från oschyssta arbetsgivare« säger Tove.

Tove kommer också vara en av instruktörerna på Ung Vänsters kurser i feministiskt självförsvar, som arrangeras för fjärde året i rad. Kurserna hålls varje dag kl. 13.00 vid “Udda Scenen”. Kursen pågår i 1 timme och tar upp hur man kan använda sitt kroppsspråk och sin röst för att försvara sig, men visar också några enkla slag och sparkar man som tjej kan använda sig av om man riskerar att bli utsatt för övergrepp.

»Festivaler känns extra viktiga att vara ute på med våra kurser. Tyvärr är det ett faktum att flera tjejer varje år blir våldtagna eller utsätts för andra typer av övergrepp på festivaler. De som gått våra kurser kan känna sig lite mer säkra när de vandrar hem till tältet mitt i natten. Vi säger åt tjejer att aldrig acceptera att någon gör något mot oss som vi inte gillar och visar hur man kan försvara sig« säger Tove.

Vänsterpartiets förra ordförande Gudrun Schyman och nuvarande ordförande Lars Ohly kommer också besöka Ung Vänsters tält. Lars Ohly kommer delta i en utfrågning i Ung Vänsters soffa som leds av Ung Vänsters vice ordförande Anna Morvall. Då är det öppet för alla att ställa frågor till den nya partiledaren om alltifrån fotbolls-EM till kommunism.

Till sist avslutas festivalen traditionsenligt med Internationalen utanför vårt tält.

Hålltider:
Feministiskt självförsvar – varje dag kl 13.00, samling “Udda Scenen”.

Gudrun Schyman besöker Ung Vänsters tält – lördag kl. 20.00

Lars Ohly besöker Ung Vänsters tält – lördag kl 21.00

Internationalen – lördag kl 24.00

För frågor kontakta:

Tove Fraurud, ordförande 070-799 16 51
Anna Morvall, vice ordförande 073-981 29 71

Folkomrösta om EU:s nya grundlag!

Sverige har gått till val till EU-parlamentet. 37,2 % av de röstberättigade tog sig till vallokalerna. Det är det sämsta deltagandet någonsin, och ett gigantiskt underkännande av hela EU-projektet. Frågan som borde ställas är om det överhuvudtaget kan kallas demokratiskt när färre än 40% röstar, men om det är det tyst. Moderaternas Gunnar Hökmark tvekade inte i SVT:s valvaka, när han fick frågan om valet kunde sägas ha legitimitet med så få röstande. Så länge folk har rätt att rösta är det demokratiskt menade han. Så blir demokratin reducerad till en formsak, och dess innehåll ointressant.

De senaste åren har mer och mer makt flyttats till EU, samtidigt som valdeltagandet stadigt sjunkit. Att det finns ett samband är rätt uppenbart. Anledningarna till att låta bli att rösta kan vara olika – en del har gjort det i protest, andra för att det var fint väder – men det som förenar är en känsla av att det inte spelar någon roll hur vi röstar. Att någon annan kommer att bestämma ändå. Och politiken bli densamma.

Människor i Sverige är inte ointresserade av politik, och inte heller av EU-frågan. Under EMU-folkomröstningen visade det sig klart och tydligt när folk lärde sig, förstod, tog ställning och sen också gick och röstade. För att det spelade roll.

Nu är det dags för en diskussion om vart EU är på väg. Vill vi flytta mer och mer makt till något som får mindre och mindre legitimitet? Vill vi reduceras till en delstat i Europas förenta stater? Vill vi delta i bygget av den militära supermakten EU? Oavsett vilket, borde folket få tycka till. Det är dags för folkomröstning om EU:s nya grundlag.

Valet visade också att stödet för en folkomröstning är stort. Junilistan, ett parti med rätt oklara åsikter i någon annan fråga än kritiken mot EU:s planer på att bli en superstat, blev tredje största parti. SVT:s valundersökning visar också att mer än hälften av de som röstade vill rösta om grundlagen. Trots det fortsatte demokratiminister Mona Sahlin på SVT:s valvaka upprepa att det inte kunde bli tal om någon folkomröstning.

För Ung Vänster fortsätter nu kampen. Vi tänker samla ännu fler namn för en folkomröstning om grundlagen, och vi tänkte hålla på tills Göran Persson ändrar sig.

För övrigt tänkte vi vinna den här folkomröstningen också.

För mer information, kontakta Tove Fraurud:
070-799 16 51, tove@ungvanster.se

EU:s tjänstedirektiv skärper rasismen

EU-kommissionens förslag till tjänstedirektiv innebär inte enbart ett hot mot systemet med kollektivavtal och förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation. I förlängningen innebär också tjänstedirektivet att svenska arbetare med kollektivavtal ställs mot arbetare från andra länder. Därför kommer också rasismen och misstänkliggörandet av alla arbetare som inte är födda i Sverige öka som en konsekvens av förslaget till tjänstedirektiv.

Grundbulten i tjänstedirektivet är den så kallade ursprungslandsprincipen. Principen innebär att företag som etablerar sig i andra EU-länder än det som företaget är registrerat i endast följer de lagar och regler som gäller i registreringslandet. Ett portugisiskt företag som verkar inom tjänstesektorn i Sverige lyder alltså under portugisiska lagar och regler, med vissa undantag. Detta innebär också att företaget inte behöver ha någon officiell representant i det landet där man bedriver verksamheten. Fackets möjligheter att kontrollera att lagar efterföljs eller förhandla med företaget om exempelvis kollektivavtal blir kraftigt försvagad.

Risken för att företag från andra länder med en sämre lagstiftning än Sverige kommer utnyttja reglerna i tjänstedirektivet är uppenbar. Konsekvensen blir också att olika regler och rättigheter ska gälla på den svenska arbetsmarknaden, beroende på varifrån det företag man arbetar på är registrerat. Resultatet kommer att bli en försvagad arbetarrörelse, sämre arbetsrätt och större motsättningar mellan arbetare.

Regeringen och socialdemokratin har under valrörelsen talat sig varma för arbetarnas rättigheter mot marknaden. Samtidigt så svajar man betänkligt i sin kritik mot tjänstedirektivet då man accepterar ursprungslandsprincipen. Oavsett vilka förändringar socialdemokraterna har tänkt ska ske med tjänstedirektivet så kvarstår de allvarliga problemen så länge principen om ursprungsland står kvar i direktivet. Därför måste förslaget om tjänstedirektiv avvisas i sin helhet.

Försvara den restriktiva alkoholpolitiken!

EU är ett hot mot den svenska restriktva alkoholpolitiken. ända sedan EU-inträdet har den svenska modellen, som historiskt burits upp av folkrörelser, utsats för massiva attacker. Införselreglerna har i praktiken slopats. Alkoholreklam har blivit tillåten. Nu verkar det råda hegemoni kring att Systembolaget ska bort och alkoholskatten sänkas. åtgärder som leder till stora samhälleliga problem. Alkoholkonsumtionen är redan idag rekordhög. Av detta drar tydligen de flesta, från regeringens alkoholutredare Ken Härstedt till liberalerna i folkpartiet, den helt fantastiska slutsatsen att samhället tjänar på att alkoholen blir billigare. Det är skrattretande.

De viktigaste fundamenten i den restriktiva alkoholpolitiken gäller tillgängligheten och prissättningen. Ju billigare och mer tillgänglig alkoholen blir desto mer dricks det. En ökad alkoholkonsumtion är ett stort folkhälsoproblem som driver på det redan stora antalet alkoholskador och alkoholrelaterade dödsfall.

Det blir löjligt när EU-förespråkarna försöker legitimera den kommande EU-staten med argument som att det krävs samarbete mot alkoholsmuggling och narkotika. Det blir löjligt därför att alkohol- och narkotikaproblemen har ökat ordentligt på grund av EU. Det blir löjligt därför att verktyg som tullen, som behövs för att stoppa alkohol- och narkotikasmuggling, läggs ner på strategiskt viktiga platser på grund av EU.

I EU har alkoholindustrin sina trogna alllierade. I EU drivs kraven på en liberalare alkoholpolitik hårt med lobbyisternas fulla stöd. I EU fastställs kraven som handlar om att medlemsländerna ska skära ner på socialpolitiken och välfärden, vilket på sikt leder till ökat drogmissbruk.

Det är viktigare än någonsin att sluta upp bakom en restriktiv alkoholpolitik. återupprätta införselreglerna! Försvara Systembolaget och stoppa de planerade skattesänkningarna på alkoholen!

Ung Vänster gratulerar Malmös busschaufförer

I måndags, den 7 juni, beslutade regionstyrelsen i Skåne att Sverigedemokraternas annonskampanj på Skånetrafikens bussar i Malmö ska avbrytas. Detta efter att både busschaufförer och kunder har klagat. Att Sverigedemokraternas annonskampanj avbryts är en seger mot fascismen och en stor seger för de 70% av Malmös busschaufförer som har invandrarbakgrund.

Ung Vänster vill därför gratulera Malmös kollektivtrafikanter och Malmös busschaufförer. Tack vare ert eget motstånd mot högerextremismen kan ni fortsättningsvis åka buss utan att tvingas se fascismens fula tryne stirra tillbaka mot er. Bra jobbat!

Stoppa rasisternas reklamkampanj

På flera håll i Skåne har den senaste tiden uppmärksammats att Sverigedemokraterna (SD) och Nationaldemokraterna (ND) storsatsar inför parlamentsvalet den 13 juni. Med hjälp av rika finansiärer bekostar de enorma hushållsutskick och reklamkampanjer på bussar och i lokaltidningar. En stor del av SD:s valkampanj är exempelvis finansierad av den belgiske rasisten och mångmiljonären Bernard Mengal.

Detta har på flera håll medfört en proteststorm, där folk blivi förbannade och tagit saken i egna händer. Redaktörer har blivit uppringda av arga läsare som hotat säga upp sin prenumeration om inte rasistpropagandan avlägsnas från tidningen, brevbärarfacket har på flera håll vägrat dela ut de rasistiska brochyrerna och busspassagerare har tömt sina färdmedel på reklamskyltar.

Ung Vänster stödjer och uppmuntrar människor att genom påtryckningar och civil olydnadsaktioner motverka rasisternas valkampanjer:
– I grunden handlar det om civilkurage. Om rasisterna kommer in i parlamentet, blir deras åsikter legitima och hela samhällsdebatten flyttas bort från de verkliga problemen. När busspassagerare river ner reklamskyltar med högerextrema budskap, eller när människor väljer att störa rasisternas torgmöten, agerar de för att försvara demokratiska principer, säger Kenny Hjälte i Ung Vänster Skånes antirasistiska utskott.

– SD:s nationalistiska EU-kritik bygger på att invandrare och andra redan utsatta grupper ges skulden för alla samhällsproblem. Ung Vänster pekar istället på hur arbetslösheten och nedskärningarna hänger ihop med de beslut som tas i EU och på andra platser i samhället där folket inte får säga sitt.

Under parollen "Inga rasister till Bryssel" har Ung Vänster också arrangerat och deltagit i många av de manifestationer som under våren riktats mot SD:s och ND:s torgmöten. Ofta har rasisterna tvingats lämna platsen direkt.
– Manifestationerna har varit lyckade. Självklart tar vi avstånd från de individer som vi något tillfälle missbrukat situationen för att använda våld och hotelser. Istället är vår målsättning att störa mötena på sätt som provocerar och stör utan att skada, förklarar Kenny.

När det nu bara återstår knappa två veckor av kampanjen, är det av yttersta vikt att så många som möjligt agerar för att hålla nere antalet röster på rasistiska partier. Att riva ner klistermärken och affischer med rasistiska budskap, att ringa och klaga på tidningar som tar in rasistisk reklam eller att som brevbärare vägra dela ut rasisternas propaganda, är inget annat än att visa på en just och solidarisk människosyn.

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php:39 Stack trace: #0 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/storage/conten...') #2 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/index.php(17): require('/storage/conten...') #3 {main} thrown in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php on line 39