Tal på 1:a maj

Kamrater, mötesdeltagare, demonstranter!

Björna Afzelius tolkning av Song of Choice visar på ett tydligt sätt den situation vi står inför. Om vikten av att erkänna och definiera den verklighet vi lever i för att kunna bemöta, omkullkasta och förändra den.

”Vakna upp! Fatta mod! Börja se dig omkring!
Bli inte en av dem som bara står där sen, och säjer, att jag visste ingenting.”

Därför demonstrerar vi idag, på arbetarrörelsens internationella högtidsdag, för att ta ställning och kräva vår rätt att få utgå från, och beskriva den verklighet som är vår. Vi är här för att vi vägrar slås ned, för att vi inte låter oss trampas på och för att vi bär med oss insikten om den hårda tid vi lever i.

Avgörandet om vad som kommer i framtiden ligger i våra händer. Vi reser oss upp till gemensam protest mot ett system som varje dag spottar oss, och människor som oss världen över, i ansiktet med sin ovärdiga och människofientliga logik.

Kamrater, det är nog nu. Det räcker.

Attackerna från högern är idag intensiva. Vi ser hur elitens företrädare, borgaralliansen, tar varje tillfälle de kommer åt till att angripa våra gemensamt tillkämpade rättigheter och manifestera sitt uppenbara folkförakt. Visst försöker man dölja föraktet, men oundvikligt lyser det igenom. För oss som har en annan verklighet som referens än den som det talas om på Dagens nyheters ledarsida, vet att de nya moderaterna inte stavas arbetarparti. Vi vet att demokrati och mänskliga rättigheter aldrig kan infrias genom bomber och människoslakt och vi ser det orimliga i påståendet att fler jobb skapas genom att göra ungdomar rättslösa på arbetsmarknaden.

De kanske mest lysande exemplen på högerns människosyn och verklighetsuppfattning står idag borgaralliansens juniorer för. Ungliberalerna tar varje tillfälle i akt att presentera sin bild av verkligheten. Så här ser man på den. Citat:

”Det räcker med ett förslag om att sänka ersättningsnivåer, införa en ny avgift för läkarbesök eller göra det lättare för arbetsgivare att säga upp unga för att det ska bli folkstorm i Västeuropa. Det är svårt för ledande politiker att driva igenom stora reformer.”

Eller som Maud Olofsson uttryckte sig på DN debatt angående Centerpartiets förslag om att avskaffa LAS för unga.

"För mig och centerpartiet finns ingen viktigare uppgift än att ge barn och unga framtidstro.”

Medan Fredrik Reinfeldt talar ut i tv- sofforna om hur det kändes att framställas som en tecknad varulv så springer centerpartiet hals över huvud för att visa sina kompisar i högeralliansen att de törs sticka ut hakan.

Kamrater.

Att göra det ännu lättare för arbetsgivare att sparka oss ungdomar från våra jobb menar högern är det samma som att ingjuta framtidstro. När unga människor i Frankrike genomförde massiva folkliga protester mot ett liknande förslag möttes deras seger med arrogans och en oförstående avsky från den svenska högern. Man vill ta ifrån oss våra möjligheter till trygga jobb samtidigt som man vill inskränka och ifrågasätta vår rätt att protestera mot det. Detta kamrater är högerns människosyn, deras framtidsvision. Så när det är valrörelse så kämpar vi inte bara för att hålla högern utanför regeringen, utan kanske framför allt för att inte låta deras stinkande samhällssyn, den som de grävt fram från 1800-talets mörkaste vrå, ska få bli tongivande i Sverige.

När högeralliansen presenterar sin framtidsvision så spottar de alla ungdomar i ansiktet som redan idag går på osäkra anställningar, som får sitta vid telefonen och vänta på att chefen skall ringa. Som inte vet om de får jobba tillräckligt för att kunna betala sina räkningar i slutet av månaden. Och som inte har en aning om huruvida de har jobbet kvar från den ena dagen till den andra. Detta kamrater, är den verkligheten vi lever i.

För kvinnor finns det också en annan verklighet. En konsekvens där vad otryggheten innebär dras till sin spets. Tjejer och kvinnor tvingas i dag på sina arbetsplatser utstå sexuella anspelningar, att bli tafsad och kladdad på är en del av deras vardag. För vem klagar när man inte har makten? Hur skall man ifrågasätta när det kan handla om något så grundläggande som att kunna försörja sig själv och sina barn ännu en månad? Vem säger ifrån och ställer till med ett jävla liv om blickarna, kladdandet, övergreppen kommer från chefen?

Det känns ända in på kroppen när insikten om vidrigheterna når en. När tjejer och kvinnor berättar att de efter en dag på jobbet mår så illa, känner sig så kränkta och frustrerade att dom ställer sig i duschen och skrubbar sig själva för att bli av med känslan av att vara besudlad, för att få känna sig rena, för att få vara människa. Men kanske är det värsta att man nästa dag tvingas svälja, bita ihop och gå dit igen, för man har inget annat val.

Kamrater, det här är inte människovärdigt!

När vi säger att det är nog nu, att det räcker, så innebär det inte enbart ett försvar för de rättigheter som vi redan genom år av gemensam kamp tillförskaffat oss. Vi reducerar oss inte till defensiva försvarare utan ger oss inte med mindre än, att trygga jobb skall vara en självklarhet och inflytandet på arbetsplatserna en rättighet. Vår framtidstro bygger på att förändra och omkullkasta de system som vägrar erkänna människovärdet. När vi kräver 200 000 nya jobb i offentlig sektor så gör vi det för att det är uppenbart nödvändigt. Vi vet vad det konkret skulle innebära. Borgaralliansen med Fredrik Reinfeldt i spetsen vill låta privata bolag göra vinst på att unga tjejer spyr upp maten för att de inte är nöjda med sig själva. Vi vill ha fler fritidsgårdar, ungdomsmottagningar med vettiga öppettider och ätstörningskliniker som tar tjejers situation på allvar.

Vi vill ha ett schystare liv helt enkelt. De vill högern också. De vill behålla sina miljonlöner och sina feta fallskärmar. De vill ha kvar sina miljardvinster, cocktailpartyn, segelbåtar och lyxvillor. För dem går deras rätt till ett liv i lyx före vår rätt till ett värdigt liv.

Kamrater, tillsammans säger vi, det är nog nu, det räcker!

Mötesdeltagare

Det som skulle vara ett snabbt och smärtfritt krig som bara skulle undanröja ondskefulla diktatorer har visat sig bli just den totala mänskliga tragedi som vi redan förstod att det skulle bli. Människor i Irak och Afghanistan har förlorat sina hem och sin värdighet och tusentals civila har mördats. Detta för ett enda syfte, att USA skall säkerställa världsherravälde och ekonomisk vinst. Men det är knappast den historien som berättas i den svenska borgerliga media. Att människor dör ursäktas, att tortyr används ifrågasätts knappast och att de mänskliga rättigheterna gång på gång sätts på undantag anses nödvändigt. Lite spill får man väl räkna med när man bombar fram demokrati och befriar människor. Eller som Tommy Frank, general i USA:s armé så tydligt uttryckte sig: ”We don´t do bodycounts”, vi räknar inte kroppar.

Hur är det möjligt att genomföra de grövsta kränkningarna och övergrepp mot människor och människovärdet. Svaret är sorgligt men enkelt. Det ockuperade folken framställs utan mänsklighet, de fråntas sitt människovärde och avhumaniseras. Förutom lögnerna som haglat redan från början, historierna om massförstörelsevapen och tomma påståenden om att befria kvinnor så förmedlas också en bild av att de är några andra slags varelser. För hur skulle man annars kunna förklara och försvara att man kastar fosforsyra i ansiktet på människor som känner smärta, att man bombar sönder

bostäder där människor lever och att man stänger in och avgränsar människor med fysiska murar.

Kamrater, i Sverige hyllar borgaralliansen öppet krig och förtryck. Deras brutala människosyn är kanske allra tydligast här. De längtar redan efter nästa angreppskrig. Iran står på tur. Den svenska regeringen svarar med tystnad och genom det legitimering.

Kamrater, det är nog nu, det räcker, vi kräver ett stopp för USA:s krig och ockupation. Vi delar en verklighet med en stor majoritet av jordens befolkning när vi inser att det ojämförligt största hotet mot fred och frihet i världen idag, är USA:s extremistiska regering, som hotar, ockuperar och sätter sig över internationell lag. Vi tar ställning för en värdig utrikespolitik. Motståndskampen är en kamp för hela mänsklighetens värde, om rätten att vara människa, och vi sluter upp.

Mycket kan göras i kriget mot terrorismens namn. å ena sidan vill man för att förhindra bombdåd använda buggning och avlyssning mot personer som inte ens är brottsmisstänkta, å andra sidan skall länder och därmed människor bombas sönder och samman för att stoppa terrorismen. Demokratin försvaras genom inskränkningar i den samma. Demonstrationsrätten beskäras, freden skall byggas genom att skicka svenska styrkor till Afghanistan under NATO- befäl och i våra skolor skall SäPO- agenter agera undercover för att åsiktsregistrera invandrarungdomar.

Kamrater, vi säger det självklara. Att frihet inte skapas genom inskränkningar i våra rättigheter, terror inte stoppas genom bombningar och att fred aldrig kan byggas genom ockupation och utsugning.

Mötesdeltagare

Det finns ett allvar i insikten vi har, om den tid vi lever i, som är avgörande för hur framtiden blir. Vanmakten vi ibland känner måste omvandlas till beslutsamhet. Sorgen och frustrationen måste bli ilska. För kamrater, vi kräver vårt människovärde, vi slås inte ned och vi låter oss inte trampas på. Därför står vi här idag.

Men vi är också här för att visa vår tacksamhet och ödmjukhet inför tidigare kamraters kamp och arbete. En kamp som idag innebär att vår verklighet är en helt annan än vad den kunde ha varit. För de rättigheter vi har, har aldrig tilldelats oss av en slump eller berott på enskildas goda vilja och generositet. Det är på många sätt samma kamp nu som då. Den reaktionära unghögern kräver inskränkningar i aborträtten. Vi försvara den nu på samma sätt som vi kämpade för den tidigare. Högern och regeringen vill nu göra det möjligt att använda militär mot civila. Mot detta står vår aldrig vacklande hållning, vi minns skotten i ådalen -31. Vi kämpade för folksjukvård, bibliotek och barnomsorg. På samma sätt kräver vi idag en upprustning av den offentliga sektorn, det gemensamma.

Kamrater

Vår kamp fortsätter idag för att den måste, för att vi inte har något annat val. Vi har modet att trotsa lögnerna och känner beslutsamheten i vår gemensamma protest. Vi blickar tillbaka, känner ödmjukhet och stolthet, vi ser oss omkring, känner övertygelsen och styrkan.

Trots den hårda tid vi lever i så vet vi att framtiden är vår.

Konkurrensutsätt kungahuset!

Kungen fyller 60 år och kalaset har firats i dagarna tre, som brukligt när det handlar om kungar och prinsessor. Trehundra gäster var inbjudna till den stora galamiddagen på Drott-ning-holm i lördags – och notan stod så klart skattebetalarna för.

Monarkin är minst sagt omodern. Att ett lands statschef inte väljs i allmänna val utan avlas fram från en kunglig livmoder är inte direkt värdigt en demokrati på 2000-talet. Ung Vänster menar att det är dags att modernisera kungahuset på allvar och har ett förslag som ligger helt rätt i tiden – privatisera kungahuset och konkurrensutsätt kungatiteln.

Om alla får kalla sig kung får vi flera konkurrerande kungahus – och det som erbjuder de bästa tjänsterna kommer att ta ledning på marknaden. Försäl-jningen av kungahuset skulle dessutom kunna inbringa en nätt liten summa till staten och skattebetalarna skulle slippa den årliga avgiften på drygt 80 miljoner kronor till kungahuset.

Kungafamiljen ska självklart inte sättas på bar backe. Om kungahuset representerar Sverige på ett så bra sätt som rojalisterna påstår kommer företagen stå i kö för att anlita dem för invigningar och reklamjippon. Bolaget Kungen AB skulle säkert kunna fortsätta med vissa statliga uppdrag man haft, enda skillnaden skulle kunna vara att man fakturerar staten per vinkad timme i exempelvis ett förortscentrum någonstans enligt en tidigare fastslagen taxa. Kniper det kan dessutom drottningen hålla föreläsningar på konferenser och kungen skulle kunna vara ”Kung i baren” genom att extraknäcka som kändisbartender runt om i landet.

Ung Vänster vill ge kungen en möjlighet till jobb istället för bidrag – samtidigt som det är dags för Sverige att lämna feodaltidens sista kvarleva bakom oss. Grattis kungen!

Uttalandet antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 060430

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Solidaritet med de amerikanska papperslösa!

Som papperslös i USA står man helt utan tillgång till grundläggande trygghetssystem som sjukvård, utbildning och försäkring. Flyktingarna som ofta kommit till USA i jakten på arbete och försörjningsmöjlighet utnyttjas hänsynslös på den svarta arbetsmarknaden. I USA lever idag över 11 miljoner papperslösa invandrare. Dessa människor, som främst kommer från Central- och Sydamerika saknar alla medborgerliga rättigheter. De som kräver högre ersättning eller förbättrade villkor på jobbet utsätts i regel för systematiska hot från arbetsgivaren om röjd identitet och utvisning.

I USA tävlar olika debattörer på högerkanten med varandra i hets mot dessa papperslösa invandrare som från många håll anklagats för att vara en social och ekonomisk börda för landet. Den amerikanska regeringen har gått i fronten för denna främlingsfientliga utveckling genom en allt hårdare invandringspolitik som tagit sitt främsta uttryck i och med lagförslaget HR 4437. Detta lagförslag handlar bl.a. om att kriminalisera de papperslösa invandrarna liksom alla som har utvecklad kontakt med dem. Det har även lagts fram planer på byggandet av en 130 mil lång mur längs gränsen till Mexico, samtidigt som gränsposteringarna vuxit till småskaliga arméer. Naturligtvis upphör inte den illegala invandringen till USA på grund av dessa åtgärder, det blir bara dyrare och farligare för människorna som försöker korsa gränsen illegalt. Men att stoppa invandringen till USA har heller aldrig varit målet för amerikanska politiker och myndigheter. Tvärt om har otaliga utredningar visat att den amerikanska ekonomin är beroende av de papperslösas arbete då de räknas stå för mer än en tjugondel av det arbete som utförs i landet. Därför är den amerikanska regeringens hårdnande ställning mot de papperslösa inget annat än ett spel för gallerierna och ett sätt att blidka en rasistisk opinion.

De senaste åren har en enorm medborgarrättslig rörelse vuxit fram i USA de senaste åren med kravet om generell flyktingamnesti högst upp på dagordningen. Denna rörelse började ta fart under slutet av 90-talet då invandrare inom den kvinnodominerade städbranschen i Los Angeles krävde rätten att organisera sig fackligt. Sedan dess har rörelsen vuxit explosionsartat och är idag stark över hela landet. Den 10 april 2006 genomfördes de hittills största landsomfattande demonstrationerna för flyktingamnestin då miljontals protesterande tog till gatorna i 106 städer. Nu har 1maj 2006 utlysts till en ny dag av strejk och protest för kravet om generell flyktingamnesti samt en skrotning av HR 4437. Man räknar med miljontals demonstranter över hela landet och olika former av manifestationer planeras i alla städer av betydande storlek.

Ung Vänster stödjer de amerikanska papperslösas krav på generell amnesti och medborgerliga rättigheter. Samtidigt ser vi även liknande problem i Sverige. I vårt land lever tusentals flyktingar gömda i en tillvaro av ständig rädsla och osäkerhet. Därför är Ung Vänster en del av den rörelse i Sverige som kräver generell flyktingamnesti som ett första steg mot en human och rättvis flyktingpolitik.

Uttalandet antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 060430

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Fira 1:a maj – arbetarrörelsens högtidsdag!

<![CDATA[Nu är det återigen dags för 1:a maj, arbetarrörelsens högtidsdag. Dagen då "varje sliten kavaj blir en mantel av strålande ljus".

Nedan följer en lista av platser du kan demonstrera.

Alingsås
10.45 Samling vid partilokalen/Lendahlsskolan.
11.00 Avmarsch.
11.15 Möte på Lilla Torget. Tal av bland andra Alice åström och Janne Gustafsson.

Alvesta
Möte i Järnvägsparken kl 11.00.

Arboga
13.00 Samling vid Taxi på Kapellplan.
14.00 Möte på Nytorget.
15.00 Fest med grillat kött och dryck på baksidan av vänsterns lokal på Nygatan.

Arvika
Möte kl 16.00 på torget. Tal av Anna Herdy, Ung Vänsters förbundsstyrelse

Boden
12.00 samling på Domusparkeringen
12.30 avmarsch
13.00 möte med musik och tal på Brännastrand

Tal av bl.a.
* Bosse Strömbäck, Vänsterpartiet Boden
* Representant för Ung Vänster Boden

Staffan Hellstrand uppträder

Borlänge
Start kl. 12.00 från Speakers Corner till Liljequistska parken
Talare: Carmen Blanco från UBV, landstingspolitikern Lars-Ove Hagberg, distriktsordförande för Ung Vänster Sofia Nyström, kommunpolitikern Leif Lindström
Musik av Mats Höjer och Sölve Olofsson

Borås
Demonstration under parollen: Stärk arbetsrätten!

Samling: 11.30 Stora Torget
Avmarsch: 12.00
Tal e t c: 12.30 Stora Torget

Talare:
Rossana Dinamaraca, riksdagsledamot
Clara Lindblom, 2:a vice ordförande Ung Vänster
Lennart Andreasson, Vänsterpartiet i Borås

Efter mötet fika i Allégården. Mångkulturell fest i samarbete med Globala Föreningen kl 18.00.

Eskilstuna
11.00 Samling på Fristadstorget.
12.00 Avmarsch mot Stadsparken. Vid mötet talar Elina Linna, riksdagskvinna (v) och Olle Lundberg, Ung Vänsters förbundsstyrelse, Linn Josefsson, kårfullmäktigeledamot för Vänsterns Studentförbund, Mälardalen.

Eslöv
Torgmöte,
Samling kl. 11:00 Torget mittemot biblioteket
Tal av:
Kalle Larsson, riksdagsledamot och partistyrelseledamot (v)
Arr: Vänsterparitet och Ung Vänster

Falkenberg
Firas på Rörbäcksplatsen, klockan 11.00. Talare är Stina Hallberg, första namn på Vänsterpartiet Hallands riksdagslista.Mikael Hallberg, ordförande V Falkenberg. Per Sjövall, kommunfullmäktigeledamot V Falkenberg. Med flera.

Flen
Möte på Violentorget kl 14.00. Tal av lokala företrädare samt underhållning.

Gotland
Samling 11.00 på Södertorg för avmarsch mot Solbergaskolan via innerstan. Tal av Brittis Bentzler och Bo Holm.

Gällivare
Möte på Torget vid scenen kl 12.00. Talar gör bland andra Anna Hövenmark och Stig Eriksson.

Gävle
11.00 Samling på Joe Hill-gården
12.00 Avmarsch från Joe Hill platsen (vid Folkets Hus)
13.00 Tal och underhållning i Stenebergsparken
Talare: Ulla Andersson Vänsterpartiets Partistyrelse, Gävleborgs riksdagskandidat och Gävlebo Malin Persson, Ordförande för Ung Vänster Gävleborg Lars Hammarberg, SAC

Göteborg
På 1 maj samlas vi kl. 11.00 på Masthuggstorget till minne av de svenskar som deltog som frivilliga i kampen mot fascismen och Franco under det spanska inbördeskriget på 30-talet. I Sverige reste över 500 personer ner och många, bland annat personer som var aktiva i dåvarande Ung Vänster i Göteborg, kom aldrig tillbaka.

I år infaller alltså 70-årsminnet och vi hoppas därför att så många som
möjligt kan komma.

Det blir musik samt tal av Jenny Wrangborg från Ung Vänsters distriktsstyrelse i Göteborg och Bohusläns distrikt.

Arrangör: Svenska Spanienfrivilligas vänner

Demonstrera med Vänstern i Göteborg!
– OSäKRA ANSTäLLNINGAR GER OSäKRADE UNGDOMAR!
– SLå TILLBAKA – MAKT OCH FRIHET FöR KVINNOR!

Samling 13.15 Andra Långgatan
Avmarsch 13.45 mot Gustav Adolfs torg

Musik samt tal
Alice åström vice ordförande Vänsterpartiet
Jonas Lindberg vice ordförande Ung Vänster

arr: Ung Vänster Göteborg & Bohuslän – Vänsterpartiet Göteborg

1 maj CHILLOUT
Efter demonstrationen ses vi i Slottsskogen 16.30 nedanför Björngårdsvillan, där det blir musik, grill och brännboll. Hjärtligt välkomna!

Helsingborg
1:a maj-demonstration
Samling kl. 14:30 på Mäster Palms Plats
15:00 Furutorpsparken med tal av Alinda Zimmander, Peter Ahlbom, Mariette
Rosenlöf och Sofie Göransson.
Det utlovas underhållning, grill och fika.

Hudiksvall
Samling i Rådhusparken 13.30 för avmarsch 14.00. Tal av Daniel Pettersson, Yvonne Oscarsson och Olle Jonsson. Därefter inbjuds alla till IOGT-lokalen för "en fest för alla" med förtäring och underhållning av MFL med gästartister.

Höganäs
Samling kl. 13:00 i Tivolihuset med musik och kaffe
Tal av:
Sven-Erik Sjöstrand, Peter Ahlbom och Mariette Rosenlöf

Jönköping
15.00 Samling på Hovrättstorget.
15.30 Avmarsch.
16.00 Möte på Kulturhuset. Lokala talare. Musik med En dos blues.

Kalix
11.00 Tormöte på Domustorget

Tal av bl.a.
* Sofi Laestander, Ung Vänster Norrbotten
* Emil Lenertz, Ung Vänster Kalix
* Representant för Vänsterpartiet Kalix

Kalmar
10.30 Samling vid Birgittakyrkan.
11.00 Tåget avgår mot Skällby tillsammans med ålghults musikkår.
11.30 Allmänt möte på Skälby loge. Tal av Mariann Karlsson, Malin Grääs och Stig Henriksson. Underhållning av Pers Garage.

Karlshamn
Samling vid Rosengården.
11.30 Avmarsch mot torget.
12.00 Tal av bland andra Jennie Johansson, Bertil Måbrink, Monica åkessom och Jens Henningsson.
13.00 Möte i Folkets Hus med musikunderhållning, korv med bröd samt kaffe och kaka.

Karlskoga och Degerfors
Första maj firas i år i Karlskoga. Samling vid Folkets Parks parkering kl 10.30 för avmarsch 11.00 mot Alfred Nobels torg. Möte kl 11.15. Talar gör bland andra Ulla Hoffmann.

Karlskrona
Möte på Klaipedaplatsen kl 10.00-13.00 med musikunderhållning samt tal, korv och fika. Tal av distriktsordförande Jennie Johansson. Gatuteater med Acacia.

Karlstad
13.30 samling Stora Torget
14.00 avmarsch (med Kils paradorkester i täten)
ca 14.15 möte Stora Torget / Vid dåligt väder: Bibblans café

Tal av:
Marie Engström, riksdagsledamot (v)
Anna Herdy, Ung Vänsters förbundsstyrelse
kommun-/landstingspolitiker.

Musik av Anton Frykberg
Efter torgmötet fortsätter vi till Bibblans café där vi fikar och fortsätter lyssna till Anton Frykberg.

Kinna
Möte kl 13.00. Tal av Rolf Olsson och Emil Persson.

Kiruna
Samling 10.20 på Kupoltorget för demonstration. Avmarch: 10.30
Tal efteråt på Kupoltorget av:
* Siv Holma, riksdagsledamot (v)
* Monica Carlsson, landstingsråd (v)
* Niklas Sirén, gruppledare i kommunfullmäktige (v)
* Representant från Ung Vänster Kiruna

Kristianstad
Demonstration
Samling kl. 10:30 på C4-Skolan
11:30 Möte på Domustorget
Tal av:
Ruzica Stanojevic (v)
Sara Mohammadi, ordförande Ung Vänster Skåne
Kl. 15:00 Fest i Kurdiska föreningens lokal på Stålgatan

Kristinehamn
Möte kl 12.30. Tal av Monica Ekström, Ann Marie Wallouch och Anna Herdy. Underhållning av YoTo Tord Johansson och Thomas. Vi bjuder på kaffe och bullar.

Kumla
Möte på Kumla Torg 11.00. Talar g]
]>

Centern bluffar igen

Centerpartiet lägger ännu ett förslag på försämringar och ökad otrygghet.
Med förevändningar om att AMS ska få konkurrens och prestera bättre, så vill man nu konkurrensutsätta arbetsförmedlingen och införa en bonus för de som förmedlar jobb åt en arbetslös ungdom.

– Nu menar Maud Olofsson inte bara att man ska kunna sparka ungdomar hur som helst om att dom ska vara rättslösa på arbetsmarknaden. Hon menar att arbetslösheten skulle minska om man låter företag göra vinst på ungdomars behov av att få ett jobb, säger Ida Gabrielsson, ordförande Ung Vänster.

– Centerns förslag används för att släta över att dom egentligen inte vill minska arbetslösheten. I stället vill man ha ökade vinster för företag, osäkrare anställningstrygghet, sänkta sjukersättningar vilket leder till att man tar jobb till sämre lön, fortsätter Gabrielsson.

– För att man ska kunna minska ungdomsarbetslösheten så måste man skapa fler jobb. Ung Vänster och Vänsterpartiet kräver minst 200 000 nya jobb i offentlig sektor. Det är något som på riktigt skulle minska arbetslösheten i det här landet, avslutar Ida Gabrielsson.

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

CPE stoppas – men attackerna mot den svenska anställningstryggheten består

Den planerade uppluckringen av anställningsskyddet i Frankrike stoppas. Glädjande, folket vann och regeringen fick backa. Det är en seger för fackföreningsrörelsen i Frankrike, och en seger för alla de ungdomar som demonstrerat på Frankrikes gator. Men kampen om trygga jobb är långt ifrån över. Borgaralliansens attackerna mot det svenska anställningsskyddet fortsätter.

Idag skriver den borgerliga ”minialliansens” ordföranden på DN-debatt om att ökad otrygghet på arbetsmarknaden skulle leda till minskad arbetslöshet bland ungdomar och med stöd av en så kallad oberoende tankesmedja, ”Den nya välfärden”, menar de att ungdomsarbetslösheten är ännu högre än det som redovisats. Självklart är tankesmedjan en lobbyorganisation för borgerligheten, lika lite partipolitiskt obunden som Svenskt Näringsliv. Uppenbart är att syftet med organisationen och uppblåsandet av arbetslöshetssiffrorna knappast handlar om omtanke för oss unga, tvärt om.

Vi har en skyhög arbetslöshet, men att räkna in sjukskrivna eller heltidsstuderande i statistiken har ett tydligt och överlagt syfte. Att använda arbetslösa som storslägga för att försämra för vanligt folk är knappast något som gynnar ungdomar, varken arbetslösa, deltidsjobbare eller arbetande. För det är fullständigt uppenbart att de orangea fanbärarna inte på något sätt har som målsättning att förbättra den situation som vi ungdomar lever i. I stället spottar de oss rakt i ansiktet med sina förslag som inte handlar om något annat än att minska makt och inflytande för oss vanligt folk till förmån för storföretagen, den ekonomiska eliten.

Om man lägger korten på borden och slutar snackar fluff så blir syftet tydligt, att ge sjukskrivna, arbetslösa och de som jobbar en ordentlig käftsmäll. I artikeln menar det orangea gänget att anställningstrygghet och rimliga ersättningar vid arbetslöshet eller sjukskrivningar är ett hot mot oss unga, de säger också sig vara oroliga för vår framtida pension. Verklighetsfrånvänt så att det stinker. De frågar sig vad och för vilka anställningstryggheten är bra för. ”Tryggheten skyddar dem som redan kommit in och fått ett jobb, mot vad kan man undra?” Det undrar borgaralliansen, men det är inte speciellt svårt att svara på för oss som haft osäkra anställningar.

Det handlar om rätten till att få utrycka sina åsikter utan att riskera att få sparken dagen efter, eller om att kunna säga ifrån när man blir tafsad och kladdad på av chefen, om att kunna planera sitt liv, om att veta om man får jobba nästa vecka. Det handlar om grundläggande saker som att kunna betala sina räkningar i slutet av månaden. Om borgarnas galenskap, att ökad otrygghet skulle skapa fler jobb, vore sann, varför är då arbetslösheten högst bland ungdomar trots att det är vi som går på flest otrygga anställningar? Eller varför är arbetslösheten högst inom de sektorer där osäkra anställningar är vanligast förekommande? Eller hur skapas fler jobb för att det blir lättare att sparka folk? Vi vet att skiljelinjen inte går mellan arbetslösa eller de som har jobb. Med förslag om att det ska bli lättare att sparka anställda, att sjukersättning och a-kassan ska sänkas eller att arbetsgivaravgiften skall avskaffas så blir det tydligt vilken sida man står på. Man vill piska de sjukskrivna och arbetslösa ytterligare. Samtidigt som sänkta ersättningsnivåer kan hålla nere lönerna och se till att folk tar jobb till sämre villkor. Att avskaffa arbetsgivaravgiften för ungdomar kommer om något att försämra vår framtida pension.

Nu krävs det att vi som inte vill ha en situation där man kan få sparken när som helst eller få våra löner sänkta, tar ställning. Istället för uppluckringar och försämringar krävs en politik som sätter arbete åt alla före inflationsbekämpning och EU-anpassning. är det någon som ska piskas idag är det knappast de som jobbar eller är arbetslösa. Istället är det storföretagen, som inte anställer trots skyhöga vinster och arbetsköpare som pressar de anställda med dålig arbetsmiljö, som ska attackeras. Ung Vänster kräver en stärkt arbetsrätt och minst 200 000 nya jobb i offentlig sektor.

Ida Gabrielsson
Ordförande Ung Vänster

Erkänn Västsahara!

Idag den 6 april är Marockos premiärminister Driss Jettou i
Stockholm för att träffa Sveriges statminister. I morgon ska han träffa EU:s nästa ordförande i Helsingfors.

Jettous avsikt är sannolikt att försöka försvaga det svenska motståndet mot den olagliga ockupationen och plundringen av Västsahara. FN:s säkerhetsråd ska i april behandla frågan om Västsaharas framtid på nytt och Marocko försöker lansera ett begränsat självstyre istället för den fredsplan och folkomröstning som tidigare överenskommits och bekräftats i ett flertal FN-beslut.

Idag arrangerades ett protestmöte med ett krav på svenskt erkännande av Västsahara (SADR). Tora Breitholtz från Ung Vänsters förbundsstyrelse var en av talarna på manifestationen. Hennes apell kan läsas här nedanför:

Västsaharavänner!

Det är en fin manifestation vi samlats till här. Solen tittar fram och värmer oss, och jag tror det är fler än jag som blivit glatt överraskade att så många slutit upp för att visa sitt stöd för ett fritt Västsahara.

Vi måste minnas att en manifestation som denna inte varit möjlig i det ockuperade Västsahara. Vi har hört långa rader av berättelser om hur marockansk polis brutalt upplöser, förhindrar och förbjuder alla yttringar för ett självständigt och fritt Västsahara.

Och idag mottas den marockanska premiärministern Driss Jettou av Sveriges regering. Vi kan bara hoppas att den svenska regeringen håller fast vid idealen om demokratiska fri- och rättigheter och folkens rätt till självbestämmande, som det så ofta talas om. Vi får hoppas att de värderingarna finns med även under mötet med premiärministern.

Vi har samlats idag för att visa att vi inte accepterar den koloniala ockupationspolitik som Marocko tillämpar, ivrigt påhejat av Frankrike. Vi har samlats för att protestera också mot EU:s och FN:s tystnad. Vi har samlats för att visa vår solidaritet och vårt stöd för Västsaharas folk som längtar efter frihet.

Det är hög tid att tystnaden bryts. Sverige måste våga gå i täten för Västsaharas rätt till självständighet.

Vi ser hur Marocko håller ett stryptag kring Västsahara. Vi har redan hört tidigare talare nämna den mur som byggts. Den muren är längre än Sverige! Och den bevakas av 150 000 soldater och flerdubbelt så många minor. Västsaharierna betraktas inte som fullvärdiga människor. De tvingas leva med ständiga trakasserier och ett kraftigt begränsat livsutrymme. Det är inte värdigt! Så agerar en ockupationsmakt.

Fortsatt passivitet och tystnad i frågan om Västsahara innebär indirekt stöd till Marockos ockupation. Sverige måste därför helhjärtat ta strid för folkrätten och ansluta sig till de 82 stater som redan gjort det Sverige för länge sedan borde ha gjort; erkänt Västsahara!

En liten bit framåt för Sveriges studenter,<br /> men det är långt kvar att gå

Nu är vårbudgeten klar och Vänsterpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet enats om att lägga pengar på en höjning av studiemedlet med 300 kr i månaden från den 1 juli.

– Höjningen är välkommen och otroligt nödvändig, men den är inte tillräcklig, säger Jonas Lindberg, vice ordförande för Ung Vänster.

Enligt de uträkningar som Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) gjort, baserade på Socialstyrelsens riksnorm för socialbidrag till en vuxen människa, så går studenter back med drygt 1000 kr i månaden.

– Trots en sträng budget utan utrymme för något extra, så lever alltså studenter som inte kan räkna med ekonomiskt stöd från familjen under en otrolig ekonomisk stress, fortsätter Lindberg.

– Studier är en heltidssysselsättning och det är i sig absurt att man ska behöva jobba vid sidan av för att få tillvaron att gå ihop. Därför tänker vi fortsätta slåss för att studiemedlet ska höjas ytterliggare, avslutar Jonas Lindberg.

För mer information, kontakta Jonas Lindberg:
070 400 34 13, jonas.lindberg@ungvanster.se

Varken vi eller fransmännen behöver ditt ungdomspaket, Maud Olofsson

Maud Olofsson kom i en debattartikel i Dagens Nyheter för någon månad sedan med ett nytt förslag på hur man ska få ner ungdomsarbetslösheten.

Hon och centerpartiet lanserade ett ”ungdomspaket” – som innebär att ungdomar upp till 26 år ska kunna avskedas med omedelbar verkan utan att några orsaker till avskedandet behöver presenteras. Samma förslag finns i ett kritiserat lagpaket i Frankrike, kallas CPE, som minst sagt har lett till en del protester. Maud Olofsson kallade det franska lagförslaget för ”populärt” i en intervju för inte alls så länge sedan. Samtidigt har tre miljoner fransmän gått ut på gatorna för att protestera mot lagändringen, landsomfattande strejker har påverkat tågtrafik, busstrafik och inrikesflyg. En del skolor i har varit stängda och under ett par dagar kom inga tidningar ut i Paris.

I sin debattartikel sade Maud Olofsson sig vara djupt oroad över den höga arbetslösheten, inte minst för att hon är förälder. På den punkten håller jag med Maud Olofsson – jag är också orolig över den höga ungdomsarbetslösheten. Inte för att jag kommer få ungar än på ett tag, utan för att jag är 20 år – och det är mig och mina kompisar som den höga arbetslösheten konkret drabbar. Det är vi ungdomar under tjugofem som är en av de grupper som har allra svårast att hitta jobb. De flesta av mina kompisar går på a-kassa, tar onödiga kurser på universitetet för att slippa bli arbetslösa eller tvingas göra som jag – springer på timvikariat.

Drygt hälften av alla kvinnor mellan 18 – 25 som jobbar inom ett LO-yrke har någon form av osäker anställning. Arbetsgivaren vet vilken utsatt position vi som går på timanställning, provanställning eller olika korttidsvikariat har. Går du på timvikariat kan för många krav, kanske en sjukskrivning ett par dagar för en förkylning, eller fackligt engagemang leda till att arbetsgivaren helt enkelt inte ringer in dig till jobbet nästa dag. Det här vet en timvikarie om – och vi vet också hur svårt det är att hitta ett annat jobb. Eftersom de flesta av oss har en hyra att betala och behöver pengarna – håller man som timvikarie helt enkelt käften på jobbet.

Därför känner jag mig inte ett dugg tacksam över Maud Olofssons förslag på hur man skulle komma till rätta med ungdomsarbetslösheten, på samma sätt som fransmännen har insett att det inte är de som tjänar på CPE. Maud Olofsson förslag innebär nämligen att vi unga som jobbar kommer få en ännu svagare ställning på arbetsmarknaden. På vilket sätt kommer mina arbetslösa kompisar gynnas av att deras andra kompisar, som redan idag är skitskraja för att vara obekväma på jobbet, kan få sparken därifrån samma dag? Maud Olofsson menar att det är anställningstryggheten som är orsaken till arbetslösheten bland ungdomar – trots att det är inom de yrkeskategorier där osäkra anställningar är som vanligast där arbetslösheten är som högst.

Det är rätt lätt för Maud Olofsson, den franske premiärministern Dominique de Villepin eller den där Jacques Chirac att snacka om att det ska bli lättare att avskeda ngdomar, när de sitter på minst sagt rätt schyssta och fasta jobb. Jag som måste vänta på att mina typ tre olika arbetsgivare ska ringa på morgonen för att få reda på om jag ska jobba den dagen eller inte, tjänar inte på Mauds ungdomspaket”. Eh, tack eller något Maud för att du säger dig vara orolig för min skull – men vad folk i min ålder behöver är mer anställningstrygghet och fler fasta jobb – inte tvärtom.

För mer information, kontakta Clara Lindblom:
0733 86 57 67, clara.lindblom@ungvanster.se

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php:39 Stack trace: #0 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/storage/conten...') #2 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/index.php(17): require('/storage/conten...') #3 {main} thrown in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php on line 39