Säkerhetspolisen och bostadsbolagen kränker hyresgästerna

Nyligen har det uppdagats att Säkerhetspolisen och kommunala bostadsbolag i Göteborg under en längre tid haft ett intimt samarbete i syfte att kartlägga hyresgäster och deras eventuella kopplingar till terrorism.

– Att kommunala bostadsbolag samarbetar med säkerhetspolisen för att angiva sina hyresgäster är oroväckande och påminner snarare om Sovjet eller andra länder där oppositionella jagas och förföljs än en rättsstat som Sverige, säger Thaher Pelaseyed ordförande för Ung Vänster Göteborg och Bohuslän.

Sedan 2004 har kommunala bostadsbolag i Göteborg haft regelbundna kontakter och ett intimt samarbete med Säkerhetspolisen i Väst. Samarbetet har ägt rum inom ramen för satsningen Ung och Trygg vars syfte är att bekämpa gängkriminalitet och skapa ett tryggare Göteborg. Dock har resurser riktats till förorten och kartläggning av hyresgästernas kopplingar till terrorism.

– Säkerhetspolisens arbetsmetoder och de kommunala bostadsbolagens samarbete med myndigheten strider mot rättssamhällets principer och är en grov kränkning av den personliga integriteten, säger Thaher Pelaseyed, ordförande för Ung Vänster Göteborg och Bohuslän.

– De kommunala bostadsbolagen har ett stort ansvar inför sina hyresgäster, inte minst ur ett trygghetperspektiv. Vi kräver att de kommunala bostadsbolagen och säkerhetspolisen lägger alla kort på bordet och att Göteborgs kommun tillsätter en utredningen för att klargöra bostadsbolagens roll i händelserna – för hyresgästernas och rättsäkerhetens skull, avslutar Thaher Pelaseyed.

För mer information, kontakta:
Thaher Pelaseyed på 0733-79 43 47

Ett genombrott för de lågavlönade kvinnorna!

Igår natt enades Handelsanställdas förbund och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel om avtal identiskt med det som parterna redan var överens om förra helgen, men som Svenskt Näringsliv då stoppade. Det är ett avtal som innebär nödvändiga satsningar för att göra något åt låglöneyrkena inom handeln som främst kvinnor jobbar i.

-Ung Vänster gratulerar Handels medlemmar till det nya avtalet. Möjligheterna för kommunal, hotell och restaurangfacket och andra kvinnodominerade förbund att även de kräva lönelyft som knaprar in på de manligt dominerande sektorernas försprång har ökat, säger Jonas Lindberg som är vice ordförande i Ung Vänster

-Samtidigt är det nu tydligare än på länge att Svenskt Näringsliv är de lågavlönade kvinnornas fiende nummer ett. I Svenskt Näringsliv samlas alla direktörer som under flera år delat ut pensioner och fallskärmar till varandra i mångmiljonklassen och gett varandra horribla arvodeshöjningar. Deras påstående om att det nya avtalet för handels skulle vara samhällsekonomiskt farligt påminner om ett dåligt skämt, fortsätter Jonas Lindberg

-Nu har ett stort steg tagits i riktning mot en lönebildning som på sikt kan bryta den strukturella diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden. Inte konstigt att Svenskt Näringsliv får panik. Därmed borde det stå klart för alla att Svenskt Näringsliv är en rejäl bromskloss i jämställdhetsarbetet, avslutar Jonas Lindberg

För mer information kotakta:
Jonas Lindberg 070-4003413

Utredning om könsneutralt äktenskap

Hans Regner har idag lämnat in sin enmansutredning om könsneutralt äktenskap. Samtidigt så vill han lagfästa att de religiösa samfunden inte har vigselplikt. Det första könsneutrala äktenskapet i Norden vill på så sätt rädda den religiösa vigselrätten.

-Vi välkomnar såklart slutsatsen att äktenskapet ska göras könsneutralt. Allt för länge har vi levt med en diskriminerande lagstiftning som förhindrar människor att ingå äktenskap enbart på grund av skälet att dom är kära i någon av samma kön säger Jonas Lindberg som är vice ordförande i Ung Vänster.

-Men det som samtidigt är väldigt beklämmande är att utredningen också föreslår att samfund som inte vill viga samkönade par ska få behålla sin vigselrätt. Ska man agera myndighet så måste man följa lagen fortsätter Jonas.

-Man måste förhålla sig till hela lagstiftningen och inte välja ut det som passar en. Det här är lika absurt som att låta ett samfund vägra viga en svart och en vit på grund av rasistiska åsikter. Könsneutralt äktenskap är en självklarhet, och då ska lagen vara tydlig och följas av alla berörda parter avslutar Jonas Lindberg.

 

För mer information kontakta:
Jonas Lindberg på 070-400 34 13

Moderaterna saknar heder

Nästan alla kvinnor känner en kvinna som blivit slagen men ingen man känner en man som slår. Den insikten pekar på något som är centralt för förståelsen av mäns våld mot kvinnor. Att kränkningarna som kvinnor dagligen utsätts för, osynliggörs och ursäktas. Vem vill inse att bästa vännen är en hustrumisshandlare? Inte kan väl han vara sådan, han som har jobb, är en schysst kille och spelar fotboll med ungarna. Det blundas det för. Eller ursäktas med att han var full, att hon provocerar honom eller kanske att det bara var den här gången o.s.v.

Istället för att se hur mäns våld mot kvinnor alltid existerar i ett visst socialt sammanhang och ofta sanktioneras av omgivningen drar moderaternas socialborgarråd Ulf Kristersson i Stockholm en anmärkningsvärt obehaglig slutsats. Han skriver med anledning av en kartläggning av våldet, som ska genomföras att "Alla som väljer att bosätta sig i Sverige måste förstå vilka värderingar som gäller här" Jaha, och vad menas med det då? Att här i Sverige slår vi inte våra kärringar, åtminstone inte i ett socialt sammanhang, utan om det händer är det lite mer på måfå, eller? Om man läser vidare så står det. "Fulla, aggressiva och psykiskt labila män har i alla tider slagit sina fruar och barn." Okej, men nu är det alltså svartskallarna som är problemet, som slåss i sociala sammanhang? Kristersson skriver: "Hedersvåldet är till skillnad från traditionellt våld i hemmet sanktionerat av omgivningen, det utförs i ett socialt sammanhang och med sociala syften." De åtgärder som presenteras är bland annat att på SFI-undervisningen informera om att vi i Sverige minsann inte slår våra kvinnor.

Förutom att hela utgångspunkten i debatten genomsyras av rasism, omöjliggörs en verklig feministisk förståelse av mäns våld. Män slår, våldtar och kränker kvinnor överallt och hela tiden. Det är vidrigt, något som känns enda in på kroppen, vidrigt är det att med en rasistisk argumentation osynliggöra det strukturella våldet, offren och förövarna.

Vem minns inte klassens "hora" som fick skylla sig själv när hon blev tafsad på. Ja, för hon bad ju om det, som hon uppförde sig. Hon kan väl inte ha blivit våldtagen? I vilket socialt sammanhang enligt moderaterna pågår det? Och hur ser det ut för en advokathustru som förgäves försöker upprätthålla någon slags värdighet, när hon kvällen innan middagsbjudningen blivit slagen? Stela leenden från vänner och bekanta, nedslagen blick, skam som kryper i kroppen och förlamar henne. Ingen säger något, för att det är lättare så. Och så normaliseras våldet och kontrollen, bit för bit beskärs kvinnors livsutrymme. Hon slutar träffa vänner, slutar gå på fest och slutar tycka och tänka.

Av rädsla för att bli utsatt för kränkningar, anpassar man det mesta, förhåller sig alltid och tänker; om jag ler nu kommer han att slå mig då? För att överleva. Kvinnojouren dit många som utsatts för mäns våld flyr, har otaliga historier att berätta om svenska män som slår och om svenska kvinnor som varken blir trodda av vänner, släkt eller det svenska rättsväsendet. Den här insikten borde vara självklar. Men inte för moderaterna som utan heder, vänder kvinnorna ryggen, skiter fullständigt i våra upplevelser och ägnar sig åt lite rasism istället. Tack för det!

Ida Gabrielsson, förbundsordförande Ung Vänster

Protestera på årsdagen av USA:s invasion av Irak

På lördag den 17 mars är det årsdagen av USA:s invasion av Irak för fyra år sedan. Runt om i landet arrangeras protestmöten och manifestationer mot ockupationen. Här finns en lista över arrangemang. Kolla vad som händer på din ort, och engagera dig där!

Listan uppdateras dagligen. Vill du tipsa om arrangemang så kan du skicka ett mail till info@ungvanster.se

Göteborg
Demonstration, Samling Götaplatsen kl 13:00 för avmarsch mot Gustav Adolfs Torg 13:30. USA ut ur Irak. Inga sanktioner – inga bomber mot Iran. Stoppa Sveriges stöd till USAs krig.
Arr: Fredskoalitionen i Göteborg, Nätverket Stoppa USA:s krig

Jönköping
Opinionsmöte, Östra Storgatan/Borgmåstargrånd kl 12.00. USA ut ur Irak! Stöd motståndskampen! För ett fritt Palestina! Öppen talarstol.
Arr: Nätverket mot krig

Karlshamn
Manifestation, Karlshamns torg kl 11.30. USA ut ur Irak – Stoppa ockupationen.
Arr: Nätverket Nej till krig i Irak

Lund
Fredag 16 mars, appellmöte vid Stortorget, Gleerupshörnan, från kl 16 och framåt. USA ut ur Irak. Stöd irakiernas motståndskamp. Inga svenska vapen till USA:s krig. Sverige ut ur Afghanistan.

Lördag 17 mars, film om Irak kl. 15.00, India Däck Bokcafé, Stora Ahlgatan 3 (gatan in till höger om Kulturen) Loose change Fallujah (29 min)- ögonvittnesskildringar efter USA:s massaker i Falluja Iraq for Sale (1 tim 16 min)- om kontraktsarméer och andra krigsprofitörer i Irak

Arr: Irakkommittén i Lund, Vänsterns studentförbund, Ung Vänster, Vänsterpartiet, SSU-frihet, Lunds Socialdemokratiska Studentklubb, Svensk-Kubanska föreningen, Kommunistiska partiet, Syndikalistiskaungdomsförbundet, Lunds ortssektion av SAC-syndikalisterna, India Däck

Malmö
Manifestation, samling 11:00 Gustav Adolfs torg. USA ut ur Irak – omedelbart och villkorslöst! Stöd irakiernas motståndskamp!
Arr: Irakkommittén i Malmö, SSU-frihet, VSF, Ung Vänster, Vänsterpartiet mfl.

Ronneby
Manifestation, Torget i Ronneby kl 12:00.
Arr: Ronnebys nätverk mot krig

Stockholm
Appellmöten med tal och flygbladsutdelning kl. 16-18 följande dagar och platser:
Onsdag 14 mars vid Medborgarplatsen
Torsdag 15 mars vid Sergels torg
Fredag 16 mars vid Slussen

Lördag 17 mars:
Demonstration, Samling kl 13:00 på Norra Bantorget. Marsch mot Raoul Wallenbergs torg. Därifrån avgår en delegation till USA:s ambassad för att överlämna ett protestuttalande. USA ut ut Irak!
Arr: Nätverket mot krig

Söndag 18 mars:
Heldagsseminarium på ABF-huset kl 10:00-17:00. Irak, Palestina, Afghanistan – samma ockupation?
Arr: ABF och Folket i Bild

Varberg
Demonstration, Samling i Brunnsparken kl. 11.30. USA ut ur Irak!
Arr: Nätverket för fred i Mellanöstern

Västerås
Möte, 13:00 på Sigmatorget. USA ut ur Irak. Ta hem svenska truppen från Afghanistan. Tal, musik, uttalanden.
Arr: Nätverket för global fred och rättvisa

Östersund
Demonstration, samling på Stortorget kl. 13.00. USA-alliansen ut ut Irak! Stöd de mänskliga rättigheterna – för ett fritt och demokratiskt Irak. Avslutning med tal i Länsbiblioteket av bl.a. Jörn Svensson.
Arr: Nätverket för Global Fred och Demokrati – Östersund

Förbruningen av Danmark fortsätter

Sedan den 11 september har i princip allt otänkbart och sinnessjukt blivit både möjligt och en realitet. Detta statueras tydligt efter de senaste dagarnas händelser i Köpenhamn där en samlingsplats för ungdomar har rivits som ett led i den nuvarande regeringens arbete för att nedmontera den danska välfärden.

Striden för att ungdomens hus i Köpenhamn skulle bevaras har varit en kamp för dels rätten till en meningsfull fritid men också en kamp mot det allt mer förbrunade samhällsklimatet i Danmark som får allt tydligare fascistiska drag. Att polisen sätter in sin antiterroriststyrka som stormar ungdomens hus från en helikopter, och sen sparkar in dörrar och brukar systematiskt med övervåld hänger ihop med utvecklingen som vi ser i många länder, men kanske tydligast i Danmark.

Den danska regeringen har slagit rekord i rasistiska förslag där invandrare och muslimer i synnerhet utpekats som roten till allt ont. Aparheidlagar har införts mot invandrare som erhåller socialbidrag, och den danska regeringen har bestämt applåderat invasionerna av Irak och Afghanistan. Det senaste bidraget denna regeringen ger till "kampen mot terrorismen" är att slå till med full kraft mot – ungdomar som försvarar ett ungdomens hus.

Dom som vill göra detta till en diskussion om kravaller gör det bekvämt och enkelt för sig. Anarkisters kravallromantik ska fördömas för den kontraproduktiva funktion det är. Stenkastning, vandalism eller uppeldning av stolar på öppen gata är ingen bra metod för att mobilisera folkligt stöd för en konkret och viktig fråga – som att bevara ungdomens hus. Men denna fråga handlar om något mycket värre och obehagligare än kravallromantik. Detta handlar om allas våra rättigheter. Om danska ungdomar som försvarar ett ungdomens hus blir föremål för polisens antiterroristenhet, är det fullt möjligt att andra protester mot nedskärningar av välfärden blir terroristförklarade imorgon. Rättsäkerheten är under konkret hot. Därför måste fördömandet av polisbrutaliteten och rättsövergreppen vara entydigt hård och tydlig. Det handlar om dig och mig och våra rättigheter!

Jonas Lindberg
Vice förbundsordförande Ung Vänster

Årets feminister – Umeåuppropet

Ung Vänsters feministpris är instiftat för att uppmärksamma viktiga organisationer, händelser eller personer som påverkat debatten eller drivit fram konkreta förändringar i arbetet för ett jämstäldt samhälle. Feministpriset delas ut i samband med firandet av internationella kvinnodagen.

Årets pristagare är Umeåuppropet som startade som ett lokalt initiativ i samband med den så kallade Hagamannens övergrepp mot kvinnor i Umeå. Syftet var att sätta fokus på mäns våld mot kvinnor och vardagsrädsla. Uppropet har nåt fler kommuner och bidragit till en diskussion om kvinnors rätt till ökat livsutrymme.

Motiveringen lyder

Umeå uppropet utgör ett viktigt initiativ i kampen mot mäns våld mot kvinnor. Dagligen begränsas tjejers livsutrymme och vardagsrädsla utgör en stor del av kvinnors och tjejers vardag. Att ständigt behöva kalkylera med och förhålla sig till risken att bli utsatt för kränkningar och övergrepp är en verklighet för kvinnor idag. Uppropet sätter fingret på hur mäns våld mot kvinnor och vardagsrädsla ständigt ignoreras och ifrågasätts.

– Ung Vänsters feministpris behövs för att uppmärksamma initiativ och personer som tar tjejers livssituation på allvar. Det krävs omfattande förändringar på flera områden i Umeå såväl som andra kommuner som måste ta ansvar för kvinnors verklighet och vidta åtgärder. Ung Vänster vill se ett ordentligt stöd till tjej- och kvinnojourer, att stadplaneringen ses över ur ett feministiskt perspektiv och att feministiskt självförsvar införs i skolan, säger Ida Gabrielsson ordförande Ung Vänster.

Elin Johnson är bosatt i Umeå och ordförande för Ung Vänsters feministiska utskott som har förberett priset.

– Jag blev väldigt glad när Umeåuppropet drog igång, det tydliggjorde verkligen det som utgjorde vardagslivet i Umeå och breddade diskussionen till att handla om mer än Hagamannen. Man blir arg över att det görs så lite för att komma till rätta med ett problem som varje dag begränsar oss kvinnor och våra möjligheter. Därför känns det bra när fler säger ifrån och visar att genom att gå ihop och ställa krav utifrån kvinnors reella upplevelser kan man också få till en förändring, säger Elin Johnson.

– Vi kvinnor måste få känna oss trygga och fria oavsett om det handlar om att gå hem sent på kvällen eller i det dagliga livet i våra relationer, avslutar Gabrielsson.

För mer information kontakta;
Ida Gabrielsson, förbundsordförande, 0738-24 12 13
Elin Johnson, ordf. feministiska utskottet, 070-213 88 92

Vi subventionerar överklassens

Igår presenterade den borgerliga regeringen sitt förslag om skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Alltså, vanligt folk ska subventionera lata karriärsugna överklassgubbars oförmåga att ta hand om sin egen skit. Beskrivningar om människor som ska nyttja skattesubventionen är personer som är väldigt viktiga, utbildade och välbetalde. Ja, och så argumentet om livspusslet förstås , hur ska de annars få det att gå ihop liksom?
Och stackars alla de som faktiskt vill få sin toa skurad men som bara inte har råd att betala husan vitt, ja tänk på de som betalat polskan svart. Hur känns det för de som inte alls vill bli sammanblandade med resten av buset i samhället? Vi måste helt enkelt bidra med pengar som annars kunde ha gått till saker som jag tror kan ha med livspusslet att göra. Jag tänker på dagis , vårdcentraler osv. Men det kanske inte är så relevant för de som hoppas på vårdnadsbidrag och som redan tecknat privat sjukförsäkring. Glömde det.

Själv så är jag också väldigt upptagen faktiskt och har alltid mycket viktiga saker att göra. Det händer att jag ibland stressar väldigt mycket. Jag är glömsk också, eller snarare lite virrig när det gäller praktiska ting. Jag brukar inte städa så ofta och om jag hade haft barn skulle jag nog glömma de på dagis ibland. När jag ska städa blir det inte alltid så bra , brukar hitta mina nycklar i garderoben , mjölken i skafferiet osv. (Är det livspusslets fel?) Men jag är väldigt bra på en massa annat förstås. Jag skulle alltså kunna vara en kvalificerad kandidat till skatteavdraget. Förutom att jag förstås aldrig skulle kunna lägga mina sista hundralappar på att få toan skurad ,så känns hela idéen om att en annan människa skulle behöva rota runt bland mina smutsiga strumpor smått genant och närmast frånstötande. Det tycker inte männen och överklassen som med en axelryckning kan låta frugan städa eller varför inte den lilla polskan.

Det som borde vara i fokus när det handlar om hushållsarbete är varför inte männen tar sin del av ansvaret. En upprustad offentlig sektor och en individualiserad föräldraförsäkring är exempel på vad som borde genomföras, inte möjligheten för en liten privilegierad grupp att snylta på vanligt folks bekostnad.

Ida Gabrielsson, förbundsordförande Ung Vänster

Fira internationella kvinnodagen!

Den 8 mars firas internationella kvinnodagen runt om i Sverige och resten av världen. Här finns en lista över arrangemang som Ung Vänster är med och arrangerar. Kolla vad som händer på din ort, och engagera dig där!

Listan uppdateras dagligen. Vill du tipsa om arrangemang så kan du skicka ett mail till info@ungvanster.se

Arvika
I Arvika kommer det att hållas fackeltåg under dagen på 8 mars. Sedan kommer vi att ha ett fullspäckat schema på Ritz som är omgjorda Folkets Hus, som numera har Arvikas största scen, mysigt fik m.m.. där kommer det att hållas föreläsningar med bland annat Eva Torstensson, en författare från Arvika som skriver om mäns våld mot kvinnor, feministiskt självförsvar, live musik från lokala kvinnloga talanger, och vi avslutar dagen med röj från en kvinnlig DJ. På lördag den 10 mars, kommer vi att hålla en natt manifestation med parollen "Vi tar natten tillbaka"

Borlänge
Ung Vänster anordnar manifestation mot mäns våld mot kvinnor på Stationsgatan 16.00 med apelltal. 17.00 hålls feministiskt självförsvar för tjejer på Cozmoz, därefter filmvisning och diskussion tillsammans med ABF.

Borås
8 mars
Vi firar Internationella Kvinnodagen med vänsterpartiet, S-kvinnor och SSU på Hässlehus fritidsgård kl. 18-21. Bland annat kommer feministiskt självförsvar arrangeras flera gånger under kvällen. Vi träffas på vår lokal på Torggatan 38 kl. 17:30 för att åka buss dit gemensamt. Frågor? ring Camilla på 070-419 46 60

Eskilstuna
Firandet börjar den 7/3 med feministkväll på vänsterpartiets lokal i Eskilstuna (Gillbergavägen 4). Ung Vänster Strängnäs och Eskilstuna delar tillsammans med vänsterpartiet ut nejlikor och flygblad till mälarsjukhusets personal vid skiftbytet klockan 06.30. Klockan 15-17 hålls torgmöte på Fristadstorget i Eskilstuna med temat "Du är chef över din kropp". Talare är Maria Chergui från (v), Roja Mahmoudi från (v) och Emmie Särnstedt, Ung Vänster. Kaffe och kakor, flygblad och ballonger. Klockan 17 anordnar Ung Vänster femninistiskt självförsvar tillsammans med tjej- och kvinnojouren i Katrineholm.

Falun
Feministgala på Globen med start 19.00. Kvällen kommer bl. a. att innehålla apelltal, musik och feministiskt självförsvar
Arrangörer: Ung Vänster, (v), Ssu, (s), Grön Ungdom, (Mp)

Göteborg
4 mars
Vänsterpartiet och Ung Vänster har en feministisk seminariedag i vänsterpartiets lokaler på Andra Långgatan 20. Lär dig grundläggande feministisk teori, eller gå på fortsättningskurs. Lyssna på föreläsningar om hur Ung Vänster och Vänsterpartiet driver feministiska frågor, och få tips på vad du kan göra. Det arrangeras också feministiskt självförsvar för alla kvinnor/tjejer i alla åldrar. Samtidigt hålls en föreläsning om killar och feminism.

5 mars
Torgmöte med feministiskt tema i Brunnsparken, kl. 17.00

6 mars
Torgmöte med feministiskt tema i Brunnsparken, kl. 17.00

7 mars
Josefin Brink, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, kommer till Göteborg och pratar om Vänsterpartiets uppgifter som feministisk opposition.

8 mars
Demonstration. Samling vid Brunnsparken kl. 18.00. Efter demonstrationen blir det feministisk fest på Café Publik. DJ Demonika röjer med bra musik.

Helsingborg
Ung Vänster kommer den 8:e mars att erbjuda tjejer på gymnasieskolorna möjligheten att prova på feministiskt självförsvar.

Hässleholm
Kom och prova på feministiskt självförsvar i Ung Vänsters tält på torget den 8:e mars.

Karlstad
Festival för systerskap! Kolla in hemsidan www.systerskap.tk för att se hela programmet.
Arrangörer: Nätverket Systerskap

Kristianstad

8 mars
Fackeltåg med samling: 18.00 på torget.
Efter fackeltåget finns det möjlighet att tillsammans med Ung Vänster prova på feministiskt självförsvar.
Arrangörer: Ung Vänster, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, SSU.

Kristinehamn
Ung Vänster och vänsterpartiet anordnar pass i feministiskt självförsvar och ett torgmöte på dagen med tal.

Luleå
Den 8 mars 2007 i Luleå kommer att bli något utöver det vanliga. Kulturens
hus lilla sal kommer nämligen intas av tjejer, brudar och kvinnor som
tillsammans förvandlar rummet till en feministisk festplats dagen till ära.

Från klockan 19.00 fram till klockan 23.30 intas scenen av okända talanger
och mer etablerade artister. Vad sägs om Musik Direktvinnaren Rewind
(Luleå), hip-hopduon Vuelta & Råsa plågan (Sthlm), det nystartade lokala
bandet Daisy Belle (Luleå) och tuffingarna De Jerry (Umeå)?

Förutom de nyss nämnda blir det ännu mer grym musik under kvällen samt
diktläsning, performance, konstutställning (arrangeras av Magma),
pysselhörna och mycket mer.

Kom till Kulturens hus lilla scen torsdagen den 8 mars och lyssna på bra
musik, träffa roliga människor och spana in nytänkande konst.

Ett preliminärt fullspäckat tidsschema för kvällen:
19.00 Invigningssnack och cheerleading.
19.10 Tjejjouren pratar.
19.25 Malin spelar och sjunger.
19.40 Systerband.
19.55 Chaterine läser en dikt.
20.00 Magma pratar.
20.10 Maria uppträder.
20.20 Angelina sjunger och spelar.
20.35 Daisy Bell sjunger och spelar.
21.55 Madde sjunger och spelar.
21.10 Band: Headcase parade.
21.20 Textläsning.
21.40 Band: Unladylike dispatchers.
22.10 Vuelta & Råsa plågan.
22.40 Band: De Jerry.
23:00 Band: Rewind.
23.30 Avslutning.

Arrangör: Ung Vänster Luleå och queerfeministisk front

Lund
6 mars
Tiina Rosenberg pratar kring temat heteronormativitet på Folkets Akademi på Smålands Nation, Kastanjegatan 7 (OBS! Ingen studentlegitimation krävs).

8 mars
Demonstration. Samling kl. 17.00 på Stortorget. Talare är Tiina Rosenberg, Akram Heidari (LIFS) och Carolina Lindkvist (Förbundsordförande VSF)
Arrangörer: Ung Vänster, Vänsterpartiet, Vänsterns Studentförbund (VSF), Svenska Kvinnors Vänsterförbund, SUF, FI, Smålands nation, bella-lunds feministiska studentförening, Tjejjouren i Lund, Kvinnokafé Ronja, Grön Ungdom, SSU-frihet, Kvinnoforum.

Parollerna för demonstrationen är: "Krossa heterosexismen", "Inga pigor åt överklassen", "Försvara rätten till abort för all världens kvinnor"

Malmö
8 mars
Demonstration. Samling kl. 18.00 på Gustav Adolfs torg. Demonstrationståget avgår
sedan till Möllevångstorget.
Arrangörer: Ung Vänster, Vänsterpartiet, Vänsterns Studentförbund, RFSL, tjejjouren, Asylgruppen, International Solidarity movement och ABF.

Parollerna för demonstrationen är: "Ekonomiskt oberoende – rör inte arbetsrätten", "Gemensamma medel för gemensam välfärd – inga pigor åt överklassen", "Våra kroppar på våra villkor", "Erkänn kvinnors asylskäl"

Norrköping
Skapande verkstad och fria visningar, Café Strykjärnet kl. 14-17 Bland annat av "Resan är inte slut – kvinnliga pionjärer kring Fogelstad", varje hel timme. Dessutom ges en visning av Den förbjudna kroppen klockan 15 och en spanskspråkig visning av samma utställning kl 17.
Workshops, kl. 16.30-18.00, Feministiskt självförsvar – Ung Vänster, Workshop för killar om ansvar, härskartekniker och förändring – Mansvar, Hjältinnor och hjältar – Byrån mot diskriminering
Kvinnofestation: Ta p

lats! kl. 18.00 Med talare från Ung Vänster, S-kvinnorna, Syster Yster, Kvinnojouren, Feministiskt initiativ och Byrån mot diskriminering
Performance: Strange Fruit kl. 18.30, med konstnärerna Anita Wernström och Ana Cavic.
Snyggast.se? kl. 19.00 med Anja Hirdman. Om mediebilder, självbilder och kroppens betydelse. Medieforskaren Anja Hirdman har jämfört bilder i tjej- och grabbtidningar med de bilder unga kvinnor lägger ut av sig själva på nätet.
Musik, dans och fest kl. 20.30-24.00 Med Maud Lindström samt band. Dessutom 100 % kvinnliga röster från Puck Samuelsson och Marie Hellström i dj-båset. Frivillig entré, går till Kvinnojouren och Tjejjouren.

Arr: ABF, Arbetets museum, Byrån mot diskriminering, Film9, Kvinnojouren, Mansvar – män för jämställdhet, Norrköpings kommun, Norrköpings socialdemokrater, Samhällsbyggarnas S-förening, S-kvinnor i Östergötland, SKTF, SSU, Syster Yster, Tjejjouren och Ung Vänster.

Sandviken
Föreläsning av BRÅ, Om mäns våld mot kvinnor, Plangården, kl. 18.00.
Arr: Ung Vänster, vänsterpartiet, Kommunal, Socialdemokraterna, ABF och Kvinnojouren.

Stockholm
8 mars kommittén kommer att anordnar en demonstration på Södermalmstorg. Den startar klockan 18:00. Talar gör Anna Thoursie, Josefin Brink och Sofia Karlsson och bland
andra Alla'Ska uppträder. Det bjuds även på varm saft. Vi kommer att gå till Medborgarplatsen.

Simrishamn
Den 8:e mars arrangerar Ung Vänster Simrishamn en manifestation, Stora torg. Kl. 16.00.

Sollentuna
Ung Vänster håller torgmöte i Sollentuna centrum, vid stationen, klockan 15:00-17:00.

Söderhamn
8:e mars
Kl. 16.00 arrangerar Ung Vänster feministiskt självförsvar på Bilda-huset. Efter självförsvaret så kommer det att vara konsert men det grymt tjejband.

Täby-Åkersberga
Ung Vänster anordnar en självförsvarskurs klockan 19:00 den 7:e mars i Föreningsgården Täby

Uddevalla
9 mars
Feministisk fest, Bryggeriet kl 18.00
Det kommer många bra band bl.a. Nabila, det arrangeras feministiskt självförsvar och föredrag om killar och feminism, för mer info: www.feministfest.nu.

Umeå
Feministisk workshop, Hamnmagasinet från kl. 17.00. Det kommer bjudas på feministiskt självförsvar, bra musik och stärkande tal med möjlighet till diskussioner.

Uppsala
Torgmöte på Stora torget kl. 16
Arrangörer: Vänsterpartiet, Ung Vänster och Kvinnomaktsgruppen

Fest med mat och musik
Plats: Uppsala Bokcafé Tid: kl. 18-20
Arrangörer: Vänsterpartiet och Kurdiska föreningen

Feministiskt självförsvar
Plats: Sverkerskolans gymnastiksal Tid: kl. 20.00-22.00
Arrangörer: Kvinnomaktsgruppen, Tjejjouren Slussen och Ung Vänster

"Ta-natten-tillbaka"-demonstration
Plats: Slottsbacken Tid: kl 18
Arrangörer: Uppsala Kvinnliga Studentförening

Fest med Vaja och DJs från Sister Uppsala
Plats: Orange Tid: 20.30
Arrangörer: Femivalen, Sister Uppsala, UKS, ÖFA

Visby
Demonstration som går från Östercentrum till Almedalen, samling kl. 18:00. Efter det blir det olika aktiviteter på Almedalsbiblioteket – feministiskt självförsvar ca. kl. 20, lite olika föredrag, musik och en "gör dina egna armmuffar"-verkstad.

Vänersborg/Trollhättan
Ung Vänster Vänersborg/Trollhättan arrangerar feministiskt självförsvar i ungdomens hus, Vänersborg kl 19.30.

Västerås
Manifestation till stöd för den feministiska kampen, Sigmatorget kl. 16.00. Tal av Linda Engström och musik av Erik Vilde. Ta med alla du känner, är vi på gott humör bjuder vi på fika.

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php:39 Stack trace: #0 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/storage/conten...') #2 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/index.php(17): require('/storage/conten...') #3 {main} thrown in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php on line 39