Det handlar inte om mynt – det handlar om makt!

Självsäkert meddelades idag beslutet att folkomröstningen om EMU kommer äga rum den 14 september. Poängen är att omröstningen, som Göran Persson redan sagt tidigare, ska ligga precis efter semestern så att alla har euromynten i färskt minne och i plånboken.

Men EMU handlar inte om pengar, det handlar om makt. Därför är också andra frågor än bara datumet viktigt. Vad ska stå på valsedeln till exempel? Det naturliga vora givetvis ett ja eller ett nej till valutaunionen EMU. Men risken finns att jasidan är villiga att gå hur långt som helst för att få frågan att handla om vilken sorts mynt man betalar sin mjukglass på badstranden med.

En annan viktig fråga är resursfördelningen. I EU-folkomröstningen hade jasidan mer än 10 gånger så mycket pengar som nejsidan, samtidigt som den statliga ”informationen” var långt ifrån opartisk. Det enda rimliga vore att nejsidan får en större del av de statliga kampanjpengarna, eftersom jasidan genom Svenskt Näringsliv ändå att kommer ha 100-tals miljoner mer i kampanjmedel än nejsidan. Man skulle givetvis också önska att regeringen förstod att någon objektiv information inte existerar. Alltså ska inte staten blanda sig i folkomröstningsarbetet med olika informationsinsatser

Vårt nej till EMU handlar om makt, om demokrati. Hur mynten ser ut kvittar för oss. Men EMU handlar inte om pengar. EMU handlar om att lämna över makt, från folkvalda församlingar som riksdagen, till tjänstemän i slutna rum. Huvudfrågan är, tycker vi att det är rimligt att de som drabbas av politiska beslut också är de som i slutändan har makten. Om svaret är ja måste EMU stoppas. EMU innebär nämligen motsatsen, att vi som riskerar att bli arbetslösa vid ekonomiska kriser absolut inte ska få påverka vad herrarna i den Europeiska Centralbanken gör.

Ja-sidan har redan visat att de inte värdesätter demokrati och rättvisa regler särskilt högt. Ung Vänster har hela tiden stött vänsterpartiets krav på att det ska gå ett år mellan beslut om datum och själva folkomröstningen. Ja-sidan tjänar på en kort och jippobetonad kampanj, medan nej-sidan vinner på folkbildning och vanligt opinionsarbete. Men vår politiska och ekonomiska elit väljer ändå ett datum som ska maximera deras möjligheter att trycka in oss i en odemokratisk union.

Det är okej. Den här kampen kommer vi inte att förlora. Vi vägrar. Vi tänker inte låta hela välfärdsidén och demokratin skjutas i sank med skitsnacksargument om att EMU skulle vara bra för freden, barnen eller något annat fint som inte har något med saken att göra. Den 14 september firar vi segern!

Edvard Ankarudd, Ordförande Ung Vänsters EMU-utskott
Ali Esbati, Ordförande Ung Vänster

Hagfors vs. Migrationsverket 1-0

– JUST NU pågår i Hagfors en kamp för en El Salvadoransk familjs mänskliga rättigheter, en kamp mot migrationsverket och deras människofientliga agerande. För Ung Vänster var det självklart att vi skulle ställa upp och organisera ett motstånd, vilket vi också gör, säger Ung Vänster Värmlands ordförande Elin Johnson.

– DET VI ser i Hagfors nu är ännu ett uttryck för den hårdnande attityden gentemot flyktingar och invandrare och framförallt ännu ett exempel på den svenska statens inhumana flyktingpolitik. Flyktingmottagandet och avvisningarna av flyktingar är rasistiskt färgade; människor behandlas på ett oacceptablt sätt för att de har annan hud- och hårfärg. Det som är glädjande och viktigt är att människor som i Hagfors ställer upp lokalt och visar sin solidaritet, fortsätter Ung Vänsters förbundsordförande Ali Esbati.

– DET HäR handlar om oskyldiga människors liv, människor som den svenska staten istället för att ställa upp för väljer att se som en belastning och skicka tillbaka dem till den man/pappa som svurit att döda dem. För Ung Vänster är det i det här läget givet att organisera ett försvar för familjens mänskliga rättigheter mot migrationsverket. Det är därför vi är i Hagfors nu och det är därför vi kommer att stanna där.

– JAG BLIR otroligt förbannad när man tar sig rätten att kränka människors rättigheter på det här sättet. Man kan ju undra vad migrationsverket ser som sin uppgift när de avvisar människor på löpande band och till och med lurar människor för att komma åt dem. Vi kommer i alla fall inte att ge oss, låt dem stanna! Avslutar Elin Johnson.

För mer information kontakta:
Elin Johnson, ordf. Ung Vänster Värmland 070-213 88 92
Ali Esbati, ordf. Ung Vänster 0733-70 64 26
Lottie Norén, ombudsman Ung Vänster Värmland 070-544 50 82

Nytt initiativ i kampen mot terrorlagarna

I Umeå har det bildats en aktionsgrupp mot terroristlagstiftningen. Gruppen, som består av cirka 40 personer, har valt att upprepa den civila olydnadsaktion som Ung Vänster genomförde i somras och som ledde till en förundersökning mot mig och Kristoffer Housset.

Efter att ha satt in pengar till ett konto som använts av Emmaus Björkå till biståndsverksamhet i Libanon, där betalningsmottagaren är den palestinska organisationen PFLP, har medlemmarna i gruppen anmält sig själva till polisen. Det har nu inletts en förundersökning mot gruppen. Absurditeten upprepar sig alltså.

Ung Vänster välkomnar naturligtvis initiativet. Det är, precis som gruppen också konstaterar i en debattartikel i SvD den 11 november, nödvändigt att bilda en stark opinion för att stoppa den rättsvidriga lagstiftningen.

Gruppen konstaterar också några andra viktiga saker. Om den här lagstiftningen existerat under andra världskriget hade till exempel den norska eller danska motståndsrörelsen mot nazisternas ockupation kunnat terrorstämplats. Säkerligen hade ANC i Sydafrika också rykt med.

Terrorlistan är också ett krypande för USA, som får till effekt att en rad fredsförhandlingar, där europeiska regeringar försökt spela en konstruktiv roll, nu slås sönder och våldet är den enda väg som erbjuds. Det gäller till exempel terrstämpeln mot Farc i Colombia och New Peoples Army på Fillipinerna. Terrorlistan får på ett konkret sätt rakt motsatt effekt än vad makthavarna påstår. Det blir mer våld. Mer terror.

Med civil olydnad sätts press på lagen och i förlängningen på de faktiskt ansvariga – regeringen. Det är regeringen som lagt sig platt och gått med på terrorlistans utformning. Den svenska regeringen kunde ha stoppat det godtyckliga uppförandet av till exempel PFLP på listan, men har inte gjort det. Varför är hemligstämplat. Svaret är att regeringen struntar i rättssäkerhet och förtryckta folks rättigheter. Någon gång måste företrädare för den träda fram och försvara denna oförsvarbara feghet och arrogans.

"Vågar vi som vill behålla ett demokratiskt samhälle passivt betrakta hur många demokratiska rättigheter beslutsfattarna är beredda att offra i det så kallade ’kriget mot terrorismen ?" frågar sig aktionsgruppen i Umeå. "Vi undertecknade vågar inte det", skriver de.

Deras initiativ är viktigt och riktigt. Jag hoppas att fler följer exemplet.

Ali Esbati
Ordförande, Ung Vänster

Läs hela debattartikeln, skriven av företrädare för Umeås aktionsgrupp mot terroristlagstiftningen:
länk till debattartikeln

Vi blev en miljon!

Den 9 november gick hela en miljon människor ut på gatorna i Florens för att demonstrera mot det planerade kriget mot Irak. Demonstrationen blir därmed en av de största fredsdemonstrationerna i Europa i modern tid. De mest försiktiga siffrorna i italienska media talar om en halv miljon personer, medan arrangörerna räknar med upp till en miljon personer. Helt klart är att demonstrationerna var enorma.

Manifestationerna var planerade som en del av avslutningen på European Social Forum men fick extra skjuts av fredagens FN-resolution, där krigshotet mot Irak trappas upp.

– Det var en oerhörd styrkedemonstration som vi var med om, säger Ali Esbati, ordförande i Ung Vänster och en av de drygt tjugo medlemmar i förbundet som deltog i forumet och på manifestationen. Stämningen var fantastisk samtidigt som det var uppenbart att många rest till för att de helt enkelt var väldigt förbannade – på krigshetsen men också på Berlusconi-regeringens nyliberala politik. Andra slagord som enade de enorma folkmassorna handlade om det palestinska folkets rättigheter.

– Det här visar att rörelsen för fred och mot nyliberalism, trots sin stora mångfald, står enad när det krävs. Den fenomenala folkliga mobiliseringen visar också att de europeiska makthavare som hetsar till krig och agerar för det kommer att behöva möta vreden från sina folk. Fredsrörelsen i Sverige stärks nu och vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att få till olika typer av breda aktioner för fred.

I italienska media har högerpolitiker och –debattörer länge talat om riskerna för bråk och skadegörelse i samband med forumet. Man har till exempel varnat för att de historiska monumenten i kulturstaden Florens är i fara. Både forumet och jättedemonstrationen var dock raka motsatsen.

– Det har nog aldrig varit så lugnt och festligt i Florens under flera dagar. Under demonstrationen var fönstren fulla av människor som hängt ut röda fanor eller vita lakan och vinkade mot demonstranterna. Det största hotet mot de historiska monumenten i Florens visar sig nu komma från politiska krafter som planerar en privatisering av dessa kulturskatter! Under hela manifestationen såg vi inte en enda uniformerad polis. Just detta var en ytterligare orsak till den fullständigt lugna stämning. Här finns mycket att lära för till exempel den svenska polisen, fortsätter Esbati.

– Rörelsen för global rättvisa fortsätter nu arbeta för såväl konkreta förändringar på basplanet som stora möten och manifestationer. I januari kommer World Social Forum att hållas för tredje gången i Porto Alegre i Brasilien. Då är Lula president i Brasilien, mycket tack vare kraften från denna rörelse. Vi ar stolta över att vara en del av denna globala kamp för rättvisa och grundläggande förändring, avslutar Ali Esbati.

Demonstrera i Köpenhamn!

Under Luciahelgen 13-15 december kommer det vara stora demonstrationer i Köpenhamn med anledning av EU:s toppmöte. Ung Vänster kommer anordna bussresor från olika delar av
Sverige till Köpenhamn. Vi kommer även fixa sovplatser (golv, d.v.s. liggunderlag och sovsäck). Om du är intresserad av att åka med oss till självkostnadspris så skicka ett mail till info@ungvanster.se

De två stora demonstrationerna kommer vara på fredagen den 13/12 (ett fackeltåg mot rasism och Fort Europa) och en stor samlingsdemonstration på lördagen den 14/12.

För mer information om vad som händer i Köpenhamn, besök nätverket Stop Voldens hemsida, www.cph2002.org

Tvåhundratusen demonstrerar imorgon!

Esbati närvarar vid massiv anti-krigsmanifestation i Florens.

Imorgon, 9 november, väntas drygt 200.000 människor demonstrera i Florens mot ett framtida angrepp på Irak. Detta kommer att bli en av de allra största manifestationerna i Europa på senare tid. Demonstrationen sker i samband med European Social Forum i Florens, och tre ledamöter i Ung Vänsters förbundsstyrelse kommer att närvara. Förutom ordförande Ali Esbati, även Tora Breitholz och Emil Berg (vice ordföranden).

Under diskussionerna, debatterna och evenemangen vid European Social Forum har en bred enighet funnits emot ett krig mot Irak.

– När bombningarna av Afghanistan inleddes var det många som spådde att det skulle bli slutet på rörelsen för global rättvisa, men tvärtom har den stärkts. Nu uppvisas det kanske hittills starkaste beviset för att rörelsen är såväl i allra högsta grad levande som väldigt enad mot ett förestående amerikanskt angrepp på Irak, säger Ali Esbati.

Fredsfrågan har funnits med som en röd tråd genom hela arrangemanget. Tusentals deltagare har under flera dagar samlats för att lyssna till föredrag av bl.a. Samir Amin, som liksom många andra talade mot kriget. Mustafa Barghouti höll ett med stående ovationer bemött föredrag om det palestinska folkets kamp för befrielse, i relation till såväl den rådande världsordningen som ett framtida krig mot Irak.

För mer information kontakta Ali Esbati, tel 0733706426

Kristallnatten 9 november – demonstrera mot rasism!

Natten den 9 november 1938 genomfördes vad som blivit känt som Kristallnatten. Efter att nazisterna i Tyskland gjort sig kvitt alla sina politiska fiender inledde de sitt försök att förinta judarna. De tillfångatog och misshandlade judar, satte synagogor i brand och krossade fönstren till butiker med judiska innehavare. I år är det 64 år sedan Kristallnatten och den 9 november genomförs över hela Europa demonstrationer och protester mot rasism.

Göteborg
Demonstrera mot högerextremismen – stoppa Sverigedemokraterna!
Fackeltåg, samling Götaplatsen 18.00, avmarsch mot Gustav Adolfstorg 18.30
Talare: Sven Eric Liedman, idehistoriker m.fl.
Arrangör: 9 novemberkommittén´

Malmö
Antirasistiskt fackeltåg till minne av Kristallnatten, samling 16.00 på Gustav Adolfs tog.
Paroller: Minns kristallnatten – låt det inte hända igen! Värna demokratin – ingen makt åt rasisterna! Ingen människa är illegal – försvara asylrätten!
Talare: Luciano Asudillo, Socialdemokraterna. Naderi Faxi, Iranska flyktingrådet. Dennis Andersson, KPML(r). Kalle Larsson, Vänsterpartiet.
Arrangörer: ABF Malmö, Iranska flyktingrådet, Iransk-Svenska solidaritetsföreningen, KPML(r), LO-sektionen Malmö/Svedala, Miljöparitet de gröna, RKU, SKP, SKU, Socialdemokraterna Malmö, SSU-Malmö, S-Kvinnorna i Malmö, Svensk-kubanska föreningen, Ung Vänster i Malmö, VSF och Vänsterpartiet i Malmö.

Stockholm
Fackeltåg mot rasism, samling Norra Bantorget 14.00. Avmarsch mot Norrmalmstorg.
Paroller: Inga fler kristallnätter, Nej till krig – för fred och rättvisa, För en generösare flyktingpolitik – nej till fästning Europa, Mot diskriminering, rasism, antisemitism och antirasism – stoppa de rasistiska partierna
Talare: Alexandra Pascalido. Roberto Lezama, LO. Dror Feiler. Anita Dorazio.
Arrangörer: Attac Södertörn, Attac Stockholm, Asylkommittén Stockholm, Colombianska föreningen Jaime Paido Leal, Emmaus Stockholm, Föreningen Det stora knytkalaset, Förbundet Unga rörelsehindrade, Grafiska fackföreningen Stockholm, Grekiska Riksförbundet, Grön ungdom Stockholm, Hasans vänner mot rasism, Iransk-Kurdiska ungdomsförbundet, Judar för israelisk-palestinsk fred, Miljöpartiet Stockholm, Nätverket för Fred i Uppsala, Nätverket mot rasism, Revolution, RKU-Stockholm, Rättvisepartiet Socialisterna, Salembor mot rasism, SEKO Stockholm, SEKO klubb 119 – Tunneltågförare, SSU Stockholms stad, Stockholms LS av SAC-Syndikalisterna, Socialistiska partiet, SUF Stockholm, Ungsocialisterna, Ung Vänster Storstockholm, Vänsterpartiet Storstockholm.

Boden
Samling på medborgarplatsen, Boden, klockan 12.00

Eslöv
Fackeltåg, samling 18.00 Storatorg

Gävle
Samling Stortorget i Gävle 12.00
Talare: Amelia Morey Strömberg partistyrelsen (v) m.fl.
Arrangör: VänsterpartietGävle/UngVänster Kontakt: gavle@vansterpartiet.se

Halmstad
Antirasistisk demonstration, samling Storatorg 18.00
Arrangör: UngVänster Halmstad

Helsingborg
Fackeltåg, samling 18.00 Gustav Adolfs torg

Hässleholm
Fackeltåg, samling 15.00 Storkyrkan

Linköping
Demonstration "Mot rasism, för internationell solidaritet". Samling 12:00, avmarsch 12:30 från borggården. Tal av bla. Joel Phalén, Ung Vänsters förbundsstyrelse
Arrangör: Ung Vänster, Vänsterns studentförbund och Vänsterpartiet m.fl.

Kristianstad
Fackeltåg, samling 18.00 Söderport

Landskrona
Fackelmanifestation, samling 19.00 Rådhus torget, 20.00 antirasistisk konsert på Cafe 31 med bl.a. Rotbandet, Petrol Patrol.

Luleå
Spelning Gamla Folkets Hus 20:00, läs mer på http://www.ungvanster.se/lulea

Lund
Fackeltåg, samling 17.00 Stortorget

Sandviken
19.00 möte i Vänsterpartiets lokaler och samtalar om: Högerextrema partiers frammarch efter valet och Vänsterpartiets nolltolernas mot högerextremism.
Inleder gör Amelia Morey Strömberg, partistyrelseledamot (v). Alla hälsas välkomna
Adress: Vänsterpartiets lokal, Hyttgatan 10,

Simrishamn
Fackeltåg, samling 18.30 Stortorget

Trelleborg
Fackeltåg, samling 19.00 Rådhustorget

Uppsala
Fackeltåg mor rasism, samling 18:00 Slottsbacken sedan möte på Celsiustorget.
Arrangör: Amnesty International, Grön Ungdom, Ingen Människa är illegal, KCU, Kvinnor för fred, Miljöpartiet, SMU, SUF, Ung Vänster, Uppsalabor mot rasism, VSF

Vetlanda
Fackeltåg, samling 18:00 Konsumtorget

Visby
Fackeltåg mot nazism och rasism. Samling 18.00 på östercentrum

Västerås
Demonstrera mot högerextremism och rasism! Samling Fiskartorget 18:00
Konsert Växhuset – gratis entré: Colombos 19:00, Björnar 19:45, The Ben Richards 20:30, OhNoSecond 21:15, Talking to Drake 22:00. Cafeterian är öppen hela kvällen, tiderna är ej exakta.
http://www.kontrast.just.nu/

Ystad
Fackeltåg, samling 18.00 Stortorget

ängelholm
Torgmöte, samling 12.00-13.00 Stortorget, 14.00-16.30 Antirasistisk film på lokalen.

örebro
Tyst fackeltåg genom staden. Samling vid Skattehuset 20.15
Läs mer på www.ungvansterorebro.net

Dalarna
Manifestationer i Falun, Borläng och Hedemora.
Kontakt: Ung Vänster Dalarna 0243-21 17 52

Norrbotten
Information på www.ungvanster.se/norrbotten

Västerbotten
Manifestationer i Skellefteå, Umeå, Lycksele, Vilhelmina.
Kontakt: Ung Vänster Västerbotten 090-13 66 10

Ja-sidan bluffar om buffertfonderna!

– Ja-sidan bluffar om buffertfonderna! I brist på reell bevisning av fondernas effekt tillskrivs de gång på gång närmast magiska egenskaper, säger Joel Phalén, ledamot av Ung Vänsters verkställande utskott.

Den svenska EMU-debatten har allt mer kommit att centreras kring ett eventuellt införande av s.k. buffertfonder, som sägs kunna lindra effekterna av ekonomiska chocker vid ett svenskt medlemsskap i EMU. Bl.a. LO:s ledning står hårdnackat fast vid att sådana fonder skulle vara lösningen på att EMU riskerar att driva den svenska arbetslösheten i höjden.

– Problemet är bara att buffertfonder överhuvudtaget inte fungerar. De effekter som de ger på ekonomin är fördröjda, tidsbestämda och framförallt på tok för små för att kunna göra någon verklig skillnad, säger Joel Phalén.

Den statliga utredning om stabiliseringspolitik i valutaunionen (SOU
2002:16) som presenterades nyligen bekräftar tveklöst denna syn.

Samtidigt som en klar majoritet av LO-medlemmarna säger nej till EMU, blir det allt tydligare att dess ledning gör allt för att hitta en förevändning för att säga ja. Enligt färska siffror är 57% av LO:s medlemmar emot ett svenskt inträde i valutaunionen. Trots detta agerar organisationens ledning för ett sådant, enligt ett kongressbeslut som säger att man är för ett inträde såvida buffertfonder inrättas.

– Kongressbeslutet fattades när det fortfarande fanns viss anledning att tro att buffertfonder skulle kunna fungera. Sedan dess har det uppdagats att det är direkt felaktigt. Så naturligtvis vet pamparna om att fonderna inte funkar, men använder det som en billig ursäkt för att svika sina medlemmar, fortsätter Phalén.

För mer information kontakta Joel Phalén, 070-3035073 / 08-6543100

Ett annat Europa är möjligt!

Den 6-10 november arrangeras European Social Forum i Florens, Italien. Tusentals deltagare från hela Europa väntas till några dagars debatter, workshops, manifestationer och fest.

– Det här är ett styrketecken för de progressiva krafterna i Europa, säger Ali Esbati, ordförande i Ung Vänster. Runt om i hela världen fortsätter rörelsen för global rättvisa att växa. Forumet är ett tillfälle för en del av aktivisterna att träffas och utbyta erfarnheter från sina respektive kamparenor.

Forumet är resultatet av ett beslut som togs på det så kallade World Social Forum i Porto Alegre. Där bestämde man att kontinentala fora skulle arrangeras. De tre huvudtemana för konferenserna kommer att vara Globalisering och liberalism, Krig och fred samt Rättigheter, demokrati och medborgarskap.

– En av de viktigaste saker som händer på forumet är den stora fredsdemonstration som är planerad till den 9 november. Vi som är på plats från Ung Vänster kommer att gå i demonstrationen tillsammans med vår systerorganisation i Italien Giovani Comunisti.

– Fredsarbetet i Italien är imponerande. över hela världen stärks protesterna mot USA:s krigsplaner i Irak och mot militaliseringen av vår värld. Ung Vänsters deltar mycket aktivt i fredsarbetet i Sverige och därför är det spännande att kunna följa protesterna också på andra platser, avslutar Ali Esbati.

Ali Esbati kommer att delta på konferensen tillsammans med med många andra medlemmar från Ung Vänster, bland andra två av förbundets vice ordförande Emil Berg och Tora Breitholtz.

För kontakt:
Ali Esbati, + 46 733 706 426
Emil Berg + 46 706 037 938
Tora Breitholtz +46 707 399 707

Sluta leka med våra liv!

Under flera år har arbetsgivarna ökat sin makt över oss som jobbar. Timanställningar, vikariat, prov- och behovsanställningar handlar i grunden om samma sak. Företagsägare snackar om flexibilitet och frihet, men i själva verket tar de sig rätten att leka med oss som om vi vore utbytbara delar som finns till bara för att jobba ihop större vinster åt dem.

Genom att anställa tillfälligt skapar arbetsgivarna en armé av reservarbetskraft till minsta möjliga kostnad. På det sättet kan de maximera sina vinster och slippa ta ansvar för att de som jobbar ska kunna leva ett värdigt liv. Utan ett fast jobb kan man inte få ut semester eller ersättning för sjuk- eller föräldraledighet. Man saknar också det skydd som fast anställda har, och drar sig därför ofta från att föra fram kritik och synpunkter. Många behovsanställda får veta dag för dag hur mycket de ska jobba.

Att inte kunna planera sitt liv, föra fram sin åsikt eller veta hur mycket pengar som kommer in på kontot den 25:e kan knappast kallas för frihet. De enda som befrias av en skrotad arbetsrätt är arbetsgivaren, vi andra fjättras till en osäker livssituation.

Under 90-talets höga arbetslöshet stärktes arbetsgivarnas makt drastiskt, medan många människor konkurrerade om jobb. Idag minskar arbetslösheten, men samtidigt exploderar andelen otrygga anställningar. Framför allt drabbas unga och anställda inom den privata tjänstesektorn – som hotell, restaurang, städning och handel.

Det är uppenbart att arbetsgivarna försöker befästa sin maktposition. Därför driver de också förslag för att bryta ner den befintliga arbetsrätten på punkt efter punkt.
Det är dags att vi går ihop och visar att vi inte accepterar att behandlas som viljelösa slavarbetare. Vi kräver trygghet, inflytande och fasta jobb med lön att leva på.

Tora Breitholtz, vice ordförande för Ung Vänster

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php:39 Stack trace: #0 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/storage/conten...') #2 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/index.php(17): require('/storage/conten...') #3 {main} thrown in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php on line 39