Trip to Lebanon

Israels krig i Libanon och Palestina fortsätter med oförminskad kraft. Hanin Shakrah är på plats i Libanon och rapporterar hem direkt via bloggen "Trip to Lebanon". Den utgör utmärkt läsning för dig som inte bara vill förlita dig på den svenska medierapporteringen.

Följ Hanins viktiga och välskrivna blogg här.

Idag SAC, imorgon LO

Fredagen den 21 juli sattes Fosie stadsdelsförvaltning i Malmö i blockad av fackföreningen SAC i protest mot att två av fackföreningens medlemmar omplacerats utan saklig grund. Blockaden var laglig och fullt legitim som faller gott och väl inom ramen för vilka sorters stridsåtgärder som är att betrakta som tillåtna på den svenska arbetsmarknaden.

På Torsdagsmorgonen samlades cirka 80 strejkvakter för att bevaka blockanden och se till att den inte skulle brytas av tjänstemännen på förvaltningen. Senare under morgonen bröt polisen blockaden med brutalt våld och flera av strejkvakterna misshandlades svårt.

Ung Vänster delar inte SAC:s syn på facklig organisering. Det är dock inte intressant i ett läge där polis med våld och övergrepp misshandlar strejkvakter och griper in mot legitima fackliga stridsåtgärder. Att SAC drabbas nu är snarare en förvarning om vad som mycket väl skulle kunna drabba många LO-förbund.

Ung Vänster försvarar de fackliga organisationernas rätt att vidta stridsåtgärder utan att utsättas för polisiärt våld och repression. Vi fördömer därför polisens brutala våldsövergrepp mot SAC:s legala blockad.

Joel Karlsson, ordförande
Ung Vänsters Fackliga utskott

För mer information, kontakta Joel Karlsson:
0702 47 21 70, joel.karlsson@ungvanster.se

Unghögern hyllar Israels kränkningar

"Valet i höst måste nu alltmer handla om vilken utrikespolitik vi vill ha, för det handlar i grunden och på ett mycket konkret sätt om hur vi ser på människors liv och dess värde", skriver Ung Vänsters ordförande Ida Gabrielsson i en debattartikel publicerad av tidningen ETC. Läs hela artikeln här.

Protestera mot Israels aggression!

På flera orter i landet arrangeras nu protester och demonstrationer mot Israels attack på Gazaremsan och Libanon. Nedan finns information kring vad som händer i olika städer. Fler manifestationer tillkommer hela tiden. Vill du lägga till något? Maila info@ungvanster.se

Stockholm: demonstration mot Israels brott
Lördag den 22 juli, 13.00 i Kungsträdgården
– Bojkotta Israel!
– Stoppa massakern i Gaza!
– Frisläpp Palestinas folkvalda regering!
– Riv muren!
Arrangör: Kampanjen solidaritet med Palestina

Göteborg: manifestation
Lördag den 22 juli, 12.00 i Brunnsparken
Ung Vänster Göteborg och Bohuslän anordnar
tillsammans med International Solidarity Movement en manifestation i protest mot Israels angrepp mot Gaza och Libanon.
Arrangör: Ung Vänster, International Solidarity Movement

Malmö: demonstration
Lördag den 22 juli, samling Gustav Adolfs Torg 12.00, avmarsch mot St Knuts Torg 12.30
Malmö demonstrerar mot massakern i Palestina och Libanon.
Arrangörer: bl a Palestinska Föreningen, Libanesiska Föreningen och olika organisationer som är solidariska med de palestinska och libanesiska folken

Gävle: protest mot Israels angrepp
Lördag den 22 juli, 11.00 på Stortorget
Ung Vänster Gävle kommer att finnas på plats på Stortorget för att dela ut flygblad och protestera mot Israels angrepp. Möjlighet finns att få information och diskutera med Ung Vänsters aktiva medlemmar.

Karlstad: manifestation
Lördag den 22 juli, 13.00 på Soltorget
Ung Vänster finns på plats i centrala Karlstad för en manifestation i protest mot Israels övergrepp.
Arrangör: Ung Vänster Värmland

Kristianstad:Torgmöte
Lördagen 22 juli kl. 13.00 vid Domus.
Tal av Ulrika Tillawi samt representant för
Kommunistiska partiet.
Arrangör: Vänsterpartiet Kommunistiska Partiet, RKU, m.fl

Luleå: protest mot Israels angrepp
Lördag den 22 juli, samling 13.00 utanför Smedjan
Ung Vänster Luleå kommer att finnas på plats i centrala Luleå för att att dela ut flygblad och protestera mot Israels angrepp. Möjlighet finns att få information och diskutera med Ung Vänsters aktiva medlemmar.

Piteå: manifestation mot Israels bombningar
Lördag den 22 juli, 13.30 på Byxtorget
– Bojkotta Israel!
– Stoppa massakern i Gaza och Libanon!
– Frisläpp Palestinas folkvalda regering!
– Riv muren!
Arrangör: Ung Vänster, vänsterpartiet, Vänskapsföreningen, Rättvisepartiet Socialisterna

Skellefteå: Trästocksfestivalen
I Skellefteå kommer Ung Vänster under Trästockfestivalen (20-22/7) att utmana de andra ungdomsförbunden på debatter utanför vårt tält. På lördagen kommer debatterna att handla om Israels ockupation av Palestina och angreppen på Gaza och Libanon.

Umeå: protest mot Israels angrepp
Lördag den 22 juli, 12.00 på Rådhustorget
Ung Vänster kommer att finnas på plats på Rådhustorget i Umeå för att dela ut flygblad och protestera mot Israels angrepp. Möjlighet finns att få information och diskutera med Ung Vänsters aktiva medlemmar.

Uppsala: demonstration
Lördag den 22 juli, 12.30 i Slottsbacken
Palestinska Folkets Förening arrangerar demonstration i Uppsala, med anledning av Israels offensiver mot Gaza och Libanon.
Arrangör: Palestinska Folkets Förening

Västerås: manifestation
Lördag den 22 juli, 13.00 på Sigmatorget
Ung Vänster anordnar, tillsammans med vänsterpartiet, manifestation i centrala Västerås i protest mot Israels angrepp mot Gaza och Libanon.
Arrangör: Ung Vänster, vänsterpartiet

östersund: protest mot Israels angrepp
Lördag den 22 juli, 13-15 på gågatan
Ung Vänster östersund kommer att finnas på plats på gågatan i östersund för att dela ut flygblad och protestera mot Israels angrepp. Möjlighet finns att få information och diskutera med Ung Vänsters aktiva medlemmar.

Feministisk politik – inte slöjförbud

Folkpartiet har sedan länge visat sig vara spjutspetsen i svensk politik när det gäller att lansera innovativa demokratiinskränkande och rasistiska förslag.

Det började inför förra valet med kravet på språktester för invandrare, fortsatte med förslag om att utvisa invandrare som begått brott och att låta Säpo övervaka skolungdomar för att hitta potentiella terrorister. Igår kom det senaste: tvångsundersökningar hos gynekolog för alla högstadietjejer i syfte att motverka ”hederskulturer” och avslöja könsstympning.

Förslaget är ett i raden av ett antal ”frihetsförslag” som Nyamko Sabuni, folkpartistisk riksdagsledamot, förde fram i gårdagens Expressen. Utöver tvångsundersökningarna ska bland annat en åldersgräns införas för att få bära slöja och begreppet hedersvåld införas i brottsbalken.

Sabunis utgångspunkt är att andra kulturer är kvinnoförtryckande, medan den svenska präglas av jämställdhet mellan könen. Hon skriver om konflikten ”mellan mångtusenåriga traditioner och de moderna värderingar vi lever under i Sverige”. Det är en klassiskt kolonial världsbild som Sabuni försöker slå fast, genom att utmåla andra kulturer som outvecklade, primitiva och kvinnoförtryckande.

I själva verket är mäns våld mot kvinnor ett problem som skär igenom alla klasser och grupper i samhället. Nära sju av tio kvinnor i det ”jämställda” Sverige har upplevt våld och/eller sexuella trakasserier, oftast från en närstående man. Mäns våld mot kvinnor, i form av misshandel, våldtäkter, könsstympning och trakasserier, hänger ihop med den könsmaktsordning som präglar alla samhällen och kulturer. För att komma åt det sexualiserade våldet och ojämlikheten mellan könen, är det en feministisk politik som flyttar makt från män till kvinnor som krävs – inte slöjförbud eller tvångs-gynundersökningar av invandrartjejer.

Elisabeth Biström sitter i Ung Vänsters förbundsstyrelse

Israel måste fördömas!

Den isrealiska staten bär i och med offensiven i Gaza och attacken mot Libanon ansvaret för en av de värsta aggressionshandlingarna i
mellanöstern på senare år. Civila bombas och isoleras i syfte att stärka såväl ockupationen av Palestina som Israels folkrättsvidriga grepp om regionen.

– Det är uppenbart att Israels angrepp på såväl Libanon som Palestina inte har det minsta med självförsvar att göra. Att en av världens största och mest välutrustade krigsmakter med stöd av USA flygbombar civilbefolkning är inget annat än en brottslig handling, säger Ida Gabrielsson, ordförande i Ung Vänster.

– En klar majoritet av de som dödats i dessa fullständigt orimliga angrepp är civila. Dessutom har israelisk militär helt och hållet medvetet gått in för att förstöra den infrastruktur som krävs för att människor ska kunna leva ett värdigt liv. Kraftverk har attackerats i Libanon och barn kan inte opereras på sjukhusen i Gaza, säger Ida Gabrielsson.

Ida Gabrielsson avslutar:
– De israeliska angreppen mot Libanon och Gaza måste omedelbart upphöra, och Ung Vänster kräver att den svenska regeringen tydligt tar ställning emot Israels aggression. Sverige måste vara en av de främsta aktörerna för ett massivt internationellt fördömande av den israeliska aggressionen.

Centerns ungdomsfientliga kampanj fortsätter

Centerpartiet fortsätter sin kampanj för att försämra situationen för ungdomar på arbetsmarknaden genom sitt nyligen presenterade förslag om halvering av arbetsgivaravgiften för ungdomar. Detta samtidigt som centern fortfarande står fast vid förslaget om att slopa ungas anställningstrygghet.

– Problemet är ju inte att det saknas pengar
i dagens svenska företag. årets 170 miljarder i aktieutdelning är rekord, och har kommit till stånd just genom att företagen anställt så få som möjligt. Istället för att anställa väljer man att göda sina aktieägare.

– Det centerpartiet egentligen vill är att ungdomar skall subventionera företagens vinster med det som arbetsgivaravgiften går till, exempelvis sina framtida pensioner, säger Ida Gabrielsson, ordförande för Ung Vänster.

– Det som krävs för full sysselsättning är en helt annan politik där 200 000 nya jobb inom offentlig sektor är grundbulten. Det är uppenbart att det behövs fler av till exempel lärare och vårdbiträden, men också att det skulle ge positiva effekter för hela samhället, avslutar Ida Gabrielsson.

För mer information kontakta:

Ida Gabrielsson, ordförande Ung Vänster. Tfn: 073 824 12 13
Joel Phalén, informationsansvarig. Tfn: 070- 666 98 97
Jonas Lindberg, vice ordförande Ung Vänster. Tfn: 070- 400 34 13

Ung Vänster "firar" 4 juli med kritisk rapport

Idag infaller USA:s nationaldag, under den pågående Almedalsveckan i Visby. I samband med Ung Vänsters deltagande i denna släpps en rapport om den svenska utrikespolitikens kursändring. Bara under den senaste veckan har situationen ställts på sin spets, menar Ida Gabrielsson, ordförande för Ung Vänster:

– De senaste händelserna i Palestina aktualiserar på ett brutalt sätt behovet av en självständig och värdig svensk utrikespolitik. Numera är det väldigt tydligt att den svenska regeringen såväl sluter upp bakom USA:s krigspolitik, som visar en förbluffande flathet i frågan om palestiniernas rätt till ett värdigt liv.

– Ett exempel på detta är att Göran Persson valde att inte beröra situationen i Palestina med ett ord under sitt tal här i Visby, trots att situationen är mer än akut just i dagarna, säger Ida Gabrielsson.

I samband med att Ung Vänster släpper rapporten, "Dags för en värdig utrikespolitik", så kommer en paneldebatt om utrikespolitiken att arrangeras. I panelen kommer Ida Gabrielsson att debattera med Fredrik Malm som är ordförande i Liberala Ungdomsförbundet samt en representant från SSU.

Du kan ladda ner rapporten här.

För mer information kontakta följande personer på plats i Almedalen:

Ida Gabrielsson, ordförande Ung Vänster.
Tfn: 073- 824 12 13
Joel Phalén, informationsansvarig.
Tfn: 070- 666 98 97
Jonas Lindberg, vice ordförande Ung Vänster. Tfn: 070- 400 34 13

Kontrakt och betyg betalar ingen skolpersonal!

Kristdemokraterna presenterade idag en rapport kring hur utvecklingen mot att unga mår allt sämre kan brytas. Trots att man förefaller fullt medveten om den akuta resursbrist som finns i dagens skola är svaret från borgerligt håll betyg i ordning och uppförande och ett kontrakt där man som elev måste lova att inte göra något dumt.

– Det är självklart för alla, nu tydligen också kristdemokraterna, att de bristande resurserna i skolan ligger bakom många av de problem vi ser idag. Det absurda i deras förslag är att de tror att saker som betyg i ordning och uppförande är svaret, säger Ung Vänsters ordförande Ida Gabrielsson.

– Det finns ett tydligt svar på frågan om varför allt fler unga mår allt sämre, och det är inte bristen på kontrakt där man lovar att göra sina läxor – det svaret är bristen på en ordentlig satsning på den offentliga skolan, avslutar Ida Gabrielsson.

Rapporten är även kryddad med fantasifulla förslag kring hur unga, framförallt tjejer, ska kunna må bättre utanför skolan. Till exempel gäller det åldersgräns för medverkan i dokusåpor och olika typer av "värderingsöverföring".

– Borgarna verkar vara beredda att ta till vilka medel som helst för att dölja att de inte har någon som helst vilja att satsa resurser som kommer oss unga till del. För unga tjejer är det oerhört viktigt med till exempel offentliga ungdomsmottagningar och feministiskt självförsvar i skolan, verkliga och nödvändiga satsningar som de borgerliga ägnar sig åt att bekämpa, avslutar Ida Gabrielsson.

För mer information, kontakta:

Ida Gabrielsson, ordförande Ung Vänster, 0738-24 12 13
Joel Phalén, informationsansvarig, 070 – 666 98 97
Jonas Lindberg, vice ordförande Ung Vänster, 070 – 400 34 13

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php:39 Stack trace: #0 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/storage/conten...') #2 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/index.php(17): require('/storage/conten...') #3 {main} thrown in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php on line 39