Först Afghanistan. Sen Irak. Nu Iran?

USA invaderade Afghanistan i strid mot folkrätten. Syftet sades vara att hitta Usama Bin Ladin och slå sönder talibanregimen. Afghanistan befinner sig idag under ockupation, stödet för talibanerna växer och makten över landets framtid vilar i händerna på ett gäng krigsherrar som USA denna gång sett som sina vänner. När fiaskot i Afghanistan var ett faktum för USA invaderades också Irak. Vi minns alla dom lögner som spreds inför också detta olagliga angreppskrig. Och vi minns särskilt stödet av ett flertal tunga svenska folkpartister. Enligt uppgifter har kriget och ockupationen av Irak tagit livet av över 650 000 irakier. Landets naturtillgångar säljs ut på löpande band till amerikanska storföretag och landets nya grundlag har författats i Washington och sen pådyvlats det irakiska folket. Enligt uppgifter finns månader tillbaka en särskild grupp inom USA:s militärledning som också planerar hur ett bombanfall ska inledas mot Iran.

Iran är nästa Irak. Det pågår ett massivt kampanjarbete för att preparera världsopinionen på att nästa bombräd ska falla över Teheran. I takt med att den amerikanska katastrofen i Irak fördjupas och det inhemska och internationella motståndet mot kriget växer, tror "neokonservativa" fanatiker i den amerikanska presidentadministrationen att deras chans att ta kontroll över Irans olja kommer att gå dem ur händerna om de inte agerar senast under våren. För att övertyga allmänheten finns effektfulla myter att ta till, däribland att Iran är i full färd med att införskaffa kärnvapen. Även i den svenska riksdagen finns starka anhängare av ett regelrätt krig mot Iran och en utökad amerikansk truppnärvaro i hela mellanöstern. Dessa krigsfundamentalister med riksdagsledamot Fredrik Malm i spetsen är inte förmögna att se att USA:s intåg i först Afghanistan och sen Irak endast lämnat ett brinnande helvete bakom sig.

Till skillnad från Israel och USA har Iran följt reglerna i ickespridningsavtalet, som det var ett av de första länderna att underteckna. Iran har tillåtit rutininspektioner i enlighet med sina avtalsmässiga förpliktelser . Ingen rapport från det internationella atomenergiorganet IAEA har någonsin sagt att Iran använder sitt civila nukleära program för militära ändamål. Men återigen tas alltså lögnen till för att bereda väg för bomber mot ännu en civilbefolkning.

Krigshetsen mot Iran ska ses i ljuset av USA:s totala misslyckande i Irak. Genom att försöka flytta fokus mot Iran och på så sätt skapa en ny fiende som måste attackeras omgående vill krigshetsarna rädda sitt eget skinn. För alla oss andra handlar det om att se igenom denna propaganda. Sedan invasionen av Irak inleddes har USA:s budskap till länder i mellanöstern varit "skaffa kärnvapen eller bli invaderade". Och är det inte anmärkningsvärt att Nordkorea inte har blivit attackerat? Nordkorea har kärnvapen. Det är det budskap som nu ges, högt och tydligt, till iranierna. Det är beklämmande att vi har en utrikespolitik som präglas av uppslutning bakom USA och NATO. Det är hög tid att ta folkrätten och det nationella självbestämmandet i försvar. Det planerade kriget mot Iran måste stoppas, innan det är för sent.

Jonas Lindberg
Vice förbundsordförande Ung Vänster

Moderaterna ljög om akutsjukhusen

Häromdagen svarade Stockholms nya sjukvårdslandstingsråd Filippa Reinfeldt på läsarnas frågor i en webbchatt som Dagens Nyheter anordnat. På frågan om moderaterna inte sviker sitt vallöfte om att inte sälja ut några akutsjukhus spelar Filippa Reinfeldt oförstående och svarar – "vi ska inte sälja ut några akutsjukhus". Filippa glömmer att nämna en rätt så viktig detalj. Några sjukhusbyggnader ska moderaterna mycket riktigt inte sälja ut – men däremot ska privata företag kunna ta över verksamheten i alla akutsjukhus över hela landet. Man kan ju anta att det var det som läsaren menade.

Faktum är att moderaterna redan efter ett halvår sviker ett stort vallöfte. När sjukvården och privatiseringar debatterades i valrörelsen lovade moderaterna gång på gång att inga akutsjukhus skulle säljas ut om Allianserna kom till makten. De hade till och med helsidesannonser i flera dagstidningar för att understryka sitt vallöfte och att peka ut vänsterpartiet och socialdemokraterna som lögnare för att de hävdade motsatsen. Men så avskaffas alltså stopplagen som hindrar privata företag att köpa upp och driva akutsjukhusen med vinst den första juli i

år. Oavsett hur mycket Filippa Reinfeldt försöker dribbla bort det så är beslutet är inte bara ett stort svek mot väljarna – utan innebär också att man riskerar kvalitén för patienter och arbetsmiljön för de anställda.

Ett av de största problemen med moderaternas sjukvårdspolitik är deras främsta mål alltid är att privatisera offentlig verksamhet – oavsett vad man lovat väljarna eller vilka konsekvenserna blir. I Stockholm försenar man nu byggandet av en närakut i anslutning till Astrid Lindgrens barnsjukhus som skulle minska köerna och överbeläggningen på sjukhuset. Personalen på sjukhuset har satt igång byggprocessen, börjat rekrytera personal och närakuten var redo att öppnas i maj i år. Men i slutet av hösten rev den borgerliga majoriteten upp beslutet. De vill att den nya närakuten ska drivas i privat regi och därmed måste verksamheten upphandlas – en process som kan ta upp till ett år.

Slopandet av stopplagen och försenandet av närakuten är borgerlig sjukvårdspolitik i ett nötskal. Man skiter helt enkelt i att en närakut i landstingets regi hade kunnat avhjälpa en akut situation och se till att barn slipper vänta i timtal för att träffa en läkare. Och man skiter i att våra skattepengar kommer att gå till vinster till privata företag och att universitetssjukhusen efter sommaren kan styckas upp av olika privata aktörer – vilket riskerar kvalitén på forskningen och utbildningen av både läkare och sjuksköterskor.

Privatiseringarna kommer helt enkelt alltid först – oavsett vad man har lovat väljarna.

Clara Lindblom, 2:e vice ordförande Ung Vänster

Försvar av kollektivavtalet möts med maffiametoder

Hotell- och Resturangfackets blockad av salladsbaren Wild n'Fresh har i media närmast framställts som något sniket och onödigt. Diskussionerna om den svenska modellen och fackföreningsrörelsens agerande inom den, får allt mer en karaktär av att det skulle röra sig om nästan olagliga maffiametoder. När facket, fullt legitim enligt den modell som är gällande, ordnar blockad mot ett företag som vägrar teckna kollektivavtal för sina anställda, beklagas det i svensk media och kommenteras med uppgivna suckar om deras vägran att ta hänsyn till företagets storlek, ägarens ålder, framtidsplaner etc.

Det är förstås fullständigt skandalöst att rapporteringen ser ut så, men inte särskilt förvånande då dagordningen knappast sätts av oss som är i behov av trygga anställningar. Vad som inte framhålls alls i debatten är det självklara i fackets agerande. I Sverige avtalsreglerar vi i första hand de anställdas villkor istället för att lagstifta kring det. När ett företag oavsett storlek vägrar upprätta kollektivavtal för sina anställda så ska facket vidta återgärder. Inget skumt i det, inget maffiaagerande, utan ett sunt efterlevande av de regler som är gällande på den svenska arbetsmarknaden.

Det som däremot är stolligt och nästintill maffiametoder är när Timbrohögerns egen lilla favoritelev Fredrik Federley, ordförande för Centerns ungdomsförbund, säger till Svenska Dagbladet, att han och PR-konsulten Dominika Peczynzki vill köpa salladsbaren för att ha något att "falla tillbaka på". Det är förstås helt uppenbart att det inte är för att Federley vill börja sälja sallad i Göteborg när han glidit färdigt med sina kompisar i Stureplanscentern som han anmäler sig som köpare för salladsbaren. Han menar också att man kan se hans PR-trick om att köpa Wild n'Fresh som en "frihetskamp" för de anställda.

Det är någonstans här det vänder sig i magen på en. Man mår illa. Syftet är, förutom att skaffa sig ännu flera kryss från backslicks i kommande valrörelse, att agera språkrör för dem som vill försvaga kollektivavtalen och fackföreningsrörelsens ställning – ingenting annat. Liberala ungdomsförbundet i Göteborg har tidigare i veckan gjort något på samma tema. En handfull medlemmar trakasserade hotell- och resturangfacket genom en aktion som gick ut på att, iförda västar, strutta runt och leka blockad mot facket. Det som håller på att utvecklas på arbetsmarknaden är av långt mycket större dignititet och oerhört mycket obehagligare än LUF:s struttande, och Federleys PR-trick.

Timbrohögern har siktat in sig på att misstänkliggöra och skadeskjuta facket i syfte att luckra upp och förändra den svenska modellen i grunden. Lagen om anställningsskydd urholkas, kollektivavtalens ställning försvagas och a-kassan sänks. Det handlar förstås inte om enstaka förslag eller enskilda stollar, det som pågår måste sättas in i ett större sammanhang. Och för oss som vill ha en annan utveckling än den som Timbrohögern spår, med en arbetsmarknad där enbart godtycke och vinstintresse får styra gäller det att ta fajten, välorganiserat och aggressivt.

Ida Gabrielsson, förbundsordförande Ung Vänster

Stoppa dom politiska morden på Filippinerna!

Filippinerna är ett land som av omvärlden anses vara demokratiskt – samtidigt som vardagen för landets vänster- och demokratiaktivister består av hårda repressalier och statligt sanktionerade förföljelser och mord. Under president Gloria Macapagal Arroyo räknar flera människorättsorganisationer med att tusentals människor ur oppositionen har blivit mördade. Filippinerna är också ett av de länder som av USA fått enormt mycket beröm för dess uppslutning i "kriget mot terrorismen".

Sedan den 11 september har man sett en ökad våg av angrepp, förföljelser och trakasserier mot den breda vänsterrörelsen som verkar på Filippinerna. Samma mönster återkommer i Filippinerna som i många andra länder som drabbas av kriget mot terrorism. Med förevändningar om att det handlar om kamp mot terrorism, försöker regeringar legitimera övergrepp och kränkningar på individuella fri- och rättigheter. På Filippinerna betraktas man som terrorist om man överhuvudtaget försvarar rätten att försvara sig med vapen mot militärens dödsskvadroner som kartlägger och hänsynslöst slår ner allt motstånd i dess väg.

Men på Filippinerna växer också ett motstånd. En samling vänsterorganisationer samlades för snart två år sedan i koalitionen Laban ng Masa (Massornas kamp) som blivit en stark politisk kraft för förändring. Med krav som ett stopp på de politiska morden, den omfattande korruptionen och ett slut på elitstyret och dess antidemokratiska politik samlas en växande oppositionell rörelse som behöver omvärldens stöd och erkännande.

Den filippinska presidentens demokratiska fasad behöver avslöjas och omvärlden måste tydligare protestera mot de övergrepp som tillåts ske med USA:s fulla stöd.

Inom kort kommer ett FN-sändebud till Filippinerna för att dokumentera övergreppen. Det är en seger, då regeringen fördröjt och förhindrat detta så länge det bara har gått. Ett krav vi ställer är att dessa observatörer tillåts att fritt resa omkring och träffa organisationer som är utsatta för regeringens repressalier, och inte tvingas på ett reseprogram som är regisserat av den Filippinska presidenten. Ung Vänster kräver också ett stopp på dom statligt sanktionerade morden på Filippinerna. Vi kräver också att den svenska regeringen sätter ner foten!

Uttalandet antaget av Ung Vänsters Förbundsstyrelse 070211

För mer information kontakta;

Ida Gabrielsson, förbundsordförande, 0738-24 12 13

Odenberg ser dig

I dagarna gav lagrådet tummen upp till försvarsminister Mikael Odenbergs lagförslag om att ge Försvarets radioanstalt, FRA rätt till hemlig avlyssning av telefonsamtal och datatrafik som passerar Sveriges gränser.

Med diffusa hotbilder som förevändning ska stora intrång i den personliga integriteten göras. Varenda sms, mail och telefonsamtal som passerar den svenska gränsen ska nu skickas direkt till FRA för granskning – allt i jakten på eventuella "yttre hot". Hot som även innefattar sådant som har sitt ursprung i utlandet "men verkar genom representanter i Sverige eller genom att på annat sätt utnyttja resurser i Sverige". Hotet behöver inte vara reellt, det räcker om det kan tänkas bli det. Varken tillstånd, brottsmisstanke eller någon tidsbegränsning för avlyssning behöver uppges. Underrättelsematerialet ska dessutom kunna lämnas till andra utländska myndigheter. Avsikten är att misstänkliggöra människor med kontakter i utlandet.

Sverige har en mörk historia av spionage och åsiktsregistrering. Vi vet att det inte finns garantier för att den personliga integriteten inte kränks eller att uppgifterna inte hamnar i fel händer. Odenbergs lagförslag syftar till att återigen bygga upp en oacceptabel övervakningsapparat med uppgiften att övervaka vanliga människor. Hård kritik har till och med kommit från Säpo som har hävdat att förslaget är "helt främmande för vårt statsskick" och ett "kraftig kränkning av den personliga integriteten".

Det vi ser idag är ett tydligt led i en utveckling där grundläggande fri och rättigheter sätts på undantag i den så kallade terrorbekämpningens namn. Alla är vi potentiella brottslingar i Odenbergs Sverige. Utvecklingen vi ser är mycket skrämmande och den är på många sätt en upprepning av en unken historia – den stinker orwellsk skräckvision á la 1984.

Uttalandet antaget av Ung Vänsters Förbundsstyrelse 070211


För mer information kontakta;

Ida Gabrielsson, förbundsordförande, 0738-24 12 13

Samlingsregering eller inte – ockupationen måste upphöra!

Det palestinska regeringspartiet Hamas och oppositionspartiet Fatah har beslutat att bilda en samlingsregering, genom den så kallade Meckauppgörelsen. Det här är inte för att det just har varit val, eller för att de vill regeringssamverka. Utan för att en aggressiv bojkottspolitik från omvärlden, som inte godkände det palestinska valresultatet, tvingar fram beslutet.

När Hamas vann valet i januari 2006, inleddes genast en ekonomisk-politisk bojkott mot den regering partiet bildade. Israel gick dessutom in och kidnappade såväl regeringsmedlemmar som parlamentariker, varav flera än idag hålls fängslade. De ekonomiska sanktionerna har lett till en humanitär katastrof i Palestina, då de slår direkt mot en redan svårt lidande palestinsk civilbefolkning. Detta har de senaste månaderna resulterat i interna stridigheter på de palestinska områdena, mellan anhängare till Hamas respektive Fatah. Beslutet om att bilda en samlingsregering är ett försök att lösa den situationen. Dock tyder reaktionerna från Israels sida på att ett hävande av sanktionerna inte är att vänta. Det palestinska folket ska fortsätta straffas för förra årets valresultat och fortsätta svältas ut.

Den typ av rättsvidriga övergrepp som Israel utsätter den palestinska befolkningen för, hade aldrig kunnat fortgå utan västvärldens stöd. De regeringar och partier som ofta och gärna kritiserar Hamas för brott mot mänskliga rättigheter, håller Israel om ryggen när det är de som står för brotten. Det är det stödet från västvärlden som gör att den Israeliska ockupationen kan fortgå obehindrat. Det är därför som en israelisk apartheidmur kan byggas på ockuperad mark. Stödet till Israel från den svenska högern, syns också i hur Meckauppgörelsen tas emot – bland annat har folkpartiets utrikespolitiske talesperson Birgitta Ohlson uttalat sig om saken i ett pressmeddelande med rubriken "Håll Hamas fortsatt kort". Inte med ett ord nämns de israeliska förbrytelserna som ligger till grund för den nuvarande situationen i Palestina.

Ung Vänster tar till skillnad från Israel, USA, EU och den svenska högern ställning för demokrati och mänskliga rättigheter. Vi förkastar bojkotten av den palestinska folkvalda regeringen och hävdar varje folks rätt till självbestämmande. Vi vänder oss emot Israels rasistiska ockupationspolitik och kräver rättvisa för det palestinska folket. Samlingsregering eller inte – ockupationen måste upphöra!

Uttalandet antaget av Ung Vänsters Förbundsstyrelse 070211

 

För mer information kontakta;
Ida Gabrielsson, förbundsordförande, 0738-24 12 13

Högerns gymnasiepolitik: vidgade klassklyftor och sänkt ambitionsnivå

Skolminister Jan Björklund presenterade igår direktiven för den kommande gymnasieutredningen. Det står nu klart att man från borgerligt håll tänker sig krafttag för att skolan ska bli ett aktivare verktyg för vidgade klassklyftor, och att man samtidigt sänker den allmänna ambitionsnivån för skolan. Bakåtsträvande, för att sammanfatta med ett ord.

Högerregeringen har uppenbarligen gjort den svårbegripliga ironin till sitt adelsmärke när den presenterar nya förslag. På samma sätt som moderaterna kallar sig "det nya arbetarpartiet" och angrepp på arbetsrätten kallas "förbättrade möjligheter", presenterar nu den regering som har tjatat sig mörkblå om "kunskapsskola" och "högre ambitioner" ett förslag som visar förakt för en modern kunskapssyn och som sänker den ribba som skolsystemet sätter för sig självt.

Det är ingen nyhet att Sverige är ett klassamhälle med stora orättvisor. Skolan kan inte lösa de problemen, men kan hjälpa till att minska dem; vara i någon mån kompensatorisk. Med nedskärningar i den offentliga sektorn har skolan redan fått det svårare att uppfylla den rollen. Men nu vill regeringen göra det ännu sämre. Istället för att skolan ska uppmuntra elever med olika bakgrund att bredda sina perspektiv, så designas nu en skola där barn till akademiker uppmuntras till rent teoretiska studier som ska leda till en framtid med hög status, medan den som har en högre tröskel till teoretiska ämnen ska in i en färdig yrkesfålla tidigt i livet.

Det här är ett uselt och 1800-talsmässigt sätt att se på kunskap. Ung Vänster har länge välkomnat breda ingångar i gymnasieskolan. Men då ska det samtidigt vara så att man integrerar "praktiska" och "teoretiska" kunskaper i högre utsträckning. Modern pedagogik handlar i mycket om just en helhetssyn på kunskapen. Men det är inte modern pedagogik som Jan Björklund är intresserad av. Han och hans regering är intresserade av att skapa ett mer cementerat klassamhälle.

"Det är dags att uppvärdera yrkesutbildningarna i gymnasiet" säger Björklund. Men hans förslag går ut på motsatsen. Han talar om problemen med det Individuella programmet – och de finns! – men så föreslår han att de problemen, att man inte får behörighet att gå vidare och byta spår, istället ska gälla hela yrkesutbildningen. De yrkesförberedande programmen definieras i princip genom att de inte ger behörighet till högre studier.

En framtidsinriktad regering skulle lägga förslag som går ut på att höja ambitionsnivån för skolan, för alla elever i skolan, oavsett vad man har för bakgrund och för framtidsplaner. Det behövs i ett kunskapssamhälle, där människor förkovrar sig gemensamt och arbetar med olika saker. Men istället lutar sig Jan Björklund tillbaka på en urgammal reaktionär syn, där man betraktar arbetarungar som ohjälpligt korkade, och ser en motsättning mellan att vara "duktig med händerna" och att vara "duktig med huvudet". Som om det var så vi var skapta – antingen den ena eller andra sorten. Den gamla högern trodde att kunskapen skulle urholkas om alla fick möjlighet att ta gymnasieexamen. Nu vet vi bättre – det blir många fler som blir kunniga i olika ämnen. Det har hört till arbetarrörelsens stora framsteg att fler – om än långt ifrån tillräckligt många – har kunnat göra egna vägval. Nu blåser major Björklund till strid för en ny reaktionär våg. Det är ovärdigt ett modernt samhälle som strävar mot jämlikhet och större kunskaper för alla.

Ida Gabrielsson, förbundsordförande Ung Vänster

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php:39 Stack trace: #0 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/storage/conten...') #2 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/index.php(17): require('/storage/conten...') #3 {main} thrown in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php on line 39