Pengar insatta till PFLP

”Nu har vi som utlovat gjort en första preliminär inbetalning till PFLP. Vi vill sätta fokus på det absurda i EU:s så kallade terrorlista. Vi vill också pröva den svansviftande svenska lagstiftning som ska kriminalisera kontakter med de godtyckligt utpekade organisationerna Vi kommer att göra en ny inbetalning den 2 juli”.

Det säger Ung Vänsters ordförande Ali Esbati. Ung Vänster gjorde i förra veckan ett utspel där organisationen sade sig vilja testa de beslut som fattats om straff för kontakter med organisationer som EU betraktar som terroristorganisationer. Till den listan lades nyligen bland andra den palestinska organisationen PFLP, som ingår i PLO, och Farc-gerillan i Colombia.

– Rättsläget är oklart. Det vi vill testa är om den svenska rättsstaten verkligen är beredd att sätta någon i fängelse eller frysa tillgångarna för personer och organisationer för att de gjort något som till för en vecka sedan betraktades som oproblematiskt. Vi har satt in pengarna på det konto som Emmaus Björkå i Göteborg har använt när de haft ett civilt biståndssamarbete med PFLP. Det är ju uppenbart orimligt om den verksamheten nu plötsligt skulle betraktas som kriminell.

– Det råder stor förvirring kring vad som egentligen gäller. Men den lag som ska reglera straff för ekonomiska kontakter träder såvitt vi kan förstå i kraft den 1 juli. För att vara säkra på att bryta mot den lagen kommer vi därför att göra en ny utbetalning den 2 juli, säger Ali Esbati.

Ung Vänster uppmanade i sitt pressmeddelande förra veckan även andra att sätta in pengar på förbundets solidaritetskonto 2112-1. Den uppmaningen kvarstår. Ali Esbati menar att detta stöd handlar om ett medborgerligt ställningstagande när den svenska staten sviker de demokratiska ideal som man annars talar sig varm för:

– Det här är ett viktig principiellt ställningstagande mot inskränkningar i demokratiska fri- och rättigheter och mot juridiskt godtycke och upptrappad repression under täckmanteln ”kamp mot terrorism”.

– Det här handlar inte om något oreserverat stöd till PFLP. Vår samarbetspartner i Palestina är det palestinska folkpartiet PPP och dess ungdomsförbund. Det vi vänder oss emot är det principiellt orimliga i att genom dekret bannlysa kontakter med organisationer av vitt skilda karaktär. PFLP är en befrielseorganisation som nu jämförs med exempelvis religiösa sekter.

Esbati menar också att terrorlagarna direkt försvårar fredsprocessen i flera av de oroshärdar där vissa av de utpekade organisationerna verkar.

– De som idag jublar är terrorstaten Israel, men också regeringarna i Colombia och Turkiet som trakasserar och våldför sig på stora delar av den egna befolkningen. Man raserar de fredsprocesser där till exempel PFLP och Farc har ingått – påhejade av den svenska regeringen – och ger grönt kort till regeringar som systematiskt kränkt mänskliga rättigheter i sin egen ”kamp mot terrorismen”. Det är en stor skam för svensk utrikespolitik, avslutar Ali Esbati.

För mer information, kontakta Ali Esbati:
073-370 64 26, ali@ungvanster.se

Bryt mot lagen – stöd PFLP!

I måndags beslutade EU:s utrikesministrar att utvidga EU:s så kallade terrorlista. Bland annat hamnar den palestinska organisationen PFLP och den colombianska gerillan Farc på denna lista.

Ali Esbati, ordförande i Ung Vänster, kallar utvidgningen oacceptabel. Ung Vänster kommer nu att aktivt bryta mot förbudet att stödja dessa organisationer med pengar genom att sätta in pengar till PFLP. Man uppmanar även andra, såväl privatpersoner som organisationer, att ansluta sig.

– Vi vill visa det absurda i tillämpningen av dessa beslut. Listan är fullständigt godtycklig och den svenska regeringens agerande när den gått igenom är ryggradslöst på gränsen till självförintelse. Vi vill se hur den svenska rättsstaten tänker agera mot svenska organisationer och personer som sätter in pengar till någon av dessa organisationer. är man verkligen beredd att sätta folk i fängelse för att de gjort något som till för en vecka sedan betraktades som fullt rimligt?

Ali Esbati understryker att organisationen inte stödjer allt PFLP eller Farc gör, utan att agerandet i första hand är principiellt.

– Man hamnar i en helt orimlig situation om EU:s utrikesministrar ska sitta och döma enskilda organisationer som verkar i oerhört varierande politiska miljöer. De organisationer som hamnar på listan är väldigt olika till sina natur. Vissa är religiösa sekter medan andra är rörelser som för en legitim befrielsekamp mot förtryck och ockupation.

– PFLP är den näst största organisationen inom PLO. PFLP är inte mer terrororganisation än vad norska och danska motståndsmän var under andra världskriget. Att stämpla PFLP som terrororganisation samtidigt som man talar om vikten av en fredsprocess i Palestina är hyckleri och sabotage. Samma sak gäller Farc som för inte särskilt länge sedan bjöds in till Sverige av den svenska regeringen för fredssamtal med den colombianska regeringen.

Esbati menar att den svenska regeringens agerande fördjupar och försvårar flera konflikter runt om i världen.

– Hur tror man att terroriststämplingen av dessa organisationer kommer att hjälpa fredsprocessen? Och varför väljer den svenska regeringen att acceptera förtrryckarnas verklighetsbeskrivning – i det här fallet ockupationsmakten Israels och den colombianska oligarkins.

över midsommar uppmanas privatpersoner och organisationer att sätta in pengar på Ung Vänsters solidaritetskonto PG 2112-1 under rubriken ”nej till terrorlagar”. Pengar kommer att sättas in onsdagen den 26 juni.

– Detta är en fråga där medborgarna måste agera mot regeringens kryperi. Sveriges röst i internationella fora har tystnat helt. Vanligt folk måste höja sina röster istället. Man kan inte låta beslut fattade i slutna EU-korridorer omöjliggöra praktiskt solidaritetsarbete.

För mer information, kontakta Ali Esbati:
073-370 64 26, ali@ungvanster.se

Stockholmsprogrammet: Du bist Terrorist

Det är en skam för Sverige att den svenska regeringen inleder Sveriges EU-ordförandeskap genom att tillsammans med resten av EU-etablissemanget ta ytterligare steg i kampen mot medborgarnas rättigheter.

Det är detta vi har varnat för sedan påhittade terrorhot först användes för att bombar länder tusentals mil från Bryssel sönder och samman. Det var detta vi varnade för när vi sa att terrorlagstiftning som i huvudsak syftar till att misstänkliggöra ”främmande element” så som flyktingar, gruppen muslimer och andra suspekta människor i slutändan skulle vändas mot medborgarna inom fortet Europa.

Det handlingsprogram som skamligt nog och med den borgerliga regeringens goda minne går under namnet ”Stockholmsprogrammet” berör en rad fundamentala medborgarrättsliga områden och inskränkningar förbereds. På regeringens hemsida kan man läsa att flera viktiga departement påverkas och är direkt involverade i projektet; bl.a. Justitiedepartementet, Finansdepartementet, Försvarsdepartementet och Integration- och jämställdhetsdepartementet.

Via andra kan vi läsa Stockholmsprogramments riktning och omfattning,

  • Ett utökat samarbete mellan EU och USA “in the field of freedom, security and justice”. (Den gamla Bushadministrationen behöver veta vad du handlar till frukost.)
  • Nationella anti-terroristcenter i alla EU-stater, som skall rapportera in till Bryssel. (Vi är alla terrorister. Se den videon.)
  • Alla EU-stater skall dela sin underrättelseinformation med alla andra medlemsländer. (Hej FRA!)
  • Mer, och mer effektiv, “data-mining”. (Hemskt mycket hej, FRA!)
  • Realtidstillgång till uppgifter om till exempel medborgarnas resor, bankaffärer, mobilpositioner, internetanvändning samt till fingeravtryck och porträtt. (Ännu mera FRA.)
  • Effektiviserad övervakning genom aktiv insamling av enskilda medborgares elektroniska fotspår. (Och ännu mera.)
  • EU-standardisering av övervakning. (Underlättar FRA-utbyten, får man tänka.)
  • EU-harmonisering för att undanröja legala hinder för övervakning och avlyssning. (WTF!? Än en gång används “harmonisering” som fulord för “total omsvängning mot ett Bodströmsamhälle”.)
  • Analys på EU-nivå av matrial från medlemsstaternas övervakning och massavlyssning.
  • En utökad EU-byråkrati för övervakning, avlyssning och analys, kallad SitCen.

Det är hög tid för en bred uppslutning för att bygga upp motstånd mot den pågående fascistifieringen inom EU. Det handlar om att resa sig upp och slå vakt om våra gemensamma rättigheter och på olika sätt utmana systemet. Nedan hittar du tre konkreta exempel. Anslut dig till dessa och skapa fler sådana.

1. Humlegårdsmanifestationen Stockholm 15 juli
2. Södermalmsmanifestationen Stockholm 15 juli
3. Fighters and Lovers etableras i Sverige.

Läs Fighter and Lovers utmärkta pressmeddelande. Själv har jag redan köpt min första T-shirt. Det blev en röd PFLP T-shirt!
Är jag terrorist nu, Beatrice Ask?

Här kan du läsa mer om Stockholmsprogrammet.

Andra som bloggat: Alliansfritt Sverige, Falkvinge, Laakso, Dagens Konflikt, Fighters and Lovers, Dagens Arena, Esbati, Svensson
I medierna: Sydsvenskan

Danmark ännu brunare

Den fascistoida utvecklingen i Danmark fortsätter. Det rasistiska partiet, Dansk Folkeparti, har tryckt upp affischer med profeten Muhammed. Budskapet är insinuant, populistiskt och misstänkliggörande – ”Yttrandefrihet är danskt, censur är det icke” och det finstilta lyder ”Vi står fast vid de danska värdena”. Invandringspolitiken ska bli partiets huvudfråga i valrörelsen. Dagordningen ska cementeras fast i rasistisk retorik med lika rasistisk politik som följd. Det danska etablissemanget fiskar i gumliga vatten – det känns igen från folkpartiets agerande i valrörelserna 2002 och 2006. Den politiska förlamningen som kännetecknar Danmark är farlig och den som tror att det bara är invandrarna som ska kastas ut har fel.

I dagarna pågår också en rättegång som kan få stora konsekvenser för det motståndet som vänder sig mot de rasistiska tongångarna i Danmark. 7 aktivister står åtalade för ”terrorism” – de har samlat in pengar till befrielseorganisationerna PFLP och FARC (se också här). Enligt den danska terrorlagstiftningen, direktimporterad från USA via den överstatliga EU-lagstiftningen, riskerar de åtalade upp till 10 års fängelse. Varken PFLP eller FARC är listade i FN:s eller för den delen Storbritanniens terrorlistor. Det danska justitiedepartementet väljer dock en annan väg – nämligen att angripa demokratin.

Händelserna som har föregått rättegången är förstås starkt kopplade till Danmarks roll som trogen allierad och lydhund till USA, i det som har kommit att kallas för ”kriget mot terrorism”. Danska trupper i Irak, öppen rasism riktad mot muslimer och tillämpningen av terrorlagar som är så vaga att organisationer som Ung Vänster och Amnesty skulle kunna åtalas. Danska Greenpeace åtalades för tre år sedan. Brottet: en banderoll mot GMO-produkter upphängd på Danska Jordbrukarföreningens huvudbyggnad. Greenpeace dömdes till $4000 i böter som i högre instans höjdes ytterligare, till $10 000. EU:s terrorlagar som inte har juridisk legitimitet i Danmark tillämpades för första gången – i sin grövsta form.

Idag har USA listat mer än 775 000 individer som terrorister. Innan 9/11 fanns endast 20 personer på listan. Bush-administrationen har helt enkelt skapat de terrorister de har påstått sig vilja bekämpa. Delvis genom att brutalt slå sönder miljoner drömmar och hopp om framtiden. Delvis genom att hålla oskyldiga fängslade på okända grunder, utan rätt till juridiskt försvar eller rättvis rättegång. Och genom att helt enkelt lista nästan en miljon människor – som en ”försiktighetsåtgärd”. Det är uppenbart att de terrorlagar om hastades fram efter 9/11 är de största hoten mot demokratin. Sverige är också involverad. Den inhumana asylpolitiken, utvisningarna till Irak och Afghanistan, vapenexporten och trupperna i ockuperade länder kan inte ses som isolerade händelser utan som olika delar av en politik som sätter rättssäkerheten, fri- och rättigheter och själva demokratin på undantag. Danmark har redan nått detta stadium. Med den borgerliga regeringen vid makten, och folkpartiet som ett regeringsparti med nära kontakter med danska populister, är risken stor och överhängande att Sverige också når dit.

Det är dags att försvara våra rättigheter.

Terrorlagarna måste avskaffas

Förra helgen anordnade Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer en internationell konferens med fokus på säkerhet, fred och demokrati. Ung Vänster deltog tillsammans med den danska organisationen Oprør för att belysa hur europeisk terrorlagstiftning kränker medborgerliga fri- och rättigheter och kriminaliserar andras rätt till motstånd och nationellt självbestämmande. Ung Vänsters inbjudan av Oprør har orsakat en debatt som bygger på rena osanningar och missförstånd.

I likhet med Ung Vänster, som år 2002 gav en symbolisk summa till palestinska PFLP, har Oprør samlat in ekonomiskt stöd till befrielseorganisationerna PFLP och Farc, som kämpar mot ockupation och förtryck. Efter Oprørs demokratiupprop till försvar av politiska fri- och rättigheter, stängde danska myndigheter ner delar av Oprørs hemsida och en av organisationens talesmän åtalades.

Vårt stöd till befrielsekamper ska ställas mot våra regeringars stöd till Israel och den colombianska regimen som i enlighet med definitionen av terrorism uppnår politiska mål genom att systematiskt ”förstöra samhällelig infrastruktur och attackera civila”. Det är viktigt att påpeka att det i grunden inte handlar om stöd till vare sig PFLP eller Farc. För oss handlar det om ett principiellt ställningstagande mot att en sida i en konflikt på lösa grunder terrorstämplas samtidigt som dess motpart, som begår tiofaldigt värre terrorbrott, stryks medhårs. Vi försvarar alla folks rätt till motstånd och nationellt självbestämmande.

Den politiska censuren mot Oprør är en konsekvens av organisationens motstånd mot en absurd och godtycklig terrorlagstiftning. Vi ser att folkrättsenligt motstånd mot ockupation på lösa grunder kategoriseras som terrorism och att organisationer kopplas till terroristverksamhet via ännu bristfälligare bevisföring. Denna utveckling inom EU och våra respektive länder måste komma till ett omedelbart slut. När våra regeringar tiger och legitimerar kränkningar genom misstänkliggörande av specifika grupper i våra samhällen ligger ansvaret på oss medborgare att försvara våra grundläggande fri- och rättigheter.

Ida Gabrielsson och Thaher Pelaseyed, Ung Vänster

Pia McKee och Jens Henneberg Andersen, Oprør

http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,841097,00.html

Ung Vänster bjuder in Danska Oprør till konferens i Göteborg

Helgen 3-5 juni arrangerar Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, LSU, en global konferens i Göteborg med temat ”Demokrati och säkerhet”. Ung Vänster har till konferensen bjudit in den danska organisationen Oprør som nu är under utredning och står under eventuellt åtal i Danmark för att organisationen i handling tagit strid mot den godtyckliga terrorlagstiftningen. Att t e x sälja en t-shirt i Danmark med den Palestinska organisationen PFLP:s logga på har plötsligt klassats som terrorism och föreningen Oprør har fått delar av sin hemsidan nedstängd av den danska polisen. Deras talesman står även inför åtal.

Syftet med att bjuda in Oprør är att visa på den godtycklighet som finns i terrorlagstiftningen i EU och Sverige och väcka opinion mot densamma.

– Det råder ingen tvekan om att det är terrorlagstiftningen i sig som idag utgör det största hotet mot just demokratin och rättsäkerheten, säger Ung Vänsters förbundsordförande Ida Gabrielsson.

– ”Terrorism” kan användas som samlingsbeteckning på vad som helst, och få absurda följder. Ett av otaliga exempel på detta är när beslut i Vita huset gjorde svenska medborgare, de så kallade Somaliasvenskarna, rättslösa utan några som helst bevis, fortsätter Gabrielsson

Ung Vänster kommer tillsammans med Oprør att delta i en paneldebatt under måndagen den 5 juni angående just terrorlagarnas påverkan på samhället.

Från Ung Vänster kommer förbundsstyrelseledamot Thaher Pelaseyed att delta. övriga debattdeltagare är Fredrik Malm från LUF och åsa Bjering från LSU . Debatten börjar kl 10.30 och håller på till 11.45. Konferensen håller till i Världskulturmuseét.

För mer information samt ev intervju Oprør med kontakta:
Ida Gabrielsson, ordförande, Tel: 073 824 12 13
Jonas Lindberg, vice ordförande Ung Vänster. Tel: 070 400 34 13
Thaher Pelaseyed, distriktsordförande Ung Vänster Göteborg. Tel: 073 379 43 47

Fördöm Israels attacker!

Israeliska stridsflygplan anföll i morse ett palestinskt träningsläger söder om Beirut i Libanon som tillhör Folkfronten för Palestinas befrielse, PFLP.
Den israeliska militären hävdar att attacken var ett svar på att raketer sköts mot Israel på tisdagen En talesman för israeliska militären uppgav att Israel håller Libanon ansvarigt för raketbeskjutningen.
Raketattacken resulterade i skador på ett hus, tre människor behandlades för chock och en hund skadades allvarligt enligt Haaretz. Ingen hade under natten tagit på sig ansvaret för raketbeskjutningen. En talesman för PFLP avsade organisationen ansvaret för attacken.Trots detta genomförde Israel den godtyckliga attacken mot PFLP. återigen tillåts Israel genomföra sina folkrättsvidriga attacker under världens tysta beskydd. Attacken mot PFLP är inget undantag utan tvärtom en regel för hur den israeliska ockupationsmakten agerar.

Med högteknologiska vapen försöker Israel sätta skräck i den palestinska befolkningen som lever i de ockuperade områdena. Palestinier tvingas dagligen utstå trakasserier från israeliska soldater, genomlida veckolånga utegångsförbud som Israel påtvingar hela palestinska städer och se sina hus totalförstörda av Israeliska bulldozers.

Att betrakta palestinier som icke-människor är en bärande del av den israeliska ockupationen. Israels anspråk på att vara en stark kolonialherre som när som helst tar sig rätten att med stridsflyg och missiler attackera Palestinska byar och städer måste få ett slut. Det är dags att den svenska regeringen vaknar till liv i Palestinafrågan!

Ung Vänster tar starkt avstånd från Israels utomrättsliga attacker och kräver att den svenska regeringen en gång för alla bryter kontakten med den israeliska regimen, till dess den respekterar internationell lag och drar sig tillbaka från ockuperad mark.

Siri Jonsson
Elsa Hedenström

Ung Vänsters Internationella Utskott

Nytt initiativ i kampen mot terrorlagarna

I Umeå har det bildats en aktionsgrupp mot terroristlagstiftningen. Gruppen, som består av cirka 40 personer, har valt att upprepa den civila olydnadsaktion som Ung Vänster genomförde i somras och som ledde till en förundersökning mot mig och Kristoffer Housset.

Efter att ha satt in pengar till ett konto som använts av Emmaus Björkå till biståndsverksamhet i Libanon, där betalningsmottagaren är den palestinska organisationen PFLP, har medlemmarna i gruppen anmält sig själva till polisen. Det har nu inletts en förundersökning mot gruppen. Absurditeten upprepar sig alltså.

Ung Vänster välkomnar naturligtvis initiativet. Det är, precis som gruppen också konstaterar i en debattartikel i SvD den 11 november, nödvändigt att bilda en stark opinion för att stoppa den rättsvidriga lagstiftningen.

Gruppen konstaterar också några andra viktiga saker. Om den här lagstiftningen existerat under andra världskriget hade till exempel den norska eller danska motståndsrörelsen mot nazisternas ockupation kunnat terrorstämplats. Säkerligen hade ANC i Sydafrika också rykt med.

Terrorlistan är också ett krypande för USA, som får till effekt att en rad fredsförhandlingar, där europeiska regeringar försökt spela en konstruktiv roll, nu slås sönder och våldet är den enda väg som erbjuds. Det gäller till exempel terrstämpeln mot Farc i Colombia och New Peoples Army på Fillipinerna. Terrorlistan får på ett konkret sätt rakt motsatt effekt än vad makthavarna påstår. Det blir mer våld. Mer terror.

Med civil olydnad sätts press på lagen och i förlängningen på de faktiskt ansvariga – regeringen. Det är regeringen som lagt sig platt och gått med på terrorlistans utformning. Den svenska regeringen kunde ha stoppat det godtyckliga uppförandet av till exempel PFLP på listan, men har inte gjort det. Varför är hemligstämplat. Svaret är att regeringen struntar i rättssäkerhet och förtryckta folks rättigheter. Någon gång måste företrädare för den träda fram och försvara denna oförsvarbara feghet och arrogans.

"Vågar vi som vill behålla ett demokratiskt samhälle passivt betrakta hur många demokratiska rättigheter beslutsfattarna är beredda att offra i det så kallade ’kriget mot terrorismen ?" frågar sig aktionsgruppen i Umeå. "Vi undertecknade vågar inte det", skriver de.

Deras initiativ är viktigt och riktigt. Jag hoppas att fler följer exemplet.

Ali Esbati
Ordförande, Ung Vänster

Läs hela debattartikeln, skriven av företrädare för Umeås aktionsgrupp mot terroristlagstiftningen:
länk till debattartikeln

Vi är stolta men inte nöjda

Kammaråklagare Hans Ihrman har beslutat lägga ned förundersökningen mot Ali Esbati, ordförande i Ung Vänster och Kristoffer Housset, förbundsstyrelseledamot i Ung Vänster.

– åklagarens beslut är både en seger och en källa till frustration, säger Ali Esbati och Kristoffer Housset i en kommentar. Vi är stolta men inte nöjda.

– Det är naturligtvis bra att konstatera att vårt symboliska stöd till PFLP:s biståndsverksamhet inte kunnat terrorstämplas. Det är också viktigt att konstatera, att åklagaren i sin motivering tvingas gå till resonemang som egentligen inte har stöd i lagstiftningen och terrorlistan. åklagaren skriver bland annat att vårt förfarande ”inte kan anses motverka de aktuella sanktionernas allmänna syfte”. Det är ju precis vad vi hävdat. Att se vår insättning som ett hot mot fred och säkerhet är förstås absurt. åklagaren tvingas i praktiken konstatera att lagen är oklar och att terrorlistorna skapar en mycket märklig rättssituation. Att en åklagare tvingas tillstå att han ser ”oerhörda tillämpningproblem” med en lag är förstås ett underbetyg till lagstiftningen, och det var också ett av våra syften, säger Kristoffer Housset.

– Samtidigt är det mesta fortfarande oklart. I och med att förundersökningen läggs ned blir de flesta av frågorna hängande i luften. Detta är något som regeringen borde ta ett politiskt ansvar för. Det går inte att komma undan det politiska ansvaret genom att hänvisa till domstolsväsendet. Den terroristlista som skapar alla dessa problem är en rent politisk produkt som EU:s utrikesministrar varit med och tagit fram. Det är alltså regeringen som måste ta ansvaret för det juridiska moras som man gett upphov till, fortsätter Ali Esbati.

– Den mycket viktiga praktiska frågan om huruvida biståndsverksamhet med PFLP som samarbetspartner är möjligt eller inte har inte fått något svar. Detta är extra intressant eftersom det i förarbetena till den svenska lagen som började gälla 1 juli 2002 mycket tydligt framgår att biståndsverksamhet inte ska drabbas. I förarbetena kan man läsa att ”regeringen anser därför att det måste säkerställas att ett utvidgat straffansvar i enlighet med vad som nu föreslagits inte får orimliga konsekvenser”, samt ännu mer rakt på sak: ”Det är regeringens bestämda uppfattning att det inte kan komma i fråga att straffbelägga bidragsverksamhet som sker i syfte att lindra människors nöd, även om det finns en risk att den ekonomiska hjälpen kan komma att används för andra syften än vad som är avsett”.

– ändå är det exakt detta som sker när en organisation som Emmaus Björkå måste gå i ovisshet om vad som gäller och tvingas se över sin viktiga biståndsverksamhet.

Kristoffer Housset riktar också kritik mot de liberala debattörer och ledarskribenter som anklagat Ung Vänster för stöd till terrorism.

– De som skrikit om brott och terror måste också träda fram och säga hur de vill göra. Vill de ha en ännu mer rättsosäker lagstiftning eller inser de vilka absurda konsekvenser som redan denna lagstiftning har kunnat få?

Esbati och Housset vill också tacka för det stöd de fått under processens gång. Många har hört av sig till Ung Vänster och velat tacka, själva sätta in pengar eller på annat sätt visa sin upprördhet över terrorlistan och dess konsekvenser. Ett upprop som lades upp på Ung Vänsters hemsida har på en dryg vecka undertecknats av 850 personer.

– Det är glädjande, eftersom det är helt nödvändigt med ett medborgerligt agerande för att fortsätta bevaka tillämpningen av den här typen av rättsosäker lagstiftning och stoppa en mycket obehaglig utveckling där demokratiska rättigheter snabbt urholkas.

– Ett av våra viktigaste syften har varit att skapa debatt och medvetenhet kring de här frågorna. Nu hoppas vi att det leder till att fler agerar på olika sätt mot rättsligt godtycke och terrorstämplandet av legitima politisk kamp. Vårt eget arbete går nu vidare och då kommer kampen mot terrorlagar och för det palestinska folkets rättigheter att ha en central plats, avslutar Ali Esbati.

För mer information kontaka
Ali Esbati 0733 706 426
Kristoffer Housset 0739 677 915

Upprop – Ett stöd för rättssäkerheten är ett stöd för Palestina

Ung Vänster tar initiativ till ett upprop mot den rättsosäkerhet som kriget mot terrorismen har medfört.

Uppropet är också ett stöd för Ung Vänsters förbundsordförande Ali Esbati och förbundsstyrelseledamoten Kristoffer Housset, som står anklagade för finansiering av terrorverksamhet.

Själva uppropet finns här!

Underteckna gärna uppropet och sprid vidare till dina bekanta.
Bakgrunden till anklagelserna mot Ali Esbati och Kristoffer Housett finns i dessa artiklar:

Vem är terrorist? Nu får vi klarhet!
Bryt mot lagen – stöd PFLP!
Pengar insatta till PFLP
Har vi brutit mot lagen nu?

Sida 1 av 212