Ung Vänster i Brasilien

En annan värld är möjlig!

Idag inleds World Social Forum 2005 i Porto Alegre, Brasilien. Hittills har mer än 135.000 människor registrerat sig till forumet, och programmet är större än någonsin. Bland denna enorma samling av aktivister, forskare, parlamentariker, journalister och andra från hela världen finns också Ung Vänsters förbundsordförande Tove Fraurud.

– Det är en fantastisk upplevelse att vara på plats med så många människor som kämpar för fred och rättvisa, säger Tove Fraurud. Här finns allt från fackföreningar, kvinnoorganisationer och politiska partier till kyrkor, solidaritetsrörelser och bondeorganisationer representerat. Vi samlas till motoffensiv mot nyliberalismen, och visar att stödet för den globala freds- och rättviserörelsen växer, fortsätter hon.

På forumet arrangeras seminarier om privatiseringen av vattnet, om kvinnokamp över hela världen, om kampen för fred och mycket annat. Ung Vänster driver under våren en kampanj mot privatiseringar i Sverige, och Tove hoppas därför kunna ta del av de många internationella erfarenheter av motstånd mot privatiseringar som finns representerade på forumet.

– Det känns också extra roligt att vara i Porto Alegre, en stad som gjort sig känd för sin deltagande demokrati-modell. Jag tror att den svenska vänstern kan ha mycket att lära av den brasilianska, och jag hoppas kunna ta med mig några av de erfarenheter som gjorts här tillbaka till Sverige, säger Tove Fraurud.

Ung Vänster arrangerar på forumet en work-shop i feministiskt självförsvar, i samarbete med norska Sosialistisk Ungdom (SU). Ansvariga instruktörer på plats är Tove Fraurud och Helga Eggebø, kvinnopolitiskt ansvarig i SU. Work-shopen kommer hållas pa engelska och spanska, och innehålla både en teoretisk del – om det feministiska arbetet i Sverige, om mäns våld mot kvinnor och utvecklingen av jämställdhetsgrupper och feministiskt självförsvar – och en praktisk del där deltagarna får pröva på grunderna i feministiskt självförsvar, med övningar i kroppsspråk, röst, slag och sparkar.

– Ung Vänsters arbete med feministiskt självförsvar har varit väldigt framgångsrikt, och det känns därför kul att få dela med sig av de erfarenheter vi har av att arbeta med konkret feministiskt förändringsarbete, fortsätter Tove Fraurud.

Med på resan är också deltagarna vid Kvarnby folkhögskolas ettåriga kurs "Att förändra världen". De har innan forumet bland annat deltagit på ett läger arrangerat av Movimento dos trabalhadores rurais Sem Terra, de jordlösas rörelse. Under söndagen deltog kursdeltagarna tillsammans med Tove Fraurud vid invigningen av MST:s nationella skola. Vid invigningen fick Ung Vänster ta emot en utmärkelse för den solidaritetskampanj som genomfördes under 2002, då man bland annat samlade in pengar till bygget av skolan.

För att komma i kontakt med Tove Fraurud eller de andra i delegationen, skicka ett sms till +46707991651.

Bokförlaget Nixon inbjuder till seminarium

Från förvirring till förändring – om behovet av en radikal vänster

Det finns en utbredd uppfattning inom vänstern att det är nödvändigt med en anpassning till etablissemangets hegemoni och därmed en utslätning av vänsterns politiska krav och profil för att nå ökat stöd för vår politik. Erfarenheten är att det är precis tvärtom. I en tid då de politiska partierna alltmer börjar likna varandra och partiledarna är lika som bär finns det ett rejält utrymme för en systemkritisk och konfliktinriktad vänster.

Vid detta seminarium ger unga vänsterpartister sin syn på vänsterns nödvändiga vägval för att kunna bli en vänster värd namnet. En vänster som går från politisk förvirring till politisk förändring.

Medverkande: åsa Brunius styrelseordförande Red Planet, Linnea Nilsson ordförande Vänsterns studentförbund, Ali Esbati f.d. ordförande Ung Vänster, Kalle Larsson riksdagsledamot, Tora Breitholtz förbundssekreterare Ung Vänster och John Hörnqvist historiestuderande.

Plats: ABF-huset, Sveavägen Stockholm

Tid: 27 januari 18:00 – 19:30

Seminariet följs av en releasefest för Bokförlaget Nixons bok ”Från förvirring till förändring – tio röster om behovet av en radikal vänster”. Festen hålls på ”Hatam persisk restaurang” Kammakargatan 9 från 19:30.

Seminariet ordnas i samarbete med ABF

MKB = KGB?

Skandalen kring Malmö Stads bostadsbolag MKB växer. Bolagets personal har i samråd med ett antal poliser lekt KGB-agenter i sitt arbete med att kartlägga tusentals boende. Istället för att hjälpa människor få lägenheter i bostadsbristens Malmö har resurser ägnats åt att upprätta detaljerade register över människors hudfärg, missbruksproblem, privatliv och till och med över kvinnor som misshandlats.

Det som pågått (pågår?) är en skandal. Genom att förvägra kvinnor som blir utsatta för misshandel tillträde till andra lägenheter har MKB direkt bidragit till att hålla mängder av kvinnor kvar i en osäker tillvaro präglad av fysisk och psykisk terror.

Genom att samla information om människors hudfärg och etniska tillhörighet har MKB tydligt kopierat arbetsmetoder som för tankarna till fascistiska stater. Likaså är det en skandal att polisen läckt uppgifter till MKB. En ömsesidig relation verkar ha upprättats där uppgifter om hyresgästers psykiska tillstånd, etniska tillhörighet och drogproblem givits till MKB från polisen i utbyte mot att polismäns söner har fått lägenheter.

Det som hänt är allvarligt. Allvarligt för alla dom som har registrerats men också för att det undergräver förtroendet för ett gemensamt ägt bostadsbolag. Vad som krävs nu är en rejäl satsning på en social bostadspolitik värd namnet.

En havererad bostadspolitik har öppnat upp för att bostadsbolag ser till andra incitament än att ge människor en bostad. Ett samhälle där rätten till bostad inte längre anses vara en social rättighet har skapat ett klimat där fiffel, ryggdunksmentalitet och registrering breder ut sig. Det måste få ett slut.

MKB:s bortförklaringar duger inte. Vi kräver alla pappren på bordet och upprättelse till alla dom människor som av MKB blivit registrerade och nekade lägenheter. Det är hög tid att MKB tar sitt ansvar och ägnar sig åt att bygga och förmedla bostäder. Inte åt registrering.

Jonas Lindberg, ledamot av Ung Vänsters verkställande utskott

Systerskap ger styrka!

Många tjejer lever idag med en ständig rädsla för trakasserier och övergrepp, den rädslan innebär självklart en kraftig begränsning av tjejers liv och möjligheter. Rädslan tvingar oss att ta omvägar, undvika vissa platser vid vissa tider och göra oss så osynliga så möjligt för att minimera risken för övergrepp. 51 % av tjejerna i åldern 18-24 år i Sverige har utsatts för våld av någon man, 64 % i samma grupp har utsatts för sexuella trakasserier. Med de siffrorna i bakhuvudet blir det helt uppenbart att vi måste gå ihop och lära oss försvara oss.

Ung Vänster arrangerade i helgen en träff för förbundets instruktörer i feministiskt självförsvar. Förutom fysisk träning ägnades helgen åt diskussioner om sexualbrottslagstiftningen, HBT-frågor och mäns våld mot kvinnor. Diskussionerna är viktiga, grunden för feministiskt självförsvar är insikten om att alla tjejer har gemensamma erfarenheter av att utsättas för kränkningar bara just på grund av sitt kön. Därför är det viktigt att tjejer får träffas, utan killar, och diskutera de erfarenheterna. Det är bara så vi tillsammans kan hitta sätt att försvara oss.

Feministiskt självförsvar går ut på att lära sig sätta värde på sig själv, ta sig själv och andra tjejer på allvar, och det handlar om att kunna försvara sig om man skulle behöva, både mentalt, verbalt och fysiskt. Feministiskt självförsvar är utformat för att ge tjejer en bättre självkänsla och ökade möjligheter att stå upp för sig själva.

Vetskapen om att man är värd att försvara, och att man kan göra det med våld om man måste, är stärkande i sig, det gör att tjejer vi lärt självförsvar växer och får lättare att hävda sig också i situationer som inte är direkt hotfulla.

Ung Vänster har över 100 utbildade instruktörer i feministiskt självförsvar runt om i landet idag. Vi håller kurser i självförsvar på fritidsgårdar, gymnasie- och högstadieskolor. På vissa håll finns feministiskt självförsvar till och med på schemat för gymnasietjejerna.

Vill du ha feministiskt självförsvar på din skola eller någon annanstans, kontakta Ung Vänster där du bor eller Elin Johnson, jämställdhetssekreterare, på 08-654 31 00

Skärpning, Vägval Vänster!

Den lilla men högljudda sammansluting som kallar sig Vägval Vänster har nu tagit till nya grepp för att smutskasta den egna rörelsen. I söndagens rapportsändning anklagade Vägval Vänsters företrädare Dan Gahnström Ung Vänster för att frisera medlemssiffror. Samme man har under många år motarbetat och trakasserat ungdomar som engagerat sig i Ung Vänster för att arbeta för jämlikhet och rättvisa.

Ung Vänsters förbundssekreterare Tora Breitholtz är inte förvånad över utspelet.
– Vägval Vänster förbereder en utbrytning ur vänsterpartiet, menar hon. Det är uppenbart att de är frustrerade över att inte ha några unga med sig i ett möjligt nytt parti.

– Den lista över Ung Vänsters distrikt som rullade i bakgrunden i rapportinslaget innehöll flera fel, påpekar Tora Breitholtz. Förteckningen över vilka distrikt Ung Vänster är indelat i stämmer inte överens med verkligheten och de olika sifforna är från olika tidpunkter. Flera uppgifter tycks tagna ur luften, säger hon.

– Fördelningen av delegater till Ung Vänsters extraordinära kongress 2004 som rapport redovisade innehöll också den sakfel. Man kan inte gärna jämföra medlemsantal från en mängd olika datum med en ombudsfördelning från ett specifikt datum under hösten 2003, påpekar Tora.

Efter intervjun den 16 december 2004 har Tora Breitholtz påpekat för reportern att hans uträkning innehåller flera felaktigheter.
– Jag har erbjudit mig att förklara hur vi fördelat delegaterna enligt vår stadga. Att räkna procent baklänges, och med felaktiga utgångssiffror, är givetvis en matematik som inte går ihop. Eftersom han haft gott om tid på sig men inte varit intresserad av att kontrollera sina uppgifter tog jag för givet att de felaktiga siffrorna inte skulle användas i reportaget, avslutar Tora Breitholtz

När det blåser över Sverige

Stormar är inte oförutsedda. Ibland blåser det mycket, ibland blåser det jättemycket. Att Sverige består av en väldig massa skog som kan trilla omkull kan då rimligen inte komma som en överaskning för någon. ändå händer det, när det blåser, att Södra stambanan förblir stängd i en vecka, att 100.000 hushåll är strömlösa och avskurna ännu efter sju dygn, att ålderdomshem får värma maten med stearinljus, att hela samhällen står och kallnar dygn efter dygn.

Frånvaron av samhällelig beredskap för oväder, naturkatastrofer eller oväntade händelser är en direkt konsekvens av ett decenium av avregleringar och privatiseringar. När staten inte längre tar något helhetsansvar för driften av landets infrastruktur tar heller ingen annan det ansvaret åt oss. Privata vinstdrivande företag har – och kommer alltid ha – en enda överordnad målsättning: att i möjligaste mån smita från sina kostnader och kamma hem vinsten. Allt annat vore att svika aktieägarna. Det är billigare för elbolagen att låta kommuner evakuera människor som riskerar att frysa ihjäl än att anställa tillräckligt många reparatörer.

Och detta är privatiseringarnas innersta kärna, om socialdemokraterna får fortsätta bedriva sin högerpolitik är det bara att vänja sig. Den långsiktiga planeringen i samhället upplöses och förmågan att planera för det oförutsedda försvinner. Bit för bit rationaliserar och effektiviserar Sverige bort sin krisberedskap. De offentliga organisationerna slimmas till den grad att det inte finns utrymme för att hantera det oförutsedda.

Varje enhet får som huvudsaklig uppgift att hålla sin budget, då sparar man på marginalerna och marginaler är alltid det som man behöver när det oväntade inträffar.

I enlighet med samma kortsiktiga kamrerstänkande har Sverige sålt ut och avvecklat sina krisreserver av olja. Som om oljan i världen inte är på väg att bli en bristvara. Nya hus byggs – för att spara pengar – utan skyddsrum. Som om det aldrig mer skulle kunna bli krig. Som om det hörde historien till att det oförutsedda inträffar.

Vi är trötta på att elnätet slocknar ute i landet gång på gång. Vi är trötta på att man skyller på "det oförutsedda". Förra hösten var det likadant då hela Sydsverige lamslogs av ett elavbrott som varade i ett halvt dygn. Då som nu kan man konstatera att eftersatt driftunderhåll och stora personalneddragningar är orsaken. Snålheten har inga gränser. Och den snålheten, det privata ägandets snålhet, breder ut sig.

Ung Vänster kräver att Svenska Kraftnät åläggs att omedelbart stormsäkra hela sitt elnät.

Ung Vänster kräver att landets infrastruktur, kollektivtrafik, elproduktion, post- och telekommunikationer, bedrivs i statlig regi med samhällsekonomisk nytta som mål.

Vi förjänar i detta land, att kunna lita på vår infrastruktur. Det kan vi uppenbarligen inte idag.

Vad får vi istället? Kungen i en helikopter.

Ung Vänsters förbundsstyrelse 050116

Fördöm ockupationen av Irak!

Dagligen nås vi av rapporter om hur ockupationsmakten USA torterar, skjuter och misshandlar irakier. Dagligen nås vi av hur desperationen inom USA-alliansens armé växer. De skjuter på människor som kanske bara råkar stå och prata i mobiltelefon när en bilbomb exploderar. Om ett skott avfyras från ett bostadshus tar man det för inteckning för att alla i huset är ”terrorister” och massakrerar byggnaden.

Förra året fick vi höra att ockupationen var slut. Utrikesminister Laila Freivalds gick ut och erkände marionett-regeringen, utsedd av USA. I verkligheten ser vi en än mer brutal ockupation som tar till än mer brutala medel ju mer desperat den blir. Hela städer har blivit sönderbombade, folk lever i flyktingläger och familjer splittras. Ockupationen är också och förblir olaglig.

Förutom att den svenska regeringen erkänner en marionettregering utsedd av invasionsstyrkorna så ser de även till att ockupationsmakten är försedd med vapen. Genom att utse en FN-ambassadör i Irak, utbilda poliser och hjälpa till med vapentillförseln kan man rimligen inte hävda något annnat än att Sverige indirekt deltar i ockupationen. Vi kräver av den svenska regeringen att vapenhandeln stoppas och att ockupationen fördöms.

Den 30 januari ska Iraks folk ”gå till val”. I de svenska medierna får vi höra att det är Iraks ”första demokratiska val” någonsin. Samtidigt får vi veta att ingen säkert vet hur många irakier det finns och därför heller inte hur röstlängden kommer att se ut. Att ockupationstrupperna kommer vara kvar efter valet är det enda som är säkert. Att ett val, som genomförs under pågående ockupation överhuvudtaget kan kallas demokratiskt är ett hån mot det irakiska folket. Valet är ett skämt, och illegitimt så länge Irak är ockuperat. I det nya demokratiska Irak är yttrande- och pressfriheten ytterst begränsad. Den militära repressionen stämplar oliktänkande och dissidenter som terrorister och dessa straffas hårt och godtyckligt. Den irakiska civilbefolkningens lidande bagatelliseras och osynliggörs både av den sk. irakiska regeringen såväl som av ockupationsmakten. De oljetillgångar som finns i landet blir föremål främmande makters hänsynslösa rovdrift.

Det irakiska folket, som alla andra folk, har rätt till sitt självbestämmande, att på egna villkor bestämma hur utvecklingen i deras land ska se ut. Den viktigaste kraften för ett självständigt Irak är motståndet mot ockupationen. Alla länder under ockupation har enligt folkrätten rätt att göra civilt och väpnat motstånd i syfte att avsluta ockupationen. Ung Vänster stöder allt motstånd som går inom ramarna för de lagar som fastställts folkrättsligt och genom internationella konventioner. Här i Sverige handlar det om att sätta press på regeringen och visa vår solidaritet och övertygelse om alla folks rätt till självbestämmande.

Den 20 Mars är det två år sedan USA:s olagliga invasion av Irak inleddes. Det är en internationell protestdag mot den vidriga ockupation som redan tagit livet av långt över hundratusen människor. Det är dagen då vi återigen går ut på gatorna för att visa vårt missnöje med hur den svenska regeringen hanterar detta och visa vår avsky inför USA-imperialismen. Vi uppmanar svenska solidaritetsorganisationer och alla som står upp för folkrätt och människovärde att mobilisera till demonstrationer den 20 mars.

USA UT UR IRAK!
Låt Iraks folk själva få avgöra sin framtid.

Ung Vänsters förbundsstyrelse 050116

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php:39 Stack trace: #0 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/storage/conten...') #2 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/index.php(17): require('/storage/conten...') #3 {main} thrown in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php on line 39