Sen när leder inflytande till folkmord?

Man kan konstatera att det knappast var förvånande med det mediadrev som sattes i gång när jag valdes till förbundsordförande för Ung Vänster. Men trots att det inte direkt kom som en överraskning så är det tröttsamt.

För mig är det helt ointressant vad man väljer att titulera sig. Det är ingenting som jag bara säger, utan fullständigt uppriktigt. Jag sätter inte etiketter på mig själv, det kan andra roa sig med. Det är inte runt orden striden står, utan kring rätten att ifrågasätta det rådande samhället och rätten att kämpa för förändring. Och på den punkten ger jag aldrig vika.

Jag kan gladeligen ta avstånd från brott mot de mäskliga rättigheterna som begåtts i kommunismens namn, det har jag alltid gjort. Men den som tror att det går att tvinga mig att därmed ta avstånd från kampen mot kapitalism och kvinnoförtryck misstar sig.

Ung Vänster vill förändra samhället i grunden, för vi tror på en värld byggd på demokrati, människovärde och lika villkor. Jag har försökt tala med journalisterna om Ung Vänster, om vår politik och vår nya valplattform. Om hur vi lär ut feministiskt självförsvar på landets skolor, om hur vi kampanjar till stöd för det palestinska folkets rätt och om hur vi kräver trygga jobb med lön att leva på. Men vad det innebär och vad det handlar om har dagens media inget intresse av att förmedla. I stället försöker man pressa på tituleringar och resonemang som i bästa fall är helt irrelevanta och i värsta fall, lögnaktiga och bisarra.

ömsom framställer man mig som en påhejare av diktatur och stalinism, ömsom som en naiv blondin som inte vet mitt eget bästa, ett ”kommunistpucko” helt enkelt. Det handlar förstås om sensationsjournalistik, men också om att överskugga och omintetgöra det relevanta.

Svenska storföretag har haft aktieutdelning i mångmiljardklassen samtidigt som arbetslösheten skjuter i höjden. Samtidigt har den katastrofala privatiseringsvågen inneburit en slakt av välfärden till förmån för vinster åt ett fåtal. Varför skulle ökat inflytande över sitt arbete och en omfördelning av samhällets resurser leda diktatur och folkmord? Att påstå att den demokratiska principen som gäller på valdagen, en röst per skalle, skulle bli odemokratisk om den också ersatte marknadens princip, en röst per krona, är inget annat än hyckleri.

Grunden i attackerna handlar förstås inte om hurvida jag kallar mig kommunist eller inte, utan om rädsla för de politiska krav vi ställer. Ung Vänster hymlar inte med att alla inte tjänar på vår politik. Om arbetslösheten ska avskaffas, välfärden upprustas och arbetsrätten stärkas är vi många som vinner på det. Men någon kommer också att förlora inflytande, makt och privilegier. Storföretagen som vill pressa fram låga löner, aktieägarna som vill ha vinstutdelning och arbetsköparna som vill att det ska vara lätt att sparka folk vinner inte på vår politik.

Vi har valt sida, det är vi som är de sanna demokraterna. Det är Ung Vänster som kräver ett stopp för USA:s imperialism och folkrättsvidriga krig, det är vi som motsätter oss alla maktförflyttningar till EU:s odemokratiska organ och det är vi som slår tillbaka mot alla inskränkningar av demonstrationsfriheten. Samtidigt hyllar den svenska högern öppet USA:s världsherravälde och påstår sig vilja stoppa ”terrorn” genom åsiktsregistrering av skolelever.

Att känna stolthet över att vara en del av den rörelse som drivit igenom och kämpat sig till alla de demokratiska fri- och rättigheterna vi har idag är för mig fullkomligt självklart. Den svenska arbetarrörelsen och dess partier har alltid gått i bräschen för rättvisa, jämlikhet och solidaritet. Det borde jag väl vara stolt över? Kanske tycker borgerlig media att det var jobbigt att folket fick rösträtt, att vi försvarade reallöner och fackliga rättigheter och att vi var drivande i protesterna mot Vietnamkriget.

Det är ganska ironiskt att högern försöker utmåla oss som antidemokrater när de tidigare motsatt sig varje demokratisk reform som genomförts. Samma höger vill idag flytta mer makt från folket till EU, piska de sjukskrivna och arbetslösa och tar konsekvent varje chans de får att attackera våra gemensamt tillkämpade rättigheter. Det är i syfte att mörka detta som kommunistdebatten finns, ingenting annat.

Sluta fega, lägg korten på borden och visa på vilken sida ni står. Lägg ned den ointressanta debatten om tituleringar och börja diskutera innehåll i stället.

Ida Gabrielsson
Förbundsordförande Ung Vänster

All kärlek är lika rätt

”Inte en dag för tidigt!” Så kommenterar Anna Herdy, ledamot i Ung Vänsters förbundsstyrelse, att kyrkomötet beslutat att införa välsignelse av partnerskap i kyrkoordningen.

– Allas kärlek är lika rätt, säger Anna Herdy. Därför är kyrkomötets beslut ett steg i rätt riktning och en tydlig markering mot konservativa och homofobiska krafter inom kyrkan, menar hon.

ändå är Anna Herdy kritisk till att samkönade relationer fortfarande inte jämställs med heterosexuella. Ung Vänster kämpar för en könsneutral äktenskapslagstiftning, som inte gör skillnad på kärlek och kärlek.

– Jag ser ingen som helst anledning att ha en ceremoni för vigsel av olikkönade par, och en annan för välsignelse av samkönade par. Samtidigt är inte det civila samhället bättre, eftersom det också är olika lagstiftning för äktenskap och partnerskap, tycker Anna Herdy.

– Jag hoppas att riksdagen antar vänsterpartiets förslag om en könsneutral äktenskapslagstiftning. Två människor som vill gifta sig med varandra ska få göra det, oavsett vilket kön personerna i relationen har, avslutar Anna Herdy.

För mer information, kontakta
Anna Herdy, 073-593 33 86

Ta tillbaka bussarna från rasisterna!

Under veckan har återigen Malmös busschaufförer tvingats stå ut med propaganda från ett rasistiskt parti på sin arbetsplats och Malmös många pendlare tvingas sitta och titta på fyra leende gubbar som vill kasta ut muslimer från Skåne.

Ung Vänster Skåne kräver av Skånetrafiken att ta bort propagandan från stollepartiet – Skånes Självständighetsparti (SSP). Ett parti som driver krav på ett självständigt och islamfritt Skåne år 2011 och som man sen vill ansluta till NATO och EU. Dessutom propagerar Carl P Herslow, ordförande i Skånepartiet i Malmö för 10 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Allt detta kommer från samma gubbar som den borgerliga alliansen samarbetade med i Region Skåne för att ha makten 1998-2002.

– Ung Vänster kommer nu gå ut med en massa flygblad för att se till att trycka på regionledningen så de plockar bort rasisternas propaganda, säger Kenny Hjälte Ombudsman för Ung Vänster.

Av Malmös busschaufförer har 70 procent invandrarbakgrund. När Sverigedemokraterna hade sin reklam uppe på bussarna under föregående år utlöstes en stor folkstorm mot den rasistiska propagandan man utsattes för, en folkstorm som resulterade i att Skånetrafiken tvingades ta bort reklamen. Men nu tvingas man alltså vad med om samma senore ännu en gång.

– Att man ska tvingas jobba på ett ställe där man måste köra runt med propaganda från ett parti som vill kasta ut ens jobbarkompis eller en själv ser Ung Vänster Skåne som ett arbetsmiljöproblem, fortsätter Hjälte.

Nu har de gått ett steg för långt, borgarna kanske kan samarbeta med dessa stollar men vi vill ta tillbaka bussarna från rasisterna och göra dem till en rasistfri zon. Det är det minsta som man kan kräva under sin bussresa eller en dag på jobbet.

– När SSP kastat ut alla muslimer, är det kanske dags att Herslow skaffar sig ett riktigt jobb? Om de får som de vill kommer det finnas jobb som busschaufför för honom, avslutar Kenny Hjälte.

Ung Vänster Skåne kräver att Skånetrafiken tar sitt ansvar och plockar bort rasistpropagandan!

Presskontakt:
Kenny Hjälte, Ombudsman Ung Vänster, 0706-65 91 23

Nej till EU – Ja till kollektivavtal!

Motsättningen mellan EU:s grundlagsfästahögerpolitik och den svenska kollektivavtalsmodellen har ställts på sin spets.

Det är tydligt vilka som står på kollektivavtalens sida och vilka som inte gör det. Just nu driver Svenskt Näringsliv en process mot fackförbundets Byggnads med andledning av konflikten i Vaxholm. Medan Svenskt Näringsliv försvarar ett företag som utnyttjade lettiska arbetare med löner långt under svenska kollektivavtal, tar Byggnads både kollektivavtalen och de lettiska arbetarnas anställningsvillkor till försvar. Högern med Fredrik Reinfeldt i täten beskriver det som internationell solidatiret att ge arbetare från andra länder tillträde till vår arbetsmarknad i egenskap av B-lag vad gäller lön och arbetsmiljö.

En sådan politik är både rasistisk och leder till en underminering av kollektivavtalen. Vi vill ge alla arbetare, oberoende vilket land de kommer ifrån, samma rättigheter som svenska anställda. Vi står för starkare kollektivavtal som omfattar alla. Skiljelinjen mellan oss och högern är tydlig.

När en dryg men mäktig kommissionär på besök i Sverige avfärdar de svenska kollektivavtalen, resultatet av ett sekels kamp, som pittoreska och utan utrymme eller funktion på den europeiska arbetsmarknaden, står det än en gång klart att ett medlemskap i EU inte går att kombinera med arbetarklassens kamp för drägliga liv med drägliga levnadsförhållanden.

Ung Vänster kräver:

• Försvara de svenska kollektivavtalen!

• Nej till en rasistisk arbetsmarknad!

• Sverige ut ur EU!

Ung Vänsters 43:e kongress
Lidköping 20-23 oktober 2005

Nej till ockupationen – för ett fritt Irak!

Allt sedan den folkrättsvidriga ockupationen av Irak inleddes i mars 2003, har kolonisatörerna strävat efter att legitimera och normalisera sin närvaro. Den 16:e oktober var det dags för ytterligare en akt i det skendemokratiska skådespelet. En folkomröstning kring en konstitution som många irakier inte har haft möjlighet att läsa eller rösta om: på platser där motståndet varit starkt saknades vallokaler.

Ockupationskonstitutionen har liksom parlamentsvalen i våras tillkommit för att ge ockupationen en demokratisk fernissa. I realiteten gör den dock inte ockupationen mer demokratisk eller legitim. Bara än mer genomfalsk.

Oavsett innehåll hade det varit en illegitim konstitution – en ockupationsmakt har aldrig rätt att skriva om grundlagen på ett ockuperat område. Men innehållet i sig visar sig också tydligt de amerikanska ambitionerna: Konstitutionen är skriven av ockupationsmakten för att splittra Irak i religiösa intressen och geografiska enklaver. Konstitutionen flyttar tillbaka kvinnors rättigheter. Syftet är att för lång tid framåt slunga Irak bakåt i tiden, att passivisera det irakiska folket för att stärka den amerikanska kontrollen över Mellanöstern.

Kriget mot Irak har övergått i en bestående och djupgående ockupation. Vad utrikesminister Laila Freivalds än påstår har hon gjort Sverige till en part i konflikten. Idag utbildar Sverige irakiska poliser, vi säljer vapen till länder som deltar i ockupationen och vi har en ambassadör i Bagdad.

USA har 160 000 soldater stationerade i Irak. Kriget och ockupationen har slagit infrastrukturen i spillror. Redan för ett år sedan rapporterade amerikanska forskare vid Columbia- och Johns Hopkins-universiteten i USA att 100 000 civila dödats i Irakkriget, främst i flygattacker. Tusentals irakier sitter i fängelser utan rättegång eller annat än svepande anklagelser. Vittnesmål om förhållandena i fängelserna visar hur frihetens sanna ansikte ser ut: tortyr och fullständigt åsidosättande av mänskliga rättigheter. Saddams tortyranstalter har inte bara övertagits utan även byggts ut av amerikanerna.

De enda som i realiteten har fått frihet i det ockuperade Irak är de globala storföretag som gått på shoppingrunda i de statstillgångar som ockupationsmakten skänkt bort. USA har gjort Irak till en nyliberal experimentverkstad med bland annat platt skatt och unikt långtgående avregleringar.

På samma gång som det koloniala förtrycket förstärks i Irak fortsätter svenska medier att kategoriskt beskriva motståndet som ”terrorism”. Det märks i det svenska etablissemangets språkbruk att nykolonialismen är på frammarsch.

Under ockupation är motstånd mot ockupationsmakten enligt folkrätten legitimt. Liksom folken i Norge och Danmark hade rätt att göra motstånd mot den nazistiska ockupationen under andra världskriget, har folket i Irak rätt till sin motståndskamp. Det motstånd som riktar sig mot ockupationstrupperna och ockupationens allierade har vårt stöd.

• Ung Vänster kräver att Sverige drar tillbaka sitt ekonomiska bistånd, avbryter allt samarbete med interrimsregeringen och kallar hem sin diplomatiska representation i det ockuperade Irak.

• Ung Vänster stödjer det irakiska motståndet och hävdar varje ockuperat folks rätt till motstånd.

• Ingen fred är möjlig utan frihet. Ockupationen måste upphöra! Den koloniala alliansen ut ur Irak!

Ung Vänsters 43:e kongress
Lidköping 20-23 oktober 2005

Ung Vänsters kongress avslutad

Ung vänsters kongress i Lidköping är nu avslutad.

Kongressen har antagit en valplattform som slår fast de politiska prioriteringarna för förbundets arbete i valrörelsen 2006.

En verksamhetsplan för förbundets politiska och organisatoriska arbete de närmaste åren antogs också, liksom revideringar i principprogrammet.

Ida Gabrielsson från Sandviken utsågs enhälligt till ny förbundsordförande. Hon efterträder Tove Fraurud.

En förbundsstyrelse med tolv ordinarie ledamöter och sex suppleanter valdes enligt nedan.

Ordinarie, i bokstavsordning (nuvarande distrikt): Erik Berg (Göteborg & Bohuslän), Elisabeth Biström (Västerbotten), Tora Breitholtz (Storstockholm), Torun Carrfors (Värmland), Anna Herdy (Storstockholm), Elin Johnson (Storstockholm), Joel Karlsson (Norrbotten), Jonas Lindberg (Storstockholm), Clara Lindblom (Storstockholm), Thaher Pelaseyed (Göteborg & Bohuslän), Paloma Nordling-Blanco (Skåne), Ida Regin (Västerbotten).

Suppleanter, i inträdesordning: Barry Cogburn (Norrbotten), Nooshi Dadgostar (Göteborg & Bohuslän), Sara Lindberg (Skåne), Olle Lundberg (Storstockholm), Jenny Grannas (Norrbotten), Mikael Pettersson (Skåne).

Antagna dokument läggs under måndagen upp på hemsidan, liksom mer information om kongressen och den nyvalda förbundsledningen.

En pressträff med Ida Gabrielsson hålls imorgon, måndag 24/10, klockan 11 på Kafé Marx, Kungsgatan 84 i Stockholm.

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson: 0738 24 12 13

Sätt stopp för drevet mot feminismen

KDU:s Joseph Christenson drar den reaktionära vågen mot feminismen och sexuellt likaberättigande till sin spets i sitt pressmeddelande ”Vi välkomnar Tiina Rosenbergs avhopp” den 14 oktober.

Han skriver att ”politiker som hon och hennes likasinnade, såväl aktiva inom FI som övriga radikalfeminister, innebär ett påtagligt hot mot familjen och människovärdet. Deras vedervärdiga hållning i frågor som abort, homoäktenskap, homoadoption och insemination för lesbiska par, hotar att krossa vår folksjäl och måste bekämpas. Genom hennes avgång har allvarlig fara kunnat avvärjas.”

Kristdemokratiska ungdomsförbundet menar alltså att radikalfeminism och kamp för sexuellt likaberättigande utgör hot mot "folksjälen". Uttalandet dryper av brunblå reaktionära tankegångar, och skulle lika gärna kunnat komma från sverigedemokraterna.

Det är KDU som är vedervärdiga och djupt odemokratiska när de presenterar sin egen exkluderande syn på människor och människovärde.

Dagens aggressiva hets mot feminism och sexuellt likaberättigande måste slås tillbaka. Varje kvinnas rätt att bestämma över sin egen kropp måste försvaras och rätten till fri abort och till insemination för lesbiska skall vara en självklarhet. Det är det som är människovärde. Detta uttalande är ett av de grövsta och mest brutala i den hetskampanj som bedrivs.

även om Joseph Christensons uttalande framstår som uppenbar idioti och ganska enkelt skulle kunna beskrivas som galenskap så är det en del av något mycket större. Den ena tokdåren efter den andra har fått plats i media att uttrycka sina åsikter om feminismen där osakligheter presenteras som sanningar.

Den massiva attacken mot kvinnorörelsens tillkämpade rättigheter är uppenbar och tydlig. Det som krävs är en feministisk offensiv som kraftfullt slår tillbaka mot hetsarna. Det gäller att sätta hårt mot hårt i kampen för sexuellt likaberättigande och att ställa långtgående och radikala feministiska krav utifrån tjejers verklighet.

Ida Gabrielsson
vice ordförande, Ung Vänster

Ny förbundsordförande föreslagen

Ung Vänsters valberedning har enats om att föreslå Ida Gabrielsson till ny förbundsordförande efter Tove Fraurud.

– Vi är väldigt glada att en kunnig och engagerad ledare som Ida ställer upp till ordförandeposten, säger Petteri Louhema, valberedningen. Hon har stark förankring i rörelsen och goda förutsättningar att leda förbundet i det kommande valarbetet, säger han.

Ida Gabrielsson är idag vice förbundsordförande, förbundsstyrelseledamot och ordförande i förbundets feministiska utskott. Hon är 23 år och bor i Sandviken där hon är aktiv i både Ung Vänster och vänsterpartiet. Hon har varit distriktsordförande i Ung Vänster Gävleborg och sitter i distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet.

Ida Gabrielsson har läst på komvux för att få gymnasiekompetens och vikarierar just nu som oppositionsråd för vänsterpartiet. Hon har periodvis nedsatt arbetskapacitet till följd av en muskelsjukdom, men valberedningen tror inte att det kommer att äventyra ordförandeskapet.

Ida Gabrielsson själv tar uppdraget på stort allvar.
– Att få leda Sveriges starkaste revolutionära ungdomsförbund är en stor utmaning, säger hon. Tillsammans med den övriga förbundsledningen hoppas jag kunna ta förbundet ur svackan.

Valberedningens övriga förslag inför kongressen 20-23 oktober i Lidköping (de la Gardieskolan) är ännu ej klara.

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, föreslagen ordförande: 073-824 12 13
Petteri Louhema, valberedningen: 070-889 19 16

Ung Vänsters förbundscentral: 08-654 31 00
(även angående andra frågor som rör kongressen)

Läs mer på www.flamman.se

D som i diktatur

Problemet är inte innehållet, utan formen. Det är Margot Wallströms grundtes när hon för EU-kommissionens räkning skall göra något åt den trista och negativa attityd folken i Frankrike och Holland visade när de röstade fel till konstitutionen i våras.

I en intervju i GP den 8 oktober förklarar Margot Wallström sitt förslag, plan D (som i ”Dialog, Debatt och Demokrati”).

Enligt GP:s reporter innehåller plan D ”en mängd innovativa förslag om ökat utbyte av idéer, åsikter och kunskap.”

Exemplen: Margot Wallström vill se ett ”pärlband av mötesplatser”, hon vill att ”EU:s politiker och tjänstemän använder ett mera begripligt språk”, hon vill att EU:s medborgare skall kunna ringa ”direkt till Bryssel och kunna ställa alla sina frågor och få svar direkt – kostnadsfritt”.

Observera: Kostnadsfritt.

Ja det lär ju förändra saker och ting. En direktlinje till en tjänsteman i Bryssel var precis vad folket krävde i Frankrike och Holland.

GP:s reporter har hunnit provat tjänsten och han är nöjd:

”Denna service, Europa Direkt är redan igång. Jag ringde 0800-67891011 från London igår och kunde inom några sekunder få ställa mina frågor till en svensktalande medarbetare.”

Lägg nu numret på minnet, allihop.
Nästa gång ni behöver lite demokrati, who you gonna call?

Man skall vara medveten om att det är tunga frågor Margot Wallström har hand om.

EU, hela Europa, står vid ett vägskäl. Kommer signalerna från folkomröstningarna respekteras eller tänker man köra vidare som planerat? Hur ska EU reagera på att folket i två av ursrprungsländerna med bred marginal avvisat det fortsatta bygget av kapitalets förenta stater? På vilket vis ämnar man lägga om kursen? Hur svarar man på kritiken mot den nyliberala stabilitetspakten, hur reagerar man på att folket sagt nej till pasarellen, flexibilitetsklausulen och EU-rättens överordnande över nationell lagstiftning?

Den enda reaktion vi sett hittills är ett föraktfullt uttalande från Stats- och regeringscheferna direkt efter folkomröstningen i Holland:

"Vi har noterat resultaten av folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna. Vi anser inte att dessa resultat ifrågasätter medborgarnas positiva inställning till det europeiska bygget. Medborgarna har dock gett uttryck för sina betänkligheter och sin oro, vilket vi måste beakta. Det är således nödvändigt att gemensamt tänka över situationen."

Efter det här sagolika uttalandet gjorde statscheferna en grandios exit från rampljuset genom att meddela att EU nu tar en "time-out” för ett år av ”eftertanke”.
I hockey tar man vanligen time-out för att diskutera hur man skall köra över motståndarna.
Man kan också ta time-out för att motståndaren skall tappa fokus.
Det är väl ungefär vad EU-ledarna hoppas på.

Och nu befinner vi oss alltså mitt i Time-outen. Det är tyst från Bryssel. Men Margot Wallström har hunnit fundera lite. Kursen säger hon ingenting om, den ligger uppenbarligen fast. Men folks bild av EU måste bearbetas:

”Vi har faktiskt diskuterat om det är så klokt att låta alla män i mörka kostymer rada upp sig framför kamerorna efter varje toppmöte.”

Ja, det vore ju ett konkret svar på folkets nej till konstitutionen: inga fler fototillfällen. Bra åtgärd… Det kan ju också vara så att problemet inte är själva fotograferingstillfället eller färgen på herrarnas kläder utan det faktum att EU är just en klubb för maktens män. Om de sedan klär sig i svart kostym eller bling bling och baggy pants spelar faktiskt ingen roll.

Margot Wallströms redogör vidare för plan D:

”EU skall bli mera närvarande i medlemsländerna. Genom att lyssna mera, förklara bättre och vara lokalt synliga skall kommisionärerna bygga nätverk bland institutioner, organisationer och enskilda medborgare.”

Man kan se framför sig hur kommissionärerna dyker upp på ABF-cirkeln, tar en kopp kaffe och diskuterar demokratins utveckling. Tja, jag vet inte. Charlie McCreevy gjorde ju i alla fall ett försök när han besökte Sverige förra veckan och förklarade krig mot svenska kollektivavtal.
Han var ju i alla fall lokalt synlig.

”EU skall fortlöpande diskutera hur man kan vitalisera demokratin, förkorta avstånden till medborgarna och göra unionen bättre förstådd – och därmed mera populär – bland fler européer.”

De fattar verkligen inte. Margot Wallström vill göra unionen ”bättre förstådd”. Säg det rakt ut: de som röstade nej till konstitutionen hade helt enkelt missuppfattat allting. Ja, vänta förresten, Margot Wallström säger just det lite längre fram i intervjun:

”Det är sunt att vara skeptisk, […] samtidigt handlar många invändningar om missförstånd eller okunskap.”

Tillsist, ”pärlbandet av mötesplatser” som Wallström utvecklar sina tankar kring:

”Levande folkhögskolor med kurser, konferenser och utbildningar med olika Europateman. Människor av alla slag och olika bakgrund, en salig blandning, träffas för att växa tillsammans.”

Den sista meningen är komisk. Nästan lite frireligiös.

Den första meningen är däremot bara otäck. Vad hon säger är att det skall bli ännu mer pengar till propaganda kring Europas ”gemensamma värden” och vår "specifikt gemensamma historia”.

Halvvägs in i time-outen är det här det bästa dom kunnat prestera.
Plan D som i… Diktatur? Dumhet? Dynga?

Erik Berg
Vice ordförande, Ung Vänster

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php:39 Stack trace: #0 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/storage/conten...') #2 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/index.php(17): require('/storage/conten...') #3 {main} thrown in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php on line 39