Ung Vänster släpper rapport på USA:s nationaldag

Ung Vänster kommer att delta aktivt på Almedalsveckan. På USA:s nationaldag, som infaller på tisdag den 4 juli, kommer Ung Vänster att presentera en rapport om den svenska utrikespolitikens kursändring.

– Vi har sett hur den svenska utrikespolitiken kraftigt har förändrats i grunden och ändrat kurs. Numera är det väldigt tydligt att den svenska regeringen sluter upp bakom USA:s krigspolitik. Detta är något som har skett helt utan debatt och det är uppenbart att den socialdemokratiska regeringen mångt och mycket är eniga med dom borgerliga partierna om att kursändringen som skett och sker är positiv, säger Ida Gabrielsson som är ordförande i Ung Vänster

I samband med att Ung Vänster släpper rapporten så kommer en paneldebatt om utrikespolitiken att arrangeras. I panelen kommer Ida Gabrielsson att debattera med Fredrik Malm som är ordförande i Liberala Ungdomsförbundet samt en representant från SSU.

Plats och tid för debatten: Tisdag 4 juli kl 13.00- 15.00 i Högskolans sal B24

Ung Vänsters rapport om utrikespolitiken kommer då att finnas tillgänglig.

För mer information kontakta följande personer som kommer vara på plats i Almedalen:

Ida Gabrielsson, ordförande Ung Vänster
Tfn: 073 – 824 12 13

Joel Phalén, informationsansvarig
Tfn: 070 – 496 91 50

Jonas Lindberg, vice ordförande Ung Vänster
Tfn: 070 – 400 34 13

Fördöm det israeliska våldet!

Israel trappar återigen upp sitt våld mot det palestinska folket genom sitt intåg på Gazaremsan. Denna gång säger representanter från den israeliska regeringen att det handlar om att markera mot kidnappningen av en israelisk soldat. Vad intåget i själva verket handlar om är en brutalisering av ockupationen som håller ner det palestinska folket i maktlöshet och misär.

Det israeliska flygvapnet har bland annat riktat bombattacker mot de tre broar som förbinder Gazaremsans norra och södra del, och mot el- och vattenförsörjningen. Israels agerande måste fördömas och det är hög tid att den svenska regeringen höjer rösten.

Utrikesminister Jan Eliasson har bland annat sagt att Israels reaktion mot kidnappningen av den israeliska soldaten är rimlig och att ”Israel måste kalkylera sina aktioner”.

-Vad som exakt menas med ”kalkylera sina aktioner” förblir oklart men vad som är uppenbart är att den svenska utrikesministern jämställer det israeliska och palestinska agerandet, vilket inte är något annat än en acceptans för det enorma våld, både militärt såväl som psykologiskt, som Israel dagligen utsätter det palestinska folket för. Utrikesminister Jan Eliassons passivitet är ett bevis på det förfall vi under senare år sett i av svenska utrikespolitiken säger Jonas Lindberg som är vice ordförande i Ung Vänster.

– Palestina är ockuperat av Israel. Det är hela grunden till konflikten och det är hög tid att kraven på att ”båda parter måste ta sitt ansvar” överges och att Israel istället isoleras. Ockupationen måste upphöra och det palestinska folket förtjänar allt stöd i sin kamp för nationellt självbestämmande och frihet, avslutar Jonas Lindberg.

För mer information, kontakta Jonas Lindberg:
0704 00 34 13, jonas.lindberg@ungvanster.se

Föraktfull inställning till ungdomar och Komvux

Leif Pagrotsky och Lena Hallengren skriver idag på DN Debatt om att regeringen ska stoppa ”gräddfilerna till högskolan”. Man skulle kunna
tänka sig att de till exempel menar de friskolor som sätter högre betyg på sina elever än vad de har kunskaper – för att kunna visa upp schysst statistik och locka nya elever till sig. Men det regeringen genom Pagrotsky och Hallengren ser som det största problemet är istället Komvux
– den andra chansen för ungdomar som av olika anledningar inte fixat gymnasiet så bra som de hade velat.

Pagrotskys och Hallengrens debattartikel andas nonchalans och hånfullhet mot alla oss som idag pluggar på Komvux. De skriver att de vill ”bekämpa
frestelsen att ta lättvindigt på gymnasietiden och räkna med ett fjärde år på komvux” och missar då helt anledningen till att ungdomar som jag själv pluggar på Komvux efter gymnasiet. Ungdomar som pluggar på Komvux är inte per automatik lata personer som glidit igenom
gymnasiet istället för att plugga till proven. I de flesta fall innebär
Komvux en andra chans för de ungdomar som av olika anledningar inte klarat av gymnasiet så bra som de hade gjort om förutsättningarna hade varit annorlunda. Det kan handla om att man mår dåligt under perioder i gymnasietiden, att man inte trivs på skolan, att saker händer i familjen eller runtomkring en – men oavsett vilken anledningen är kan inte enbart
de tre åren på gymnasiet avgöra ens möjligheter att plugga till det man drömmer om.

Pagrotsky och Hallengren skriver i sin debattartikel att man genom
nedmonteringen av Komvux ska ”öka rättvisan” eftersom det är betydligt fler barn till tjänstemän och akademiker som höjer betyget till MVG på
Komvux än barn från arbetarklassen. Komvux är inte orsaken till att arbetarklassungdomar inte pluggar vidare på universitet och högskola – en av de främsta orsakerna är den osäkra ekonomiska situation studenter har. Studenter med arbetarbakgrund har inte lika ofta ett ekonomiskt skyddsnät
som föräldrars inkomster eller sparkapital att ta till om det krisar. Att studera är ingen lyx för den enskilde – det är en samhällsnyttig
verksamhet. Därför kräver Ung Vänster lön under studietiden istället för lån.

Det vi behöver är en gymnasieskola som alla elever upplever som meningsfull – och en högskola som inte har höga trösklar som effektivt sållar bort arbetarungdomar. Det löser vi inte genom att slopa en andra chans för vanliga ungdomar.

Clara Lindblom 2:e vice ordförande för Ung Vänster

Terrorlagarna måste avskaffas

Förra helgen anordnade Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer en internationell konferens med fokus på säkerhet, fred och demokrati. Ung Vänster deltog tillsammans med den danska organisationen Oprør för att belysa hur europeisk terrorlagstiftning kränker medborgerliga fri- och rättigheter och kriminaliserar andras rätt till motstånd och nationellt självbestämmande. Ung Vänsters inbjudan av Oprør har orsakat en debatt som bygger på rena osanningar och missförstånd.

I likhet med Ung Vänster, som år 2002 gav en symbolisk summa till palestinska PFLP, har Oprør samlat in ekonomiskt stöd till befrielseorganisationerna PFLP och Farc, som kämpar mot ockupation och förtryck. Efter Oprørs demokratiupprop till försvar av politiska fri- och rättigheter, stängde danska myndigheter ner delar av Oprørs hemsida och en av organisationens talesmän åtalades.

Vårt stöd till befrielsekamper ska ställas mot våra regeringars stöd till Israel och den colombianska regimen som i enlighet med definitionen av terrorism uppnår politiska mål genom att systematiskt ”förstöra samhällelig infrastruktur och attackera civila”. Det är viktigt att påpeka att det i grunden inte handlar om stöd till vare sig PFLP eller Farc. För oss handlar det om ett principiellt ställningstagande mot att en sida i en konflikt på lösa grunder terrorstämplas samtidigt som dess motpart, som begår tiofaldigt värre terrorbrott, stryks medhårs. Vi försvarar alla folks rätt till motstånd och nationellt självbestämmande.

Den politiska censuren mot Oprør är en konsekvens av organisationens motstånd mot en absurd och godtycklig terrorlagstiftning. Vi ser att folkrättsenligt motstånd mot ockupation på lösa grunder kategoriseras som terrorism och att organisationer kopplas till terroristverksamhet via ännu bristfälligare bevisföring. Denna utveckling inom EU och våra respektive länder måste komma till ett omedelbart slut. När våra regeringar tiger och legitimerar kränkningar genom misstänkliggörande av specifika grupper i våra samhällen ligger ansvaret på oss medborgare att försvara våra grundläggande fri- och rättigheter.

Ida Gabrielsson och Thaher Pelaseyed, Ung Vänster

Pia McKee och Jens Henneberg Andersen, Oprør

http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,841097,00.html

Ung Vänster deltar på Hultsfredsfestivalen

På torsdag sparkar årets Hultsfredsfestival igång och självklart kommer Ung Vänster att vara på plats. Under fredagskvällen kommer Lars Ohly på besök i Ung Vänsters tält, vi arrangerar folkomröstningar och för den som vill kan man avsluta festivalen med att sjunga Internationalen.

– För Ung Vänster är Hultsfredfestivalen en viktig tradition och det känns extra roligt att vara där nu när valrörelsen är igång, säger Ida Gabrielsson ordförande för Ung Vänster.

Ung Vänsters ordförande Ida Gabrielsson kommer att finnas i Ung Vänsters tält tillsammans med ett stort antal aktivister från hela landet. För vana festivalbesökare är Ung Vänstertältet ett självklart inslag. Det är hit man kommer för att hänga med vänsterfolk, köpa snygga tröjor och prata politik.

– I år kommer vårt tält återigen stå för en rad olika aktiviteter. Vi kommer att arrangera spexiga lekar, tipspromenader och utmana Borgaralliansen på debatt, fortsätter Gabrielsson.

Klockan 19 på fredagen kommer Vänsterpartiets partiledare Lars Ohly komma på besök i Ung Vänsters tält för en utfrågning.

– Det brukar vara fullt med liv i Ung Vänsters tält. Intresset för att diskutera politik är stort och eftersom det är valår kommer det att bli ännu intensivare. Då är det särskilt kul att Lars Ohly kommer till oss för att svara på frågor och prata med folk, avslutar Gabrielsson.

Som vanligt kommer festivalens avslutning att högtidlighållas natten mellan lördag och söndag med allsång. Klockan 24 på lördagsnatten sjunger vi Internationalen utanför Ung Vänsters tält.

För mer information, kontakta ordförande Ida Gabrielsson
073 824 12 13, ida@ungvanster.se

Stoppa hetsjakten på fildelare!

För en dryg vecka sedan stängde Säpo ner The Pirate Bay, Piratbyråns hemsida och med dessa ett antal andra hemsidor. Inte för att dessa sidor har bedrivit olaglig verksamhet, utan för att regeringen, påhejad av den amerikanska medieindustrin velat tysta kritiska röster och fildelning. Ung Vänster fördömer tillslaget som ett allvarligt hot mot yttrandefriheten och rättsäkerheten.

Tillslaget mot The Pirate Bay har dessutom återigen satt fokus på fildelning. Lagen som gjort över en miljon svenskar till brottslingar har med rätta fått hård kritik och flera partier börjar nu fundera på att riva upp lagen.

Ung Vänster välkomnar att fler fått upp ögonen för att lagen är idiotisk – bättre sent än aldrig. Men en allmän skatt på bredbandsuppkoppling är bara en defensiv lösning på storbolagens villkor. Istället vill vi att staten gör som vi gjort med andra medier och stödjer spridning.

Våra folkbibliotek har gjort att även människor som inte har råd med dyra böcker får tillgång till litteratur. Samma sak bör gälla för musik och film. Man kan redan idag låna CD-skivor och filmer på många bibliotek. Vi vill ta det ett steg längre.

Staten borde istället skapa ett digitalt bibliotek för nedladdning av musik och film. Genom detta ska upphovsmännen kunna få ersättning, på samma sätt som författare idag får ersättning för lånade böcker på våra bibliotek. På så sätt kan vi bejaka teknikutvecklingen och göra kulturen tillgänglig för fler men samtidigt försäkra oss om att de som gör musik och film kan få lön för sitt arbete.

Låt tekniken utvecklas, kulturen vara tillgänglig för alla oavsett tjocklek på plånboken – och se också till att de som gör musik och film får ersättning för sitt arbete. Men låt aldrig mediemagnater och skivbolagsdirektörer styra över vår kultur. Det är dags att sätta stopp för antipiratbyråns hetsjakt. Stöd spridningen av kultur och riv upp kriminaliseringen av fildelare

Uttalandet antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 060611

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Inget utrymme åt rasisterna!

Sverigedemokraterna har via nätjippot UngtVal fått mycket medialt utrymme på sista tiden. Med medias hjälp framstår det rasistiska högerpartiet som ett rumsrent parti för vanliga ungdomar som ”tröttnat på etablissemanget”. Genom att spela på det utbredda missnöjet med nedmonteringen av välfärden och den ökande arbetslösheten, vill Sverigedemokraterna istället rikta ilskan mot invandrar och flyktingar. Precis som deras föregångare Bevara Sverige Svenskt har Sverigedemokraterna kvar samma gamla rasistiska ståndpunkter. Dessa försöker de legitimera genom att framställa sig som dem som ”säger vad alla tänker”.

Men vi vet att de snackar skit. Vi vet att när rasisterna säger att arbetslösheten och nedmonteringen av välfärden beror på invandring, så vill de dölja de verkliga konflikterna i samhället. Konflikten mellan oss som, oavsett ursprung, tjänar på satsningar på den offentliga sektorn och en politik för full sysselsättning – och dem som tjänar på just nedskärningar, privatiseringar och arbetslöshet. I den konflikten har Sverigedemokraterna valt sida. I sin ekonomiska politik går deras agenda hand i hand med högeralliansens – att göra livet surt för oss vanliga ungdomar, för att de tjänar på det.

Ung Vänster kommer aldrig att ändra uppfattningen om Sverigedemokraterna, hur prydligt de än försöker uppträda och hur mycket media än hejar på dem. Vi vet att vanligt folk inte tjänar på deras politik och deras försök att spela ut människor mot varandra. Därför är det avgörande med nolltolerans mot rasistisk propaganda, att inte ge de fascistiska partierna fler plattformar eller tillträde till den offentliga debatten. Ung Vänster kommer aldrig att bidra till att Sverigedemokraterna får föra fram sin invandrar-, arbetar- och kvinnofientliga politik. Istället kommer vi varje gång de visar sitt blåbruna ansikte gå till motattack, hävda alla människors lika värde och kräva vår rätt.

Uttalandet antaget av Ung Vänsters Förbundsstyrelse 060611

För mer informationa, kontakta Ida Gabrielsson
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Ung Vänsters vice ordförande besöker Haagdomstolen

Ung Vänsters vice ordförande Jonas Lindberg befinner sig den 11-13 juni iHaag tillsammans med Folk och Försvar för att besöka bland annat Internaitonal Criminal Court (ICC) och Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW). Med på resan följer även representanter från dom borgerliga ungdomsförbunden.

– Det är intressant att representanter från bomballiansen finns med på resan. På hemmaplan vurmar dom gärna för krig och ockupation trots att dessa brott mot mänskligheten är klara skäl till varför krigshetsarna i USA, Israel och Storbritannien borde ställas inför rätta i just dom domstolarna vi ska besöka i Haag. Men om detta håller dom tyst, säger Jonas Lindberg

– Internationella organisationer och konventioner som kan
fungera som bromsklossar mot krig, ockupationer och förtryck är idag viktiga att försvara. Särskilt i den tidsepok som nu råder där USA och Israel struntar i folkrätt, FN-konventioner och förbud mot användning av kemiska vapen genom sina folkrättsvidriga ockupationer av Afghanistan, Irak och Palestina avslutar Jonas Lindberg.

För mer information kontakta:
Jonas Lindberg, vice ordförande Ung Vänster +46 (0)70 400 34 13

Rasism ska bekämpas

Idag presenterades resultatet på den omröstning som genomförts i Aftonbladets och Lunarstorms satsning ”Ungt Val”. Sverigedemokraterna får många röster och blir enligt undersökningen tredje största parti bland ungdomar. Men resultatet är svårt att lita till bland annat eftersom det är tveksamt om man inte kan skaffa sig fler än ett konto på Lunarstorm och på så sätt rösta fler gånger. Det är ett typiskt tillvägagångssätt för rasistiska partier att utnyttja det och punktsatsa för att få det att verka som att det finns ett starkare stöd än vad som egentligen existerar. Detta skapar också en känsla av legitimitet och ger ett stort medialt utrymme.

Ungt Val-satsningen som bland annat Svenskt Näringsliv sponsrar har många brister. Dels handlar det om att det knappast förs någon egentlig debatt innan omröstningen och den debatt som har förts har framförallt varit i form av chattar på Internet. Själva omröstningen är helt Internetbaserad och beroende av att man har ett konto på Lunarstorm. Det är alltså långt ifrån ett tvärsnitt av ungdomar som blivit tillfrågade.

Oavsett resultatet och omröstningens trovärdighet står det klart att rasism och rasistiska partier alltid ska bekämpas. Det handlar dels om att ha en nolltolerans mot rasism, att ordna torgmöten, att vara där med motmaterial varje gång de har delat ut flygblad och att vägra acceptera en rasistisk jargong på sin arbetsplats eller sin skola. Men det handlar också om att bekämpa grogrunden till rasism. De nedskärningar som har genomförts har drabbat unga människor allra hårdast och när klassklyftorna ökar föds också rasism och främlingsfientlighet.

även de etablerade högerpartierna, med Folkpartiet i spetsen, har anammat en främlingsfientlig retorik. Att lyfta förslag som åsiktsregistrering av invandrarungdomar i skolan eller språktest för medborgarskap lägger grunden för ett misstänkliggörande och för en invandrarhets. Borgaralliansen går också i bräschen för ”kriget mot terrorismen” och försöker legitimera USA:s angreppskrig och ockupationer med ett i grunden rasistiskt språkbruk. Därför handlar antirasistiskt arbete om en nolltolerans men också om en politik för trygga jobb, satsningar på offentlig sektor och en värdig utrikespolitik.

Ida Gabrielsson
ordförande Ung Vänster

Torgmöte mot rasism på nationaldagen

Kom och ta ställning mot rasism och främlingsfientlighet tillsammans med Vänsterpartiet!

På Hötorget den 6 juni klockan 11-14 arrangerar Vänsterpartiet Stockholm ett torgmöte mot rasism.

Bland talarna finns Lars Ohly, partiledare för Vänsterpartiet, Pia Ortiz-Venegas Storstockholms antirasistgrupp och Ali Esbati, riksdagskandidat för Vänsterpartiet.

Det blir även sång och musik.

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php:39 Stack trace: #0 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/storage/conten...') #2 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/index.php(17): require('/storage/conten...') #3 {main} thrown in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php on line 39