Amerikansk intervention största hotet mot iransk frihetssträvan

Sitautionen i Iran har på senare tid blivit mer uppmärksammad. Många grupper, framför allt studenter, visar öppet sitt missnöje med den brutala och auktoritära regimen i landet. Progressiva grupper och organisationer samlar sig och trotsar hårda repressalier. Ung Vänster ger sitt fulla stöd till denna frihetskamp.

Solidaritet med den kamp som studenterna i Iran bedriver innebär bland annat att situationen över huvudtaget uppmärksammas. Det är ett ansvar för frihetsälskande människor över hela världen att inte låta protesterna passera obemärkt. Förra gången studenterna protesterade slog regimen ned på demonstrerande unga. Otaliga har utsatts för misshandel och tortyr. Många sitter ännu i fängelse.

Vi kräver att den svenska regeringen tar sitt ansvar. Regeringen måste i internationella sammanhang kräva att oberoende observatörer får besöka landets fångar. Regeringen måste också se över den många gånger absurda hållningen till iranska flyktingar som idag har mycket svårt att få stanna i Sverige trots dokumenterat hårda förföljelser i Iran.

Samtidigt som det iranska folket kämpar för sin rätt och värdighet skramlar USA med vapen mot Iran. USA är inte en del av en lösning på det iranska folkets problem. Det är precis tvärtom. USA är en del av problemet. Amerikansk inblandning utgör idag det största hotet mot iraniernas frihetssträvanden. Det iranska folket vill bli kvitt förtrycket, inte utsättas för massförstörelsevapen och ockupation.

Ett smutsigt spel om landets framtid pågår ovanför iraniernas huvud. Olika utländska makter kämpar på nykolonialt manér för att hålla sig framme och profitera på Irans oljeinkomster. USA har börjat pumpa in mer pengar till de reaktionära grupper som stödjer den gamla störtade kungen. Organisationen Folkets Mujahedin, som ett tag såg ut att kunna spela rollen av marionett för USA eller andra västerländska regeringar, har nu utsatts för en massiv razzia i Paris. även om Ung Vänster inte alls stödjer Folkets Mujahedin fördömer vi den här typen av repression, som slår blint mot oskyldiga människor och som har till syfte underlätta påtvingandet av en utländsk ordning på det iranska folket.

Stöd de folkliga protesterna i Iran.
Se över svensk flyktingpolicy riktad mot iranska flyktingar.
Nej till varje form av utländsk militär intervention i Iran.

Ung Vänsters verkställande utskott 030701

Stenåldersförslag om fildelning

Regeringen kom i veckan med ett förslag som bland annat ska göra det svårare att dela musikfiler och annat med varandra på nätet. Det ska till exempel bli straffbart att ladda ned låtar från nätet. Ung Vänsters ordförande kallar förslaget ”ett djärvt steg tillbaka till stenåldern”.

– Det här är helt orimligt. Juridiskt är det som om läsaren, och inte den ansvarige utgivaren, skulle få betala böter om till exempel DN skulle publicera en upphovsrättsskyddad bild utan tillstånd. Samtidigt är lagförslaget begripligt om syftet är att gå skivbolagens ärenden. Det är uppenbart att det är det Thomas Bodström gör. Det här är ett övertydligt skolboksexempel på hur staten och kapitalet gaddar ihop sig, mot vanligt folks intresse av musik och litteratur, säger Ali Esbati.

– Piratkopiering är ett självklart sätt att använda den nya tekniken. Internet är till för att sprida information. Det krockar naturligtvis med företagens försök att sätta upp stängsel för informationen. Kapitalistiska produktionsförhållanden är uppenbart usla för att utveckla ett rikt kulturliv.

– Thomas Bodströms pressmeddelande om att detta skulle vara ”till nytta för såväl tillväxt och sysselsättning som för ett rikt utbud inom kultursektorn” är nyspråkligt nys. Det är precis tvärtom. Hur skulle människors kulturutbud kunna öka av att bara de som har råd att betala 199 kronor för en CD får lyssna på den musik de vill? Det är som att stänga ett bibliotek och kalla det uppmuntran för bokförlagen. Som tur är kommer de här biblioteken inte att låta sig stängas.

Ung Vänster har sedan tidigare direkt uppmuntrat piratkopiering och på olika sätt arbetat för att fler ska ansluta sig till fildelningssystem för till exempel musik eller datorprogram.

– Det kommer vi att fortsätta med. Att bryta mot lagen i det här läget innebär helt enkelt att man gör något väldigt rimligt och samtidigt utvecklar både tekniken och kulturlivet, säger Esbati.

– Ung Vänster har flera konkreta förslag på hur man kan gå i rakt motsatt riktning. Vi vill att staten ska bygga upp ett internetbibliotek för musik, där Sveriges artister frivilligt kan lägga upp sina inspelningar. Biblioteket ger sedan en ersättning till artist, textförfattare, skivbolag m.fl. som ökar med antalet nedladdningar. Upphovsrätten stannar hos upphovsmännen, som när som helst kan dra tillbaka sina verk. Målsättningarna är flera: att musik som standard ska vara något avgiftsfritt, att utbudet ska öka genom att fler artister ska kunna försörja sig på sin musik, att stödja mindre skivbolag, och samtidigt att vinsten av att anpassa musik till kommersiella krav ska bli mer begränsad.

– Regeringens förslag gynnar också bokjättar på bekostnad av studenters ekonomi och kunskapstörst. Vi vill instället ha en särskild satsning på att sprida studentlitteratur elektroniskt, avslutar Ali Esbati.

Vi vägrar tigga om högre lön

Vi är tusentals ungdomar som kommer att sommarjobba i år, och för allt för många av oss kommer våra månader på arbetsmarknaden snarare än att dryga ut våra kassor ge en bitter försmak av kapitalismens krassa logik. Arbetsköparnas ständiga intresse av att på vår bekostnad hålla nere sina anställdas löner och begränsa vårt inflytande på arbetsplatserna kommer att uppenbaras med all önskvärd tydlighet.

På senare år har vi kunnat se hur de allra mest utsatta grupperna på arbetsmarknaden – och under sommarmånaderna handlar det till stor del om just feriearbetande ungdomar – i allt högre grad utnyttjats och tvingats jobba under vidriga villkor och för usla löner. Men vi är fullt medvetna om att anständiga arbetsvillkor och löner aldrig kommer att ges till skänks från arbetsköparna, och därför bryr vi oss heller inte om att snällt be dem respektera våra rättigheter.

Vi ber inte om rimliga villkor och löner, eller rättmätigt inflytande på våra arbetsplatser. Istället ser vi till att lära oss vilka våra rättigheter är och anmäla de arbetsköpare som bryter mot lagen och tvingar oss arbeta under oacceptabla omständigheter. Vi vägrar ge upp våra rättigheter.

Vi ser Kommunals kollektiva kamp för höjda löner som ett föredöme och vägrar låta oss hunsas; vi tigger inte, vi organiserar oss för våra gemensamma intressen på arbetsmarkanden.

Ung Vänster uppmanar därför alla sommarjobbare:
– Kontakta din lokala fackförening
– Kolla upp vilka rättigheter du har. är du osäker, ring LO:s jourtelefon.
– Anmäl din arbetsköpare om han/hon kränker dina rättigheter.
– Organisera dig för dina intressen.

Ja-sidan måste redovisa sina pengar

EMU-förespråkarna har under kampanjens inledning, i brist på argument, försökt köpa röster genom sina överlägsna resurser och på det viset medvetet försökt lura in svenska folket i elitprojektet EMU.

Inför höstens folkomröstning har ja-sidan miljoner och åter miljoner kronor som nej-sidan bara kan drömma om. Naturligtvis får det här konsekvenser för de båda sidornas möjligheter att påverka och nå ut. Självklart är det ett stort demokratiproblem när förutsättningarna för de olika sidorna i en folkomröstningskampanj är mycket olika. Det undergräver folkets möjligheter att utifrån en rättvis utgångspunkt bilda sig en uppfattning och ta ställning i frågan.

Vänsterpartiet lyckades i förhandlingarna angående fördelningen av statens medel inför folkomröstningen minska andelen som går till så kallad opartisk information. Det var ett steg framåt men det räcker inte. Vi har redan sett hur förment opartisk information sponsrats med mångmiljonbelopp av Svenskt näringsliv.

Vi accepterar inte att svenska folkomröstningar ska styras av principen att den med mest pengar vinner. En demokratisk folkomröstning, där båda sidor på lika villkor kan föra ut sitt budskap, är den enda garanten för ett demokratiskt och välgrundat beslut.

I demokratins namn kräver vi åtgärder för en jämnare resursfördelning. I vissa länder, till exempel Irland, finns lagstiftning mot allt för stora skillnader i resurser mellan olika linjer. Hade det idag funnits en sådan lag i Sverige hade det svenska folket haft en ärligare chans att ta ställning till EMU den 14 september.

Den orättvisa resursfördelningen är ingen nyhet vare sig för oss eller för de svenska väljarna. I höstens folkomröstning kommer dock pamparna och direktörerna att få se en reaktion de inte räknat med, på dessa orättvisor.

Ja-sidan har pengar och maktpositioner – vi har argument och folk. Ge makteliten en näsknäpp den 14 september och rösta NEJ till EMU.

Ung Vänsters förbundsstyrelse 030608,
på uppdrag av kongressen

Kollektiv kamp – fortfarande bästa vapnet

Under några vårveckor gick Svenska Kommunalarbetareförbundet ut i strejk för höjda och rättvisa löner.

Runt om i Sverige har vi alla märkt av effekterna när välfärdens fotsoldater lagt ner arbetet. Stängda skolor och förskolor, nedsmutsade gator, igenvuxna parker, växande operationsköer med mera. Själva drabbades vi genom att i sista sekunden tvingas flytta hela vår 42:a kongress med 500 deltagare, när kommunals sektioner i Uppsala togs ut i strejk under konfliktens 6:e vecka.

Det är ett pris vi gärna betalar, facklig solidaritet är en hörnsten i kampen för bättre levnadsvillkor för alla oss, som inte varje månad läser Conneseur och vandrar golfrundor i avslappnande herrgårdsmiljö.

Tillslut var det facklig solidaritet inom LO-kollektivet och allmänhetens starka stöd som tvingade arbetsgivarsidan att komma till förhandlingsbordet. Men det avtal som Kommunals ledning nu accepterat är långt ifrån tillräckligt. Lägstalönerna höjdes visserligen, men inte till en godtagbar nivå. De generella löneökningarna man krävt blev inte heller verklighet. Därför är det viktigt att fajten nu fortsätter.

Från högern hör man idag ständigt att kollektiv organisering hör till en svunnen tid. Den flexible löntagaren ska själv förhandla om sin lön. Men den sorts lönekamp Kommunal blev tvungna att ge sig in i hade ingen löntagare klarat på egen hand. Kollektiv organisering och facklig solidaritet är fortfarande det enda sättet för löntagarna att vinna lönekonflikter mot arbetsgivarna.

Arbetsgivarnas främsta argument har varit att det inte finns några pengar. Många kommunpolitiker har uttalat sitt stöd för Kommunals lönekrav, men samtidigt hänvisat till att ’det är tomt i kassakistan’. Det har varit alltför tyst om de utgiftstak som sätter tvängströjor på kommunerna. Som ett led i EMU-anpassningen av Sveriges ekonomi har man genom utgiftstaken allvarligt försvårat för en omfördelning av resurserna och en ordentlig satsning på välfärden.

Genom att ta konflikt för sina intressen tog Kommunal också det från politikerhåll så ofta efterlysta ”ansvaret” för framtiden. Man tog ett verkligt ansvar för att kommunerna ska utgöra en mer attraktiv arbetsplats, dit människor söker sig även i framtiden. Kommunförbundet tog emellertid inget sådant ansvar, det överlät man – än en gång – helt och hållet till de anställda.

För Ung Vänster blev vår 42:a kongress på många sätt en strejkkongress, där arbetsordning och praktiska arrangemang påverkades starkt av kommunalstrejken. Det blev också en strejkkongress i den meningen att vi alla kom med färska erfarenheter av löntagarkollektivets styrka när det tar konflikter.

även nästa gång ett LO-förbund tar upp kampen för högre löner eller förbättrade arbetsvillkor ses vi i strejkvaktslinjen!

Ung Vänsters 42:a kongress
30 maj 2003, Uppsala

Till kamp mot den imperialistiska offensiven!

George W Bush må vara en idiot, men att tro att kriget i Irak och den allt aggressivare USA-imperialismen beror på honom som person, är att dölja sanningen: idag agerar de imperialistiska makterna för att försvara sina hotade ekonomiska intressen med vapenmakt.

Strävan efter expanderande marknader tar sig olika uttryck. Ibland handlar det om att man påtvingar nationella regeringars så kallade frihandelsavtal, men allt oftare är resultatet militära aktioner. Dagens nyliberala utveckling, där kapitalets intressen diskuterar folkens livsvillkor, innebär konkret att tusentals människor dödas runt om i världen.

Kriget i Irak är inte över så länge USA ockuperar landet. I det här fallet kommer priset för USA:s militära äventyr att bli högt för oss alla. Den internationella rättsordningen och folkrätten har i stort sett skjutits i sank av USA:s nonchalans och upprepade lagbrott. Allt för att en stormakt på dekis ska ge sina storföretag konstgjord andning.

I Palestina har, i skuggan av Irakkriget, situationen förvärrats: den israeliska ockupationsmakten går allt hårdare fram mot såväl civilbefolkning som fredsaktivister. Israel stärker sin kontroll över land och vattentäkter genom att bygga nya murar och bosättningar på ockuperad mark.

I Afghanistan kvarstår situationen med en amerikansk lydregering och ihållande laglöshet. Kriget i Afghanistan pågår fortfarande, även om västmakternas medier bara undantagsvis berör situationen i landet.

I övriga Mellanöstern är amerikanska invasionshot överhängande. I kriget mot terrorismen definieras terrorist som den som inte underkastar sig USA:s världsordning och det tycks inte längre finnas någon gräns för hur långt USA är berett att gå för att slå vakt om sina intressen. Frågan är inte om, utan när och var nästa slag i offensiven ska utkämpas.

Och där vapenmakten talat eller hotet om våld är påtagligt, följer den ekonomiska imperialismen. I Sydamerika håller vattenförsörjningen på att privatiseras i land efter land. Bakom detta står kapitalintressen med sin bas i USA. De har genom påtryckningar tvingat igenom nyliberala frihandelsavtal som slår hårdast mot de fattiga delarna av befolkningen. Det senaste i raden är ALCA (FTAA) som öppnar upp för total kapitalistisk exploatering av alla grundläggande samhällsfunktioner och naturresurser.

Den aggressiva imperialismen väcker motstånd. Motstånd mot krigen. Motstånd mot militära ockupationer. Motstånd mot nyliberala handelsavtal.

I Brasilien kämpar MST – de jordlösas rörelse – mot den orättvisa jordfördelningen. 1,5 miljoner människor har rest sig mot rådande världsordning för rätten till ett drägligt liv. Det folkliga motståndet mot USA:s och Storbritannien krig i Irak har visat sig i massdemonstrationer med miljontals människor runt om i världen. De palestinska barnen visar sitt motstånd genom att vägra acceptera utegångsförbuden. Mitt i ockupationens ständiga förtryck går de ut på taken och leker med drakar. I Sverige har fredsrörelsen vuxit sig stark och tvingat regeringen att fördöma USA:s krig i Mellanöstern.

Nu krävs det att fredsrörelsen utvecklas till en stark antiimperialistisk kraft. Ung Vänster kommer att ha en aktiv roll i en sådan rörelse.

Solidaritet handlar om gemensam kamp för gemensamma intressen. Tillsammans tar vi kampen för en rättvisare värld.

Ung Vänsters förbundsstyrelse 030608,
på uppdrag av kongressen

Gudrun Schyman och somrigt nej till EMU på Hultsfred

Ung Vänster slår på stort vid årets Hultsfredsfestival. Huvudtemat är givet: EMU. även i år kommer Gudrun Schyman på besök i Ung Vänsters tält, det ordnas feministiskt självförsvar och de som vill kommer att kunna avsluta festivalen med att sjunga internationalen vid Ung Vänsters tält.

– Vi har varit på Hultsfredsfestvalen i många år nu. Och nu när kampanjen för ett nej till EMU den 14 septeber är igång känns det kanske viktigare än någonsin, säger Ali Esbati, ordförande i Ung Vänster.

Han kommer själv att vara på plats i Hultsfred liksom drygt tjugo andra hårt arbetande aktivister från Ung Vänster. För vana festivalbesökare är Ung Vänsters tält ett självklart inslag på Hultsfred. Där kan man få politisk information, köpa tidningen Röd Press och framförallt diskutera intensivt under hela festivalen. Hultsfredsfestivalen är en viktig anhalt för förbundets kampanj i sommar.

En av höjdpunkterna kommer enligt Ali Esbati att vara Gudrun Schymans traditionsenliga besök som äger rum klockan 21 på fredagen.

– Gudrun har en stående inbjudan till festivalen. Det är självklart för oss att hon ska komma till vårt tält. Det är kul att kunna ge folk möjligheten att ställa frågor eller bara få en pratstund. Gudrun är också en lysande debattör och folkbildare när det gäller EMU.

– Ung Vänster kommer att i samarbete med festivalarrangörerna hålla i feministiskt självförsvar för tjejer vid Rookie-scenen, klockan 12 på fredagen och lördagen.

– Vi kommer att lära ut grunderna i feministiskt självförsvar, prata om varför det behövs och ge tjejer möjligheten att prova på det. Feministiskt självförsvar handlar om att tjejer ska peppa varandra, känna att de är värda att försvara och vid behov också göra det rent konkret, säger Tora Breitholtz som är huvudinstruktör.

Enligt Ali Esbati är intresset för att diskutera politiska frågor mycket stort.

– Det brukar vara full rulle precis hela tiden. I år när EMU-frågan är het tror jag att det kommer att bli ännu intensivare.

– Fast roligast är nog ändå avslutningen: Natten mellan lördag och söndag kommer det att bli allsång – internationalen med hundratals deltagare. Det kommer man ihåg ända till nästa år, avslutar han.

För mer information, kontakta Ali Esbati, förbundsordförande, 0733 – 706 426
För information om feministiskt självförsvar, kontakta Tora Breitholtz, 0707 – 39 97 07
Kontakt med Gudrun Schyman via Amanda Mogensen, 0709 – 72 14 16

Kicka mot ockupationen – en fotbollsturnering för Palestina

Ung Vänsterklubben i Tensta-Rinkeby-Spånga arrangerar en fotbollsturnering för Palestina. Evenemanget drar igång lördagen den 7 juni klockan 11:00.

Turneringen vill inte bara samla Palestinavänner till en gemen-sam dag av fest och fotboll, utan har också ett mycket allvarligare politiskt innehåll. Det är en fotbollsturnering som samlar pengar för organiserandet av fotbollslag på de palest-inska områdena.

– I det ockuperade Palestina är varje form av organisering en protest mot ockupationen – så även ett fotbollslag, säger Maja Backström, en av arrangörerna. Alla pengar vi får in under turneringen kommer oavkortat att gå till inköp av bland annat fotbollar och lagtröjor som behövs för att sätta ihop ett fotbollslag.

Under sommaren 2002 besökte en grupp ungdomar från Ung Vänster de ockuperade palestinska områdena för att träffa palestinska aktivister, utbyta erfarenheter och bygga upp gemensamma projekt. En av de idéer som kom upp då var just organiserandet av fotbollslag, något som i de flesta länder i världen är tämligen okontroversiellt men som i Palestina blir en av de få möjligheterna till organisering som inte kan stoppas av ockupationsmakten.

– Förutom att samla in pengar vill vi också visa på bredden i motståndet mot ockupationen, fortsätter Clara Lindblom, en annan av klubbens medlemmar. Vi hoppas att fotbollsklubbar, föreningar, politiska partier och enskilda som vill visa sitt stöd för det palestinska motståndet kan mötas, och inte bara spela fotboll, utan även utbyta erfarenheter och idéer om motståndet mot ockupationen.

För frågor kontakta Clara Lindblom 0736-31 63 64 eller Tove Fraurud 0707-99 16 51

Kongress och hurra för födelsedagsbarnet

Ung Vänster 42:a kongress är genomförd. I samband med kongressen gemfördes också det stora jubileumsfirandet. Förbundet fyller ju hundra i år. Nutida aktivister och gamla veteraner samlades i Uppsala för att lyssna på paneldiskussioner, musik och seminariesamtal. Och för att äta en god jubileumsmiddag förstås. I strålande solsken i Vasaparken invigdes förbundets nya fana vid en liten ceremoni där CH Hermansson, född revolutionsåret 1917 och legendarisk vänsterledare, höll invigningstalet och knöt an till förbundets mångåriga kamp för socialism och människovärde. Känslan av att vi alla utgör länkar i en kedja som för kampen vidare har nog sällan varit så påtaglig som under jubileumsdagen. Kvällen avslutades med konserter och fest.

Trötta men glada ombud började därefter själva kongressförhandlingarna. Kongressen kunde genomföras tack vare en enorm kollektiv kraftansträngning. Kommunalstrejken tvingade oss att slänga flera månaders förberedelser i papperskorgen och på en dryg vecka fixa ihop allt igen. Ombuden fick till slut bo på en skola 2,5 mil bort och maten lagades i ett tält utomhus. Kongressens gemförande visade i sig förbundets styrka. Ett uttalande till stöd för Kommunal och strejken antogs av kongressen.

Kongressen behandlade en del ändringar i principprogrammet och vässade analysen vad gäller rasism och fascism, nationalism och nyliberalism samt kopplingarna mellan det kapitalistiska samhället och dagens miljöproblem.

Vi antog också ett gemensamt strategidokument. Förbundet har under de senaste åren stärkts kraftigt och vi har nu stora möjligheter att inte bara förhålla oss till en politisk dagordning utan också själva vara med och sätta den dagordningen. Då gäller det att utnyttja läget på bästa sätt. Ung Vänster syns redan och känns igen runt om i landet. Nu ska vi också genom vår konkreta verksamhet bli en referenspunkt i allt fler arbetarklassungdomars vardag.

Nu när kongressen är över och man har hunnit återhämta sig lite tornar de stora uppgifterna upp sig framför oss. På kort tid har vi sett den politiska situationen i världen fascistiseras. USA har gått i krig och ockuperat länder på bisarra grunder. Vi har sett mönstret förut i historien. En imperialistmakt på dekis som börjar bete sig som en galen hund, som försöker kompensera förlusten av ekonomisk styrka med militära angrepp. Vi har sett snabba inskränkningar i demokratiska fri- och rättigheter. Och vi har sett hur rasistiska och fascistiska partier stärkts. Samtidigt har vi sett hur vänstern och andra progressiva krafter flyttat fram positionerna. Några av världshistoriens största fredsmanifestationer har ägt rum på senare tid och det kommer att krävas fler. Motsättningarna har skärpts och kommer att skärpas ytterligare.

Fler måste med i kampen, eftersom valet tydligare och tydligare står mellan socialism och barbari. I Sverige spelar Ung Vänster en avgörande roll i den striden.

Jag vill tacka alla ombud för det förnyade förtroendet att få representera förbundet. Det här uppdraget är det finaste en ung revolutionär i Sverige kan inneha. Men det revolutionära hantverket, det är kollektiv handling när den är som bäst.

Ali Esbati
Ordförande, Ung Vänster

Mer kan läsas på kongresshemsidan www.ungvanster.se/kongress

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php:39 Stack trace: #0 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/storage/conten...') #2 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/index.php(17): require('/storage/conten...') #3 {main} thrown in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php on line 39