Protest mot abortförbud

Den 4 november kommer en protest mot det polska abortförbundet att äga rum utanför Polens ambassad. Det polska högerpartiet "League of Polish Families" har föreslagit en ändring i den polska konstitutionen som i praktiken förbjuder all abort. Partiet vill införa en fras i konstitutionen om skydd för livet från själva befruktningen. En sådan ändring skulle göra all abort olaglig, även för våldtäktsoffer, när fostret är allvarligt skadat eller när kvinnans hälsa är hotad.

Under 60-talet åkte svenska kvinnor till Polen för abort. Nu är det viktigt att vi visar solidaritet med kvinnorna i Polen. Därför uppmanar vi alla att delta i en stillastående protest utanför Polens ambassad, Karlavägen 35, den 4 november kl. 12:00-13:00. Vi samlas för att visa vår solidaritet med kvinnorna i Polen och vår avsky mot den föreslagna ändringen.

Demonstrationer och manifestationer kommer att ske i flera andra europeiska städer bland dem Warszawa.

Skriv även på protestlistan på www.federa.org.pl/signatures

Arr: Vänsterpartiet Storstockholm och Ung Vänster

För mer information kontakta:

Ida Gabrielsson, ordförande Ung Vänster: 0738-241213

Namninsamling: Rör inte A-kassan!

I och med det frontalangrepp som den borgerliga regeringen påbörjar mot fackföreningsrörelsen och A-kassan, i och med sin första budget, startas nu ett upprop mot deras förslag om sänkta ersättningsnivåer, höjda medlemsavgifter m.m. Skriv på uppropet med en gång. Det kan du göra här.

 

För mer information kontakta:

Anna Herdy, informationssekreterare Ung Vänster, 0735 – 93 33 86

 

Fördöm den tjeckiska regeringen

Igår nåddes vi av nyheten om att det tjeckiska inrikesministeriet upplöst och förbjudit det kommunistiska ungdomsförbundet (KSM). Ungdomsförbundets hemsida, epostadresser och telefonförbindelser har brutits. Enligt den tjeckiska tidningen ČeskéNoviny är ministeriets motivering till förbudet att ungdomsförbundet i sitt program skriver att ägandet av produktionsmedlen ska vara kollektivt och gemensamt. Enligt Majka Masarikova, talesman för inrikesministeriet, står dessa skrivningar i strid med artikel 11 i den tjeckiska konstitutionen.

Den politiska utvecklingen i Tjeckien är oroväckande. Från högerpartierna har uppmaningar kommit om att förbjuda det tjeckiska kommunistpartiet som är ett av landet största med 90 000 medlemmar och 41 platser i parlamentet. Partiet fick 18,2 % av rösterna i det senaste valet. Det har förekommit ett organiserat drev mot den politiska vänstern i landet som fått stora delar av det tjeckiska samhället att protestera. Bland annat har nobelpristagaren i litteratur Dario Fo och artisten Bono uttryckt stöd för KSM och oro för den politiska censuren i Tjeckien.

-Idag är det nödvändigt att ta ställning för våra principiella demokratiska rättigheter oavsett om det gäller åsiktsförbud i Tjeckien eller misstänkliggöranden av vänstern i Sverige. Tyvärr känner vi igen utvecklingen i Tjeckien. Även i Sverige har det funnits ett drev mot vänstern som resulterat i begränsningar i vad som anses vara tillåten samhällskritik, säger Thaher Pelaseyed, ledamot av Ung Vänsters förbundsstyrelse.

-Det förbud som nu lagts på KSM är en allvarlig kränkning av de demokratiska fri- och rättigheterna. Ung Vänsters principprogram innehåller också skrivningar om "ett klasslöst samhälle", "demokratisering av det privata ägandet" och " de arbetandes makt över produktionen". Innebär detta att den borgerliga regeringen har intentioner att upplösa Ung Vänster? fortsätter Pelaseyed.

-Förbudet mot KSM är allvarligt. Vi uppmanar den svenska regeringen att ta ställning för grundläggande demokratiska principer och att i hårda ordalag fördöma den tjeckiska regeringen, avslutar Pelaseyed.

För mer information kontakta:

Thaher Pelaseyed, Ung Vänsters förbundsstyrelse: 0733-794347

För kontakt med det tjeckiska kommunistiska ungdomsförbundet (KSM):

COMMUNIST YOUTH UNION (KSM)
www.ksm.cz

e-mail: international@ksm.cz
fax: +420 222 897 449
tel: +420 222 897 403

Kunskapsskola – bara för de rika

Borgaralliansen profilerade sig under valrörelsen som den nya kunskapsskolans försvarare som skulle ställa krav på ordning, plugg och disciplin. Ändå drog de med omedelbar verkan tillbaka den gymnasiereform som skulle ge alla gymnasieelever grundläggande behörighet till högskolan. Nu ska det bli betydligt svårare att komma in på universitet. Konsekvensen blir en ännu mer segregerad utbildning.

Borgarnas intentioner är solklara. Att på ett tidigt stadium sortera ut vilka som är lämpade att studera vidare och öka segregationen ytterligare. Inte minst genom planerna på att lägga ned komvux cementeras denna ökade uppdelning. Man vill återigen göra studier på högskola och universitet till ett exklusivt privilegium för överklassens barn. Kunskapsskolan ska uppenbarligen inte omfatta alla. Genom att göra det svårare för arbetarungdomar att bli en utbilda sig ska de ideligen bli påminda om varifrån de kommer och vad deras plats i samhället är.

Redan idag ser vi hur elever med studievana hemifrån har ett stort försprång framför de jämnåriga som saknar den bakgrunden. Elever med föräldrar som inte har studiebakgrund väljer i mycket högre utsträckning praktiska program, medan elever som har föräldrar med akademisk bakgrund väljer att gå studieförberedande. Det är fullständigt orimligt att för att man valt en viss inriktning på gymnasiet när man är 15 år ska förhindras från att studera vidare om man ändrar sig.

Skolan är samhällets möjlighet att erbjuda så många människor som möjligt en stabil grund. Därför bör man istället för sänkta ambitionsnivåer ställa högre krav på en kvalitativ skola med tillräckliga resurser som kan förmedla kunskap till skolans alla elever. Vi vill att alla elever ska ha tillgång till högre studier och ge möjlighet att läsa vidare utan att för den skull sätta hinder i vägen för den som vill gå ut i arbetslivet efter studenten. Det är verklig valfrihet.

 

Antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 061014-15

 

För mer information, kontakta:
Jonas Lindberg, vice ordförande: 070-400 34 13,
Anna Herdy, informationssekreterare: 073-593 33 86

Regeringen slår mot facket i budgeten!

 Den borgerliga regeringens budgetproposition är en stridsförklaring mot svensk fackföreningsrörelse och arbetsrätt, och grusar fullständigt myterna om att borgaralliansen skulle vilja värna den svenska modellen. Det säger Jonas Lindberg, vice ordförande i Ung Vänster med anledning av finansminister Anders Borgs presentation av budgeten idag.

Det "nya arbetarpartiet", som ju fullständigt dominerar regeringen med sina skandal- och överklassministrar, föreslår bland annat att avdragsrätten för medlemsavgiften till facket helt ska tas bort, att ersättningen ska sänkas och att egenavgiften ska höjas drastiskt. Facket kommer därmed att försvagas och vägen öppnas för sänkta löner och försämrade villkor både folk som jobbar och arbetslösa fortsätter Jonas Lindberg.

Förslaget att halvera förmögenhetsskatten, som på sikt ska slopas helt, är en ren gåva till överklassen, och är en åtgärd som gör att dom allra rikaste i Sverige får avsevärda skattelättnar som betalas av alla oss andra. Det är en ren klasspolitik utifrån en liten elits intresse säger Jonas Lindberg.

Inför dom verkliga problemen såsom konstant personalbrist i offentlig sektor, låga kvinnolöner och en extremt otrygg arbetsmarknad som särskilt drabbar oss ungdomar står regeringen fullständigt handfallen. Istället fyller man på med politik som kommer göra situationen än värre för oss som inte delar den vardag som präglar ministrarnas i det "nya arbetarpartiet" avslutar Jonas Lindberg.

I morgon, tisdagen den 17 oktober, kommer Ung Vänster och Vänsterpartiet att hålla en manifestation mot borgarnas budget.

Tid: 12.00 – 13.00
Plats: Mynttorget

Hittils klara talare:
Lars Ohly, partiordförande (v), tågmästare och medlem i SEKO
Jonas Lindberg, vice ordförande Ung Vänster
Ana Rubin, Kommunalare och elevassistent, Göteborg
David Johnsson, byggrivare och medlem i Byggnads, Stockholm
Josefin Brink, riksdagsledamot och Vänsterpartiets ledamot i Arbetsmarknadsutskottet

 

För mer information kntakta:
Jonas Lindberg, vice ordförande i Ung Vänster på 070 400 34 13
Anna Herdy, informationssekreterare på 073 593 33 86

En regering med riktiga arbetare?

Under valrörelsen i år undgick det ingen den nya profileringen moderata samlingspartiet kom dragandes med.I spetsen för alliansen talade de sig varma om bidragsfusk och arbeten – att sätta hårt mot hårt var svaret. De nya moderaterna påstod sig representera de utsatta och maktlösa i samhället och i dagens ljus känns det för Ung Vänster tryggt att veta att de valt att tillsätta en sådan lämplig regering. Rätt man på rätt plats.

Den nytillträdde moderata talmannen för Sveriges riksdag, Per Westerberg, är ett tydligt exempel. Westerberg arbetar tvivelsutan med god förankring i och förståelse för vanliga människors vardagssituation som riksdagens överlägset förmögnaste person, med en egen samlad rikedom vilken klart överstiger alla riksdagsledamöters förmögenheter – tillsammans.

Men det slutar inte där. Den sedermera avhoppade handelsministern Maria Borelius fördes onekligen till posten på grund av sin genuina förståelse för hur man får ekonomin att gå ihop – med både rymlig sommarvilla och lyxvåning i Cannes blir det såklart svårt att anställa enligt avstalsenlig lön, "pengarna räcker helt enkelt inte till". Hennes budskap till oss som har det tungt ekonomiskt verkar vara – sno det du inte har råd att betala. Borelius borde här få medhåll av kulturminister Cecilia Stegö Chiló och Migrationsminister Tobias Billström som vägrat betala sina TV-avgifter under stora delar av sina vuxna liv. Det blev bara för meckigt.

Det är inte lätt att få livspusslet att gå ihop alla gånger. Det har medlemmarna i Sveriges nya regering själva erfarenhet av och därför kallar sig regeringskoalitionens ledande parti för Det Nya Arbetarpartiet. Det rimmar väl inte så illa, eller?

 

Antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 061014-15

 

För mer information, kontakta:
Jonas Lindberg, vice ordförande: 070-400 34 13,
Anna Herdy, informationssekreterare: 073-593 33 86

 

Att skapa sina terrorister

För en vecka sedan mördades den ryska journalisten, författaren och människorättskämpen Anna Politkovskaja. Kriget I Tjetjenien är ett av dom smutsiga och brutala krig som bedrivs I modern tid. Den ryska militärens övergrepp på den tjetjenska civilbefolkningen är en katalog över terrorförbrytelser.

Anna Politkovskaja vände genom sina artiklar och böcker omvärldens ögon mot Tjetjenien och gjorde oss alla medvetna om dom fruktansvärda villkor som Tjetjenierna lever under. Inför dessa livsvillkor har den svenska utrikespolitiken alltför länge varit passiv, och man har istället ägnat sig åt att stryka regeringen I kreml medhårs, bland annat genom att systematiskt utvisa flyktingar från Tjetjenien – tillbaka till en vardag av skräck, tortyr och förföljelse. Rysslands krig bedrivs I terroristbekämpningens namn – men skapar istället de terrorister man säger sig vilja utplåna.

På samma sätt ser man att USA:s bombningar av Irak och Afghanistan inte har dödat terrorister, utan skapat dem. Detsamma gäller Israels vidriga Apartheidpolitik i Palestina, som skapar en situation där frustrationen och desperationen är så stor att självmordsbombningarna ökar – inte minskar – till följd av murbygget.
Innan USA bombade Afghanistan fanns en liten grupp extremister – nu finns en hel rörelse. För varje attack mot civilbefolkingen ökar desperationen och hatet – och därmed har man skapat en grogrunden för att organisationer som uttnyttjar hopplösheten i situationen växer.

För att citera ur den text Politkovskaja arbetade med att färdigställa den dag hon blev mördad: "Man ska inte trösta sig med illusioner om att det var en slump. Ju fler "utnämnda terrorister", desto fler blir de verkliga."

Antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 061014-15

 

För mer information, kontakta:
Jonas Lindberg, vice ordförande: 070-400 34 13,
Anna Herdy, informationssekreterare: 073-593 33 86

Nu börjar kampanjen – riv apartheidmuren!

Israels ockupation av Palestina är brutal, olaglig och rasistisk. Det bärande fundamentet i ockupationen handlar om att omöjliggöra ett liv i frihet för den palestinska befolkningen. Det är därför palestiniernas rörelsefrihet ständigt begränsas och förstörs. Det är därför palestinska städer förläggs med utegångsförbud som Israel godtyckligt bestämmer över. Det är också därför Israel är det land i världen som bryter mot flest FN-resolutioner och mänskliga fri- och rättigheter. Ung Vänster startar nu sin eftervalskampanj mot den mur som Israel i skrivande stund bygger rakt igenom palestinsk mark. När denna mur står färdig kommer över hälften av hela Västbanken att hamna på den israeliska sidan av muren. När muren byggs tas ingen som helst hänsyn. Skolbarn får sin gångväg till skolan igenmurad. Palestinska bönder får sina åkermarker förstörda. Palestinska byar stängs in och allt som kommer in- och ut ur byn kontrolleras av Israel. Bygget av muren är därför ett stort övergrepp mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Enorma ekonomiska världen har också förstörts; frukt- och olivträd, växthus och vattentäkter. Om Israel får fortsätta kommer muren att bli omkring 670 kilometer lång. Som en jämförelse var Berlinmuren 110 kilometer lång. Det påstås att det israeliska murbygget pågår för att stänga ute terrorister, för Israels säkerhet. Det är helt enkelt inte sant, i så fall hade den byggts på israelisk mark. Faktum är att muren byggs på det ockuperade Västbanken, för att stänga det redan hårt ansatta palestinska folket inne.

Det finns all anledning att tro att Israels säkerhet, vilket anges som skäl till murens uppförande, snarare minskar i och med dess byggnation. Muren i sig är ett hot mot alla chanser till en varaktig fred i Mellanöstern, då enorma sociala och ekonomiska problem följer i dess spår. Därför kommer Ung Vänster nu dom kommande veckorna att finnas ute på många skolor, gator och torg för att väcka opinion mot Israels olagliga apartheidmur. När vi går ut gör vi det inte ensamma. På många håll i världen ser vi hur protesterna växer mot Israels krigs- och ockupationspolitik. Muren har förklarats olaglig (den strider mot flera delar i Genèvekonventionen) och Israel har av FN fått åtskillig kritik för sitt vidriga sätt att roffa åt sig ännu mer palestinsk mark. Kritiken mot Israel har kommit från bland andra tunga internationella organ som internationella brottsmålsdomstolen, Amnesty International och FN:s generalförsamling. Men eftersom Israel gjort till regel att totalt strunta i världssamfundet och dom mänskliga rättigheterna är det nu upp till oss. Upp till oss att sätta hård press på den svenska regeringen och upp till oss att sprida information om vad Israels brutala murbygge ger upphov till. För vi vet att ingen fred är möjlig så länge Israel ockuperar Palestina. Vi ses i kampanjarbetet!

Jonas Lindberg
Vice ordförande i Ung Vänster

Länge leve Flamman!

I går fyllde en av världens äldsta vänstertidningar 100 år. Igår var det exakt 100 år sedan den tanke som föddes av gruvarbetare och arbetarrörelseagitatorer i Finn-Jakobs bastu i Malmberget, för första gången blev verklighet. Under åren har tidningen spelat en viktig roll i den svenska arbetarrörelsens utveckling, framförallt i Norrbotten. I tider av hård repression och angrepp på våra grundläggande rättigheter har tidningen ofta fått klä skott för de värsta övergreppen. I ett av Sveriges värsta politiska terrorattentat någonsin berövades fem människor livet enbart för sin koppling till Norrskensflamman.

Tidningens historia är fylld av kamp och hårt arbete. Otaliga är historierna om vänner till tidningen som med risk för sina egna liv agerat kurirer under det auktoritära transportförbudets 1940-tal och själva skidat över frusna älvar i midvinterkyla bara för att få Flamman till dess prenumeranter. Jämte arbetarrörelsens hårda kamp har kampen för en radikal medieröst från vänster, alltid gått.

Flamman har en stor och viktig historia men är minst lika viktig också idag. En oberoende socialistisk tidning som likt en liten röd ö i ett enormt blått hav, sticker ut i medielandskapet och med sin rapportering och nyhetsvärdering vågar ifrågasätta de sanningar den samlade borgerliga pressen helst av allt vill se huggna i sten.

En radikal socialistisk röst behövs i det svenska medielandskapet, en tidning med regelbunden utgivning som med politisk skärpa och journalistisk kvalitet rapporterar sådant som i vanlig media förtigs. I få andra tidningar finns så uttömmande reportage om den politiska situationen i Latinamerika och få andra tidningar har så många vassa och träffsäkra krönikörer. Ingen annan tidning skriver så om klass- och könsorättvisor, ockupationer, krig och förtryck som Flamman. Det är några saker som gör tidningen så unik.

På samma sätt som vänstern behöver Flamman har tidningen ett stort behov av fler prenumeranter. Det är helt enkelt upp till oss, Flamman måste leva.

Joel Karlsson, ledamot
Ung Vänsters Förbundsstyrelse

Läs mer på www.flamman.se idag. Och ta en prenumeration omgående! Det kan du göra här.

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php:39 Stack trace: #0 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/storage/conten...') #2 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/index.php(17): require('/storage/conten...') #3 {main} thrown in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php on line 39