Upp och jobba med er!

”Vi har minskat utanförskapet”

Vem känner inte igen Reinfeldts mantra? Upprepar man saker tillräckligt ofta så blir det en allmän sanning, men för den sakens skull såklart inte sant. Reinfeldt och hans regeringskompisar pratar outtröttligt om hur de minskat utanförskapet och fått fler svenskar i arbete.

I verkligheten är det många av de som jobbade deltid när de var i sjukförsäkringen som blivit överflyttade till kategorin ”i arbete” efter att de blivit av med sin ersättning. De jobbar inte mer än tidigare, utan är bara mycket fattigare. För oss är de människor som råkat illa ut för att de blivit sjuka och inte passar in i högerns Sverige. För regeringen är de en positiv ökning i statistiken. Ännu fler under rätt kategori.

Reinfeldt verkar fortfarande, trots all kritik, tro att folk blir friska bara för att man säger åt dem att vara det.

Ta ungas ohälsa på allvar

piller

Nya siffror från Socialstyrelsen visar att utskrivningen av antidepressiva mediciner till ungdomar och unga vuxna ser ut att nå rekordnivåer under 2012. Unga beskriver hur det är lättare att få mediciner, men betydligt svårare att få andra typer av behandlingar som exempelvis samtalsterapi.

– Samhället måste ta den ökande ohälsan bland unga på allvar. Den är ett stort problem, som begränsar livet för väldigt många ungdomar. Skolhälsovården och barn- och ungdomspsykiatrin måste få mer resurser, så att alla också kan få den hjälp man behöver, säger Ung Vänsters förbundsordförande Stefan Lindborg.

Det finns ett tydligt könsperspektiv på ungas ohälsa. Socialstyrelsens folkhälsorapport från 2009 visade att var tredje tjej på gymnasiet upplever ängslan, oro eller ångest. Många unga tjejer har också andra stressrelaterade problem, som huvudvärk eller ont i nacke och axlar.

– För att bekämpa den ökande ohälsan måste man också rikta blicken mot de faktorer som skapar stress och ångest, exempelvis betygshets, den otrygga arbetsmarknaden och de sjuka ideal som tydligt påverkar tjejers liv, avslutar Lindborg.


För mer information:

Tove Liljeholm
Pressekreterare, Ung Vänster
08-654 31 00, 073-669 17 34
tove.liljeholm@ungvanster.se

Gubbmaffian styr och ställer

Idag pratar jag om kvotering i P3 Nyhetsguiden. Anledningen är  ett förslag på EU-nivå om att statliga och större privata företag måste ha minst 40 procent av ”varje kön” i styrelsen.

Jag kommer med högsta sannolikhet aldrig sitta i en endaste bolagsstyrelse och kan för egen del tycka att rätt till heltid, lika lön för lika arbete och en kvoterad föräldraförsäkring är betydligt viktigare jämställdhetsreformer. Men visst är det något sjukt när 76 procent av bolagsstyrelserna och 97 procent av styrelseordförandena är män? Det är ett tydligt symptom på den könsmaktsordning som premierar män på samhällets alla områden.

Vill man ha ett jämställt samhälle måste kvinnor få makt på mäns bekostnad. Det är uppenbart att det inte kommer att ske av sig själv så länge det är en merit att kunna pissa stående. För män väljer män och gubbmaffian kommer inte att lämna ifrån sig den makten frivilligt. Kvotering är naturligtvis inget självändamål, men det är ett bra verktyg för att bryta den snedrekrytering och den maktordning som finns. 

(Sen är det ju knappast EU som ska lägga sig i den nationella jämställdhetspolitiken. Det är inte rimligt att ett överstatligt och byråkratiskt organ som EU ska bestämma över svensk politik och därför blir förslaget i sig dåligt.)

Vill man lyssna är det nån gång mellan 13 och 14.

Ung Vänster fördömer bordningen av Ship to Gaza

Den israeliska flottan har bordat Ship to Gazas fartyg Estelle på internationellt vatten. Ännu en gång har man från israeliskt håll avvisat dialog och angripit ett fredligt solidaritetsinitiativ. Ung Vänsters ordförande Stefan Lindborg, som själv har rest med Estelle, kommenterar bordningen så här:

– Att sätta in militär för att hindra ett fredligt solidaritetsinitiativ är helt oacceptabelt. Bordningen strider dessutom mot folkrätten, eftersom den skedde på internationellt vatten. Sveriges regering måste fördöma Israels agerande och kräva att besättningen snarast får återvända till sina hemländer, säger Lindborg.

Målet med Ship to Gazas resa var att med fredliga medel bryta Gazas belägring. Blockaden har skapat en humanitär nödsituation och omöjliggör möjligheten till ett värdigt liv för generationer av palestinier.

– Blockaden av Gaza strider mot folkrätten och kränker de mänskliga rättigheterna. Jag är stolt över att ha varit en liten del av en av vår tids viktigaste solidaritetshandlingar. Nu fortsätter kampen för att se till att blockaden hävs, avslutar Lindborg.

För kontakt:
Tove Liljeholm
Pressekreterare, Ung Vänster
08-654 31 00, 073-669 17 34
tove.liljeholm@ungvanster.se

Estelle är snart framme!

Imorgon beräknas Ship to Gaza och segelfartyget Estelle komma fram till Gaza. Med sig har man leksaker, böcker och cement. Allt för att bryta israels människorättsvidriga blockad.

FN har rapporterat att Gaza är obeboeligt om bara åtta år om ingenting drastiskt förändras. Man lider brist på vatten, mediciner och byggmaterial, arbetslösheten är skyhög och och tre fjärdedelar av befolkningen är beroende av internationellt bistånd.

Blockaden måste brytas! 

Följ Estelle på Twitter på @shiptogazaSE

Ung Vänster önskar Ship to Gaza lycka till

Ship to Gaza, Estelle

Imorgon beräknas segelfartyget Estelle ankomma till Gaza. Målet är att bryta den israeliska blockaden och med sig har man cement, leksaker och böcker. Ung Vänster ger sitt helhjärtade stöd till Ship to Gaza.

– Den orättfärdiga blockaden kränker grundläggande mänskliga rättigheter och utgör en folkrättsvidrig kollektiv bestraffning. Blockaden omöjliggör ett värdigt liv för generationer av palestinier, säger Ung Vänsters ordförande Stefan Lindborg som själv var med på Estelle under en av etapperna.

FN har nyligen slagit fast att Gaza kommer att vara obeboeligt om bara åtta år om inte drastiska förändringar genomförs. Idag råder det bland annat brist på rent vatten, mediciner och byggnadsmaterial. Arbetslösheten är massiv och tre fjärdedelar av befolkningen är beroende av internationellt bistånd.

– Ship to Gaza är ett viktigt initiativ för internationell solidaritet. Genom att försöka bryta blockaden står man för solidaritet i praktiken och försvarar palestiniernas rätt till ett värdigt liv, säger Stefan Lindborg

Den israeliska blockaden är orättfärdig och måste brytas. Ung Vänster önskar Ship to Gaza och segelfartyget Estelle lycka till!

För kontakt

Tove Liljeholm
Pressekreterare Ung Vänster
08-654 31 00
073-669 17 34
tove.liljeholm@ungvanster.se

Sexköpslagen måste även gälla köp utomlands

Strand

Idag är det EU:s dag för anti-trafficking, men samtidigt är det oroväckande tyst i samhällsdebatten. Prostitution och trafficking är en av mest allvarliga formerna av våld mot kvinnor, det baseras på ett synsätt där kvinnors kroppar är varor som män kan förbruka. I Sverige har vi en unik sexköpslag som lägger skulden hos köparen och som klargör de maktförhållanden som råder.

– Om män inte köpte sex skulle det heller inte finnas någon prostitution. Kampen mot prostitution och människohandel måste fokusera på just sexköparna. Skulden ska läggas på rätt plats – hos den som köper en annan människa, Säger Ung Vänsters ordförande Stefan Lindborg.

Svensk lagstiftning har gett tydliga resultat. I en utredning som lämnades till regeringen 2010, konstateras att sexköpslagen har haft avsedd effekt och varit ett viktigt verktyg för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel. Det är dags att ta nästa steg i kampen mot trafficking och sexhandel. Den svenska sexköpslagen måste spridas till fler länder och sexköp utomlands, i de länder där det ännu inte är olagligt, måste göras straffbart i Sverige.

– Det handlar ytterst om kvinnors rätt till sin egen kropp och den rätten måste gälla överallt. Det är orimligt att det ska vara brottsligt att köpa en kvinnas kropp här hemma, men inte i Thailand eller Lettland. Är inte människovärdet detsamma?, säger Stefan Lindborg.

 

För kontakt

Tove Liljeholm, pressekreterare Ung Vänster, 08-654 31 00, 073-669 17 34, tove.liljeholm@ungvanster.se

 

Som man frågar får man svar

Jag vaknade i morse till nyheten om att Sverigedemokraterna var tredje största parti i Aftonbladets/United Minds opinionsundersökning. Enskilda undersökningar ska man inte dra för stora växlar på. Det har jag fått lära mig. En opinionsundersökning utgör ingen trend. Men likväl kan den vara ett tecken i tiden. Och dagens undersökning borde bli en larmsignal. Som man frågar får man svar, brukar man säga. Hur samhällsdebatten förs påverkar människors syn på verkligheten.


Igår skrev Fredrik Pettersson en ledare i tidningen Folket. Den borde alla läsa, gör det också idag. Sverigedemokraterna skulle inte ges en millimeter, konstaterar han. Men trots unisona avståndstaganden, fortsätter Sverigedemokraterna att påverka debatten. Deras problembeskrivning förankras och deras världsbild bekräftas, skriver Pettersson.
Precis de tendenserna finns i debatten. Låt mig ge två exempel: Statsministern beskyllde invandrare för massarbetslösheten, för den hade ju i vart fall inget med ”etniska svenskar mitt i livet” att göra. I Agendas partiledardebatt vad det dags igen, där hänvisade Reinfeldt de sjunkande skolresultaten till ensamkommande flyktingbarn. Som man frågar får man svar.
Statsministern sår falska konfliktlinjer för att försöka dölja de verkliga. Massarbetslöshet och försämrade skolresultat har inget med invandring och integration att göra. De är ett resultat av högerpolitik som sätter skattesänkningar och vinstintressen framför jobb och välfärd. Orsakerna är desamma som till varför miljonerna rullar ned i direktörsfickorna och champagnen vaskas på Stureplans inneställen.
Om frågan ställs som i Agendas partiledardebatt, ”Hur mycket invandring tål Sverige?”, borde det inte förvåna någon om fler svarar ”mindre” när invandringen sägs ligga bakom samhällsproblem efter samhällsproblem. Som man frågar får man svar, som bekant.
När samhällsdebatten blir för likriktad och politiken reduceras till en tävling kring tomma begrepp – vem som är mest ansvarsfull och vem som har mest förtroende – öppnas spelplanen upp för andra förklaringsmodeller. De kan rasistiska krafter utnyttja för att flytta fram sina positioner. Därför måste den politiska debatten istället tillåtas handla om olikapolitiska alternativ som står mot varandra. Samhällsdebatten ska handla om ekonomisk politik, fördelning, jämlikhet och välfärd. Kort och gott, när konfliktlinjen går mellan höger och vinster blir rasisternas svar irrelevanta.
Som man frågar får man svar. Ge mig därför ett rakt svar på varför regeringen kommer undan med att snacka om arbetslinjen, när det faktiskt råder massarbetslöshet. Tala om för mig hur mycket ökade klasskillnader Sverige tål. Jag kräver besked om hur vi bygger ett samhälle som håller ihop, där det inte finns någon möjlighet att sparka nedåt. Vänstern måste se till att frågorna ställs annorlunda. Det är kanske vårt viktigaste bidrag till den antirasistiska kampen.


Försvara rätten till abort!

Rätten till abort är idag på många håll mer ifrågasatt än på länge. I Spanien driver regeringen på för att inskränka aborträtten till att i princip bara omfatta kvinnor som riskerar sitt liv eller som utsatts för en våldtäkt. Samma regelverk gäller sedan en tid tillbaka i Polen. När möjligheten till laglig abort begränsas, genomförs aborter många gånger i det tysta, med stora risker för kvinnans liv och hälsa som följd. I det amerikanska valet i november är republikanernas kandidat Mitt Romney en uttalad abortskeptiker.

Även svenska abortkritiker vädrar morgonluft. När europarådet för mänskliga rättigheter nyligen röstade om begränsningar av aborträtten efter fosterdiagnostik och om att sjukhus ”av samvetsskäl” ska kunna vägra utföra aborter röstade två svenska ledamöter från moderaterna och kristdemokraterna för dessa inskränkningar. En av dessa, Marietta de Pourbaix-Lundin, är dessutom ordförande i Europarådets svenska delegation. För Ung Vänster är det fullständigt oacceptabelt att den svenska regeringens representanter verkar för en försvagad aborträtt i Europa.

Ung Vänster kommer aldrig stillasittande acceptera att konservativa krafter begränsar aborträtten. Vi kräver att kvinnor ifrån andra länder ska kunna få genomföra en abort kostnadsfritt i Sverige. Ung Vänster försvarar rätten till abort och kvinnans makt över den egna kroppen.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 2012-10-14. För mer information, kontakta pressekreterare Tove Liljeholm på 0736 691 734.

Fredspriset till Ship to Gaza

I fredags tillkännagavs att Europiska Unionen får Nobels fredspris, en union som präglas av nedskärningar, militär upprustning och murar mot omvärlden. Nobelpriskommitténs motivering, att EU har ”bidragit till fred, försoning, demokrati och mänskliga rättigheter”, blir löjeväckande mot bakgrund av den upprustningsiver och hänsynslösa gränspolitik som EU gjort sig känt för.

Till skillnad från EU så finns det personer och organisationer som faktiskt förtjänar fredspriset. Den norska nobelkommittén kunde ha riktat sin blick mot Gazaremsan, där folket lider under en människorättsvidrig blockad. För sitt solidaritetsarbete med det palestinska folket är organisationen Ship to Gaza en mer värdig pristagare. Genom att samla in bland annat cement, leksaker och teaterbelysning görs ett konkret försök att bryta Israels blockad.

Segelfartyget Estelle som lämnade Umeå i somras beräknas vara framme i slutet av oktober. Så sent som i förra veckan meddelade dock Israel att de kommer vidta åtgärder om Estelle försöker bryta blockaden. Tystnaden kring Israels agerande är en skam för omvärlden och att EU är Israels största handelspartner legitimerar ockupationsmaktens agerande. Ett fredspris till Ship to Gaza hade varit en viktig markering för freden och för de mänskliga rättigheterna.

Fred är inte att stänga ute omvärlden, rusta upp militärt och ta beslut över folkets huvuden som leder till skenande sociala klyftor. Makten inom EU ligger i händerna på storfinansen och demokratin är satt på undantag. I en värld där utsugning, rovdrift och ockupation står högt på maktens agenda, är fartyget Estelle ett lysande hopp. För oss handlar fred om rättvisa och solidaritet. Häv blockaden, befria Palestina – ge Nobels fredspris till Ship to Gaza.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 2012-10-14. För mer information, kontakta pressekreterare Tove Liljeholm på 0736 691 734.

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php:39 Stack trace: #0 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/storage/conten...') #2 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/index.php(17): require('/storage/conten...') #3 {main} thrown in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php on line 39